Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku. 2020-12-28 13:51:52
dokument LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU GRYFICKIEGO 2020-12-23 14:19:17
dokument Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - INFORMACJA 2020-11-23 14:36:33
dokument Obwieszczenie do stron postępowania o wydaniu decyzji znak: OŚ.6220.4.2020.KM z dnia 30 października 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych wraz z infrastrukturą na osiedlu w m. Pobierowo: ul. Szczecińska, ul. Chmielna, ul. Bracka, ul. Wczasowa, ul. Pomorska, ul. Marii konopnickiej, ul. Bolesława Prusa, ul. Słowackiego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Niecała, ul. Jana Kilińskiego, ul. Kawalerska, ul. Krótka, ul. Przeskok. 2020-10-30 13:19:32
dokument Ogłoszenie dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2020-10-30 12:44:31
dokument Rozporządzenie nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-10-29 08:47:40
dokument Obwieszczenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z dnia 21 października 2020 r. 2020-10-23 08:19:00
dokument Obwieszczenie o zebranych opiniach organów opiniujących oraz materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt.: Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą na osiedlu w m. Pobierowo: ul. Szczecińska, ul. Chmielna, ul. Bracka, ul. Wczasowa, ul. Pomorska, ul. Marii konopnickiej, ul. Bolesława Prusa, ul. Słowackiego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Niecała, ul. Jana Kilińskiego, ul. Kawalerska, ul. Krótka, ul. Przeskok. 2020-10-05 10:09:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pt.: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 9/4 w miejscowości Trzęsacz, gmina Rewal oraz wystąpieniu do organów opiniujących. 2020-09-29 09:48:01
dokument Informacja dotycząca planu polowań zbiorowych w obwodzie nr 11 w sezonie łowieckim 2020/2021 2020-09-28 13:01:43
dokument ZEBRANIE WIEJSKIE - Rewal - 13.10.2020 r. 2020-09-28 12:17:01
dokument UWAGA PRZEDSIĘBIORCY ! Wójt Gminy Rewal przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty III raty za zezwolenia w terminie do dnia 30 września 2020 r. 2020-09-18 14:12:41
dokument Wykaz działek, dla których w terminie do 15 grudnia 2020 r. zostanie sporządzony przez Starostwo Powiatowe w Gryficach uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, położonych na terenie gminy Rewal 2020-09-15 14:51:24
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 9/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-09-08 13:24:11
dokument Informacja - Przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu pod zjazdem na dz. ew. nr 276, przy ul. Szczecińskiej w m. Pobierowo, obręb Pobierowo, gmina Rewal, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. 2020-09-04 13:12:34
dokument OGŁOSZENIE - Od 10 sierpnia 2020 r. zostaje przywrócona obsługa bezpośrednia w punktach nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnych porad obywatelskich 2020-08-04 12:57:31
dokument Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia na przeprowadzenie zabiegów zachowawczo-pielęgnacyjnych drzewa gatunek dąb szypułkowy w m. Śliwin, gm. Rewal. 2020-07-31 13:07:42
dokument Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym sporządzenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rewal na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2028 r." wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane). 2020-07-17 08:46:10
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji Wójta Gminy Rewal z dnia 4 marca 2020 r. , znak: Oś.6220.4.2019.KM stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej nr 1 i 2 położonych na działce ewid. nr 405/1 obręb 0001 Pobierowo, gm. Rewal. 2020-07-16 13:42:56
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 8 lipca 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniającej decyzję z 30 października 2019 r. - pozwolenie na budowę gazociągu Nord Stream 2 w Danii - na szelfie kontynentalnym, w wyłącznej strefie ekonomicznej na południowy wschód od Bornholmu 2020-07-10 12:06:09
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Rządu Szwedzkiego z dnia 7 maja 2020 r. stanowiącą pozwolenie na budowę na szelfie kontynentalnym poza granicą terytorialną Szwecji gazociągu do przesyłu gazu ziemnego w tłumaczeniu na język polski oraz szwedzki. 2020-06-29 09:30:58
dokument WAŻNA INFORMACJA - usunięcie tablic i urządzeń reklamowych 2020-06-18 13:26:41
dokument Nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Starostwie Powiatowym w Gryficach 2020-06-18 07:37:18
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok 2020-06-10 14:56:11
dokument INFORMACJA - o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez osobę fizyczną reprezentującą inwestora, którym jest Powiat Gryficki, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie Kładki dla pieszych nad ciekiem Liwskie Ujście 2020-05-22 16:26:54
dokument Informacja dotycząca zmiany terminu wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-05-22 11:23:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu dnia 18 maja 2020 r. decyzji nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.3.2020.MH dla inwestycji:Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w ulicy Zachodniej w miejscowości Rewal, gm. Rewal na działkach o numerze geodezyjnym 140/2 i 395/1 w obrębie Rewal 1. 2020-05-19 09:41:50
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o wydaniu decyzji z 12 maja 2020 r. (SKO/Ma/420/5060/2019) umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Wójta Gminy Rewal nr 16/2019 z 09.12.2019 r. (znak: PP.6733.7.2016.MH) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-05-19 08:06:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 12 maja 2020 r. decyzji nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.4.2020.MH dla inwestycji: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ulicy Nadmorskiej i Bałtyckiej w m. Pustkowo, gm. Rewal na działkach nr 502/20, 8/3 i 10 w obrębie Pustkowo. 2020-05-19 07:55:37
dokument Obwieszczenie do stron postępowania w sprawie wydania decyzji znak: OŚ.6220.1.2020.KM z dnia 7 maja 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie opaski brzegowej w Pogorzelicy (km 364,30 ? 364,48 i 364,52-365,48, wszczętego na wniosek Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba przy Placu Batorego 4 2020-05-07 12:33:42
dokument Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanej inwestycji polegającej na budowie opaski brzegowej w Pogorzelicy (km 364,30 ? 364,48 i 364,52-365,48) 2020-05-07 12:31:21
dokument ZBIÓRKA OBJAZDOWA ODPADÓW Z TERENU GMINY REWAL 2020-05-07 07:12:07
dokument UWAGA PRZEDSIĘBIORCY ! Wójt Gminy Rewal przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty II raty za zezwolenia w terminie do dnia 31 maja 2020 r. 2020-05-04 13:37:48
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z dnia 24 kwietnia 2020 r. 2020-04-30 07:19:40
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z dnia 23 kwietnia 2020 r. 2020-04-30 07:19:04
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z dnia 24 kwietnia 2020 r. 2020-04-30 07:13:29
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z dnia 22 kwietnia 2020 r. 2020-04-30 07:12:29
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 7/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-04-28 17:12:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 22 kwietnia 2020 r. o wydanej decyzji nr 12/2020, o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: RUROCIĄG PODMORSKI BALTIC PIPE - CZĘŚĆ POLSKA w zakresie: gazociąg podmorski - granica WSE - pierwszy suchy spaw. 2020-04-27 15:05:06
dokument Sprostowanie OBWIESZCZENIA z dnia 21.04.2020 r. znak: PP.6733.4.2020.KP 2020-04-24 09:36:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w ulicy Zachodniej w miejscowości Rewal, gm. Rewal na działkach nr 140/2 i 395/1 w obrębie Rewal 1. 2020-04-22 08:03:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ulicy Nadmorskiej i Bałtyckiej w m. Pustkowo, gm. Rewal na działkach nr 520/20, 8/3 i 10 w obrębie Pustkowo 2020-04-22 08:01:48
dokument Informacja Wójta Gminy Rewal o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej nr 1A położonej na działce nr 11/3 obręb Pogorzelica w gminie Rewal 2020-04-16 14:28:02
dokument ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI ODKOMARZANIA TERENÓW GMINY REWAL ORAZ ZABIEGÓW DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI 2020-04-15 11:53:08
dokument Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: "RUROCIĄG PODMORSKI BALTIC PIPE- CZĘŚĆ POLSKA w zakresie odcinek lądowy- pierwszy suchy spaw- zespół zaporowy Niechorze-Pogorzelica" 2020-04-08 12:24:37
dokument Obwieszczenie o zebranych opiniach organów opiniujących oraz materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pt.: " Budowa opaski brzegowej w Pogorzelicy (km 364,30 - 364,48 i 364,52-364,48) w gminie Rewal". 2020-04-04 14:54:46
dokument OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., póz. 1554) zawiadamia się, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie działającego poprzez pełnomocnika Pana Rafała Przybyłkiewicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "RUROCIĄG PODMORSKI BALTIC PIPE - CZĘŚĆ POLSKA w zakresie: gazociąg podmorski - granica WSE - pierwszy suchy spaw" 2020-04-03 13:59:07
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:RUROCIĄG PODMORSKI BALTIC PIPE - CZĘŚĆ POLSKA w zakresie: gazociąg podmorski - granica WSE - pierwszy suchy spaw 2020-04-02 11:33:02
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji nr 6/2020, o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: ?Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie CZĘŚĆ LINIOWA - Etap l: gazociąg od ZZ (Zespołu Zaporowego) do Terminala Konarzewo - DN900" 2020-03-16 11:41:24
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: ?RUROCIĄG PODMORSKI BALTIC PIPE - CZĘŚĆ POLSKA w zakresie: odcinek lądowy - pierwszy suchy spaw - zespół zaporowy Niechorze - Pogorzelica" 2020-03-16 11:40:10
dokument Lista numerów telefonów w Urzędzie Gminy w Rewalu 2020-03-15 16:29:04
dokument KWALIFIKACJA WOJSKOWA zostaje ZAWIESZONA do odwołania 2020-03-13 15:01:10
dokument WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE 2020-03-12 13:35:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pt.: "przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą na osiedlu w m. Pobierowo: ul. Szczecińska, ul. Chmielna, ul. Bracka, ul. Wczasowa, ul. Pomorska, ul. Marii Konopnickiej, ul. Bolesława Prusa, ul. Słowackiego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Niecała, ul. Jana Kilińskiego, ul. Kawalerska, ul. Krótka, ul. Przeskok" 2020-03-12 10:02:49
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowych nr 1 i 2 położonych na działce nr 405/1 obręb 0001 Pobierowo w gminie Rewal 2020-03-04 14:41:31
dokument Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowych nr 1 i 2 położonych na działce nr 405/1 obręb 0001 Pobierowo w gminie Rewal 2020-03-04 14:40:52
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowych nr 3, 4 i 5 położonych na działce nr 17/2 obręb 0003 Trzęsacz w gminie Rewal 2020-03-04 13:36:11
dokument Publiczne Obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji przez PGW Wody Polskie - dot. realizacji przedsięwzięcia pt. Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część morska" 2020-02-27 12:26:09
dokument Ogłoszenie Zebranie Wiejskie odbędzie się 03.03.2020 r w Pogorzelicy ul Leśna 5 (Dworzec Kolejki Wąskotorowej) o godz 18 2020-02-25 10:14:09
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 5/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-02-24 14:35:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji znak: OŚ.6220.1.2019.KM z dnia 17 lutego 2020 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora p4 2020-02-18 13:45:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji znak: OŚ.6220.5.2019.KM z dnia 17 lutego 2020 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki dla pieszych nad ciekiem Liwskie Ujście przy istniejącym obiekcie mostowym w ciągu DP 3015Z 2020-02-18 13:22:48
dokument IMGW Ostrzega - Gwałtowny niż nad Polską: silne porywy wiatru do 110 km/h, w górach do 200 km/h 2020-02-09 16:56:05
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:"Część liniowa - Etap 1: gazociąg od ZZ (Zespołu Zaporowego do Terminala Konarzewo - DN900". 2020-02-07 11:54:53
dokument Obwieszczenie Wójta gminy Rewal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie opaski brzegowej w Pogorzelicy i wystąpieniu do organów opiniujących. 2020-02-07 11:51:05
dokument Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu gryfickiego 2020-02-06 12:48:21
dokument Obwieszczenie o zebranych opiniach organów opiniujących oraz materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji środowiskowej 2020-01-28 09:25:37
dokument PUBLICZNE OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECZYJI - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2020-01-28 09:21:32
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP 2020-01-24 13:58:51
dokument Postanowienie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2020-01-22 14:57:27
dokument Publiczne obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu postanowienia - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2020-01-22 14:54:36
dokument Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie gryfickim 2020-01-22 14:48:17
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. 2020-01-20 12:15:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie zmierzające do wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na.: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play dz. nr 5, obręb nr 0006, 72-350 Niechorze nr projektu: GRF0801N 2020-01-17 14:37:43
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku 2020-01-16 13:05:28
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Rurociąg podmorski Baltic Pipe - część Polska" 2020-01-15 13:04:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki dla pieszych nad ciekiem Liwskie Ujście przy istniejącym obiekcie mostowym w ciągu DP 3015Z 2020-01-14 10:49:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" dz. nr 5, obręb nr 0006, 72-350 Niechorze ? nr projektu: GRF0801N. 2020-01-14 08:56:38
dokument Zapytanie ofertowe - WYKONANIE EKSPERTYZY W ZAKRESIE OCENY KWALIFIKACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 2020-01-14 08:25:40
dokument OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 r., póz.2096 ze zm.) oraz na podstawie art. 12 ust. l i 2, art. 18 ust. la ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2019 r., póz. 1554 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., póz. 2268 ze zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki w Szczecinie PGW WP zawiadamia strony że, udzielił na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa 2020-01-10 12:23:07
dokument UWAGA ! PRZEDSIEBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2020-01-07 14:11:29
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP 2020-01-02 10:49:39