Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rewalu. 2021-01-04 13:23:22
dokument Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2021-01-04 12:08:43
dokument Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2020-12-29 08:46:22
dokument Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonych środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2020-12-23 11:57:56
dokument Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2020-12-21 10:09:43
dokument Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Rewal. 2020-12-17 13:33:26
dokument Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2020r. uchylające zarządzenie w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Rewalu. 2020-12-17 13:31:58
dokument Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2020-12-17 13:30:32
dokument Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Rewal. 2020-12-11 10:33:04
dokument Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 grudnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy Rewal 2020-12-11 10:32:04
dokument Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniające skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rewal. 2020-12-09 13:26:27
dokument Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności danych w bazie Systemu Informacji Oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rewal 2020-12-09 13:25:13
dokument Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Rewal dla samorządowych instytucji kultury 2020-12-09 13:23:47
dokument Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 grudnia 2020r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Gminy Rewal. 2020-12-09 09:01:50
dokument Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Rewalu 2020-12-07 14:10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 122/2020 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2020-12-04 12:27:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 121/2020 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu potwierdzania zawarcia umów dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych 2020-12-04 12:24:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 120/2020 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Planu Rzeczowo - Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu 2020-12-03 12:20:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/2020 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu 2020-12-03 12:16:47
dokument Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2020-11-30 12:31:24
dokument Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rewal 2020-11-27 14:45:16
dokument Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2020-11-27 12:22:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia terminu wyborów uzupełniających na przedstawiciela pracowników Urzędu Gminy w Rewalu. 2020-11-26 11:03:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające Regulamin Wyboru Przedstawiciela Pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu. 2020-11-26 11:02:52
dokument Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Rewal oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy 2020-11-23 12:54:07
dokument Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2020-11-20 13:47:28
dokument Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2020-11-18 11:16:27
dokument Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 listopada 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Rewalu i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji. 2020-11-18 11:13:12
dokument Zarządzenie Nr 109 /2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru przedstawicieli do reprezentowania pracowników przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz zarządzenia wyborów przedstawiciela w Urzędzie Gminy Rewal oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. 2020-11-13 11:05:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/2020 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2020-11-09 06:35:58
dokument Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2020-11-05 11:06:48
dokument Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2020-11-03 10:18:30
dokument Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2020-11-02 08:17:11
dokument Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2020-10-21 09:44:33
dokument Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 października 2020r. w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal 2020-10-14 13:54:54
dokument Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 października 2020 r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2020-10-14 08:55:15
dokument Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 października 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Rewal. 2020-10-13 09:43:55
dokument Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2020-10-02 14:43:32
dokument Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 października 2020 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Rewal 2020-10-02 09:55:20
dokument Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2020-10-01 07:26:21
dokument Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START 2020-09-30 13:38:47
dokument Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2020-09-30 13:37:40
dokument Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania inspektora Ochrony Danych 2020-09-24 15:48:10
dokument Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 września 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2020-09-24 15:46:56
dokument Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym polożonych w Gminie Rewal 2020-09-17 13:55:44
dokument Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym polożonych w Gminie Rewal 2020-09-17 13:51:22
dokument Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2020-09-17 13:43:37
dokument Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Socjalnej Urzędu Gminy w Rewalu 2020-09-16 12:35:17
dokument Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 września 202 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal 2020-09-15 13:22:02
dokument Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2020-09-15 13:17:56
dokument Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Rewal 2020-09-11 14:01:02
dokument Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2020-09-04 13:27:47
dokument Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2020 r.zmieniające zarządzenie w sprawie składu i powoływania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2020-08-31 13:17:42
dokument Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2020-08-31 13:14:12
dokument Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmain w budżecie Gminy Rewal 2020-08-31 07:07:50
dokument Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2020-08-28 14:13:03
dokument Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2020-08-28 14:12:34
dokument Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 sierpnia 2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok 2020-08-24 13:18:27
dokument Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2020-08-21 11:49:04
dokument Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmain w budżecie Gminy Rewal 2020-08-21 11:48:36
dokument Zarządzenie nr 77/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2020-08-10 12:10:42
dokument Zarządzenie nr 76/2020 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2020-08-10 12:09:29
dokument Zarządzenie nr 75/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania użyczenie położonych w Gminie Rewal 2020-08-10 12:05:00
dokument Zarządzenie nr 74/2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 2020-08-10 11:32:25
dokument Zarządzenie nr 73/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Rewal 2020-08-10 11:31:25
dokument Zarządzenie nr 72/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 07.08.2020 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłuzenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Rewal 2020-08-07 12:12:55
dokument Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2020-08-03 13:57:33
dokument Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Fala" w Pobierowie 2020-07-31 11:49:17
dokument Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2020-07-28 14:40:32
dokument Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2020-07-28 08:51:53
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lipca w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-22 14:10:49
dokument Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2020-07-14 06:52:12
dokument Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawi powołania operatorów informatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 2020-07-10 13:35:55
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 lipca 2020 r. zmieniające regulamin dokonywania ocen pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rewal 2020-07-09 12:31:14
dokument Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gmina Rewal z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2020-07-06 10:25:47
dokument Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania z wpłatami za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania na drogach publicznych, na urządzonych parkingach gminnych oraz na terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal 2020-07-02 16:19:30
dokument Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2020-06-30 12:53:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2020 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia 2020-06-23 08:45:07
dokument Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2020 z dnia 29 maja 2020 r. 2020-06-22 12:28:41
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START 2020-06-22 12:27:38
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego oraz powołania Gminnego Koordynatora i Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego. 2020-06-17 19:44:16
dokument Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Rewalu do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Rewal 2020-06-17 12:14:39
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rewal za 2019 rok 2020-06-17 12:13:01
dokument Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawi powołania operatorów informatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 2020-06-12 08:31:53
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 czerwca w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2020-06-10 13:12:50
dokument Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-06-09 15:08:31
dokument Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Rewal 2020-06-05 12:49:10
dokument Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2020-06-01 08:48:42
dokument Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy w Rewalu. 2020-05-28 13:17:54
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących w gospodarowaniu Gminy Rewal na czas oznaczony do 3 miesięcy 2020-05-22 21:23:36
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu 2020-05-22 21:21:58
dokument Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2020-05-21 08:54:59
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Rewal zdnia 8 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Rewal 2020-05-08 12:51:49
dokument Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2020-05-04 14:03:02
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy Rewal 2020-04-17 09:37:01
dokument Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2020-04-09 15:15:04
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 kwietnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Rewal. 2020-04-09 15:12:49
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2020 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2020-03-31 13:24:53
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2020-03-26 11:59:38
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej Gminy Rewal w związku z wstąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wstąpienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy Rewal wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS Gov-2. 2020-03-26 10:52:44
dokument Zarzdzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Rewal 2020-03-26 10:51:26
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Gminy Rewal w związku z ogloszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 2020-03-23 12:36:51
dokument Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołów szybkiego reagowania w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Pobierowo i Niechorze. 2020-03-20 11:08:26
dokument Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2020-03-18 10:37:22
dokument Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania Sztabu Kryzysowego na terenie Gminy Rewal 2020-03-18 10:32:19
dokument Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2020-03-12 14:18:35
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Rewal 2020-03-11 15:17:38
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. 2020-03-11 15:16:29
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu lnterdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal 2020-03-10 14:39:49
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 marca 2020 r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal. 2020-03-04 12:15:16
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 6 lutego 2020 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok" 2020-03-02 15:02:12
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2020 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2020-03-02 10:51:45
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 13 stycznia 2020 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok" 2020-02-25 07:44:58
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rewal 2020-02-10 14:26:42
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2020-02-07 11:25:21
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 lutego 2020 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej, położonych w Gminie Rewal 2020-02-07 11:20:40
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2020-02-07 11:01:46
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 lutego 2020 r w sprawie: ogloszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniem i patologiom społecznym na rok 2020 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-02-06 15:30:00
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lutego 2020 r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2017 Wójta Gminy Rewal w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal 2020-02-05 09:34:25
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2020 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2020-01-31 13:24:14
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2020 r w sprawie opracowania na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal 2020-01-31 13:22:07
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdów dzieci, uczniów i młodzieży oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców 2020-01-31 13:17:37
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 13 stycznia 2020 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok" 2020-01-29 08:29:19
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gmlnę Rewal w roku szkolnym 2020/2021 2020-01-24 10:12:17
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 syucznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoliprowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2020l2021. 2020-01-24 10:07:54
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 stycznia 2020 r w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2020-01-22 09:50:18
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal 2020-01-22 09:44:43
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci na terenie Gminy Rewal w 2020r. 2020-01-17 11:22:22
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gmine Rewal na 2020 r. 2020-01-14 15:23:55
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Rewal dla stanowiska: aplikant w Straży Gminnej 2020-01-14 12:37:06
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok? oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2020-01-13 15:24:36
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-01-13 15:15:27
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2020 roku 2020-01-10 09:34:36
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników rzędu Gminy w Rewalu 2020-01-08 15:39:07
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 stycznia 2020 r w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2020-01-08 15:36:00
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal 2020-01-07 10:44:18