Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/183/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia spółce komunalnej Wodociągi Rewal Sp. z o.o., zadania własnego Gminy Rewal dotyczącego prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5737)

UCHWAŁA NR XXXI/183/20 RADY GMINY REWAL
z dnia 30 listopada 2020 r.


w sprawie powierzenia spółce komunalnej Wodociągi Rewal Sp. z o.o., zadania własnego Gminy Rewal dotyczącego prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713; ze zm.: Dz. U. z 2020, poz. 1378), art. 3 ust. 2 pkt 1, 6 i 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 oraz z 2019 r. poz. 2020) art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, 492 i 2020) Rada Gminy w Rewalu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powierza się spółce komunalnej prowadzącej działalność pod nazwą Wodociągi Rewal Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Pobierowo, ul. Poznańska 31, zadanie własne Gminy Rewal w zakresie tworzenia i prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Rewal.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym i będzie realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w ramach podstawowej działalności prowadzonej przez Wodociągi Rewal Sp. z o.o.
§ 2. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Rewal umowy wykonawczej (umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym) ze spółką komunalną Wodociągi Rewal Sp. z o.o.
2. Sposób wykonywania powierzonego zadania, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, w tym:
1) zasady weryfikacji i kontroli rekompensaty z tytułu wykonywania przez Spółkę powierzonego zadania,
2) sposób postępowania w przypadku wystąpienia nadwyżek i niedoborów rekompensaty, określi umowa, o której mowa w ust. 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Rewal

Wanda Szukała- Błachuta

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 UCHWAŁA NR XXXI.183.2020.pdf (PDF, 168.76Kb) 2020-12-18 08:35:09 30 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 18-12-2020 08:35:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 18-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 18-12-2020 08:35:09