Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-10-21 11:36:42
dokument Zarządzenie nr 116/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 października 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok? oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2021-10-15 13:31:28
dokument Zarządzenie nr 115/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 października 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-10-15 13:27:43
dokument Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 października w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-10-14 12:52:36
dokument Zarządzenie nr 113/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 października 2021r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-10-12 14:28:15
dokument Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 06 października 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2021-10-06 14:17:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonych w gminie Rewal 2021-10-06 11:37:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie gminy Rewal 2021-10-06 11:32:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej w gminie Rewal 2021-10-06 11:24:18
dokument Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-09-30 11:11:23
dokument Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rewal 2021-09-30 11:10:48
dokument Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 września 2021 r. w sprawie uszczegółowienia planu finansowego środków otrzymanych z RFIL na realizację zadań inwestycyjnych 2021-09-23 14:10:01
dokument Zarządzenie Nr 105/2021 z dnia 13 września 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-09-13 10:03:21
dokument Zarządzenie Nr 104/2021 z dnia 10 września 2021r. w sprawie niewykonania pierwokupu 2021-09-10 12:54:40
dokument Zarządzenie Nr 103/2021 z dnia 10 września 2021r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rewal 2021-09-10 10:08:05
dokument Zarządzenie Nr 102/2021 z dnia 09 września 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2021-09-09 12:42:13
dokument Zarządzenie Nr 101/2021 z dnia 08.09.2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START 2021-09-08 14:25:04
dokument Zarządzenie Nr 100/2021 z dnia 08.09.2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do  prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2021-09-08 14:22:07
dokument Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 03 września 2021 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Rewalu 2021-09-03 11:23:03
dokument Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-09-01 07:47:46
dokument Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 2021-08-27 08:46:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rewal na lata 2021-2023 2021-08-25 11:06:43
dokument Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Rewal 2021-08-25 10:12:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-08-24 08:22:41
dokument Zarządzenie nr 93/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 5 sierpnia 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" 2021-08-23 07:17:42
dokument Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia pionu ochrony informacji niejawnej w Urzędzie Gminy Rewal 2021-08-20 14:53:59
dokument Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Rewal 2021-08-20 14:51:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal pn. "Kaplica w Pustkowie" 2021-08-19 13:28:17
dokument Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 sierpnia 2021r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "FALA" w Pobierowie 2021-08-19 09:53:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-08-11 10:31:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-08-11 10:29:25
dokument Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Rewal w 2021 roku 2021-08-09 13:47:19
dokument Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok? orz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2021-08-05 09:17:13
dokument Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-08-05 09:08:52
dokument Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu" 2021-08-02 13:07:40
dokument Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-08-02 09:16:08
dokument Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-07-26 12:02:43
dokument Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 lipca w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2021-07-26 08:07:40
dokument Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-07-22 13:07:44
dokument Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-22 13:07:13
dokument Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-22 13:06:20
dokument Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-07-21 08:38:12
dokument Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-07-21 08:36:57
dokument Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie gminy Rewal oraz w Urzędzie Gminy Rewal. 2021-07-02 14:10:36
dokument Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-06-30 11:42:24
dokument Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 2021-06-28 13:17:05
dokument Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 2021-06-25 13:03:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 70/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia Lokalnego Administratora oraz upoważnienia użytkownika Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 2021-06-23 08:02:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 69/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie sposobu weryfikacji poprawności i kompletności danych w bazie Systemu Informacji Oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rewal 2021-06-21 10:12:28
dokument Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w Gminie Rewal 2021-06-21 09:31:38
dokument Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-06-21 09:30:19
dokument Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie 2021-06-18 15:23:47
dokument Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-06-17 08:54:44
dokument Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-06-17 08:54:07
dokument Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal. 2021-06-14 12:55:34
dokument Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewala do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 2021-06-01 12:19:38
dokument Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewala do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021 2021-06-01 12:17:50
dokument Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2021r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rewal za 2020 rok 2021-05-31 15:04:06
dokument Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-05-31 12:51:49
dokument Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal 2021-05-31 12:50:44
dokument Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie 2021-05-31 12:40:02
dokument Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-05-31 12:35:58
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START 2021-05-21 11:08:58
dokument Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2021-05-21 11:06:30
dokument Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. 2021-05-21 11:04:40
dokument Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-05-20 15:15:02
dokument Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie opracowania na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal 2021-05-20 14:09:10
dokument Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w celu realizacji zadań służbowych 2021-05-20 13:11:49
dokument Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2021-05-04 07:28:39
dokument Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal 2021-04-27 13:20:25
dokument Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Rady Kultury przy Wójcie Gminy Rewal, ustalenia jej składu oraz wprowadzenia regulaminu. 2021-04-23 08:45:52
dokument Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2021 roku. 2021-04-23 08:30:38
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 2021-04-22 14:52:58
dokument Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-04-22 13:35:51
dokument Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-04-22 13:34:57
dokument Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-04-22 13:33:37
dokument Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 26 marca 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" 2021-04-21 15:06:29
dokument Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości 2021-04-16 09:51:40
dokument Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2021-04-13 15:17:15
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok? oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2021-04-13 12:21:06
dokument Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2021 r . w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Gminie Rewal oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Rewal 2021-04-13 09:35:23
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2021-03-31 14:48:51
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-03-26 15:07:33
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 8 marca 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 2021-03-26 14:39:13
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-03-23 09:53:38
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2021-03-23 08:27:53
dokument Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w Gminie Rewal 2021-03-22 09:46:21
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu 2021-03-17 11:37:22
dokument Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2021-03-08 11:59:47
dokument Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-03-08 11:58:26
dokument Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 18 lutego 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" 2021-03-08 11:26:11
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2021-03-08 11:23:53
dokument Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-03-08 11:22:01
dokument Zarządzanie nr 24/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2021-03-02 15:22:01
dokument Zarządzanie nr 23/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 12 lutego 2021r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" 2021-03-02 09:30:41
dokument Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 marca 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 2021-03-02 09:25:02
dokument Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok? oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2021-03-01 15:24:11
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 marca 2021r. w sprawie powołania Rady Kultury przy Wójcie Gminy Rewal, ustalenia jej składu oraz wprowadzenia regulaminu 2021-03-01 15:17:58
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2021-02-26 11:11:32
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 lutego w sprawie wprowadzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu. 2021-02-26 11:11:01
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Rewal. 2021-02-19 16:42:14
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert a realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w z kresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-02-18 12:39:13
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert a realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w z kresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-02-12 15:06:45
dokument Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 4.02.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2021/2022. 2021-02-04 15:09:45
dokument Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 4.02.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2021/2022. 2021-02-04 15:08:02
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal 2021-02-04 15:06:00
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 lutego 2021r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2021-02-01 13:09:02
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2021-02-01 09:31:06
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 2021-01-29 09:26:44
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz będącego własnością Urzędu Gminy Rewal i użytkowanego przez OSP Niechorze oraz powołania Komisji Przetargowe 2021-01-28 13:03:58
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021r 2021-01-26 12:48:36
dokument Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 stycznia 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu i powoływania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2021-01-18 10:32:24
dokument Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2021-01-18 10:31:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-01-18 10:11:50
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-01-14 08:44:33
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 stycznia 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Rewalu 2021-01-05 13:53:37
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal 2021-01-04 15:34:35