Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewala do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 2021-06-01 12:19:38
dokument Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewala do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021 2021-06-01 12:17:50
dokument Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2021r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rewal za 2020 rok 2021-05-31 15:04:06
dokument Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal 2021-05-31 12:51:49
dokument Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal 2021-05-31 12:50:44
dokument Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie 2021-05-31 12:40:02
dokument Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-05-31 12:35:58
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START 2021-05-21 11:08:58
dokument Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2021-05-21 11:06:30
dokument Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. 2021-05-21 11:04:40
dokument Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-05-20 15:15:02
dokument Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie opracowania na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal 2021-05-20 14:09:10
dokument Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w celu realizacji zadań służbowych 2021-05-20 13:11:49
dokument Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2021-05-04 07:28:39
dokument Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal 2021-04-27 13:20:25
dokument Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Rady Kultury przy Wójcie Gminy Rewal, ustalenia jej składu oraz wprowadzenia regulaminu. 2021-04-23 08:45:52
dokument Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2021 roku. 2021-04-23 08:30:38
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 kwietnia 2021 w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 2021-04-22 14:52:58
dokument Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-04-22 13:35:51
dokument Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-04-22 13:34:57
dokument Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-04-22 13:33:37
dokument Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 26 marca 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" 2021-04-21 15:06:29
dokument Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości 2021-04-16 09:51:40
dokument Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2021-04-13 15:17:15
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok? oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2021-04-13 12:21:06
dokument Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2021 r . w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Gminie Rewal oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Rewal 2021-04-13 09:35:23
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2021-03-31 14:48:51
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-03-26 15:07:33
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 8 marca 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 2021-03-26 14:39:13
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-03-23 09:53:38
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2021-03-23 08:27:53
dokument Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w Gminie Rewal 2021-03-22 09:46:21
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu 2021-03-17 11:37:22
dokument Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2021-03-08 11:59:47
dokument Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-03-08 11:58:26
dokument Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 18 lutego 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" 2021-03-08 11:26:11
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2021-03-08 11:23:53
dokument Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-03-08 11:22:01
dokument Zarządzanie nr 24/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2021-03-02 15:22:01
dokument Zarządzanie nr 23/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 12 lutego 2021r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" 2021-03-02 09:30:41
dokument Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 marca 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 2021-03-02 09:25:02
dokument Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok? oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2021-03-01 15:24:11
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 marca 2021r. w sprawie powołania Rady Kultury przy Wójcie Gminy Rewal, ustalenia jej składu oraz wprowadzenia regulaminu 2021-03-01 15:17:58
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2021-02-26 11:11:32
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 lutego w sprawie wprowadzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu. 2021-02-26 11:11:01
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Rewal. 2021-02-19 16:42:14
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert a realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w z kresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-02-18 12:39:13
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert a realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w z kresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-02-12 15:06:45
dokument Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 4.02.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2021/2022. 2021-02-04 15:09:45
dokument Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 4.02.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2021/2022. 2021-02-04 15:08:02
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal 2021-02-04 15:06:00
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 lutego 2021r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2021-02-01 13:09:02
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal 2021-02-01 09:31:06
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 2021-01-29 09:26:44
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz będącego własnością Urzędu Gminy Rewal i użytkowanego przez OSP Niechorze oraz powołania Komisji Przetargowe 2021-01-28 13:03:58
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021r 2021-01-26 12:48:36
dokument Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 stycznia 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu i powoływania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2021-01-18 10:32:24
dokument Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2021-01-18 10:31:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2021 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-01-18 10:11:50
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal 2021-01-14 08:44:33
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 stycznia 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Rewalu 2021-01-05 13:53:37
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal 2021-01-04 15:34:35