Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2021r.

p>Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

 

L.p.

Nr

zarządzenia

Data

Tytuł (w sprawie)

Osoba sporządzająca

1 1/2021 4.01.2021 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal Tomasz Bartkowski
2 2/2021 5.01.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
3 3/2021 14.01.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
4 4/2021 18.01.2021 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
5 5/2021 18.01.2021 w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Marta Zelwak-Kabala
6 6/2021 18.01.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie składu i powoływania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu oraz ustalenia regulaminu jej działania Marta Zelwak-Kabala
7 7/2021 25.01.2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021r Ewelina Trytek
8 8/2021 27.01.2021 w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Jelcz będącego własnością Urzędu Gminy Rewal i użytkowanego przez OSP Niechorze oraz powołania Komisji Przetargowe Wiesław Kalinkiewicz
9 9/2021 29.01.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności Wioletta Brzezińska
10 10/2021 29.01.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal Beata Żoła
11 11/2021 01.02.2021 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Wioletta Brzezińska
12 12/2021 04.02.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal Justyna Ryczko
13 13/2021 04.02.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2021/2022 Magdalena Bereżnicka
14 14/2021 04.02.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2021/2022 Magdalena Bereżnicka
15 15/2021 12.02.2021 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert a realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w z kresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Magda Czaplińska
16 16/2021 18.02.2021 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert a realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w z kresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Magdalena Czaplińska
17 17/2021 19.02.2021 w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Rewal. Wioletta Brzezińska
18 18/2021 26.02.2021 w sprawie wprowadzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu. Justyna Ryczko
19 19/2021 26.02.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal Beata Żoła
20 20/2021 01.03.2021 w sprawie powołania Rady Kultury przy Wójcie Gminy Rewal, ustalenia jej składu oraz wprowadzenia regulaminu Magdalena Czaplińska
21 21/2021 01.03.2021 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok? oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Magdalena Czaplińska
22 22/2021 02.03.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych    w Rewalu  do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu Wioletta Brzezińska
23 23/2021 02.03.2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 12 lutego 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok Magdalena Czaplińska
24 24/2021 02.03.2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Kamila Wałęga
25 25/2021 08.03.2021 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Magdalena Czaplińska
26 26/2021 08.03.2021 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Magdalena Czaplińska
27 27/2021 08.03.2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 18 lutego 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" Magdalena Czaplińska
28 28/2021 08.03.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal Agnieszka Borowiecka-Sorbian
29 29/2021 08.03.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Natalia Kusztelak
30 30/2021 17.03.2021 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu Marta Zelwak-Kabala
31 31/2021 22.03.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w Gminie Rewal Grażyna Duch
32 32/2021 22.03.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal Beata Żoła
33 33/2021 23.03.2021 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
34 34/2021 26.03.2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 8 marca 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok Magdalena Czaplińska
35 35/2021 26.03.2021 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Magdalena Czaplińska
36 36/2021 31.03.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal Beata Żoła
37 37/2021 31.03.2021 w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Gminie Rewal oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Rewal Beata Żoła
38 38/2021 12.04.2021 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok? oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Magdalena Czaplińska
39 39/2021 13.04.2021 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Marta Zelwak-Kabala
40 40/2021 13.04.2021 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Beata Żoła
41 41/2021 20.04.2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 26 marca 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" Magdalena Czaplińska
42 42/2021 22.04.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
43 43/2021 22.04.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
44 44/2021 22.04.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
45 45/2021 22.04.2021 w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe Bożena Górska
46 46/2021 22.04.2021 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2021 roku. Magdalena Czaplińska
47 47/2021 22.04.2021 w sprawie powołania Rady Kultury przy Wójcie Gminy Rewal, ustalenia jej składu oraz wprowadzenia regulaminu. Magdalena Czaplińska
48 48/2021 27.04.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal Tomasz Bartkowski
49 49/2021 30.04.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal Beata Żoła
50 50/2021 20.05.2021 w sprawie szczegółowych zasad użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w celu realizacji zadań służbowych Karolina Myroniuk
51 51/2021 20.05.2021 w sprawie opracowania na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal Magdalena Bereżnicka
52 52/2021 20.05.2021 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Grażyna Duch
53 53/2021 21.05.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. Wioletta Brzezińska
54 54/2021 21.05.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Wioletta Brzezińska
55 55/2021 21.05.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START Wioletta Brzezińska
56 56/2021 31.05.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
57 57/2021 31.05.2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie Bożena Górska
58 58/2021 31.05.2021 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal Beata Żoła
59 59/2021 31.05.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
60 60/2021 31.05.2021 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rewal za 2020 rok Wioletta Brzezińska
61 61/2021 01.06.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewala do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021 Wioletta Brzezińska
62 62/2021 01.06.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewala do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 Wioletta Brzezińska
63 63/2021 14.06.2021 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal. Wioletta Brzezińska
64 64/2021 17.06.2021 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
65 65/2021 17.06.2021 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
66 66/2021 18.06.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie Wioletta Brzezińska
67 67/2021 21.06.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
68 68/2021 21.06.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
69 69/2021 21.06.2021 w sprawie sposobu weryfikacji poprawności i kompletności danych w bazie Systemu Informacji Oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rewal Wioletta Brzezińska
70 70/2021 22.06.2021 w sprawie wyznaczenia Lokalnego Administratora oraz upoważnienia użytkownika Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Karolina Myroniuk
71 71/2021 25.06.2021 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Wioletta Brzezińska
72 72/2021 28.06.2021 w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe Wioletta Brzezińska
73 73/2021 30.06.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
74 74/2021 01.07.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie gminy Rewal oraz w Urzędzie Gminy Rewal. Wioletta Brzezińska
75 75/2021 21.07.2021 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
76 76/2021 21.07.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
77 77/2021 22.07.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Bożena Górska
78 78/2021 22.07.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Bożena Górska
79 79/2021 22.07.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
80 80/2021 26.07.2021 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Wioletta Brzezińska
81 81/2021 26.07.2021 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
82 82/2021 30.07.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
83 83/2021 30.07.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu" Beata Żoła
84 84/2021 05.08.2021 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Magdalena Czaplińska
85 85/2021 05.08.2021 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok? orz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Magdalena Czaplińska
86 86/2021 05.08.2021 w sprawie zmiany planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Rewal w 2021 roku Beata Żoła
87 87/2021 11.08.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal Natalia Kusztelak
88 88/2021 11.08.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonych w Gminie Rewal Natalia Kusztelak
89 89/2021 19.08.2021 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "FALA" w Pobierowie Wioletta Brzezińska
90 90/2021 19.08.2021 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal pn. "Kaplica w Pustkowie" Kamila Wałęga
91 91/2021 20.08.2021 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
92 92/2021 20.08.2021 w sprawie utworzenia pionu ochrony informacji niejawnej w Urzędzie Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
93 93/2021 20.08.2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 5 sierpnia 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" Magdalena Czaplińska
94 94/2021 24.08.2021 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Natalia Kusztelak
95 95/2021 25.08.2021 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Rewal Wioletta Brzezińska
96 96/2021 25.08.2021 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rewal na lata 2021-2023 Natalia Kusztelak
97 97/2021 27.08.2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 Beata Żoła
98 98/2021 31.08.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
99 99/2021 03.09.2021 Zarządzenie zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Rewalu Wioletta Brzezińska
100 100/2021 08.09.2021 Zarządzenie  zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do  prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Wioletta Brzezińska
101 101/2021 08.09.2021 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START Wioletta Brzezińska
102 102/2021 09.09.2021

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wioletta Brzezińska
103 103/2021 10.09.2021 zarządzenie w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rewal Agnieszka Borowiecka-Sorbian
104 104/2021 10.09.2021 zarządzenie w sprawie niewykonania pierwokupu Justyna Ryczko
105 105/2021 13.09.2021 zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal Grażyna Duch
106 106/2021 14.09.2021 w sprawie uszczegółowienia planu finansowego środków otrzymanych z RFIL na realizację zadań inwestycyjnych Beata Żoła
107 107/2021 30.09.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rewal Agnieszka Borowiecka-Sorbian
108 108/2021 30.09.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
109 109/2021 06.10.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej w gminie Rewal Justyna Ryczko
110 110/2021 06.10.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie gminy Rewal Justyna Ryczko
111 111/2021 06.10.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonych w gminie Rewal Justyna Ryczko
112 112/2021 06.10.2021 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Wioletta Brzezińska
113 113/2021 12.10.2021 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Magdalena Czaplińska
114 114/2021 14.10.2021 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
115 115/2021 15.10.2021 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021 w Gminie Rewal przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Magda Czaplińska
116 116/2021 15.10.2021 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok? oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Magda Czaplińska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 04-01-2021 07:21:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 04-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 15-10-2021 13:34:40