Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zaproszenie pszczelarzy do projektu pt. "Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi", którego realizatorem jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w ramach zadania zleconego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 2021-09-20 07:49:35
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 28 lipca 2021 r., sygn..:OŚ.6220.2.2021.KM o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Niechorze II", "Niechorze III", "Niechorze IV", "Niechorze V", "Niechorze VI" na działce nr ewid. 355 (obręb 0006) w miejscowości Niechorze, gmina Rewal 2021-09-17 14:39:47
dokument Plan polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 11 w sezonie łowieckim 2021/2022 2021-09-17 09:44:00
dokument Informacja o wydanej decyzji znak: OŚ.6220.5.2021.KM z dnia 8 września 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia budowy i przebudowy dróg gminnych ul. Modrzewiowej, Szczęśliwej, Słowackiego, Bukowej, Akacjowej i Jodłowej w m. Rewal. 2021-09-08 14:52:20
dokument Obwieszczenie do stron postępowania o wydanej decyzji znak: OŚ.6220.5.2021.KM z dnia 8 września 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia budowy i przebudowy dróg gminnych ul. Modrzewiowej, Szczęśliwej, Słowackiego, Bukowej, Akacjowej i Jodłowej w m. Rewal. 2021-09-08 14:51:54
dokument ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY REWAL 2021-08-31 15:00:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa przejazdu kolejowego typu F w ciągu drogi wewnętrznej na działce nr 16/15, poprzez działkę nr 443/4 do drogi na działce nr 220 przy ul. Spacerowej w Śliwinie obręb Śliwin, gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2021-08-30 14:53:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu dnia 27 sierpnia 2021 r. decyzji nr 12/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.10.2021.MH dla inwestycji: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ulicy Zachodniej i Turystycznej w miejscowości Rewal, gm. Rewal na działkach o numerze geodezyjnym 140/2 i 129/1 w obrębie Rewal 1. 2021-08-30 14:52:18
dokument Obwieszczenie o wydaniu dnia 27 sierpnia 2021 r. decyzji nr 11/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.9.2021.MH dla inwestycji: Modernizacja i budowa przepompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rewal, gm. Rewal na działkach o numerze geodezyjnym 460/17 i 460/18 w obrębie Rewal 2 oraz w miejscowości Śliwin na działce nr 554/34 i 139/2 w obrębie Śliwin. 2021-08-30 14:51:08
dokument Konkurs "Chronię morze. Nie śmiecę" przedłużony do 4 października! 2021-08-30 08:00:55
dokument Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia na opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rewal na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2029 r." wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane). 2021-08-27 13:28:03
dokument KOMUNIKAT ! Akcja neutralizacji amunicji artyleryjskiej zalegającej na dnie morza na odcinku Pogorzelica Mrzeżyno ! 2021-08-19 16:30:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i zawiadomienie stron postępowania przed wydaniem decyzji umarzającej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i przebudowie przepompowni na terenie gminy Rewal zlokalizowanych na terenie części dz. nr 460/17, 460/18 obręb Rewal-2, 919/1 obręb Niechorze, 554/34, 139/2 obręb Śliwin 2021-08-16 12:47:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o zebranych opiniach organów współdziałających oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie dróg gminnych ul. Modrzewiowej, Szczęśliwej, Słowackiego, Bukowej, Akacjowej i Jodłowej w m. Rewal. 2021-08-12 13:34:55
dokument Informacja o wydanej decyzji znak: OŚ.6220.4.2021.KM z dnia 11 sierpnia 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pt.:" Zabudowa usługowa na działce nr 491 przy ul. Kormoranów w Rewalu". 2021-08-11 14:39:12
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji znak: OŚ.6220.4.2021.KM z dnia 11 sierpnia 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pt.:" Zabudowa usługowa na działce nr 491 przy ul. Kormoranów w Rewalu" 2021-08-11 14:37:42
dokument Obwieszczenie Starosty Gryfickiego z dnia 27.07.2021r. dotyczące "ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ - UL. POLNEJ W M. NIECHORZE" 2021-08-02 14:05:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ulicy Zachodniej i Turystycznej w miejscowości Rewal, gm. Rewal na działkach o numerze geodezyjnym 140/2 i 129/1 w obrębie Rewal 1. 2021-07-30 07:33:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Modernizacja i budowa przepompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rewal, gm. Rewal na działkach o numerze geodezyjnym 460/17 i 460/18 w obrębie Rewal 2 oraz w miejscowości Śliwin na działce nr 554/34 i 139/2 w obrębie Śliwin. 2021-07-30 07:32:19
dokument Informacja o wydanej decyzji znak: OŚ.6220.2.2021.KM z dnia 28 lipca 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Niechorze II", "Niechorze III", "Niechorze IV", "Niechorze V", ?"Niechorze VI" na działce nr ewid. 355 (obręb 0006) w miejscowości Niechorze, gmina Rewal. 2021-07-28 13:35:42
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji znak: OŚ.6220.2.2021.KM z dnia 28 lipca 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Niechorze II", "Niechorze III", "Niechorze IV", "Niechorze V", "Niechorze VI" na działce nr ewid. 355 (obręb 0006) w miejscowości Niechorze, gmina Rewal. 2021-07-28 13:35:14
dokument Obwieszczenie do stron postępowania o wydaniu decyzji znak: OŚ.6220.1.2021.KM z dnia 26 lipca 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 355 (obręb 0006) w miejscowości Niechorze, gmina Rewal (proj. Niechorze I). 2021-07-26 14:23:12
dokument Informacja o wydaniu decyzji znak: OŚ.6220.1.2021.KM z dnia 26 lipca 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 355 (obręb 0006) w miejscowości Niechorze, gmina Rewal (proj. Niechorze I) 2021-07-26 14:22:08
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 21/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa 2021-07-23 13:35:31
dokument O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku 2021-07-16 13:18:39
dokument Informacja o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu, w celu umożliwienia pracownikom przedsiębiorstwa Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów 2021-07-14 14:20:57
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 20/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. 2021-07-14 12:33:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 12 lipca 2021 r. decyzji nr 10/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.8.2021.MH dla inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w obrębie Trzęsacz i obrębie Pustkowo gmina Rewal polegająca na budowie linii kablowych 0,4 kV, budowie złącz kablowych 0,4 kV i szaf kablowych 0,4 kV oraz demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach o numerze ewidencyjnym 4/8, 4/29, 4/50, 50/2, 129, 202/15, 202/16, 202/17, 203 obręb Trzęsacz oraz na działkach o numerze ewidencyjnym 62/2, 110, 148 obręb Pustkowo gmina Rewal. 2021-07-12 09:21:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o zebranych opiniach organów współdziałających oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zabudowy usługowej na działce nr 491 przy ul. Kormoranów w Rewalu. 2021-07-09 09:53:50
dokument Obwieszczenie Starosty Gryfickiego - "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. POLNEJ W M. NIECHORZORZE" 2021-07-05 12:02:03
dokument OGŁOSZENIE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o konsultacjach społecznych projektu "Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu" 2021-07-02 13:41:29
dokument Konkursu na "Najpiękniejsze i przyjazne środowisku gospodarstwo agroturystyczne" w Powiecie Gryfickim 2021-07-01 10:43:04
dokument Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach informuje, że przedsiębiorcy planujący prowadzić działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością podczas trwania imprezy Pol'and'Rock Festival 2021 w dniach 29-31 lipca 2021r. na Lotnisku Makowiec w gminie Ploty 2021-06-25 08:32:20
dokument Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r., zmieniającego rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-06-24 17:59:48
dokument Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia o wartości wyrażonej w złotych poniżej kwoty 30 tys. euro wykonanie opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stosunków wodnych na działkach 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5 oraz 174/8w miejscowości Niechorze, obręb Niechorze 2021-06-24 17:54:38
dokument Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia o wartości wyrażonej w złotych poniżej kwoty 30 tys. euro na wykonanie opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stosunków wodnych na działkach 199/34, 199/33, 174/2, 174/3, 174/8, 969, 199/5, 917/1, 199/4, 199/35 w miejscowości Niechorze, obręb Niechorze 2021-06-24 17:40:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w obrębie Trzęsacz i obrębie Pustkowo gmina Rewal polegająca na budowie linii kablowych 0,4 kV, budowie złącz kablowych 0,4 kV i szaf kablowych 0,4 kV oraz demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach o numerze ewidencyjnym 4/8, 4/29, 4/50, 50/2, 129, 202/15, 202/16, 202/17, 203 obręb Trzęsacz oraz na działkach o numerze ewidencyjnym 62/2, 110, 148 obręb Pustkowo gmina Rewal. 2021-06-23 10:45:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o zebranych opiniach organów współdziałających oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowa elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą NIECHORZE II, NIECHORZE III, NIECHORZE IV, NIECHORZE V, NIECHORZE VI na działce nr ew. 355 (obręb 0006) w miejscowości Niechorze, Gmina Rewal. 2021-06-17 08:46:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o zebranych opiniach organów współdziałających oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowa elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 355 (obręb 0006) w miejscowości Niechorze, Gmina Rewal. 2021-06-17 08:42:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal pn. " Kaplica w Pustkowie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-06-17 07:41:24
dokument Rozporządzenie Nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-06-16 15:12:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 11 czerwca 2021 r. decyzji nr 9/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.6.2021.MH dla inwestycji: Przebudowa drogi ul. Szczecińskiej i ul. Sztormowej na działce nr 1/1, 126/5, 469, 519/1, 518/4 obręb Rewal 1, gm. Rewal wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-06-11 09:06:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 9 czerwca 2021 r. decyzji nr 8/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.5.2021.MH dla inwestycji: Przebudowa rowu przydrożnego na działce nr 125/1 obręb Rewal 1, gm. Rewal. 2021-06-10 08:43:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie dróg gminnych ul. Modrzewiowej, Szczęśliwej, Słowackiego, Bukowej, Akacjowej i Jodłowej w m. Rewal. 2021-06-08 13:05:26
dokument Z A P R O S Z E N I E do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy Rewal za 2020 rok 2021-06-08 09:18:01
dokument Rozporządzenie nr 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. Uwzględniony został odstrzał na terenie kolejnych 6 obwodów łowieckich, których nie zawarto w rozp. nr 12/2021 z powodu braku odpowiednich danych od zarządców. 2021-06-04 14:23:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa komisariatu policji wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Klifowej w miejscowości Rewal, gm. Rewal na części działek nr 407/2, 414/8 i 314/13 w obrębie Rewal 2. 2021-05-31 10:21:55
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa drogi z chodnikiem na działce nr 125/3 obręb Rewal 1 i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 102 (działka nr 125/1 obręb Rewal 1) do działki nr 204/10 obręb Rewal 1, gm. Rewal. 2021-05-28 09:49:15
dokument UWAGA ! Nowe obowiązki właścicieli nieruchomości - Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw 2021-05-26 08:35:32
dokument Rozporządzenie nr 16/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2021r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa 2021-05-25 15:04:05
dokument INFORMACJA Dyrektora Zlewni w Gryficach znak SZ.ZUZ.1.4210.64.3.2021.RH 2021-05-18 08:13:20
dokument INFORMACJA Dyrektora Zlewni w Gryficach znak SZ.ZUZ.1.4210.63.3.2021.RH 2021-05-18 08:12:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa rowu przydrożnego na działce nr 125/1 obręb Rewal 1, gm. Rewal. 2021-05-17 11:56:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 180 w miejscowości Niechorze, obręb Niechorze, gm. Rewal. 2021-05-12 10:58:46
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach 2021-05-07 14:27:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa drogi z chodnikiem na działce nr 125/3 obręb Rewal 1 i zjazd z drogi wojewódzkiej nr 102 (działka nr 125/2 obręb Rewal 1) do działki nr 204/10 obręb Rewal 1, gm. Rewal. 2021-05-05 10:11:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:zabudowa usługowa na działce nr 491 przy ul. kormoranów w Rewalu. 2021-05-04 14:51:08
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 14/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. 2021-05-04 11:01:05
dokument Obwieszczenie Wójta gminy Rewal o wydanej decyzji umarzającej prowadzone postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu samoobsługowy myjnia bezdotykowej trzystanowiskowej typ PIANO. 2021-04-30 15:05:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa komisariatu policji wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Klifowej w miejscowości Rewal, gm. Rewal na części działek o numerze geodezyjnym 407/2, 414/8, i 314/13 w obrębie Rewal 2. 2021-04-21 11:44:36
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 12/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-04-09 09:55:17
dokument Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021-03-31 07:54:03
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach 2021-03-17 10:56:23
dokument Starosta Gryficki - OBWIESZCENIE - "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W M. POBIEROWO: UL. SZCZECIŃSKA, UL. CHMIELNA, UL. BRACKA, UL.WCZASOWA, UL. POMORSKA, UL. MARII KONOPNCKIEJ, UL. BOLESŁAWA PRUSA, UL. SŁOWACKIEGO, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, UL. NIECAŁA, UL. JANA KILIŃSKIEGO, UL. KAWALERSKA, UL. KRÓTKA, UL. PRZESKOK" 2021-03-17 10:55:10
dokument Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2021 r. 2021-03-17 08:28:29
dokument Jesteś inkasentem opłaty miejscowej? 2021-03-16 12:18:09
dokument Zaproszenie do składania ofert na realizacją zamówienia: PRZEPROWADZENIE USŁUGI ODKOMARZANIA TERENÓW GMINY REWAL ORAZ ZABIEGÓW DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI 2021-03-12 14:22:56
dokument Uwaga przedsiębiorcy, ważne informacje na temat zwolnień i odroczeń podatku od nieruchomości na I kwartał 2021 2021-03-12 13:11:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicznego na działce nr 180 w miejscowości Niechorze, gm. Rewal. 2021-03-11 15:02:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie wydania decyzji nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 177/2, 8/1 i 9/1 w miejscowości Niechorze, obręb Niechorze, gm. Rewal. 2021-03-10 11:41:20
dokument Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! 2021-03-05 21:52:03
dokument STAROSTWO POWIATOWE w GRYFICACH - nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r. w powiecie gryfickim 2021-03-05 21:48:08
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów opiniujących dla planowanej inwestycji pt.: "Obiekt samoobsługowy myjnia bezdotykowa trzystanowiskowa typy PIANO". 2021-03-05 14:05:51
dokument STAROSTA GRYFICKI OBWIESZCZENIE - BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM DO HOTELU GOŁĘBIEWSKI W M. POBIEROWO GM. REWAL 2021-03-05 12:12:20
dokument Informacja Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji znak: OŚ.6220.5.2020.KM z dnia 25 lutego 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 9/4 w miejscowości Trzęsacz, gmina Rewal. 2021-02-26 12:53:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji znak: OŚ.6220.5.2020.KM z dnia 25 lutego 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 9/4 w miejscowości Trzęsacz, gmina Rewal. 2021-02-26 12:49:49
dokument ZAWIADOMIENIE W dniach 22-02.2021 - 22.04.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Rewalu będą wyłożone projekty uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych w obrębach ewidencyjnych: Pobierowo, Śliwin, Niechorze, Pogorzelica 2021-02-23 18:41:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów opiniujących dla planowanej inwestycji polegającej na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą NIECHORZE II, NIECHORZE III, NIECHORZE IV, NIECHORZE V, NIECHORZE VI na działce nr ew. 355 (obręb 0006) w miejscowości Niechorze, Gmina Rewal. 2021-02-19 12:46:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów opiniujących dla planowanej inwestycji polegającej na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 355 (obręb 0006) w miejscowości Niechorze, gmina Rewal. 2021-02-19 12:44:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie wydania dnia 15 lutego 2021 r. decyzji nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.8.2020.MH dla inwestycji: Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działce nr 354/26 w celu zasilenia działek nr 354/19, 354/20, 354/21, 354/22, 354/23, 354/24, 354/18, 354/16, 354/14 w miejscowości Rewal, obręb Rewal 2, gm. Rewal. 2021-02-15 15:25:20
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Gryfickiego o "PRZEBUDOWIE DRÓG GMINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W M. POBIEROWO: UL. SZCZECIŃSKA, UL. CHMIELNA, UL. BRACKA, UL.WCZASOWA, UL. POMORSKA, UL. MAMI KONOPNCKIEJ, UL. BOLESŁAWA PRUSA, UL. SŁOWACKIEGO, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, UL. NIECAŁA, UL. JANA KILIŃSKIEGO, UL. KAWALERSKA, UL. KRÓTKA, UL. PRZESKOK" 2021-02-15 08:48:03
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Gryfickiego o "BUDOWIE DROGI GMINNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM DO HOTELU GOŁĘBIEWSKI W M. POBIEROWO GM. REWAL" 2021-02-15 08:46:56
dokument KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryficach do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym 2021-02-12 12:24:16
dokument INFORMACJA - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, urządzenia wodnego - studni głębinowej na terenie działki nr 152 obręby Pustkowo 2021-02-11 14:04:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 177/2, 8/1 i 9/1 w miejscowości Niechorze, gm. Rewal (znak sprawy: PP.6733.1.2021) 2021-02-02 14:47:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o o wydaniu dnia 2 lutego 2021 r. decyzji nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.7.2020.MH dla inwestycji: Budowa słupa linii napowietrznej SN-15 kV, linii kablowej SN-15 kV wraz z posadowieniem stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej nn-0,4 kV wraz z posadowieniem złącza kablowego typu ZK3 w Pustkowie na działkach o numerze geodezyjnym 143 i 152 w obrębie Pustkowo. 2021-02-02 12:44:07
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działce nr 354/26 w celu zasilenia działek nr 354/19, 354/20, 354/21, 354/22, 354/23, 354/24, 354/18, 354/16, 354/14 w miejscowości Rewal, obręb Rewal 2, gm. Rewal. 2021-01-29 11:37:53
dokument NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH 2021-01-29 08:58:35
dokument Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 2021-01-28 14:33:22
dokument Celowy Związek Gmin R-XXI po raz kolejny inwestuje w przyszłość energii elektrycznej 2021-01-28 14:18:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal z 27 stycznia 2021 r. o zgromadzonych opiniach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 9/4 w miejscowości Trzęsacz, gmina Rewal" 2021-01-27 12:59:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 15 lutego 2020 r. decyzji nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.6.2020.MH dla inwestycji: Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rewal, gm. Rewal na działce o numerze geodezyjnym 49/12 w obrębie Rewal 1. 2021-01-18 14:51:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działce nr 354/26 w celu zasilenia działek nr 354/19, 354/20, 354/21, 354/22, 354/23, 354/24, 354/18, 356/16, 354/14 w miejscowości Rewal, obręb Rewal 2, gm. Rewal. 2021-01-11 12:43:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Pustkowo (znak sprawy: PP.6733.7.2020) 2021-01-07 15:28:28
dokument UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2021-01-04 10:27:59