Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2021 r.

Lp. = 
znak spr.
Nr decyzji 
i data jej wydania
Rodzaj inwestycji Nazwa i adres 
wnioskodawcy
Data 
wpływu  wniosku
Oznaczenie 
nieruchomości 
(nr dz. ew. + obręb geodezyjny)
Streszczenie 
ustaleń decyzji
Wygaśnięcie, stwierdzenie 
nieważności lub zmiana decyzji

 

Uwagi

33.2020

1/2021

7.01.2021

Budowa budynków usługowych - małej gastronomii, sklepu z pamiątkami, wiat oraz obiektów rekreacyjnych: mini parku wodnego i dominanty w postaci repliki latarni morskiej na terenie parku tematycznego o charakterze rekreacyjnym osoba fizyczna 23.10.2020 Rewal
ul. Kamieńska
dz. 203/1, 203/2
linia nieprzekraczalna 15,00 m od strony ul. Kamieńskiej, pow. zab. do 18,3% powierzchni terenu działki 203/1 i 203/2, bez obiektów ekspozycji wystawowej, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 30,72 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe inne typy dachów, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość ścianki kolankowej do 0,70,  wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., lukarny z kalenicą dowolną, wysokość kalenic lukarn co najmniej 1,50 m poniżej kalenicy budynku głównego, zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym, możliwy zespół zabudowy, możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających, handlowa o powierzchni sprzedaży do 400 m2, możliwa zabudowa typu ekspozycji wystawowej nadziemia i podziemia, projektowana inwestycja w rejonie zurbanizowanym zlokalizowana od strony ul. Kamieńskiej i ul. Chabrowej, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni do 180 m2, możliwe ścieżki, kładki i dojścia naziemne i podziemne, możliwa przebudowa oświetlenia, możliwa dominanta w postaci repliki latarni morskiej o wysokości do 12,0 m.    
41.2020

2/2021

23.02.2021

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku letniskowego turystycznego oraz budowa nowego budynku letniskowego turystycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 20.11.2020 Niechorze
ul. Łąkowa
dz. 946, 148/7
linia nieprzekraczalna 9,00 m od strony działki nr 180, pow. zab. do 15%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 9,24 m od strony dz. 180, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja letniskowa turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
38.2020

3/2021

4.3.2021

Zespół zabudowy dwóch budynków o funkcji mieszanej obsługi ruchu turystycznego i mieszkalnej - zmiana sposobu użytkowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba prawna 13.11.2020 Rewal 1
dz. 719/1, 719/2, 719/3
Trzęsacz dz. 2/8
linia nieprzekraczalna bez zmian 5,00 m, pow. zab. bez zmian do 28,52%, szerokość elewacji frontowej budynków bez zmian do ok. 16,08 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej bez zmian do ok. 9,00 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy  typu płaskiego, pokrycie dostosowane do rodzaju dachu, kąt nachylenia połaci dachowych bez zmian, wysokość najwyższej części dachu bez zmian do 8,00 m n.p.t., zabudowa o wysokości trzech kondygnacji, możliwe dominanty w postaci czwartej kondygnacji bez zmian, możliwy zespół zabudowy, podpiwniczenie bez zmian, wysokość 0,00 budynków bez zmian, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, letniskowa, w każdym z dwóch budynków możliwa funkcja mieszkalna ograniczona do powierzchni użytkowej do 234,82 m2    
42.2020

4/2021

4.03.2021

Budowa domków rekreacji indywidualnej turystycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 23.11.2020

Rewal 

ul. Wspólna

dz. 4/4

linia nieprzekraczalna ok. 6,00 m od strony dz. 4/3j, pow. zab. do 22,61%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 11,83 m od strony dz. 4/3, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
43.2020

5/2021

4.03.2021

Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 23.11.2020 Śliwin
ul. Ogrodowa 5
dz. 121 i cz. dz. 118/1
linia nieprzekraczalna ok. 7,73 m od strony ul. Ogrodowej, pow. zab. do 16,05%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 14,03 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,80 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,34 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 185,26 m2 dla każdej działki    

34.2020

6/2021

15.03.2021

Budowa pięciu budynków letniskowych turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 27.10.2020 Rewal 2
dz. 43/25
linia nieprzekraczalna 5,00 m od strony działki nr 43/49, pow. zab. do 19,3%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 7,20 m od strony dz. 43/49, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia  połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja letniskowa, turystyczna, wypoczynkowa    
21.2020 7/2021
25.03.2021
Budowa budynku gospodarczego o wymiarach 8,15 x 2,00 m osoba fizyczna 27.07.2020 Rewal
dz. 413/2
linia nieprzekraczalna 32,00 m od ul. Parkowej, pow. zab. do 33,62%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 17,46 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,00 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub jednospadowe, pokrycie dachu dostosowane do pokrycia budynku gospodarczego na działce nr 368, kąt nachylenia połaci dachowych dostosowany do nachylenia połaci budynku gospodarczego na działce nr 368, wysokość kalenicy głównej do ok. 4,00 m n.p.t., lecz nie wyżej niż kalenica budynku gospodarczego na działce nr 368, zabudowa bez poddasza użytkowego (maksymalnie jedna kondygnacja), wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,    
44.2020 8/2021
25.03.2021
Budowa budynków letniskowych turystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 29.12.2020 Rewal
ul. Turystyczna
dz. 11
linia nieprzekraczalna 34,00 m od dz. nr 141, pow. zab. do 6,01%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 16,52 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,00 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja letniskowa, turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
35.2020

Odmowa

26.03.2021

uchylona

Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym osoba fizyczna 06.11.2020 Rewal
ul. Klifowa 20
dz. 308, 489, 363/2
    W przedmiotowej sprawie jeden warunek  art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest spełniony. Pkt 1) w obszarze analizowanym brak jest działek zabudowanych w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej 12,50 m i ilości kondygnacji 4.

35.2020

Odmowa

17.08.2021

Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym osoba fizyczna 06.11.2020 Rewal
ul. Klifowa 20
dz. 308, 489, 363/2
    W przedmiotowej
sprawie jeden warunek  art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest spełniony. Pkt 1) w obszarze analizowanym brak jest działek zabudowanych w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej 12,50 m i ilości kondygnacji 4.
39.2020

12/2021

7.05.2021

Budowa gołębników i domków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 18.11.2020 Niechorze
dz. 805, 825
linia nieprzekraczalna ok. 2,00 m od strony
 dz. 194, pow. zab. do 23,12% powierzchni terenu działki nr 805 i 825 wraz z zabudową na tych działkach, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 13,66 m od strony dz. 194, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy jednospadowe,  dachy dwuspadowe lub wielospadowe, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.,  funkcja mieszkalna bez zmian, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej, zagrodowa, ilość gołębi nie więcej niż 150 sztuk.
   
42.2018

15/2021 4.06.2021

Budowa wiaty drewnianej
 i wiaty stalowej tymczasowej
osoba fizyczna 25.09.2018

Rewal

ul. Szczecińska 7

Linia zabudowy nieprzekraczalna ok. 1,50 m od strony ul. Szczecińskiej; pow.zabudowy do 34,5%; szerokość elewacji frontowej wiat do ok. 4,50 m od strony ul. Szczecińskiej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 3,50 m n.p.t., dachy jednospadowe, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do ok. 4,00 m n.p.t., zabudowa pomocnicza bez poddasza użytkowego (maksymalnie jedna kondygnacja), wysokość 0,00 wiat do 0,30 m n.pt., możliwa lokalizacja wiat na granicy działki nr 19, wiata stalowa tymczasowa na okres 15 lat licząc od daty uprawomocnienia się decyzji o warunkach zabudowy.    
40.2020

20/2021

2.07.2021

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 19.11.2020

Niechorze

dz. 114/10

linia nieprzekraczalna bez zmian ok. 4,00 m od strony dz. 114/28, pow. zab. bez zmian do 6,57%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 7,38 m od strony dz. 114/28, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej bez zmian do ok. 2,45 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 35 stopni, wysokość kalenicy głównej do 4,95 m n.p.t., zabudowa bez zmian bez poddasza użytkowego (maksymalnie jedna kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, wysokość 0,00 budynków bez zmian do 0,30 m n.p.t., bez funkcji mieszkalnej, możliwa funkcja rekreacji indywidualnej    
1

Odmowa

31.03.2021

Budowa budynków letniskowych i budynku o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej  osoba fizyczna 13.01.2021

Rewal 2

ul. Kormoranów

dz. 43/24

    W obszarze badanym brak  jest działek zabudowanych w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie wskaźnika zabudowy 25,9%, szerokości elewacji frontowej do 13,20 m i wysokości górnej krawędzi elewacji do 4,50 m n.p.t. z funkcją mieszkalną.
2

wniosek wycofany

12.05.2021

  osoba prawna 18.01.2021

Trzęsacz

dz. 9/4

     
3     osoba fizyczna 18.01.2021

Rewal

ul. Wspólna

dz. 4/1

     
4

9/2021

31.03.2021

Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 20.01.2021

Śliwin 

ul. Słoneczna 8A

dz. 79/3, 80/3

linia nieprzekraczalna ok. 10,00 m od strony ul. Słonecznej, pow. zab. do 10,88%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 10,67 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,34 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacyjna, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 143,5 m2    
5     osoba fizyczna 20.01.2021

Rewal

ul. Szczecińska

dz. 79/3, 80/3

     
6 16/2021  Budowa budynku mieszkalnego, budynków letniskowych oraz basenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 9.02.2021

Rewal

dz. 221/1

linia nieprzekraczalna 4,00 m od strony działki nr 732/16, pow. zab. do 9,46%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 12,42 m od strony działki 732/16, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,00 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia  połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 287,5 m2, możliwa funkcja turystyczna, rekreacji indywidualnej    
7

28/2021

30.07.2021

Budowa budynku usługowego apartamentowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 17.02.2021

Rewal

ul. Różana 2

dz. 361

linia nieprzekraczalna 4,00 m od ul. Różanej, możliwe przekroczenie linii zabudowy o 1,50 m dla balkonów, tarasów, okapów, pilastrów, wykuszy, pow. zab. do 28,32%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 44,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 9,50 m n.p.t. przy okapie dachu płaskiego, do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu wysokiego, dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, możliwe dachy wysokie z kątem nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej lub najwyższej części dachu do 12,50 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne), możliwa dominanta architektoniczna w postaci czwartej kondygnacji na powierzchni do 17% powierzchni zabudowy każdego budynku, możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,39 m n.p.t. od strony głównego wejścia lub wjazdu na działkę, możliwa funkcja turystyczna, możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających.    
8 wniosek wycofany 28.05.2021   osoba fizyczna 19.02.2021

Rewal

ul. Polna

dz. 99/7

     
9

10/2021

7.04.2021

Budowa budynku zakwaterowania turystycznego z częścią usługową i mieszkalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 19.02.2021

Rewal 2

ul. Różana

dz. 322

linia nieprzekraczalna 5,00 m od ul. Różanej, możliwe przekroczenie linii zabudowy o 1,50 m dla balkonów, tarasów, okapów, pilastrów, wykuszy, pow. zab. do 28,78%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 42,00 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 9,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia  połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,50 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne), możliwa dominanta architektoniczna w postaci czwartej kondygnacji na powierzchni do 17% powierzchni zabudowy każdego budynku, możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. od strony głównego wejścia lub wjazdu na działkę, możliwa funkcja turystyczna, gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej lokalu lub lokali do 240,65 m2.    
10 18/2021 25.06.2021 Budowa domków z funkcją turystyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 22.02.2021

Trzęsacz

ul. Krańcowa

dz. 202/14

linia nieprzekraczalna 6 m od strony ul. Krańcowej, pow. zab. do 20,20%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 10,76 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,51 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
11 odmowa 2.06.2021 Budowa budynku rekreacji indywidualnej,  budynku jednorodzinnego,  budynków usług turystycznych osoba fizyczna 18.02.2021

Trzęsacz

dz. 9/45

    Uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Brak jest wystarczających dokumentów w zakresie zaopatrzenia przedsięwzięcia w wodę przeznaczoną do spoży6cia przez ludzi, gazu i kanalizację sanitarną
12

11/2021

4.05.2021

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budynek pensjonatowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 2.03.2021

Rewal 1

dz. 76/3

linia nieprzekraczalna ok 5,00 m od strony ul. Polnej, pow. zab. do 20,52%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 18,88 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok.3,50 m n.p.t. przy okapie dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu budynku pensjonatowego, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t. dla budynku pensjonatowego, zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, maksymalnie trzy kondygnacje dla budynku pensjonatowego), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,34 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 159,20 m2, lokalizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego od strony ul. Polnej, lokalizacja budynku pensjonatowego od strony ul. Kamieńskiej    
13 14/2021 2.06.2021 Budowa budynku letniskowego rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 2.03.2021

Trzęsacz

dz. 3/4

linia nieprzekraczalna ok. 5,00 m od strony dz. 23/2, pow. zab. do 10,81%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 18,48 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 7,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., bez funkcji mieszkalnej, możliwa funkcja turystyczna, rekreacji indywidualnej    
14

36/2021

30.08.2021

Budowa zespołu budynków o funkcji letniskowej, usługowej, apartamentowo-turystycznej z częścią mieszkalną, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Pustkowie przy ul. Słonecznej/Kamieńskiej/11 osoba fizyczna 5.03.2021

Pustkowo

dz. 55, 56, 58/1, 58/2, 508/1, 508/2, 508/3, 508/4, 508/5, 508/6, 502/4

linia nieprzekraczalna ok.21,00 m od strony ul. Słonecznej, pow. zab. do 23/27%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 16,00 m od strony ul. Słonecznej i działki nr 119, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dach typu płaskiego, możliwe tarasy, pokrycie dostosowane do dachów płaskich, kąt nachylenia połaci dachowych do 10 stopni, wysokość najwyższej części budynku do 9,50 m n.p.t., zabudowa o wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, możliwy zespół zabudowy, możliwe dominanty w postaci trzeciej kondygnacji do 50% powierzchni zabudowy każdego budynku, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej 174,57 m2    
15 13/2021 14.05.2021 Budowa domków rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 15.03.2021

Pustkowo

ul. Słoneczna

dz. 46, 45/2

linia nieprzekraczalna 11 m od strony ul. Słonecznej, pow. zab. do 24,71%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 14,13 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
16     osoba prawna 11.03.2021

Rewal

ul. Kamieńska

dz. 125/3

     
17     osoba fizyczna 22.03.2021

Rewal 2

dz. 43/22

     
18

27/2021

30.07.2021

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 26.03.2021

Śliwin

ul. Słoneczna

dz. 9/8

linia nieprzekraczalna ok. 5,00 m od strony działki nr 9/12, pow. zab. do 13,78%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 12,96 m od strony działki nr 9/12, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.    
19 17/2021 21.06.2021 Budynek zakwaterowania turystycznego z częścią usługową i mieszkalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 29.03.2021 Rewal
ul. Westerplatte
dz. 743, 726/5
linia nieprzekraczalna ok. 4,00 m od strony ul. Bohaterów Westerplatte, pow. zab. do 37,57%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 16,34 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej lub najwyższej części dachu do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne, możliwe dominanty w postaci czwartej kondygnacji do 20% powierzchni zabudowy), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 162,5 m2, możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających, możliwa funkcja handlowa o powierzchni użytkowej do 400 m2.    
20

Odmowa

7.09.2021

Budowa kompleksu wypoczynkowego osoba fizyczna 29.03.2021 Rewal
ul. Kamieńska 9
dz. 16/7
    W obszarze badanym brak jest działek zabudowanych w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie: wskaźnika zabudowy 28%, linii zabudowy 20,0 m, ilość kondygnacji 4, z dachem płaskim o wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej 12,0 m i wysokości kalenicy 9,00 - 10,00 m
21

19.05.2021

wniosek wycofany

  osoba fizyczna 8.04.2021 Śliwin
dz. 54
     
22

29/2021

30.07.2021

Budowa farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba prawna 23.04.2021

Trzęsacz

dz. 9/4

Linia zabudowy nie dotyczy, szerokość elewacji frontowej budynków nie dotyczy, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej nie dotyczy, geometria dachu nie dotyczy, urządzenia odnawialnego źródła energii, możliwe stacje kontenerowe transformatorowe o wysokości do 3,50 m n.p.t.    
23

23/2021

20.07.2021

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 23.04.2021

Śliwin

ul. Spacerowa

dz. 428/1

linia nieprzekraczalna ok. 4,00 m od strony ul. Spacerowej, pow. zab. do 18,86%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 11,92 m od strony ul. Spacerowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacji indywidualnej,  możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 187,36 m2.    
24

22/2021

12.07.2021

Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 27.04.2021

Pustkowo

ul. Bałtycka

dz. 67/6, 67/3

linia nieprzekraczalna 4 m od strony ul. Bałtyckiej, pow. zab. do 23,58%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 12,53 m od strony ul. Bałtyckiej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, a dla dachów płaskich 6,50 m n.p.t., dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja handlowa o powierzchni sprzedaży 
< 2000 m2, możliwa funkcja turystyczna, możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających
   
25

32/2021

11.08.2021

Budowa zespołu zabudowy letniskowej oraz przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejących budynków letniskowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej  osoba fizyczna 06.05.2021

Pustkowo

dz. 11/7

linia nieprzekraczalna 4 m od strony ul. Bałtyckiej, pow. zab. do 24,78%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 12,31 m od strony ul. Bałtyckiej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy jednospadowe,  dachy dwuspadowe lub wielospadowe, możliwe dachy typu płaskiego, możliwe tarasy, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
26

Odmowa

12.07.2021

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z zewnętrzną instalacją wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej  osoba fizyczna 11.05.2021

Rewal 2

dz. 442/1

    W obszarze badanym brak jest działek zabudowanych w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie wskaźnika zabudowy, szerokości elewacji frontowej, ilości kondygnacji, z dachem płaskim, dwuspadowym, wielospadowym o wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej 9,0 m, o wysokości kalenicy 11,0 m.
27

35/2021

26.08.2021

Rozbudowa budynku handlowego wraz z przebudową parkingu oraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba prawna 11.05.2021

Rewal 1

ul. Kamieńska

dz. 528, 524, 14/42

linia nieprzekraczalna 25,00 m od strony ul. Kamieńskiej, pow. zab. do 26,61% a z ogólnodostępnym węzłem higieniczno-sanitarnym do 31,5%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 24,5 m od strony ul. Kamieńskiej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej bez zmian do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,50 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., ogólnodostępny węzeł higieniczno-sanitarny o powierzchni użytkowej co najmniej 30,0 m2, istniejąca i projektowana funkcja handlowa o powierzchni sprzedaży nie większej niż 1442,0 m2    
28

19/2020

30.06.2021

Budowa toalety ogólnodostępnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 13.05.2021

Pustkowo

dz. 45/4

linia nieprzekraczalna 11,00 m od strony ul. Słonecznej, pow. zab. do 18,08%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 14,13 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy  typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.    
29

21/2021

12.07.2021

Rozbudowa budynku usługowo - mieszkalnego na cele gabinetu lekarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 18.05.2021

Rewal

ul. Biała 5

dz. 53/1

linia nieprzekraczalna 3,00 m od strony ul. Białej, dla zabudowy parterowej możliwa linia nieprzekraczalna w odległości 0,60 m od strony ul. Białej, pow. zab. do 29,85%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 21,5 m od strony ul. Białej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej bez zmian do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu, a dla zabudowy parterowej do ok 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy  typu płaskiego, możliwe tarasy, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.    
30

33/2021

11.08.2021

Budowa budynku zakwaterowania turystycznego z mieszkaniem właściciela i basenem zewnętrznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 18.05.2021

Rewal 2

ul. Saska

dz. 325/5

linia nieprzekraczalna 4,00 m od ul. Saskiej, pow. zab. do 23,95%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 24,0 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej bez zmian do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu wysokiego, do ok. 9,50 m n.p.t przy okapie dachu płaskiego, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne lub typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 12,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie trzy kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. od strony głównego wejścia lub wjazdu na działkę, możliwa funkcja turystyczna, możliwa funkcja gastronomiczna bez stosowania urządzeń nagłaśniających, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej lokalu 206,47 m2.    
31 37/2021
30.08.2021
Budowa zespołu zabudowy usługowej turystycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Sp. Jawna 21.05.2021

Pustkowo

dz. 151

Linia zabudowy nieprzekraczalna 6,00 m od strony  dz. 143, pow. zab. do 18,94%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 7,02 m od strony dz. nr 143, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,89 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,50 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa    
32

25/2021

26.07.2021

Budowa zespołu zabudowy letniskowej usługowej turystycznej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 26.05.2021

Trzęsacz

dz. 4/44

Linia zabudowy nieprzekraczalna 5,00 m od strony ul. Łąkowej i ul. Pogodnej, pow. zab. do 18,34%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 7,37 m od strony ul. Pogodnej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,63 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,50 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa    
33

26/2021

26.07.2021

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i domków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 26.05.2021

Rewal

ul. Modrzewiowa

dz. 636/21, 636/22

Linia zabudowy nieprzekraczalna 4,00 m od ul. Modrzewiowej, pow. zab. do 19,74%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 20,03 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu wysokiego i do 4,00 m n.p.,t. dla budynków o szerokości szczytowej do 6,00 m, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t. i do 7,00 m n.p.t. dla budynków o szerokości elewacji szczytowej do 6,0 m, zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. od strony głównego wejścia lub wjazdu na działkę, możliwa funkcja turystyczna, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej lokalu do 205,55 m2.    
34

30/2021

30.07.2021

Budowa domków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 15.06.2021

Rewal

dz. 4/7

Linia zabudowy nieprzekraczalna 6,00 m od strony ul. Wspólnej, pow. zab. do 22,61%, szerokość elewacji frontowej budynków do 11,83 m od strony ul. Wspólnej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
35

31/2021

5.08.2021

Zabudowa rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 16.06.2021 Trzęsacz
dz. 9/45
Linia zabudowy nieprzekraczalna 15,00 m od strony dz. nr 9/105, pow. zab. do 5,22%, szerokość elewacji frontowej budynków do 8,70 m od strony działki 9/105, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,375 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 7,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
36 24/2021
26.07.2021
Budowa toalety ogólnodostępnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 17.06.2021

Niechorze

dz. 9/1, 9/2

Linia zabudowy nieprzekraczalna 5,00 m od strony ul. Klifowej, pow. zab. do 13,71%, szerokość elewacji frontowej budynków do 16,02 m od strony ul. Klifowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.    
37

41/2021

16.09.2021

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 22.06.2021

Śliwin

ul. Słoneczna 4

dz. 86/8

Linia zabudowy nieprzekraczalna 10,00 m od Słonecznej, pow. zab. do 19,75%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 12,04 m od strony ul. Słonecznej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 4,00 m n.p.t. przy okapie dachu,  dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. , możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, letniskowa, rekreacji indywidualnej, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej do 223,5 m2.    
38 40/2021
15.09.2021
Domek letniskowy rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 29.06.2021

Niechorze

dz. 801/10

Linia zabudowy nieprzekraczalna 3,00 m od strony dz. nr 801/13, pow. zab. do 13,73%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 8,40 m od strony dz. 801/13, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 35 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,375 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. , możliwa funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rekreacji indywidualnej    
39

34/2021

20.08.2021

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 7.07.2021

Pustkowo

dz. 65/4

Linia zabudowy nieprzekraczalna 0,00 m od strony dz. nr 65/5, pow. zab. do 27,17%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 14,16 m od strony dz. 65/5, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy typu płaskiego, kąt nachylenia połaci dachowych do 5 stopni, wysokość najwyższej części dachu do 7,00 m n.p.t., zabudowa wolnostojąca (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne), możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.     
40 42/2021
17.09.2021
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 7.0.72021

Śliwin

dz. 96

Linia zabudowy nieprzekraczalna 7,28 m od Alei Lipowej, pow. zab. do 17,59%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 19 m od strony Alei Lipowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu wysokiego,  wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 6,50 m n.p.t. przy okapie dachu płaskiego dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne lub typu płaskiego, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t. i a dla dachu płaskiego do 6,50 m n.p.t. zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. od strony głównego wejścia lub wjazdu na działkę, możliwa funkcja turystyczna, możliwa funkcja mieszkalna o powierzchni użytkowej lokalu do 201,18 m2.    
41     osoba prawna 9.07.2021

Pustkowo

dz. 32/2, 29, 25/1

     
42 38/2021
14.09.2021
Budowa myjni samochodowej oraz hali z zapleczem napraw samochodów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  osoba fizyczna 12.07.2021 Śliwin 
dz. 18/3
Linia zabudowy nieprzekraczalna 4,00 m od strony ul. Słonecznej, pow. zab. do 16,88%, szerokość elewacji frontowej budynków do 31,95 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 4,375 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, możliwe dachy typu płaskiego lub krzywoliniowe, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 9,00 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, myjnia trzystanowiskowa, warsztat jednostanowiskowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.    
43 Odmowa
4.10.2021
Budowa budynków letniskowych i budynku o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej   osoba fizyczna 12.07.2021 Rewal 2
dz. 43/23
    W przedmiotowej sprawie
 jeden warunek art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest spełniony: W obszarze badanym brak jest działek zabudowanych w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie: wskaźnika zabudowy - 25%, szerokości elewacji frontowej od 12 do 16 m, ilości kondygnacji - 2 plus poddasze użytkowe, o wysokości kalenicy 9,00 m.
44     osoba fizyczna 12.07.2021

Pogorzelica

dz. 196

    wniosek wycofany 14.07.2021 r. (teren objęty mpzp)
45

39/2021

14.09.2021

Budowa zespołu domków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 26.07.2021

Rewal

ul. Akacjowa

dz. 433/3

Linia zabudowy nieprzekraczalna 6,00 m od strony ul. Akacjowej, pow. zab. do 19,70%, szerokość elewacji frontowej budynków do 7,50 m od strony ul. Akacjowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,50 m n.p.t. przy okapie dachu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, pokrycie z dachówki ceramicznej lub inne, kąt nachylenia połaci dachowych do 45 stopni, wysokość kalenicy głównej do 8,50 m n.p.t., zabudowa z możliwą kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje), możliwy zespół zabudowy, możliwa kondygnacja podziemna w obrysie ścian zewnętrznych nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t., możliwa funkcja rekreacji indywidualnej usługowa, możliwa funkcja mieszkalna jednorodzinna ograniczona do powierzchni użytkowej 160 m2.    
46     osoba fizyczna 26.07.2021

Rewal 1

dz. 13/5

     
47     osoba fizyczna 29.07.2021

Rewal 1

dz. 743, 726/5, 229/3

     
48     osoba fizyczna 11.08.2021

Rewal 1

ul. Leśna

dz. 732/4

     
49     Gmina Rewal 17.08.2021

Rewal 1

dz. 585/5

     
50

44/2021

27.09.2021

Budowa szopki gospodarczej  osoba fizyczna 18.08.2021

Rewal

ul. Rybacka 24

dz. 744

Linia zabudowy nieprzekraczalna ok. 1,00 m od strony ul. Rybackiej, pow. zab. do 35,06%, szerokość elewacji frontowej budynków do ok. 11,74 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do ok. 3,00 m n.p.t., dachy wielospadowe, dwuspadowe, jednospadowe lub typu płaskiego, pokrycie dachu dostosowane do rodzaju połaci, wysokość kalenicy głównej do ok. 3,00 m n.p.t., zabudowa bez poddasza użytkowego (maksymalnie jedna kondygnacja),  wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t.    
51     osoba fizyczna 18.08.2021

Rewal

ul. Ogrodowa

dz. 725/2

     
52     osoba fizyczna 27.08.2021

Trzęsacz

dz. 308/1

     
53     osoba fizyczna 1.09.2021

Rewal

ul. Szczecińska 5

dz. 126/3, 19

     
54     osoba prawna 3.09.2021

Niechorze

dz. 355

     
55     osoba prawna 3.09.2021

Niechorze 

dz. 355

     
56     osoba fizyczna 14.09.2021

Pustkowo

dz. 149

     
57     osoba fizyczna 16.09.2021

Pustkowo

dz. 30, 33

     
58     sp. jawna 20.09.2021 Pustkowo
dz. 151, Trzęsacz dz. nr 4/46, 4/47
     
59     osoba fizyczna 22.09.2021 Rewal 2
ul. Kormoranów
dz. 491
     
60     osoba fizyczna 8.10.2021 Pustkowo
dz. 22/2
     
61     osoba fizyczna 11.10.2021 Rewal
ul. Kamieńska
dz. 16/5
     
62     osoba fizyczna 14.10.2021

Rewal

ul. Kamieńska 9

dz. 16/7

     

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Wałęga 14-01-2021 12:47:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Wałęga 14-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Kamila Wałęga 19-10-2021 14:56:39