Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Czasowy spis zdarzeń

Czasowy spis zdarzeń z dnia 27.04.2021 r. ze Wspólnego Posiedzenia Komisji dot.  XXXVI Sesji Rady Gminy, które odbyło się na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rewalu

Obrady rozpoczęto o godzinie 13:06

W obradach uczestniczyło    10 Radnych

Nieobecnych    4   Radnych

Wspólne posiedzenie Komisji dot. XXXVII Sesję Rady Gminy poprowadziła Przewodnicząca Komisji Strategii i Rozwoju Pani Iwona Zacharczuk

 

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

XXXVI SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 25.02.2021 roku

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy oraz Przewodniczących Komisji Stałych o działalności od ostatniej sesji
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 299/4 obręb Pogorzelica.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 299/4 obręb Pogorzelica.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 911/50 obręb Niechorze.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 911/5 obręb Niechorze.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 438/20 obręb Rewal 2.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/13 obręb Rewal 1.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo i nr 203/13 obręb Pustkowo.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki nr 911/50 obręb Niechorze.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki nr 585/10 obręb Rewal 1.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/10 obręb Rewal 1.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/10 obręb Rewal 1.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie 284/4 obręb Trzęsacz.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki nr 991/47 obręb Pobierowo.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na pomieszczenie użytkowe mieszczące się w budynku położonym na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 549 obręb Pobierowo oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcie umowy.
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działek oznaczonych ewidencyjnie nr 39/5,  558 i 574 położonych w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 24. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Rewal.
 25. Wolne wnioski i zapytania.
 26. Zakończenie obrad.

 

Ad.1 (13:08)

Głos Zabrał Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

 

Ad.5 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 299/4 obręb Pogorzelica.  (13:25)

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNE

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNE

Ad.6 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 299/4 obręb Pogorzelica. (13:27)

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 911/50 obręb Niechorze. (13:30)

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami. Głos zabrał Pan Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk, następnie Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 911/5 obręb Niechorze.(13:41)

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami. Głos zabrał Pan Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk.

 

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 438/20 obręb Rewal 2. (13:43)

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/13 obręb Rewal 1. (13:45)

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo i nr 203/13 obręb Pustkowo. (13:46)

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo. ( 13:47)

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo. (13:49)

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

Głos zabrał Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski, następnie Pani Iwona Zacharczuk.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki nr 911/50 obręb Niechorze. (13:54)

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki nr 585/10 obręb Rewal 1. (13:55)

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

Głos zabrała Pani Małgorzata Witecka.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/10 obręb Rewal 1. (13:57)

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/10 obręb Rewal 1. (13:58)

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

Ad. 18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie 284/4 obręb Trzęsacz. (13:59)

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad. 19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo. (14:00)

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad.20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki nr 991/47 obręb Pobierowo. (14:02)

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad. 21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na pomieszczenie użytkowe mieszczące się w budynku położonym na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 549 obręb Pobierowo oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. (14:03)

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad. 22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcie umowy. (14:04)

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad. 23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działek oznaczonych ewidencyjnie nr 39/5,  558 i 574 położonych w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. (14:05)

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami. Głos zabrał Pan Andrzej Brzeziński.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad. 24 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Rewal. (14:10)

 

Projekt Uchwały przedstawił Pan Paweł Żoła.

Do projektu zostały wprowadzone autopoprawki. Głos zabrał Pan Andrzej Brzeziński, następnie Pani Iwona Zacharczuk.

O godzinie 14:57 ogłoszono przerwę, obrady wznowiono o godzinie 15:07.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

 

Ad. 26 Zakończenie obrad.

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 15:00

Czasowy spis zdarzeń sporządziła Magdalena Czaplińska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 11-05-2021 07:49:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Czaplińska 11-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 11-05-2021 07:49:10