Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Czasowy spis zdarzeń

Czasowy spis zdarzeń z dnia 29.04.2021 r. z XXXVII  Sesji Rady Gminy, które odbyło się zdalnie.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9:15

W obradach uczestniczyło   13  Radnych

Nieobecnych   2     Radnych

XXXVII Sesję Rady Gminy poprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Rewal Pani Wanda – Szukała Błachuta

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

XXXVII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 29.04.2021 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy oraz Przewodniczących Komisji Stałych o działalności od ostatniej sesji
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 299/4 obręb Pogorzelica.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 299/4 obręb Pogorzelica.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 911/50 obręb Niechorze.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 911/5 obręb Niechorze.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 438/20 obręb Rewal 2.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/13 obręb Rewal 1.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo i nr 203/13 obręb Pustkowo.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki nr 911/50 obręb Niechorze.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki nr 585/10 obręb Rewal 1.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/10 obręb Rewal 1.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/10 obręb Rewal 1.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie 284/4 obręb Trzęsacz.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki nr 991/47 obręb Pobierowo.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na pomieszczenie użytkowe mieszczące się w budynku położonym na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 549 obręb Pobierowo oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcie umowy.
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działek oznaczonych ewidencyjnie nr 39/5,  558 i 574 położonych w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 24. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Rewal.
 25. Projekt uchwały w  sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.
 26. Wolne wnioski i zapytania.
 27. Zakończenie obrad.

 

 

Ad.1

Głos Zabrał Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.               

Ad. 2

Nastąpiła zmiana porządku obrad – za głosowało 9 Radnych, 2 Radnych wstrzymało się od głosu.

Następnie głosowano za wycofaniem z porządku obrad projektu Uchwały dotyczącej Statutu Gminy Rewal, za głosowało 4 Radnych, przeciw 6, 2 Radnych wstrzymało się od głosu – wniosek został odrzucony.

 

Ad.5 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 299/4 obręb Pogorzelica. 

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNE

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNE

GŁOSOWANIE 12 ZA

 

Ad.6 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 299/4 obręb Pogorzelica.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 12 ZA

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 911/50 obręb Niechorze.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 12 ZA

 

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 911/5 obręb Niechorze.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 12 ZA

 

 

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 438/20 obręb Rewal 2.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 12 ZA

 

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/13 obręb Rewal 1.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 12 ZA

 

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo i nr 203/13 obręb Pustkowo.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 12 ZA

 

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 12 ZA

 

 

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 11 ZA

 

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki nr 911/50 obręb Niechorze.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 11 ZA

 

Ad.15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki nr 585/10 obręb Rewal 1.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 11 ZA

 

Ad.16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/10 obręb Rewal 1.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 11 ZA

 

Ad.17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 585/10 obręb Rewal 1.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 10 ZA

 

Ad. 18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie 284/4 obręb Trzęsacz.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 10 ZA

 

Ad. 19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 991/47 obręb Pobierowo.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 10 ZA

 

Ad.20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części działki nr 991/47 obręb Pobierowo.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 10 ZA

 

Ad. 21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na pomieszczenie użytkowe mieszczące się w budynku położonym na części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 549 obręb Pobierowo oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 10 ZA

 

Ad. 22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej ewidencyjnie nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcie umowy.

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 11 ZA

 

 

Ad. 23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działek oznaczonych ewidencyjnie nr 39/5,  558 i 574 położonych w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

 

 

Projekt Uchwały przedstawiła Pani Justyna Ryczko – Referat Gospodarki Nieruchomościami.

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 10 ZA, 1 WSTRZYMANY

 

Ad. 24 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Rewal.

 

Projekt Uchwały przedstawił Pan Paweł Żoła.

 

 

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU: POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 8 ZA, 2 WSTRZYMANE, 1 PRZECIW

 

Ad. 25 Projekt uchwały w  sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej Radę Gminy Rewal do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

 

Projekt uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Joanna Lewicka.

 

GŁOSOWANIE:

8 ZA, 1 WSTRZYMANY, 1 PRZECIW

 

 

Czasowy spis zdarzeń sporządziła Magdalena Czaplińska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 11-05-2021 07:52:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Czaplińska 11-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 11-05-2021 07:52:16