Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2010 2009-12-22 15:21:48
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 2009-12-21 11:49:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących - budowa ściezki rowerowej w miejscowości Niechorze-Pogorzelica 2009-12-10 11:01:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstapienia przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko 2009-11-17 12:31:54
katalog Zarządzenie Wójta Gminy Rewal o zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom 2009-11-17 08:48:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2009-11-10 11:58:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie budowy stacji bazowej sieci telefonii komórkowej Polkomtel S.A. 2009-11-05 09:21:57
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal w sprawie przedłużenia terminu składania projektów na realizację zadań profilaktycznych 2009-11-05 08:49:55
dokument III Ogłoszenie o przetargu ograniczonym 30 listopad 2009r. 2009-11-02 15:12:34
katalog Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia - Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal 2009-10-27 08:50:25
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Trzęsaczu 2009-10-22 08:29:56
dokument Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko GOK 2009-10-12 14:32:49
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w studium uwarunkowań 2009-10-12 08:52:30
dokument Informacja w sprawie ogłoszonego naboru na stanowisko Kierownika CIPR 2009-10-08 09:56:37
dokument Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko GOK Rewal 2009-10-05 13:33:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Stoczniowiec 2009-10-05 10:45:25
dokument INFORMACJA w sprawie naboru na wolne stanowisko GOK Rewal 2009-10-02 12:27:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Stoczniowiec 2009-10-02 11:50:41
dokument PRZETARG 5 GRUDZIEŃ 2009r NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY REWAL PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 2009-09-30 10:39:21
dokument Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego na stanowisko Informatyka - Referenta w Biurze Rady Gminy 2009-09-29 13:16:27
dokument Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko Opiekun Świetlicy 2009-09-25 14:28:17
dokument Ogłoszenie o przetargu 28 listopada 2009 Sprzedaz działki 304 1 obr. Pogorzelica 2009-09-23 07:48:51
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal w sprawie w sprawie naboru projektów na realizację zadań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 2009-09-22 14:24:05
dokument ogłoszenie z dnia 11 września 2009 sprawie naboru na stanowisko Kierownika Centrum Informacji i Rekreacji w Rewalu 2009-09-15 12:16:12
dokument wykaz nieruchomości do sprzedaży 2009-09-04 10:30:35
dokument Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu o naborze kandydatów na wolne stanowisko w Świetlicy w Rewalu 2009-09-03 08:38:46
dokument ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INFORMATYK - REFERENT 2009-09-01 13:39:38
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REWAL z dnia17 sierpnia 2009 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2009-08-17 15:56:31
dokument Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko Referenta w Referacie Nieruchomości 2009-07-24 14:12:08
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji - FEN ul. Wrzosowa, Pogorzelica 2009-07-23 07:53:05
dokument obwieszczenie o wszczeciu kolejka 2009-07-22 08:40:21
dokument obwieszczenie o wszczeciu postępowania - Przystań w Niechorzu 2009-07-22 08:39:36
dokument Zarządzenie nr 36/09 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Rewal 2009-07-10 14:49:46
dokument Zarządzenie nr 29/09 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych 2009-07-10 14:45:58
dokument Zarządzenie nr 37/09 w sprawie wprowadzenia ograniczenia w użyciu wody pitnej 2009-07-10 14:35:28
dokument projekt decyzji - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Rewalux 2009-07-09 14:05:38
dokument obwieszczenie wydana została decyzja o środowiskowych o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach zgody na realizację 2009-07-09 14:05:04
dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO W CIPR 2009-07-08 11:53:24
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 3 lipca 2009 2009-07-03 10:52:38
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Euroboisko w Pogorzelicy 2009-06-29 15:51:35
dokument obwieszczenie wydana została decyzja o środowiskowych o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach zgody na realizację 2009-06-29 15:51:16
dokument projekt decyzji - Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulic Wojska Polskiego i Słonecznej w m. Pogorzelicax 2009-06-29 15:50:57
dokument Ogłoszenie o przetargu 12 wrzesień 2009r 2009-06-27 16:13:44
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 2009 2009-06-23 15:37:48
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2009 2009-06-22 15:38:49
dokument CIPR - ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 2009-06-18 08:35:53
dokument Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązkuprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn budowa sieci kanalizji deszczowej ciągu ulic Wojska Polskiego i ul Słonecznej z przyległościami w miejscowości Pogorzelica gm. Rewal, z przepompownią ścieków deszczowych i układem do podczyszczania, retencjonowania i rozsączania wód deszczowych i roztopowych oraz budowy wylotu kanalizacji deszczowej do kanału Liwia Łuża 2009-06-10 14:48:01
dokument Ogłoszenie - dzień wolny w U.G. Rewal 2009-06-04 15:45:07
dokument Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 102 z ulicą Wojska Polskiego w Pobierowie 2009-06-01 13:23:51
dokument informacja Wójta Gminy Rewal o rozstrzygnieciu przetargu ofertowego na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Błonie 2 w Gryficach 2009-05-18 15:00:14
dokument INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO: KIEROWNIK OBIEKTÓW SPORTOWYCH 2009-05-15 08:56:16
dokument obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działkach 79/8, 14/11, 167 i 129 obreb Rewal 1 2009-05-15 08:34:14
dokument obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie budynkow uslugowo turystycznych wraz z przylaczeniami w pogorzelicy przy ul Wrzesowej 4 na dzialce o nr geodezyjnym 288 przez 1 gnina Rewal 2009-05-15 08:29:33
dokument Ogłoszenie w sprawie listy kandydatów którzy złożyli swoje ofert aa stanowisko KIEROWNIK OBIEKTÓW SPORTOWYCH 2009-05-08 20:32:37
dokument Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowosci prawnej 2009-05-06 12:33:58
dokument Decyzja o uzyskaniu zezwolenia w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2009-04-30 08:50:12
dokument Wezwanie o utrzymanie czystości i porządku w gminach 2009-04-29 11:45:02
dokument Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa Zarządu spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o. 2009-04-22 12:23:18
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Rewal - Inspektor Drogownictwa 2009-04-08 12:38:17
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal 2009-04-07 18:01:02
dokument Rada Nadzorcza spółki Wodociągi Rewal sp. z o.o. w Pobierowie wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Wodociągi Rewal sp. z o.o. w Pobierowie 2009-03-17 14:27:42
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REWAL z dnia 4 marca 2009 r. o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2009-03-11 22:15:56
dokument Ogloszenie rady nadzorczej spolki Wodociągi Rewal sp. z o.o. w Pobierowie - nabor prezesa zarzadu spolki Wodociagi Rewal sp. z o.o. w Pobierowie 2009-02-25 11:53:59
dokument Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko Księgowości w wymiarze1/2 etatu i 1/2 etatu Gminny Ośrodek Kultury 2009-02-23 17:28:49
dokument Informacja o wynikach naboru na wlolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy - Referent Funduszy pomocowych i Integracji Europejskiej 2009-02-23 17:25:10
dokument Rozbudowa sieci energetycznej w Pobierowie-obwieszczenie 2009-02-10 17:46:55
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Pobierowie 2009-01-26 14:05:43
dokument Zarząd Powiatu Gryfickiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego położonej 100m od morza przy ul. Klifowej w REWALU 2009-01-26 13:56:30
dokument Zarząd Powiatu Gryfickiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w CENTRUM NIECHORZA przy al. Bursztynowej 1 2009-01-26 13:55:20
dokument Ogloszenie o naborze kandydatow na wolne stanowisko urzednicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Rewal - Zielen Rewal i Gminny Osrodek Kultury 2009-01-26 13:19:45
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy - kierownika Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewala 2009-01-19 14:59:04
dokument Informacja o zakończeniu postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu 2009-01-19 14:55:14
dokument Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze_ Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego + Ewidencja Ludności, Referent w Referacie Finansowym, Inspektor w_s Energetyki 2009-01-19 14:52:12
dokument Ogłoszenie o wyborze kandydata na Kierownika Jednostki Organizacyjnej - Zieleń Gminy Rewal - ZGR 2009-01-15 09:31:22
dokument Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na rewitalizacji zabytkowej lini nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal remont budynkow wraz z zagospodarowaniem terenu realizowanych dzialkach o nr 26, 29, 46, 419/2, 134/3, 443, 319, 318, 69/3, 131/3, 134/3, 129 2009-01-15 09:26:36
dokument Ogloszenie z dnia 09.01.2009r lista kandydatow ktorzy zlozyli dokumenty na stanowisko - kierownik Jednostki Organizacyjnej Gminy Zielen Gminy Rewal. 2009-01-09 12:33:45
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal w sprawie listy kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu na stanowisko Dyrektora GOK w Rewalu 2009-01-08 14:14:18
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal z dnia 08.01.2009r w sprawie listy kandydatów do rady nadzorczej spółki zo.o.Wodociągi i Kanalizacja w Pobierowie 2009-01-08 14:10:10
dokument Ogłoszenie z dnia 07.01.2009r lista kandydatów którzy złożyli dokumenty odpowieadające kryteriom zawartym w ogłoszeniu na kierownika CIPR 2009-01-07 14:07:46
dokument Ogłoszenie z dnia 07.01.2009r lista kandydatów którzy złożyli dokumenty na stanowisko - kierownik Jednostki Organizacyjnej Gminy _Zieleń Gminy Rewal_.pdf 2009-01-07 14:07:12