Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zobowiązania do leczenia odwykowego

 

Zobowiązanie do leczenia odwykowego.

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. określa, że zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest rozpatrywanie wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Podstawą prawną zobowiązania do leczenia odwykowego są artykuły od 24 do 36 w/w ustawy. Procedurę taką wdraża się na podstawie art. 24 „ Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruję się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego” .

Osoby, które nadużywają alkoholu i pod jego wpływem wyrządzają szkody sobie, swoim bliskim i/lub w otoczeniu, sąd rejonowy, właściwy miejscu zamieszkania lub przebywania tych osób, może zobowiązać je do podjęcia leczenia odwykowego.

 

Czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu prowadzone są przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Do zadań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy:

 

  • przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu wraz z informacjami o negatywnym zachowaniu osoby pijącej;

  • wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności poprawy swojego zachowania, zaprzestania nadużywania alkoholu i/lub poddania się leczeniu odwykowemu;

  • jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, zadaniem komisji jest skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego;

  • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego, do której należą: opinia wydana przez biegłych, notatka z przeprowadzonej rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu, o ile do takiej rozmowy doszło, dokumenty pochodzące z wywiadu środowiskowego, inne informacje w sprawie: informacje od policji, pomocy społecznej, pedagoga szkolnego i inne;

  • złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

 

 

Przebieg procedury zobowiązania do leczenia odwykowego:

 

Zgłoszenie

Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe należy najpierw wypełnić wniosek (według określonego wzoru) i złożyć go w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwej według zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie. Wniosek może złożyć dowolna osoba, której nie jest obojętny los pijącego lub instytucja np. zakład pracy, prokuratura, policja, ośrodek pomocy społecznej, szkoła itd.

 

Gromadzenie informacji i wywiad

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera informacje na temat zgłoszonej osoby: z policji, pomocy społecznej etc. Na spotkanie z komisją zaprasza się osobę zgłoszoną, w uzasadnionych przypadkach wnioskodawców lub świadków.

 

Badanie w przedmiocie uzależnienia

Przeprowadza je dwuosobowy zespół biegłych, złożony z lekarza psychiatry i psychologa. Jeżeli osoba kierowana na badania nie zgłasza się, odmawia poddania się badaniu, biegły przedstawia te okoliczności w sporządzonej notatce. Opinia przekazywana jest do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Odczytanie opinii biegłych i propozycja terapii

Komisja zaprasza zainteresowane strony na odczytanie opinii biegłych. Kiedy biegli orzekający nie stwierdzili uzależnienia, komisja sprawę umarza. Jeśli natomiast biegli rozpoznali uzależnienie, komisja odczytuje zapisaną w opinii diagnozę i przedstawia propozycję leczenia odwykowego zgodnie z zaleceniami biegłych ( tj. leczenie ambulatoryjne lub stacjonarne).

 

Skierowanie sprawy do sądu

Każda sytuacja, gdy leczenie nie przebiega prawidłowo lub dana osoba nie zgłasza się na spotkania z komisją, powoduje skierowanie sprawy do sądu.

 

Orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu

Sąd rozpatruje wniosek i wydaje nakaz leczenia odwykowego, który jest ważny dwa lata. Postanowienie sądu w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona i placówka odwykowa, w której ma się on leczyć.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Do wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wymagane jest:

  • złożenie wypełnionego wniosku o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym:

- w Urzędzie Gminy Rewal

ul. Mickiewicza 19, pok. 02, (Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień - Agata Smoczyk)

poniedziałek - piątek  od godz. 7.30 do 15.30

tel. 91 38 49 032, 91 38 49 010

kom 669 190 530

 

Wniosek NIE PODLEGA opłacie skarbowej .

 

W terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku GKRPA podejmuje czynności motywacyjne zmierzające do podjęcia przez osobę z problemem alkoholowym dobrowolnego leczenia odwykowego w niestacjonarnym systemie lecznictwa odwykowego (w poradni), w dalszej kolejności podejmuje czynności zmierzające do wydania przez Sąd Rejonowy postanowienia w sprawie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

 

Wzór wniosku o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym w załączniku.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym.pdf (PDF, 48.84Kb) 2021-03-11 14:21:15 54 razy
2 Wniosek_o_podjA_cie_czynnoA_ci_zmierzajA_cych_do_objA_cia_leczeniem_odwykowym.doc (DOC, 28.50Kb) 2010-10-11 15:31:59 1539 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Włodarczyk 11-10-2010 15:31:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Włodarczyk 11-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 11-03-2021 14:21:15