Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

V kadencja (2006r. - 2010r.)

Aby wyszukać uchwałę, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i naciśnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

Jeśli przeglądarka internetowa nie wkazuje żadnych wyników wyszukiwania, sprawdź w rejestrze innej kadencji Rady Gmny.

 

Nr uchwały  Nr sesji Data  W sprawie Wejście w życie
I/1/06 I 23-11-2006 Przyjęcia regulaminu głowowania wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. z dniem podjęcia
I/2/06 I 23-11-2006 Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. z dniem podjęcia
I/3/06 I 23-11-2006 Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. z dniem podjęcia
II/4/06 II 23-11-2006 Powołania Stałych Komisji Rady Gminyoraz ustalenia sładów osobowych i przedmiotu działania. z dniem podjęcia
II/5/06 II 23-11-2006 Powołania Komisji Rewizyjnej. z dniem podjęcia
II/6/06 II 23-11-2006 Zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym. z dniem podjęcia
II/7/06 II 23-11-2006 Zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtyom. z dniem podjęcia
III/8/06 III 01-12-2006 Ustalenia wyskokości poborów dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia
III/9/06 III 01-12-2006 Powołania Komisji Statutowej. z dniem podjęcia
IV/11/06 IV 22-12-2006 Ustalenia planu dofinansowania form doskonalnia zawodowego nauczycieli w 2007 roku. z dniem podjęcia
IV/12/06 IV 22-12-2006 Zbywania nieruchomości. z dniem podjęcia
IV/13/06 IV 22-12-2006 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
IV/14/06 IV 22-12-2006 Zmiany budżetu na rok 2006. z dniem podjęcia
V/15/06 V 28-12-2006 Zmian budżetu na rok 2006. z dniem podjęcia
V/16/06 V 28-12-2006 Uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2007. z dniem podjęcia
VI/17/07 VI 26-01-2007 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. z dniem podjęcia
VI/18/07 VI 26-01-2007 Satutu Centrum Informacji, Promocji, Rekreacji Gminy Rewal, z dniem podjęcia
VI/19/07 VI 26-01-2007 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
VI/20/07 VI 26-01-2007 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw działania Narkomani w Gminie Rewal na 2007 rok. z dniem podjęcia
VI/21/07 VI 26-01-2007 Opini obszarów "Natura 2000". z dniem podjęcia
VI/22/07 VI 26-01-2007 Zmiany uchwały. z dniem podjęcia
VI/23/07 VI 26-01-2007 Zbywania mienia. z dniem podjęcia
VI/24/07 VI 26-01-2007 Zbywania nieruchomości. z dniem podjęcia
VI/25/07 VI 26-01-2007 Wyboru delegata do Związku Miasta i Gmin Morskich. z dniem podjęcia
VI/26/07 VI 26-01-2007 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
VII/27/07 VII 21-02-2007 Wieloletnigo Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych miny Rewal na lata 2007- 2015. z dniem podjęcia
VII/28/07 VII 21-02-2007 Zarządzania poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. z dniem podjęcia
VII/29/07 VII 21-02-2007 Regulaminu Straży Gminnej. z dniem podjęcia
VII/30/07 VII 21-02-2007 Zmian uchwały. z dniem podjęcia
VII/31/07 VII 21-02-2007 Określenia zasad Gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.' z dniem podjęcia
VII/32/07 VII 21-02-2007 Wyrażenia zgody na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa głównego przystanku komunikacji autowbusowej i puktu informacji turystycznej w Pobirowie wraz z zagospodarowaniem terenu" poprzez umowę wykupu wierzytelności. z dniem podjęcia
VII/33/07 VII 21-02-2007 Wyrażenia zgody na podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. "Budowa zejścia na plażę w Trzęsaczu z ul.Klifowej (Gmina Rewal) wraz z zagospodarowaniem terenu" poprzez umowę wykupu wierzytelności. z dniem podjęcia
VII/34/07 VII 21-02-2007 Wyrażenia zgody na podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. "Budowa zejścia na plażę w Trzęsaczu z ul.Klifowej (Gmina Rewal) wraz z zagospodarowaniem terenu". z dniem podjęcia
VII/35/07 VII 21-02-2007 Wyrażenia zgody na wydłużenie okresu spłaty wykupu wiezytelności. z dniem podjęcia
VII/36/07 VII 21-02-2007 Wyrażenia zgod na sfinasowanie inwestycji pn. "Budowa centrum ratownictwa wraz z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu" poprzez umowę wykupu wierzytelności. z dniem podjęcia
VII/37/07 VII 21-02-2007 Wyrażenia zgody na wydłużenie okresu spłaty wykupu wiezytelności. z dniem podjęcia
VIII/38/07 VIII 08-03-2007 Ustanowienia hipoteki. z dniem podjęcia
VIII/39/07 VIII 02-03-2007 Ustanowienia hipoteki. z dniem podjęcia
VIII/40/07 VIII 08-03-2007 Ustanowienia hipoteki. z dniem podjęcia
VIII/41/07 VIII 08-03-2007 Wyrażania zgody na podpisanie umowy na realizację inwestycji pn."Budowa centrum ratownictwa wraz z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu". z dniem podjęcia
VIII/42/07 VIII 08-03-2007 Wyznaczenia odoatkowych miejsc do sprzedaży, podawania i spożywania napojów akloholowych. z dniem podjęcia
VIII/43/07 VIII 08-03-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
VIII/44/07 VIII 08-03-2007 Skargi na działalność Wójta Gminy. z dniem podjęcia
IX/45/07 IX 30-03-2007 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. z dniem podjęcia
IX/46/07 IX 30-03-2007 Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. z dniem podjęcia
IX/47/07 IX 30-03-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
IX/48/07 IX 30-03-2007 Opłaty targowej. z dniem podjęcia
IX/49/07 IX  30-03-2007 Górnych stawek opłat ponozonych przez właścicieli nieruchomości z usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz stosowania zniżek. z dniem podjęcia
IX/50/07 IX 30-03-2007 Nadania nazwy utworzonej ulicy w miejscowości Trzęsacz. z dniem podjęcia
IX/51/07 IX 30-03-2007 Nabycia nieruchmości. z dniem podjęcia
IX/52/07 IX 30-03-2007 Zbywania i nabywania mienia. z dniem podjęcia
IX/53/07 IX 30-03-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
IX/54/07 IX 30-03-2007 Powiadomienie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. z dniem podjęcia
IX/55/07 IX 30-03-2007 Wyznaczenia Delegata reprezentującego Gminę Rewal do Stworzenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. z dniem podjęcia
X/56/07 X 27-04-2007 Ststutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. z dniem podjęcia
X/57/07 X 27-04-2007 Utworzenia świetlicy wiejskiej w Rewalu i nadania Statutu. z dniem podjęcia
X/58/07 X 27-04-2007 Upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. z dniem podjęcia
X/59/07 X 27-04-2007 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
X/60/07 X 27-04-2007 Absolutorium dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia
XI/61/07 XI 22-05-2007 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XI/62/07 XI 22-05-2007 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XI/63/07 XI 22-05-2007 Zmiana budżetu na rok 2007. z dniem podjęcia
XII/64/07 XII 25-06-2007 Zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtyom. z dniem podjęcia
XII/65/07 XII 25-06-2007 Powołania zespołu przedstawiającego opinie o zgłoszonych kandydatach na ławników. z dniem podjęcia
XII/66/07 XII 25-06-2007 Upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw zzakresu administracji publicznej. z dniem podjęcia
XII/67/07 XII 25-06-2007 Zbywania mienia. z dniem podjęcia
XIII/68/07 XIII 27-07-2007 Odwołania Skarbnika Gminy. z dniem podjęcia
XIII/69/07 XIII 27-07-2007 Poołania Skarbnika Gminy. z dniem podjęcia
XIII/70/07 XIII 27-07-2007 Uchwalenia Statutu Gminy Rewal. z dniem podjęcia
XIII/71/07 XIII 27-07-2007 Zasad i trybu udzialania ulg w spłacaniu alezości pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustaw-Ordynacja podatkowa. z dniem podjęcia
XIII/72/07 XIII 27-07-2007 Zaopinowania projektów Rozporządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Liwa Łuża". z dniem podjęcia
XIII/73/07 XIII 27-07-2007 Zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady ds.. Osób niepełnosprawnych. z dniem podjęcia
XIV/74/07 XIV 26-09-2007 Wyboru ławników na kadencję 2008- 2011. z dniem podjęcia
XIV/75/07 XIV 26-09-2007 Gospoarowanie mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XIV/76/07 XIV 26-09-2007 przyjęcia darowizny. z dniem podjęcia
XIV/77/07 XIV 26-09-2007 W sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal częsci miejscowości Pustkowo-strona północna. z dniem podjęcia
XIV/78/07 XIV 26-09-2007 W spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przrstrzennego gminy Rewal częsci miejscowości Trzęsacz- strona północna. z dniem podjęcia
XIV/79/07 XIV 26-09-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XIV/80/07 XIV 26-09-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XIV/81/07 XIV 26-09-2007 Stałych Komisji Rady Gminy i Przedmiotu działania. z dniem podjęcia
XIV/82/07 XIV 26-09-2007 Wystąpienia o potwierdzenie właściwości leczniczych. z dniem podjęcia
XIV/83/07 XIV 26-09-2007 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2007r. z dniem podjęcia
XV/84/07 XV 26-10-2007 Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Rewal na lata 2008-2012. z dniem podjęcia
XV/85/07 XV 26-10-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XV/86/07 XV 26-10-2007 Określania liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego- taksówek na 200 rok. z dniem podjęcia
XV/87/07 XV 26-10-2007 Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów aklocholowych zawierających powyżej 4,5% alkocholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Rewal. z dniem podjęcia
XV/88/07 XV 26-10-2007 Przyjecia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rewal na lata 2007 -2032". z dniem podjęcia
XV/89/07 XV  26-10-2007 Przyjęcia Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Rewal. z dniem podjęcia
XV/90/07 XV 26-10-2007 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XV/91/07 XV 26-10-2007 zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XV/92/07 XV 26-10-2007 zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XV/93/07 XV 26-10-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XV/94/07 XV 26-10-2007 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XV/95/07 XV 26-10-2007 Przystapienia do realizacji projektu "Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Rewalu". z dniem podjęcia
XV/96/07 XV 26-10-2007 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2007r. z dniem podjęcia
XVI/97/07 XVI 29-11-2007 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. z dniem podjęcia
XVI/98/07 XVI 29-11-2007 Podatku od nieruchomiści. z dniem podjęcia
XVI/99/07 XVI 29-11-2007 Zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomoc de minimis. z dniem podjęcia
XVI/100/07 XVI 29-11-2007 Opłaty targowej. z dniem podjęcia
XVI/101/07 XVI 29-11-2007 Określa wysokości stawek podatku od środków transportowych. z dniem podjęcia
XVI/102/07 XVI 29-11-2007 Opłaty od posiadania psów. z dniem podjęcia
XVI/103/07 XVI 29-11-2007 Wysokości opłaty za zajecie pasa drogowego. z dniem podjęcia
XVI/104/07 XVI 29-11-2007 Ustalenia zasad naliczania stawki za dzierżawę 1m2 gruntu przeznaczonego na cele nierolnicze i nieleśne. z dniem podjęcia
XVI/105/07 XVI 29-11-2007 Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. z dniem podjęcia
XVI/106/07 XVI 29-11-2007 Obniżenia kwoty stanowiącej średniącene drewna. z dniem podjęcia
XVI/107/07 XVI 29-11-2007 Ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. z dniem podjęcia
XVI/108/07 XVI 29-11-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XVI/109/07 XVI 29-11-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XVI/110/07 XVI 29-11-2007 Wprowadzenia zmian w uchwałach. z dniem podjęcia
XVI/111/07 XVI 29-11-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XVI/112/07 XVI 29-11-2007 Uchwalenia"Planu Odnowy Miejscowości Pobierowo". z dniem podjęcia
XVI/113/07 XVI 29-11-2007 Uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Pustkowo". z dniem podjęcia
XVI/114/07 XVI 29-11-2007 Uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Trzęsacz". z dniem podjęcia
XVI/115/07 XVI 29-11-2007 Uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Rewal". z dniem podjęcia
XVI/116/07 XVI 29-11-2007 Uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Śliwin". z dniem podjęcia
XVI/117/07 XVI 29-11-2007 Uchwalenia "Planu Donowy Miejscowości Niechorze". z dniem podjęcia
XVI/118/07 XVI 29-11-2007 Uchwalenia "Planu Donowy Miejscowości Pogorzelica". z dniem podjęcia
XVI/119/07 XVI 29-11-2007 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XVI/120/07 XVI 29-11-2007 Przystąpienie do sporządzania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal. z dniem podjęcia
XVI/121/07 XVI 29-11-2007 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2007r. z dniem podjęcia
XVI/122/07 XVI 29-11-2007 Powiadomienie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. z dniem podjęcia
XVII/123/07 XVII 18-12-2007 Uwagi i wnioskówdotyczących przedsięwzięcia pn. "Budowa rosujsko-niemieckiego rurociągu północnoeuropejskiego (odcinek pełnomorski)". z dniem podjęcia
XVIII/124/07 XVIII 21-12-2007 Ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli na rok 2008. z dniem podjęcia
XVIII/125/07 XVIII 21-12-2007 Nadania imienia Przedzszkolu Publicznemu w Niechorzu. z dniem podjęcia
XVIII/126/07 XVIII 21-12-2007 Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku. z dniem podjęcia
XVIII/127/07 XVIII 21-12-2007 Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązyaniaProglemów Alkocholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani w Gminie Realna 2008 rok. z dniem podjęcia
XVIII/128/07 XVIII 21-12-2007 Porozumienia o ustaleniuwartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek ranizacyjnych. z dniem podjęcia
XVIII/129/07 XVIII 21-12-2007 Kształtowania polityki przestrzennej na terenie Gminy Rewal. z dniem podjęcia
XVIII/130/07 XVIII 21-12-2007 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XVIII/131/07 XVIII 21-12-2007 Ustalenia opłaty prolongacyjnej. z dniem podjęcia
XVIII/132/07 XVIII 21-12-2007 Uchwalenia "Programu operacyjnego projektu Budowa Infrastruktury i spólnej marki turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego w części dotyczącej Gminy Rewal" i "Programu rozwoju infrastruktury żeglarskiej na terenie Gminy Rewal do 2015 roku". z dniem podjęcia
XVIII/133/07 XVIII 21-12-2007 Uchwalenia "Programu Rozwoju Zachodniopomorskiego Szlaku Kolei Wąskotorowej- rewitalizacji i rewaloryzacji zabytkowej lini kolei wąskotorowej w Gminie Real do końca 2015 roku" i "Koncepcja architektonicznej rewitalizacji i rewaloryzacji zabytkowej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal. z dniem podjęcia
XVIII/134/07 XVIII 21-12-2007 Uchwalenia budżetu gminy na rok 2008. z dniem podjęcia
XIX/135/07 XIX 31-12-2007 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2007r. z dniem podjęcia
XIX/136/07 XIX 31-12-2007 Zmiany Uchwały Nr VI/20/07 Rady Gminy Rewal z dnia 26.01.2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomiani w Gminie Rewal na 2007 rok. z dniem podjęcia
XIX/137/07 XIX 31-12-2007 Zmiany uchwały Nr V/16/06 Rady Gminy Rewal z dnia 18.12.2006 roku. z dniem podjęcia
XX/138/08 XX 31-01-2008 Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. z dniem podjęcia
XX/139/08 XX 31-01-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XX/140/08 XX 31-01-2008 Ustalenia miejscowości w których pobiera sięopłatę miejscową. z dniem podjęcia
XX/141/08 XX 31-01-2008 Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności z usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekóńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak rónież tryb ich pobierania. z dniem podjęcia
XX/142/08 XX 31-01-2008 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XX/143/08 XX 31-01-2008 Zbywania mienia. z dniem podjęcia
XX/144/08 XX 31-01-2008 Nabywania nieruchomości. z dniem podjęcia
XX/145/08 XX 31-01-2008 Nabywania nieruchomości. z dniem podjęcia
XX/146/08 XX 31-01-2008 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XX/147/08 XX 31-01-2008 Zmian uchwały NrXVIII/134/07 z dnia 21.12.2007r. W sprawie uchwalenie budżetu gminy na rok 2008. z dniem podjęcia
XX/148/08 XX 31-01-2008 Zaciągnięcia kredytu z Funduszu RozwojiInwestycji Komunalnych na wkonanie dokumentacji technicznej projektu "Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej lini kolei wąskotorowejw Gminie Rewal". z dniem podjęcia
XXI/149/08 XXI 07-02-2008 Ustanowienia hipoteki. z dniem podjęcia
XXII/150/08 XXII 14-03-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XXII/151/08 XXII 14-03-2008 Ustalenia poboru opłaty tarowej. z dniem podjęcia
XXII/152/08 XXII 14-03-2008 Ustanowienia hipoteki. z dniem podjęcia
XXII/153/08 XXII 14-03-2008 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXII/154/08 XXII 14-03-2008 Zbywania mienia. z dniem podjęcia
XXII/155/08 XXII 14-03-2008 Realizacji inwestycji dla celów komunalnych. z dniem podjęcia
XXII/156/08 XXII 14-03-2008 Nabywania nieruchomości. z dniem podjęcia
XXII/157/08 XXII 14-03-2008 Przystąpienia Gminy Rewal do Lokalnej Grupy Działania tworzonejna terenie gmin wchodzących wskład powiatu gryfickiego oraz wyznaczania reprezntanta gminy. z dniem podjęcia
XXII/158/08 XXII 14-03-2008 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2008r. z dniem podjęcia
XXIII/159/08 XXIII 07-04-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XXIII/160/08 XXIII 07-04-2008 Odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXIII/161/08 XXIII 07-04-2008 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXIII/162/08 XXIII 07-04-2008 Sprzedaży mienia komunalnego. z dniem podjęcia
XXIV/163/08 XXIV 19-0402008 Nawiązania współpracy samorządowej z Miastem Karpacz. z dniem podjęcia
XXV/164/08 XXV 29-04-2008 Ustalenia opłat za światczenia prowadzone przez przedszkola publiczne. z dniem podjęcia
XXV/165/08 XXV 29-04-2008 Zbywania mienia. z dniem podjęcia
XXV/166/08 XXV 29-04-2008 Zmian w budżecie GminyRewal na 2008r. z dniem podjęcia
XXV/167/08 XXV 29-04-2008 Zmian uchwały NrXVIII/134/07 z dnia 21.12.2007r. W sprawie uchwalenie budżetu gminy na rok 2008. z dniem podjęcia
XXV/168/08 XXV 29-04-2007 Stanowisko o zwiększenie środków na ratowanie brzegu morskiego. z dniem podjęcia
XXVI/169/08 XXVI 29-04-2008 Absolutorium dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia
XXVI/170/08 XXVI 29-04-2008 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2008r. z dniem podjęcia
XXVI/171/08 XXVI 29-04-2006 Wyrażenia zgody na podpisanie umów na realizacę zadań inwestycyjnych. z dniem podjęcia
XXVI/172/08 XXVI 29-04-2008 Upoważnia do złożenia wniosku aplikacyjnego i przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia "Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Pobierowie -Gmina Rewal". z dniem podjęcia
XXVII/173/08 XXVII 29-05-2008 Przekształcenia Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. z dniem podjęcia
XXVII/174/08 XXVII 29-05-2008 Ustalenia kierunków działania przy wprowadzeniu zintegrowanego systemu parkowania pojazdów na terenie Gminy Rewal. z dniem podjęcia
XXVII/175/08 XXVII 29-05-2008 Wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi. z dniem podjęcia
XXVII/176/08 XXVII 29-05-2008 Wprowadzenia przepisów porządkowych dotycząych przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie gminy Rewal. z dniem podjęcia
XXVII/177/08 XXVII 29-05-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XXVII/178/08 XXVII 29-05-2008 Ustalenia wysokości poborów dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia
XXVII/179/08 XXVII 29-05-2008 Zbywania mienia. z dniem podjęcia
XXVII/180/08 XXVII 29-05-2008 Gospodoarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXVII/181/08 XXVII 29-05-2008 Nadania nazw ulicy w miejscowości Rewal. z dniem podjęcia
XXVII/182/08 XXVII 29-05-2008 Zaopiniowania zapisó projektuRozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego. z dniem podjęcia
XXVII/183/08 XXVII 29-05-2008 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2008r. z dniem podjęcia
XXVIII/184/08 XXVIII 27-06-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XXVIII/185/08 XXVIII 27-06-2008 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XXVIII/186/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXVIII/187/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXVIII/188/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXVIII/189/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXVIII/190/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie utrary mocy uchwały. z dniem podjęcia
XXVIII/191/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXVIII/192/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXVIII/193/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XXVIII/194/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2008r. z dniem podjęcia
XXVIII/195/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. z dniem podjęcia
XXVIII/196/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2008r. z dniem podjęcia
XXVIII/197/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy, ustalenia jej składu osobowego. z dniem podjęcia
XXIX/198/08 XXIX 20-08-2008 Ustalenie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rewal. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą  od 1 swrzesnia 2008
XXIX/199/08 XXIX 20-08-2008 Sposobu nabycia nieruchomości. z dniem podjęcia
XXX/200/08 XXX 26-09-2008 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2008r. z dniem podjęcia
XXX/201/08 XXX 26-09-2008 Ustalenia zasad korzystania z parkingów i sposobu pobierania opłat. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
XXX/202/08 XXX 26-09-2008 Wprowazenia przepisów porządkowych dotychących ptrzewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie gminy Rewal. 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
XXX/203/08 XXX 26-09-2008 Dzierżawy gruntów. z dniem podjęcia
XXX/204/08 XXX 26-09-2008 Naruszenia interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXX/205/08 XXX 26-09-2008 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXX/206/08 XXX 26-09-2008 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXX/207/08 XXX 26-09-2008 Zasad zwrotu wydatków za światczenie zpomocy społecznej. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
XXX/208/08 XXX 26-09-2008 Upoważnie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Rewalu do podejmowania dizłań wobec dłużników alimentacyjnych. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
XXXI/209/08 XXXI 14-11-2008 Podatku od nieruchomiści. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie  od początk 2009 roku
XXXI/210/08 XXXI 14-11-2008 Wprowadzania zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie  od początk 2009 roku
XXXI/211/08 XXXI 14-11-2008 Wprowadzania zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie  od początk 2009 roku
XXXI/212/08 XXXI 14-11-2008 Wprowadzenie zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie  od początk 2009 roku
XXXI/213/08 XXXI 14-11-2008 Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie  od początk 2009 roku
XXXI/214/08 XXXI 14-11-2008 Opłtany miejscowej i wprowadzania zwolnień. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie do należnych opłat od początk 2009 roku
XXXI/215/08 XXXI 29-11-2007 Obniżenia kwoty stanowiącej średniącene drewna. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku podatkowego 2009 do należnych podatków.
XXXI/216/08 XXXI 14-11-2008 Zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku podatkowego 2009
XXXI/217/08 XXXI 14-11-2008 Ustalenia zasad naliczania stawki za dzierżawę 1m2 gruntu przeznaczonego na cele nierolnicze i nieleśne. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/218/08 XXXI 14-11-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/219/08 XXXI 14-11-2008 Zad korzystania z obiektów i urządzeni użyteczności pulicznej orazsposobu ustalnia opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do stanowienia o ich wysokości. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/220/08 XXXI 14-11-2008 Uchwalenia Regulminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Rewal. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/221/08 XXXI 14-11-2008 Utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu w wyniku połączonego samorządu instytucji kultury i nadania statutu. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/222/08 XXXI 14-11-2008 Utworzenie jednostki organizacyjnej pn. "Zieleń Gminy Rewal" i nadania Statutu. z dniem podjęcia
XXXI/223/08 XXXI 14-11-2008 Uchwalenie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rewal na lata 2009-2013. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/224/08 XXXI 14-11-2008 Gospodarowanie mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXXI/225/08 XXXI 14-11-2008 Naruszenie interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXXI/226/08 XXXI 14-11-2008 Naruszenie interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXXI/227/08 XXXI 14-11-2008 Naruszenie interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXXI/228/08 XXXI 14-11-2008 Naruszenie interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXXI/229/08 XXXI 14-11-2008 Naruszenie interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXXI/230/08 XXXI 14-11-2008 Naruszenie interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXXI/231/08 XXXI 14-11-2008 Naruszenie interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXXI/232/08 XXXI 14-11-2008 Nadania nazw nowo utworzonym ulicom. z dniem podjęcia
XXXI/233/08 XXXI 14-11-2008 Określenia liczby nowych licencji na wykonywania transportu drogowego taksówką na 2009 rok. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/234/08 XXXI 14-11-2008 Zajęcia stanowiska o sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego stanowiących własność Skarbu Państaw. Stanowisko zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
XXXI/235/08 XXXI 14-11-2008 Zaciągnięcia kredytu komercyjnegona inwestycję pn. "Budowa zejscia na plażę miejską w Rewalu wraz z wykonaniem niezbędnych elementów infrastruktury". z dniem podjęcia
XXXII/236/08 XXXII 20-11-2008 Zabezpieczenia środków własnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego na rok 2009 pn. "Przebudowa ul. Leśnej w Niechorzu". z dniem podjęcia
XXXII/237/08 XXXII 20-11-2008 Przyjęcia zmiany stanu Cywilnego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. z dniem podjęcia
XXXIII/238/08 XXXIII 05-12-2008 Przekazania środó finansowych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grficach na dofinansowanie zakupu sprzętu laboratoryjnego. z dniem podjęcia
XXXIII/239/08 XXXIII 05-12-2008 W sprawie do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal częsci miejscowości Pobierowo. z dniem podjęcia
XXXIII/240/08 XXXIII 05-12-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXIII/241/08 XXXIII 05-12-2008 Ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli na rok 2009. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2009
XXXIII/242/08 XXXIII 05-12-2008 Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 roku. z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2009
XXXIII/243/08 XXXIII 05-12-2008 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXXIII/244/08 XXXIII 05-12-2008 Górnych stawek opłat ponozonych przez właścicieli nieruchomości z usługi w zakresieodbieraniaodpadów komunalnych oraz stosowania zniżek. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku roku 2009
XXXIV/245/08 XXXIV 19-12-2008 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkocholowych oraz Przeciw działania Narkomani w Gminie Rewal na 2009r. z dniem podjęcia
XXXIV/246/08 XXXIV 19-12-2008 Przyjęcia przez Gminę Rewal zadania z zakresuedukacji pulicznej. z dniem podjęcia
XXXIV/247/08 XXXIV 19-12-2008 Gospodarowanie mineiniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXXIV/248/08 XXXIV 19-12-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXIV/249/08 XXXIV 19-12-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXIV/250/08 XXXIV 19-12-2008 Uchwalenia budżetugminy na rok 2009. Z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszenia w Dziennkiu Urzędowym
XXXV/251/08 XXXV 30-12-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXV/252/08 XXXV 30-12-2008 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2008r. z dniem podjęcia
XXXV/253/08 XXXV 30-12-2008 Wydatków, których niezrealizowane planowe kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. z dniem podjęcia
XXXV/254/08 XXXV 30-12-2008 Zmiany uchwały Nr XXXIV/250/08 z dnia 19.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009. z dniem podjęcia
XXXVI/255/09 XXXVI 18-02-2009 Zmiany uchwał dotyczącej przystąpienia Gminy Rewal do Lokalnej Grupy Działania tworzonej na terenie gmin wchodzących w skład powiatu gryfickiegooraz wyzanczania reprezentanta gminy. z dniem podjęcia
XXXVI/256/09 XXXVI 18-02-2009 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2009 rok. z dniem podjęcia
XXXVI/257/09 XXXVI 18-02-2009 Wyrażenia zgody na sfinansowanie inwestycji pn. "Bidowa Centrum Ratownictwa W Pobierowie" poprzez umowę wykupu wierzytelności. z dniem podjęcia
XXXVI/258/09 XXXVI 18-02-2009 Przytąpienia do programu "Moje Boisko Orlik 2012". z dniem podjęcia
XXXVII/259/09 XXXVII 27-02-2009 Naruszenie interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXXVII/260/09 XXXVII 27-02-2009 Naruszenie interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXXVII/261/09 XXXVII 27-02-2009 Gospodarowanie mineiniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXXVII/262/09 XXXVII 27-02-2009 Nadania nazw ulicom. z dniem podjęcia
XXXVII/263/09 XXXVII 27-02-2009 Ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Staży Pożarnych. z dniem podjęcia
XXXVII/264/09 XXXVII 27-02-2009 Nadania statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "FALA" w Pobierowie. z dniem podjęcia
XXXVII/265/09 XXXVII 27-02-2009 Zaciągnięcia kredytu komercyjnego na inwestycję pn. "Zintegrowany System Parkowania Płatnego w Gminie Rewal". z dniem podjęcia
XXXVIII/266/09 XXXVIII 04-03-2009 Ustawienia Pełnomocnika (Measure Authorising Officer MAO) do sprawy realizacji Projektu pn. "Rozbudowa i modernizacjaczyszzeli scieków w Pobierowie- Gmina Rewal". z dniem podjęcia
XXXIX/267/09 XXXIX 25-03-2009 Uwagi i wniosków w odniesieniu do Dokumentacji Nord Stream dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko. z dniem podjęcia i zostaje podana  do wiadomości Prezydentowi RP, Sejmowi i Sentaowi RP, Rządowi RP, Komisji Petycji Parlamętu Europejskiego, Ambasadorom Państw Nad Bałtyckich, partiom politycznym, organizacjom ekologicznym oraz Związkowi Miast i Gmin Morskich. 
XXXIX/268/09 XXXIX 25-03-2009 Ustalenia regulamiaminu wynagrodznia dla nauczycieli.  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXIX/269/09 XXXIX 25-03-2009 Utworzenia jednostki organizacyjnej Szkolen Schronisko Młodzieżowe "FALA" w Pobierowie. z dniem podjęcia
XXXIX/270/09 XXXIX 25-03-2009 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXXIX/271/09 XXXIX 25-03-2009 Zmian wbudżecie Gminy Rewal na 2009rok. z dniem podjęcia
XXXIX/272/09 XXXIX 25-03-2009 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2009 rok. z dniem podjęcia
XXXIX/273/09 XXXIX 25-03-2009 Wprowadzenie zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XXXIX/274/09 XXXIX 25-03-2009 Skargi na działalność Wójta Gminy. z dniem podjęcia
XXXIX/275/09 XXXIX 25-03-2009 Skargi na działalność Wójta Gminy. z dniem podjęcia
XXXIX/276/09 XXXIX 25-03-2009 Skargi na działalność Wójta Gminy. z dniem podjęcia
XL/277/09 XL 27-04-2009 Gospodoarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XL/278/09 XL 27-04-2009 Udzielenie bonifikaty. z dniem podjęcia
XL/279/09 XL 27-04-2009 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2009r. z dniem podjęcia
XL/280/09 XL 27-04-2009 Udzielania dotacji celowej na zabezpieczenie obiektu zabytkowego. z dniem podjęcia
XL/281/09 XL 27-04-2009 Absolutorium dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia
XLI/282/09 XLI 08-05-2009 Upoważnienia Wójta Gminy Rewal do wystawnienia weksla stanowiącego zabezpieczenia przekazanej dotacji na realizację inwestycji pn."Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie-Gmina Rewal". z dniem podjęcia
XLI/283/09 XLI 08-05-2009 Zajęcia kredytu komercyjnego na inwestycję pn. "Budowa i przebudowa dróglokalnych w Gminie Rewal". z dniem podjęcia
XLI/284/09 XLI 08-05-2009 Swierdzenie wygaśniecia mandatu radnego. z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
XLII/285/09 XLII 29-05-2009 Rocznego Planu Współpracy na 2009r. Gminy Rewal z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, i których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. z dniem podjęcia
XLII/286/09 XLII 29-05-2009 Nabycia nieruchmości. z dniem podjęcia
XLII/287/09 XLII 29-05-2009 Nabycia nieruchmości. z dniem podjęcia
XLII/288/09 XLII 29-05-2009 Gopspodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XLII/289/09 XLII 29-05-2009 zbywania mienia. z dniem podjęcia
XLII/290/09 XLII 29-05-2009 Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2009 rok oraz Limitach wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal do 2024r. z dniem podjęcia
XLII/291/09 XLII 29-05-2009 Zabespieczenia finansowego, niezbędnego do realizacji pomocy publicznej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zakup samochodu asenizacyjnego dla Wodociągów Rewal Sp.zo.o. w Pobierowie. z dniem podjęcia
XLII/292/09 XLII 29-05-2009 Zabespieczenia finansowego niezbędnego do realizacji pomocy publicznej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zakup 3 szt. Podziemnych zbiorników retencyjnych na SUW w Trzęsaczu dla Wodociągów Rewal Sp z o.o. w Pobierowie. z dniem podjęcia
XLII/293/09 XLII 29-05-2009 Kaucji zabespieczającej gminę na wypadek szkód związanych z budową gazociągu. z dniem podjęcia
XLII/294/09 XLII 04-06-2009 Nadania nazwy placowi. z dniem podjęcia
XLIII/09 XLIII 04-06-2009 [uchwała podjęta na następnej sesji]  
XLIV/295/09 XLIV 26-06-2009 Zaliczenie ciągów dróg i ulic do kategorii dróg gminnych. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLIV/296/09 XLIV 26-06-2009 Nabywania nieruchomosci. z dniem podjęcia
XLIV/297/09 XLIV 26-06-2009 Realizacji inwestycji dla celów komunalnych. z dniem podjęcia
XLIV/298/09 XLIV 26-06-2009 Nabywania nieruchomosci. z dniem podjęcia
XLIV/299/09 XLIV 26-06-2009 Nabywania nieruchomosci stanowiących własność Skarbu Państawa. z dniem podjęcia
XLIV/300/09 XLIV 26-06-2009 Nabywania nieruchomości. z dniem podjęcia
XLIV/301/09 XLIV 26-06-2009 Zbywania mienia komunalnego. z dniem podjęcia
XLIV/302/09 XLIV 26-06-2009 Zbywania mienia komunalnego. z dniem podjęcia
XLIV/303/09 XLIV 26-06-2009 Nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczej w Rewalu. z dniem podjęcia
XLIV/304/09 XLIV 26-06-2009 Zmiany uhwały Nr XXXIV/245/08 z dnia 19.12.2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gmianie Rewal na 2009rok. z dniem podjęcia
XLIV/305/09 XLIV 26-06-2009 Wrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy wumowy na przedsięwzięcia p.n. "Budowahali sportowej przy Zespole Szkól Ogólnokształcących w Pobierowie". z dniem podjęcia
XLIV/306/09 XLIV 26-06-2009 Wprowadzenie zmian w uchwale Nr XVI/112/07 z dnia 12.11.2007 roku w sprawie uchwalenia "Planu odnowy miejscowości Pobierowo". z dniem podjęcia
XLIV/307/09 XLIV 26-06-2009 Realizacji zadania "Ukształtowanie centrum miejscowości Pobierowo poprzez odnowienie wielofunkcyjnych placów spotkań". z dniem podjęcia
XLIV/308/09 XLIV 26-06-2009 Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2009 rok z dniem podjęcia
XLV/309/09 XLV 29-07-2009 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2009r. Oaz w Limitach wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal do 2024r. z dniem podjęcia
XLV/310/09 XLV 29-07-2009 Stanowiska odnośnie wystapienia Prokuratury Rejonowej w Gryficach. z dniem podjęcia
XLVI/311/09 XLVI 28-08-2009 Określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenia Gminy Rewal przez osoby prywatne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVI/312/09 XLVI 28-08-2009 Ustalenie wymagań jekie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegającysię o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
XLVI/313/09 XLVI 28-08-2009 Ustalenie wymagań jakie powinni spełniac przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności wzakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
XLVI/314/09 XLVI 28-08-2009 Wprowazenie zmian w Statucie Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gmiy Rewal. z dniem podjęcia
XLVI/315/09 XLVI 28-08-2009 Wprowadzenie zmian w Statucie Jednostki Organiazacyjnej pn."Zieleń Gminy Rewal- ZGR". z dniem podjęcia
XLVI/316/09 XLVI 28-08-2009 Zbywania mienia komunalnego. z dniem podjęcia
XLVI/317/09 XLVI 28-08-2009 Nabywania mienia komunalnego. z dniem podjęcia
XLVI/318/09 XLVI 28-08-2009 Skargi na działalność Wójta Gminy. z dniem podjęcia
XLVI/319/09 XLVI 28-08-2009 Zmian w uchwale Nr XIV/81/07. z dniem podjęcia
XLVI/320/09 XLVI 28-08-2009 Powołania Komisji Statutowej. z dniem podjęcia
XLVII/321/09 XLVII 23-09-2009 Utrata mocy uchwał. z dniem podjęcia
XLVII/322/09 XLVII 23-09-2009 Ustalenie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na światczenie usług w zakresie odbierania odpadków komunalnych odwłaścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezopływowych i transportu niczystości ciekłych. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVII/323/09 XLVII 23-09-2009 Ustalenie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częsci. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVII/324/09 XLVII 23-09-2009 Współdziałania międzyjednostakami samorządu terytorialnego prz realizacji zadania publicznego dotyczącego " Poprawy płynności i bespieczeństawa ruchu drogowego na terenie miasta Gryfice poprzez przebudowaę dróg powiatowych Nr 0197 Z ul.3 Maja, Nr 0206 Z ul.Ks.Ruta-Sienkiewicza oraz Nr 0202 ul.Podwawelskiej". z dniem podjęcia
XLVII/325/09 XLVII 23-09-2009 Współ pracy partnerskiej pomiędzy Gminą Rewal, a Powiatem Gryfickim w realizacji zadań z zakresu przebudowy dróg gminnych i powiatowych w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy ProgramPrzebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". z dniem podjęcia
XLVII/326/09 XLVII 23-09-2009 Zmian w budżecie miny Rewal na 2009 rok oraz w LImitach wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal do 2024r. z dniem podjęcia
XLVII/327/09 XLVII 23-09-2009  Gospodarowanie mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XLVII/328/09 XLVII 23-09-2009 Wprowadzenia zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVII/329/09 XLVII 23-09-2009 Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy. z dniem podjęcia i ma zastosowanie do należnego wynagrodzenia od 1 lipca 2009 roku.
XLVIII/330/09 XLVIII 30-09-2009 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2009r. z dniem podjęcia
XLIX/331/09 XLIX 22,23-10-2009 Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2010-2014  
XLIX/332/09 XLIX 22,23-10-2009 Podatku od nieruchomości  
XLIX/333/09 XLIX 22,23-10-2009 Określenia stawek podatku od środków transportowych  
XLIX/334/09 XLIX 22,23-10-2009 Zmiany w uchwale XXXI/214/08 (STRACIŁA MOC)  
XLIX/335/09 XLIX 22,23-10-2009 Wprowadzenia zmian w uchwale XVI-102-07 w sprawie opłaty od posiadania psów  
XLIX/336/09 XLIX 22,23-10-2009 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  
XLIX/337/09 XLIX 22,23-10-2009 Ustalenia zasad naliczania stawki za dzierżawę 1m2 gruntu przeznaczonego na cele nierolnicze i nieleśne (STRACIŁA MOC)  
XLIX/338/09 XLIX 22,23-10-2009 Zmiana wysokośći opłat za świadczenia prowadzone przez przedszkola publiczne  
XLIX/339/09 XLIX 22,23-10-2009 Ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych  
XLIX/340/09 XLIX 22,23-10-2009 Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli  
XLIX/341/09 XLIX 22,23-10-2009 Ustanowienia ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzytania z urządzeń emitujących hałas  
XLIX/342/09 XLIX 22,23-10-2009 Określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2010r  
XLIX/343/09 XLIX 22,23-10-2009 Gospodarowania mieniem komunalnym  
XLIX/344/09 XLIX 22,23-10-2009 Nadania nazwy ulicy w Trzęsaczu - ul. Ogrodowa  
XLIX/345/09 XLIX 22,23-10-2009 Nadania nazwy ulicy w Pobierowie - ul. Wakacyjna  
XLIX/346/09 XLIX 22,23-10-2009 Nadania nazwy ulicy w Pobierowie - ul. Słoneczna  
XLIX/347/09 XLIX 22,23-10-2009 Nadania nazwy ulicy w Pobierowie - ul. Strażacka  
XLIX/348/09 XLIX 22,23-10-2009 Nadania nazwy ulicy w Pobierowie - ul. Bukowa  
XLIX/349/09 XLIX 22,23-10-2009 Zmiany w Statucie Gminy Rewal  
XLIX/350/09 XLIX 22,23-10-2009 Sprzeciwu wobec budowy Gazociągu Północnego  
XLIX/351/09 XLIX 22,23-10-2009 Wprowadzenia zmian w uchwale XLVII-327-09 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym  
L/352/09 L 23-11-2009 Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  
L/353/09 L 23-11-2009 Wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej górnych stawek za odpady komunalne  
L/354/09 L 23-11-2009 Ustanowienia stanowisk dokumentacyjnych w Gminie Rewal  
L/355/09 L 23-11-2009 Obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę drewna   
L/356/09 L 23-11-2009 Zmian w uchwale - obniżenia ceny skupu żyta  
L/357/09 L 23-11-2009 Skargi na działalność Wójta Gminy p.Marii Trela  
L/358/09 L 23-11-2009 Skargi Stowarzyszenia Ochrony Plaż i Klifów w Gminie Rewal  
L/359/09 L 23-11-2009 Stanowiska w sprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Gminie Rewal  
L/360/09 L 23-11-2009 Uwag i wniosków dotyczących oceny oddziaływania na Środowisko przedsięwzięcia pt. „Budowa rosyjsko – niemieckiego rurociągu północno – europejskiego (odcinek pełnomorski)  
L/361/09 L 23-11-2009 Sprzeciwu wobec budowy gazociągu Północnego   
LI/362/09 LI* 11-12-2009 Wykonanie pierwokupu działki w Trzęsaczu  
LII/363/09 LII 18-12-2009 Zaopiniowania projektu Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie Gminy Rewal  
LII/364/09 LII 18-12-2009 Gospodarowania mieniem komunalnym  
LII/365/09 LII 18-12-2009 Przedłużenia umów dzierżawy  
LII/366/09 LII 18-12-2009 Nadania nazwy ulicy Jesionowa w Trzęsaczu  
LII/367/09 LII 18-12-2009 Zbycia nieruchomości w drodze zamiany  
LII/368/09 LII 18-12-2009 Nabywania nieruchomości  
LII/369/09 LII 18-12-2009 Uchwalenia budżetu Gminy na 2010r.  
LII/370/09 LII 18-12-2009 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2010 rok  
LIII/371/09 LIII 30-12-2009 Zmiany w budżecie 2009  
LIII/372/09 LIII 30-12-2009 W sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008  
LIII/373/09 LIII 30-12-2009 w sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009  
LIII/374/09 LIII 30-12-2009 Zmiany w uchwale Nr XXXIV/250/08 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grud-nia 2008r.  - budżet Gminy Rewal na rok 2009 - dot. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
LIV/375/10 LIV 29-01-2010 w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2010 r. Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
LIV/376/10 LIV 29-01-2010 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok  
LIV/377/10 LIV 29-01-2010 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso  
LIV/378/10 LIV 29-01-2010 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym  
LIV/379/10 LIV 29-01-2010 w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/206/08 Rady Gminy Rewal z dnia 26 września 2008r. w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym  
LIV/380/10 LIV 29-01-2010 w sprawie zbywania mienia (w trybie przetargu ustnego nieograniczonego)  
LIV/381/10 LIV 29-01-2010 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/174/08 Rady Gminy Rewal z dnia 29 maja 2008r. w sprawie ustalenia kierunków działania przy wprowadzeniu zintegrowanego systemu parkowania pojazdów na terenie Gminy Rewal  
LIV/382/10 LIV 29-01-2010 w sprawie naruszenia interesu prawnego (Paweł Dąbrowicz)  
LIV/383/10 LIV 29-01-2010 w sprawie nadania nazwy placowi ("Plac Sybiraków" w Rewalu)  
LIV/384/10 LIV 29-01-2010 w sprawie zmian w Statucie Gminy  
LV/385/10 LV 25-02-2010 w sprawie zmian w uchwale Nr LII/369/09 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Rewal na 2010r  
LV/386/10 LV 25-02-2010 w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług  
LV/387/10 LV 25-02-2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2010r. oraz w Limitach wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal do 2024r.  
LV/388/10 LV 25-02-2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2010r  
LVI/389/10 LVI 26-03-2010 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal  
LVI/390/10 LVI 26-03-2010 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  
LVI/391/10 LVI 26-03-2010 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu  
LVI/392/10 LVI 26-03-2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na rok 2010 finansowanego z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008  
LV/393/10 LVI 26-03-2010 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy  
LVI/394/10 LVI 26-03-2010 w sprawie gospodarowania mieniem  
LVI/395/10 LVI 26-03-2010 w sprawie naruszenia interesu prawnego  
LVI/396/10 LVI 26-03-2010 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany  
LVI/397/10 LVI 26-03-2010 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy  
LVI/398/10 LVI 26-03-2010 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego za 1m2 lokalu użytkowego  
LVI/399/10 LVI 26-03-2010 w sprawie zmian w uchwałach  
LVI/400/10 LVI 26-03-2010 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (STRACIŁA MOC)  
LVIII/401/10 LVIII 28-04-2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2010r. oraz w Limitach wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal do 2024r.  
LVIII/402/10 LVIII 28-04-2010 w sprawie zmian w uchwale  
LVIII/403/10 LVIII 28-04-2010 w sprawie gospodarowania mieniem  
LVIII/404/10 LVIII 28-04-2010 w sprawie naruszenia interesu prawnego  
LVIII/405/10 LVIII 28-04-2010 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany  
LVIII/406/10 LVIII 28-04-2010 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy  
LX/407/10 LX 11-06-2010 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym  
LX/408/10 LX 11-06-2010 w sprawie wzniesienia pomnika  
LX/409/10 LX 11-06-2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2010r. oraz w Limitach wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal do 2024r.   
LX/410/10 LX 11-06-2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na rok 2010 finansowanego z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009  
LX/411/10 LX 11-06-2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2010r.  
LXI/412/10 LXI 30-06-2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb geodezyjny Trzęsacz – część północna  
LXI/413/10 LXI 30-06-2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb geodezyjny Trzęsacz – część południowa  
LXI/414/10 LXI 30-06-2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Niechorze – strona północna  
LXI/415/10 LXI 30-06-2010 w sprawie likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz zmian w budżecie Gminy Rewal na 2010r.  
LXI/416/10 LXI 30-06-2010 wprowadzenia zmian do uchwały Nr XV/87/07 Rady Gminy Rewal z dnia  26 października  2007r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej  4,5% alkoholu  /z wyjątkiem piwa/ na terenie Gminy Rewal  
LXII/417/10 LXII 31-08-2010 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale  
LXII/418/10 LXII 31-08-2010 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie  
LXII/419/10 LXII 31-08-2010 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie  
LXII/420/10 LXII 31-08-2010 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/208/08 Rady Gminy Rewal z dnia 26 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych  
LXII/421/10 LXII 31-08-2010 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym  
LXII/422/10 LXII 31-08-2010 w sprawie naruszenia interesu prawnego  
LXII/423/10 LXII 31-08-2010 w sprawie naruszenia interesu prawnego  
LXII/424/10 LXII 31-08-2010 w sprawie przystąpienia Gminy Rewal do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna"  
LXII/425/10 LXII 31-08-2010 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale  
LXII/426/10 LXII 31-08-2010 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale  
LXII/427/10 LXII 31-08-2010 w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Rewal na 2010r.  
LXII/428/10 LXII 31-08-2010 w sprawie udzielenia województwu zachodniopomorskiemu pomocy finansowej  
LXII/429/10 LXII 31-08-2010 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Rewal oraz określenia granic ich obwodów  
LXIII/430/10 LXIII 29-09-2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2010r. oraz w Limitach wy-datków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal do 2024r.  
LXIII/431/10 LXIII 29-09-2010 w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”  
LXIII/432/10 LXIII 29-09-2010 w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Rewal na 2010r.  
LXIII/433/10 LXIII 29-09-2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  
LXIII/434/10 LXIII 29-09-2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze  
LXIII/435/10 LXIII 29-09-2010 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym  
LXIII/436/10 LXIII 29-09-2010 w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Rewal  
LXIII/437/10 LXIII 29-09-2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Niechorze – strona północna  
   
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie - Sygn. akt. II SA/Sz 296/11 z dn. 7 września 2011r. stwierdził nieważność §15 ust. 9 oraz §16.  
   
Wprowadzono zmiany uchwałą Nr LVII/434/14 Rady Gminy Rewal z dnia 12 września 2014r.  
LXIV/438/10 LXIV 18-10-2010 w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”.  
LXIV/439/10 LXIV 18-10-2010 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/88/07  
LXV/440/10 LXV 29-10-2010 w sprawie  stawek  podatku od nieruchomości  
LXV/441/10 LXV 29-10-2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
LXV/442/10 LXV 29-10-2010 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale - wysokość stawki opłaty za posiadanie psów  
LXV/443/10 LXV 29-10-2010 w sprawie obniżenia/podwyższenia kwoty stanowiącej średnią cenę drewna  
LXV/444/10 LXV 29-10-2010 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLII/303/05 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i zastosowania zwolnień  
LXV/445/10 LXV 29-10-2010 w sprawie opłaty targowej  
LXV/446/10 LXV 29-10-2010 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale - Nr XXXIII/244/08 Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz stosowania zniżek  
LXV/447/10 LXV 29-10-2010 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  
LXV/448/10 LXV 29-10-2010 w sprawie ustalenia zasad naliczania stawki za dzierżawę 1m² gruntu przeznaczonego na cele nierolnicze i nieleśne  
LXV/449/10 LXV 29-10-2010 w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych  
zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi  
LXV/450/10 LXV 29-10-2010 w sprawie  zmiany wysokości opłat za świadczenia  prowadzone przez przedszkola publiczne  
LXV/451/10 LXV 29-10-2010 w sprawie określenia liczby nowych  licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką  na 2011 rok  
LXV/452/10 LXV 29-10-2010 w sprawie oceny aktualności  studium i  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal  
LXV/453/10 LXV 29-10-2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo gm. Rewal  
LXV/454/10 LXV 29-10-2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2010 – 2014  
LXV/455/10 LXV 29-10-2010 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym  
LXV/456/10 LXV 29-10-2010 w sprawie udzielenia bonifikaty  
LXV/457/10 LXV 29-10-2010 w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów i sposobu pobierania opłat  
LXV/458/10 LXV 29-10-2010   W sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Centrum Informacji ,Promocji , Rekreacji Gminy Rewal” w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową „Centrum Informacji ,Promocji , Rekreacji Gminy Rewal”  
LXV/459/10 LXV 29-10-2010 w sprawie  przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi” na rok 2011r.  
LXVI/460/10 LXVI 05-11-2010 w sprawie: zaopiniowania projektu Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Rewal  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 22-03-2011 22:15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 22-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 20-12-2014 18:10:33