Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

VI kadencja (2010r. - 2014r.)

Aby wyszukać uchwałę, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i naciśnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

Jeśli przeglądarka internetowa nie wkazuje żadnych wyników wyszukiwania, sprawdź w rejestrze innej kadencji Rady Gmny.

I/1/10 I 30-11-2010 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rewal
z dniem podjęcia
I/2/10 I 30-11-2010 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
I/3/10 I 30-11-2010 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
I/4/10 I 30-11-2010 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
II/5/10 II 30-11-2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia
II/6/10 II 30-11-2010 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania z dniem podjęcia
II/7/10 II 30-11-2010 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych z dniem podjęcia
II/8/10 II 30-11-2010 w sprawie zasad zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom z dniem podjęcia
II/9/10 II 30-11-2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy z dniem podjęcia i ma zastosowanie do należnego
wynagrodzenia od 30 listopada 2010r. 
II/10/10 II 30-11-2010 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/114/07 Rady Gminy Rewal z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Trzęsacz" z dniem podjęcia
III/11/10 III 17-12-2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/453/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo gm. Rewal z dniem podjęcia
III/12/10 III 17-12-2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal z dniem podjęcia
(STRACIŁA MOC)
III/13/10 III 17-12-2010 w sprawie nadania nazwy ulicy z dniem podjęcia
III/14/10 III 17-12-2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2011r. z dniem podjęcia z dniem 1 stycznia 2011r.
III/15/10 III 17-12-2010 w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2011-2016 z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011
III/16/10 III 17-12-2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2011 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniuw Dzienniku Urzędowym 
IV/17/10 IV 30-12-2010 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Gryfickim o współfinansowaniu punktu katechetycznego nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z dniem z dniem 1 stycznia 2011r.
IV/18/10 IV 30-12-2010 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.
IV/19/10 IV 30-12-2010 w sprawie zbywania mienia z dniem podjęcia
IV/20/10 IV 30-12-2010 w sprawie naruszenia interesu prawnego - p. Jacek Wejner z dniem podjęcia
IV/21/10 IV 30-12-2010 w sprawie naruszenia interesu prawnego - p. Paweł Roczniak z dniem podjęcia
IV/22/10 IV 30-12-2010 w sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 z dniem podjęcia
(STRACIŁA MOC)
IV/23/10 IV 30-12-2010 w sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 z dniem podjęcia
(STRACIŁA MOC)
IV/24/10 IV 30-12-2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2010r z dniem podjęcia
V/25/11 V 28-01-2011 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rewal do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Morza i Zalewu z dniem podjęcia
V/26/11 V 28-01-2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
V/27/11 V 28-01-2011 w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rewal

14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym

stracila moc uchwałą

Nr LIV/408/14

V/28/11 V 28-01-2011 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
V/29/11 V 28-01-2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr II/8/10 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dn. 30 listopada 2010r.
V/30/11 V 28-01-2011 zmian w uchwale Nr LXV/445/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
(STRACIŁA MOC)
V/31/11 V 28-01-2011 w sprawie wprowadzenia wyznaczenia Delegata gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie z dniem podjęcia
V/32/11 V 28-01-2011 w sprawie wyboru delegata do Związku Miast i Gmin Morskich z dniem podjęcia
V/33/11 V 28-01-2011 w sprawie wyznaczenia Delegata reprezentującego Gminę Rewal do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z dniem podjęcia
V/34/11 V 28-01-2011 w sprawie powołania Komisji Statutowej z dniem podjęcia
V/35/11 V 28-01-2011 w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2011 rok z dniem podjęcia
VI/36/11 VI 25-02-2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal z dniem podjęcia
VI/37/11 VI 25-02-2011 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
VI/38/11 VI 25-02-2011 w sprawie opłaty targowej 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
(STRACIŁA MOC)
VI/39/11 VI 25-02-2011 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
VII/40/11 VII 25-03-2011 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
(STRACIŁA MOC)
VII/41/11 VII 25-03-2011 w sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 z dniem podjęcia
VII/42/11 VII 25-03-2011 w sprawie ustanowienia logo Gminy Rewal 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
VII/43/11 VII 25-03-2011 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. z dniem podjęcia
VII/44/11 VII 25-03-2011 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym          z dniem podjęcia
VII/45/11 VII 25-03-2011 w sprawie obciążenia nieruchomości z dniem podjęcia
VIII/46/11 VIII** 15-04-2011 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z dniem podjęcia
VIII/47/11 VIII** 15-04-2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
VIII/48/11 VIII** 15-04-2011 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
VIII/49/11 VIII** 15-04-2011 w sprawie przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy z dniem podjęcia - zminiona uchwałą Nr IX/62/11 z dnia 27 maja 2011r.
VIII/50/11 VIII** 15-04-2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VII/42/11 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie sprawie ustanowienia logo Gminy Rewal z dniem podjęcia
IX/51/11 IX 26-05-2011 w sprawie  przyjęcia zmian w   Statucie Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie z dniem podjęcia
IX/52/11 IX 26-05-2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013 z dniem podjęcia
IX/53/11 IX 26-05-2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania z dniem podjęcia
IX/54/11 IX 26-05-2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VII/43/11 Rady Gminy Rewal z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej  z dniem podjęcia
IX/55/11 IX 26-05-2011 w sprawie: zmian w uchwale Nr VII/40/11 Rady Gminy Rewal z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę  14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
(STRACIŁA MOC)
IX/56/11 IX 26-05-2011 w sprawie nawiązania współpracy samorządowej z Gminą Paggaio z dniem podjęcia
IX/57/11 IX 26-05-2011 w sprawie nabycia gruntów do zasobu gminnego z dniem podjęcia
IX/58/11 IX 26-05-2011 w sprawie: wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2011 z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
IX/59/11 IX 26-05-2011  w sprawie :  przyjęcia  programu rozwoju ochrony zdrowia zawartego w dokumencie „ Strategia   Rozwoju Ochrony Zdrowia w Gminie Rewal do 2015r.” z dniem podjęcia
IX/60/11 IX 26-05-2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2011oraz w Limitach wydatków budżetowych z dniem podjęcia
IX/61/11 IX 27-05-2011 w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc do sprzedaży, podawania  i spożywania napojów alkoholowych i utraty mocy uchwał 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
IX/62/11 IX 27-05-2011 w sprawie zmian uchwały Nr VIII/49/11 Rady Gminy Rewal z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy z dniem podjęcia
IX/63/11 IX 27-05-2011 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym UNIEWAŻNIONA PRZEZ WOJEWODĘ ZACHODNIOPOMORSKIEGO
IX/64/11 IX 27-05-2011 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym - rozpatrzenie wezwania Pana Romana Kulińskiego do usunięcia naruszenia interesu prawnego dokonanego uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Gminy Rewal z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy z dniem podjęcia
IX/65/11 IX 27-05-2011 w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rewal na lata 2011-2015 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
IX/66/11 IX 27-05-2011 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym - rozpatrzenie wezwania Pani Jolanty Bączyk - Jankowskiej do usunięcia naruszenia interesu prawnego dokonanego uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Gminy Rewal z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy z dniem podjęcia
X/67/11 X 30-06-2011 w sprawie zmiany uchwały VII/41/11 w sprawie wydatków, których niezrealizowane plano-wane kwoty nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2009 UNIEWAŻNIONA
X/68/11 X 30-06-2011 w sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 UNIEWAŻNIONA
X/69/11 X 30-06-2011 w spraiwe gospodarowania mieniem  z dniem podjęcia
X/70/11 X 30-06-2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2011 rok z dniem podjęcia
X/71/11 X 30-06-2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2011 oraz zmian w budżecie Gminy Rewal na 2011 rok z dniem podjęcia
X/72/11 X 30-06-2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2011-2016  z dniem podjęcia
XI/73/11 XI 26-08-2011 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Gryfickim o współfinansowaniu punktu katechetycznego nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z dniem
1 września 2011r
XI/74/11 XI 26-08-2011 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
XII/75/11 XII 30-09-2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/88/07 - Program usuwania zabestu z dniem podjęcia
XII/76/11 XII 30-09-2011 w sprawie wydzierżawienia gruntów na okres 30 lat z dniem podjęcia
XII/77/11 XII 30-09-2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XII/78/11 XII 30-09-2011 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (Pobierowo) z dniem podjęcia
XII/79/11 XII 30-09-2011 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy ( Niechorze) z dniem podjęcia
XII/80/11 XII 30-09-2011 w sprawie nadania nazwy ulicy 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XII/81/11 XII 30-09-2011 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy z dniem podjęcia
XII/82/11 XII 30-09-2011 w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku z dniem podjęcia
XIII/83/11 XIII 04-11-2011 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie do należnych podatków od początku 2012 roku
XIII/84/11 XIII 04-11-2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku 2012 roku
XIII/85/11 XIII 04-11-2011 w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym ma zastosowanie do należnych opłat od początku 2012r
XIII/86/11 XIII 04-11-2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/102/07 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku 2012 roku
XIII/87/11 XIII 04-11-2011 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę drewna 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku roku podatkowego 2012 do należnych podatków
XIII/88/11 XIII 04-11-2011 w sprawie zmian w uchwale Nr XLII/303/05 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta i zastosowania zwolnień
14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku roku podatkowego 2012 roku
XIII/89/11 XIII 04-11-2011 w sprawie opłaty targowej 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XIII/90/11 XIII 04-11-2011 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym

(straciła moc uchwałą nr XLVII/358/13)

XIII/91/11 XIII 04-11-2011 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XIII/92/11 XIII 04-11-2011 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Rewal
14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku 2012 roku
XIII/93/11 XIII 04-11-2011 w sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę powierzchni reklamowych 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
(STRACIŁA MOC)
XIII/94/11 XIII 04-11-2011 w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XIII/95/11 XIII 04-11-2011 przyjęcia zmian statutu Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie z dniem podjęcia
XIII/96/11 XIII 04-11-2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
XIII/97/11 XIII 04-11-2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2011r z dniem podjęcia
XIII/98/11 XIII 04-11-2011 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
XIII/99/11 XIII 04-11-2011 w sprawie obciążenia nieruchomości z dniem podjęcia
XIII/100/11 XIII 04-11-2011 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy z dniem podjęcia
XIII/101/11 XIII 04-11-2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/88/07 w Załączniku nr 9 Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rewal na lata 2010-2032 z dniem podjęcia
XIII/102/11 XIII 04-11-2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013r.

straciła moc uchwałą

Nr LIV/406/14

XIII/103/11 XIII 04-11-2011 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego
uprawnionych

14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym

straciła moc uchwałą

Nr LIV/405/14

XIII/104/11 XIII 04-11-2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rewal do podpisania umowy wykonawczej
o rekompensatę z Celowym Związkiem Gmin R-XXI
z dniem podjęcia
XIV/105/11 XIV 02-12-2011 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi na rok 2012r. z dniem podjęcia
XIV/106/11 XIV 02-12-2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji zadań dotyczących objęcia wychowaniem przedszkolnym ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Rewal, w prowadzonym przez Gminę Miasto Kołobrzeg przedszkolu publicznym z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.
XIV/107/11 XIV 02-12-2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego z dniem podjęcia
XIV/108/11 XIV 02-12-2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2011r. z dniem podjęcia
XIV/109/11 XIV 02-12-2011 w sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę powierzchni reklamowych 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XV/110/11 XV 16-12-2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
XV/111/11 XV 16-12-2011 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XV/112/11 XV 16-12-2011 w sprawie przedłużenia umowy z dniem podjęcia
XV/113/11 XV 16-12-2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XV/114/11 XV 16-12-2011 w sprawie zmian w uchwale nr VI/37/11 z dniem podjęcia
XV/115/11 XV 16-12-2011 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
XV/116/11 XV 19-12-2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2012r. z dniem
1 stycznia 2012 roku
XV/117/11 XV 19-12-2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2012-2017 z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012
XV/118/11 XV 19-12-2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2012 z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XVI/119/11 XVI 30-12-2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.
XVI/120/11 XVI 30-12-2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie opłaty od posiadania psów 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XVI/121/11 XVI 30-12-2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2011r. z dniem podjęcia
XVI/122/11 XVI 30-12-2011 w sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 z dniem podjęcia
XVI/123/11 XVI 30-12-2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2012r. finansowanego z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 z dniem
1 stycznia 2012 r. 
XVII/124/12 XVII 03-02-2012 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2012 rok z dniem podjęcia
XVII/125/12 XVII 03-02-2012 w sprawie: zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XVII/126/12 XVII 03-02-2012 w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2014” z dniem podjęcia
XVII/127/12 XVII 03-02-2012 w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.
XVII/128/12 XVII 03-02-2012 w sprawie zmian w uchwale Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2012 r.  z dniem podjęcia
XVII/129/12 XVII 03-02-2012 w sprawie: przedłużenia umowy użyczenia dla GOK z dniem podjęcia
XVII/130/12 XVII 03-02-2012 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości dla CIPR z dniem podjęcia
XVII/131/12 XVII 03-02-2012 w sprawie: zawarcia umowy użyczenia z Zielenią Gminy Rewal  z dniem podjęcia
XVII/132/12 XVII 03-02-2012 w sprawie: sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XVII/133/12 XVII 03-02-2012 w sprawie: gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
XVII/134/12 XVII 03-02-2012 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XVII/135/12 XVII 03-02-2012 w sprawie przyjęcia statutu jednostki organizacyjnej pn. „Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal” 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XVII/136/12 XVII 03-02-2012 w sprawie stanowiska  o poparciu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożony do Sejmu RP w dniach 9 i 10 sierpnia 2011r.  z dniem podjęcia
XVII/137/12 XVII 03-02-2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
XVII/138/12 XVII 03-02-2012 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
XVII/139/12 XVII 03-02-2012 w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Mielno dotyczącego budowy elektrowni atomowej w Gąskach z dniem podjęcia
XVII/140/12 XVII 03-02-2012 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie poboru podatku od nieruchomości ,rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso z dniem podjęcia
XVIII/141/12 XVIII 24-02-2012 w sprawie wystąpienia przez Gminę Rewal ze Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP z dniem podjęcia
XVIII/142/12 XVIII 24-02-2012 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa Sołectwa Pobierowo z dniem podjęcia
XVIII/143/12 XVIII 24-02-2012 w sprawie zmiany w Rocznym programie współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi na rok 2012r. z dniem podjęcia
XVIII/144/12 XVIII 24-02-2012 w sprawie zmiany uchwały opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rewal 

14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym

straciła moc uchwałą

Nr LIV/408/14

XVIII/145/12 XVIII 24-02-2012 w sprawie naruszenie interesu prawnego z dniem podjęcia
XVIII/146/12 XVIII 24-02-2012 w sprawie nadania nazwy ulicy 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XVIII/147/12 XVIII 24-02-2012 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
XIX/148/12 XIX 29-02-2012 w sprawie stanowiska w sprawie Kawiarni Widokowej  z dniem podjęcia
XIX/149/12 XIX 29-02-2012 w sprawie stanowiska w sprawie Kolejki Gondolowej z dniem podjęcia
XIX/150/12 XIX 29-02-2012 w sprawie dzierżawy gruntów w Niechorzu z dniem podjęcia
XIX/151/12 XIX 29-02-2012 w sprawie dzierżawy gruntów w Pobierowie z dniem podjęcia
XX/152/12 XX 27-03-2012 w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia statutu jednostki organizacyjnej pn. „Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal”  z dniem podjęcia
XX/153/12 XX 27-03-2012 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Rewal w 2012 roku”
14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XX/154/12 XX 27-03-2012 w sprawie przyjęcia Polityki ochrony i rozwoju terenów zieleni gminy Rewal 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XX/155/12 XX 27-03-2012 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Niechorzu z dniem podjęcia
XX/156/12 XX 27-03-2012 w sprawie obciążenia nieruchomości 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XX/157/12 XX 27-03-2012 w sprawie uchwalenia planu obrazującego harmonogram zadań podejmowanych przez Wodociągi Rewal Sp. z o. o. w celu określenia ilości wód opadowych z dniem podjęcia
XX/158/12 XX 27-03-2012 w sprawie wydzierżawienia gruntów w Rewalu z dniem podjęcia
XX/159/12 XX 27-03-2012 w sprawie dzierżawy działki 451 obr. Niechorze z dniem podjęcia
XX/160/12 XX 27-03-2012 w sprawie wydzierżawienia gruntów w Pobierowie z dniem podjęcia
XX/161/12 XX 27-03-2012 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XX/162/12 XX 27-03-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XX/163/12 XX 27-03-2012 w sprawie nadania nazwy ulicy z dniem podjęcia
XX/164/12 XX 27-03-2012 w sprawie sprzedaży działki na cele sakralne z dniem podjęcia
XX/165/12 XX 27-03-2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2012r. z dniem podjęcia
XXI/166/12 XXI 27-04-2012 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do gminy Rewal w roku 2012 z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
XXI/167/12 XXI 27-04-2012 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/88/07 z dniem podjęcia
XXI/168/12 XXI 27-04-2012 w sprawie zmiany w uchwale Nr XX/153/12 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2012 roku z dniem podjęcia
XXI/169/12 XXI 27-04-2012 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XXI/170/12 XXI 27-04-2012 w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc do sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XXI/171/12 XXI 27-04-2012 w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XXI/172/12 XXI 27-04-2012 w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów i sposobu pobierania opłat 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XXI/173/12 XXI 27-04-2012 w sprawie nabycia działki nr 127/2 - obr. Pustkowo z dniem podjęcia
XXI/174/12 XXI 27-04-2012 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XXI/175/12 XXI 27-04-2012 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy na miejsca postojowe z dniem podjęcia
XXI/176/12 XXI 27-04-2012 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XXI/177/12 XXI 27-04-2012 w sprawie stanowiska dotyczącego Kawiarni Widokowej z dniem podjęcia
XXI/178/12 XXI 27-04-2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2012r. z dniem podjęcia
XXI/179/12 XXI 27-04-2012 w sprawie zmian w uchwale Nr XX/156/12 w sprawie obciążenia nieruchomości z dniem podjęcia
XXI/180/12 XXI 27-04-2012 w sprawie zmian w uchwale Nr XX/154/12 w sprawie przyjęcia Polityki ochrony i rozwoju terenów zieleni gminy Rewal  z dniem podjęcia
XXI/181/12 XXI 27-04-2012 w sprawie wzniesienia pomnika dla uczczenia 65 rocznicy powstania OSP w Niechorzu z dniem podjęcia
XXII/182/12 XXII 25-05-2012 w sprawie zmiany w uchwale Nr XX/153/12 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XXII/183/12 XXII 25-05-2012 w sprawie stanowiska Rady Gminy Rewal dotyczącego utrzymania Oddziału Krwiodawstwa w Gryficach z dniem podjęcia
XXII/184/12 XXII 25-05-2012 w sprawie zawarcia kolejnych umów na miejsca postojowe z dniem podjęcia
XXII/185/12 XXII 25-05-2012 w sprawie dzierżawy działki 51/21 obr. Pogorzelica z dniem podjęcia
XXII/186/12 XXII 25-05-2012 w sprawie nadania nazwy ulicy 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XXII/187/12 XXII 25-05-2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/174/12 Rady Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XXII/188/12 XXII 25-05-2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/175/12 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy  z dniem podjęcia
XXII/189/12 XXII 25-05-2012 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XX/161/12 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XXII/190/12 XXII 25-05-2012 w sprawie zwolnienia z przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy w Niechorzu z dniem podjęcia
XXII/191/12 XXII 25-05-2012 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 z dniem podjęcia
XXIII/192/12 XXIII 27-06-2012 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z dniem podjęcia
XXIII/193/12 XXIII 27-06-2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2012r. z dniem podjęcia
XXIII/194/12 XXIII 27-06-2012 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XXIII/195/12 XXIII 27-06-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości 609/9 obr. Pobierowo z dniem podjęcia
XXIII/196/12 XXIII 27-06-2012 w sprawie dzierżawy gruntów na przystani rybackiej w Rewalu z dniem podjęcia
XXIV/197/12 XXIV 20-07-2012 z dniem podjęcia
XXIV/198/12 XXIV 20-07-2012 w sprawie obciążenia nieruchomości 950/5 obr. Pobierowo z dniem podjęcia
XXIV/199/12 XXIV 20-07-2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z dniem podjęcia
XXIV/200/12 XXIV 20-07-2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/118/11 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2012 oraz zmian w budżecie Gminy Rewal na 2012r. z dniem podjęcia
XXIV/201/12 XXIV 20-07-2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2012-2019 z dniem podjęcia
XXV/202/12 XXV 03-08-2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z dniem podjęcia
XXV/203/12 XXV 03-08-2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/200/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/118/11 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2012 oraz zmian w budżecie Gminy Rewal na 2012r. z dniem podjęcia
XXV/204/12 XXV 03-08-2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/201/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2012-2019 z dniem podjęcia
XXVI/205/12 XXVI 31-08-2012 w sprawie naruszenia interesu prawnego (p. Zbigniew Kaniewski) z dniem podjęcia
XXVI/206/12 XXVI 31-08-2012 w sprawie naruszenia interesu prawnego (p. Zbigniew Sikora) z dniem podjęcia
XXVI/207/12 XXVI 31-08-2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal z dniem podjęcia
XXVI/208/12 XXVI 31-08-2012 w sprawie uchwalenia Programu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Rewal z dniem podjęcia
XXVII/209/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/88/07 z dniem podjęcia
XXVII/210/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XXVII/211/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
XXVII/212/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie zawarcia umowy najmu z dniem podjęcia
XXVII/213/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy z dniem podjęcia
XXVII/214/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo - strona południowa 30 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XXVII/215/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2012r. z dniem podjęcia
XXVII/216/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie sprzedaży działki 345/3 Rewal z dniem podjęcia
XXVII/217/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego z dniem podjęcia
XXVII/218/12 XXVII 28-09-2012 w sprawie dzierżawy działki 926 obr. Pobierowo z dniem podjęcia
XXVIII/219/12 XXVIII 18-10-2012 w sprawie podziału Gminy Rewal na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 12 kwietnia 2018 r.

XXVIII//220/12 XXVIII 18-10-2012 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci, flagi stolikowej i banneru Gminy Rewal oraz zasad ich stosowania 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XXVIII//221/12 XXVIII 18-10-2012 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XV/116/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2012r. z dniem podjęcia
XXVIII//222/12 XXVIII 18-10-2012 w sprawie Zmieniająca uchwałę Nr II/6/10 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania z dniem podjęcia
XXVIII//223/12 XXVIII 18-10-2012 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z dniem podjęcia
XXVIII//224/12 XXVIII 18-10-2012 w sprawie Zmieniająca uchwałę Nr IX/65/11 w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rewal na lata 2011-2015 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym
XXVIII//225/12 XXVIII 18-10-2012 w sprawie poparcia petycji przedstawicieli lokalnej branży turystycznej dotyczącej wydłużenia terminu ferii letnich z dniem podjęcia
XXIX/226/12 XXIX 26-10-2012 w sprawie stawek podatku od nieruchomości w roku 2013 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od należnych podatków od początku 2013 roku
XXIX/227/12 XXIX 26-10-2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku 2013 roku
XXIX/228/12 XXIX 26-10-2012 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLII/303/05 Rady Gminy w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i zastosowania zwolnień 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku roku podatkowego 2013 roku
XXIX/229/12 XXIX 26-10-2012 zmieniająca uchwałę Nr XIII/102/11 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku 2013 roku
XXIX/230/12 XXIX 26-10-2012 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXIX/231/12 XXIX 26-10-2012 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXIX/232/12 XXIX 26-10-2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu za lata 2009-2011 z dniem podjęcia
XXIX/233/12 XXIX 26-10-2012 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z dniem podjęcia
XXIX/234/12 XXIX 26-10-2012 w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXX/235/12 XXX 28-11-2012 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) na rok 2013r. z dniem podjęcia
XXX/236/12 XXX 28-11-2012 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XXX/237/12 XXX 28-11-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XXX/238/12 XXX 28-11-2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dniem podjęcia
XXX/239/12 XXX 28-11-2012 w sprawie sprzedaży gruntów w Śliwinie z dniem podjęcia
XXX/240/12 XXX 28-11-2012 w sprawie zmieniająca uchwałę nr IX/65/11 w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rewal na lata 2011 - 2015 14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXX/241/12 XXX 28-11-2012 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze z dniem podjęcia
XXXI/242/12 XXXI 10-12-2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/243/12 XXXI 10-12-2012 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 maja 2013r.
XXXI/244/12 XXXI 10-12-2012 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 maja 2013r.
XXXI/245/12 XXXI 10-12-2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 maja 2013r.
XXXI/246/12 XXXI 10-12-2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 maja 2013r.
XXXI/247/12 XXXI 10-12-2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/248/12 XXXI 10-12-2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXII/249/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie podziału Gminy Rewal na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
XXXII/250/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.
XXXII/251/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XXXII/252/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XXXII/253/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXII/254/12 XXXII 20-12-2012 zmieniająca uchwałę nr XXIX/230/12 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXII/255/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2010 - 2014 z dniem podjęcia
XXXII/256/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie obciążenia nieruchomości z dniem podjęcia
XXXII/257/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2013r. z dniem 1 stycznia 2013r.
XXXII/258/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2013-2022 z dniem 1 stycznia 2013r.
XXXII/259/12 XXXII 20-12-2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2013 z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
XXXIII/260/12 XXXIII 31-12-2012 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2013 rok z dniem podjęcia
XXXIII/261/12 XXXIII 31-12-2012 w sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 z dniem podjęcia
XXXIII/262/12 XXXIII 31-12-2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2012r. z dniem podjęcia
XXXIII/263/12 XXXIII 31-12-2012 w sprawie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2013r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 z dniem 1 stycznia 2013r.
XXXIV/264/13 XXXIV 24-01-2013 w sprawie nadania nazwy ulicy 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
XXXIV/265/13 XXXIV 24-01-2013 w sprawie nadania nazwy ulicy 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
XXXIV/266/13 XXXIV 24-01-2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
XXXV/267/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie uchwalenia Programu rozwoju przystani morskich na terenie gminy Rewal z dniem podjęcia
XXXV/268/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie dzierżawy gruntów w Rewalu i Niechorzu z dniem podjęcia
XXXV/269/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie zawarcia umów najmu z dniem podjęcia
XXXV/270/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie umów dzierżawy z dniem podjęcia
XXXV/271/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXV/272/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2013 roku 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXV/273/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie przyjęcia Polityki ochrony i rozwoju terenów zieleni gminy Rewal z dniem podjęcia
XXXV/274/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/245/04 w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2015 z dniem podjęcia
XXXV/275/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.
XXXV/276/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.
XXXV/277/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.
XXXV/278/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rewal Nr XXXI/247/12 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXV/279/13 XXXV 22-02-2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
XXXVI/280/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania w kolejnym miesiącu po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXVI/281/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXVI/282/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb geodezyjny Trzęsacz - część północna 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXVI/283/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XXXVI/284/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XXXVI/285/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XXXVI/286/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXVI/287/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XXXVI/288/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z dniem podjęcia
XXXVI/289/13 XXXVI 22-03-2013 w sprawie zgody na utworzenie przez Gminę Rewal jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem podjęcia
XXXVII/290/13 XXXVII 10-04-2013 uchylająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXVII/291/13 XXXVII 10-04-2013 w sprawie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXVII/292/13 XXXVII 10-04-2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXVII/293/13 XXXVII 10-04-2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXVII/294/13 XXXVII 10-04-2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXVII/295/13 XXXVII 10-04-2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXVII/296/13 XXXVII 10-04-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym

------------------------------

Uchwała straciła moc uchwałą Nr XLIX/374/14 z dnia 26 lutego 2014r.

XXXVIII/297/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXVIII/298/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie określenia zasad ustalania opłaty miejscowej

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził nieważność uchwały z dniem 23.01.2014r.

XXXVIII/299/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2013 z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym
XXXVIII/300/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. z dniem podjęcia
XXXVIII/301/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie zawarcia umów dzierżawy w Pobierowie z dniem podjęcia
XXXVIII/302/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XXXVIII/303/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie zamiany nieruchomości z dniem podjęcia
XXXVIII/304/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie przejęcia nieruchomości z dniem podjęcia
XXXVIII/305/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XXXVIII/306/13 XXXVIII 24-05-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez
przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Rewal
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XXXVIII/307/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XXXVIII/308/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XXXVIII/309/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XXXVIII/310/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XXXVIII/311/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XXXVIII/312/13 XXXVIII 24-05-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym

XXXVIII/313/13 XXXVIII 24-05-2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2013 - 2022

z dniem podjęcia

Uchwała straciła moc uchwałą Nr LII/400/14 z dn. 21.05.2014r.

XXXIX/314/13 XXXIX 21-06-2013 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 z dniem podjęcia
XL/315/13 XL 27-06-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XL/316/13 XL 27-06-2013 w sprawie naruszenia interesu prawnego z dniem podjęcia
XL/317/13 XL 27-06-2013 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXV/275/13 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XL/318/13 XL 27-06-2013 w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
XL/319/13 XL 27-06-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2013r. z dniem podjęcia
XL/320/13 XL 27-06-2013 w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej pn. "Zieleń Gminy Rewal" z dniem podjęcia
XLI/321/13 XLI 27-06-2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2012r. z dniem podjęcia
XLII/322/13 XLII 30-08-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XLII/323/13 XLII 30-08-2013 w sprawie zamiany nieruchomości w Pobierowie z dniem podjęcia
XLII/324/13 XLII 30-08-2013 w sprawie zamiany nieruchomości z dniem podjęcia
XLIII/325/13 XLIII 27-09-2013 w sprawie przystąpienia Gminy Rewal do Stowarzyszenia Kołobrzeska Grupa Rybacka z dniem podjęcia
XLIII/326/13 XLIII 27-09-2013 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Morza i Zalewu z dniem podjęcia
XLIII/327/13 XLIII 27-09-2013 w sprawie wyznaczenia Delegata gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie z dniem podjęcia
XLIII/328/13 XLIII 27-09-2013 w sprawie zbycia nieruchomości 1041/1 obr. Pobierowo z dniem podjęcia
XLIII/329/13 XLIII 27-09-2013 w sprawie nabycia nieruchomości z dniem podjęcia
XLIII/330/13 XLIII 27-09-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości

z dniem podjęcia

(straciła moc uchwałą

nr XLVII/361/13)

XLIV/331/13 XLIV 25-10-2013  sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rewal  z dniem podjęcia
XLIV/332/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie stawek podatku od nieruchomości  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLIV/333/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLIV/334/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLIV/335/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę drewna  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLIV/336/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień

 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Uchwałą Nr XXV.187.K.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdza nieważność części uchwały (§2, §3 pkt. 1. i §4)

XLIV/337/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę

 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Wprowadzono zmiany uchwałą Nr LII/395/14 z dn.21.05.2014r.

XLIV/338/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLIV/339/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie dzierżawy gruntów w Pobierowie  z dniem podjęcia
XLIV/340/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie dzierżawy działek w trybie przetargowym  z dniem podjęcia
XLIV/341/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLIV/342/13 XLIV 25-10-2013  w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. "Centrum Informacji, Promocji, Rekreacji Gminy Rewal"  z dniem podjęcia
XLV/343/13 XLV 20-11-2013  w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Rewal

 z dniem podjęcia

--------------------------------

Uchwała straciła moc uchwałą Nr XLIX/373/14 z dnia 26 lutego 2014r.

XLV/344/13 XLV 20-11-2013 w sprawie obciążenia nieruchomości  z dniem podjęcia
XLV/345/13 XLV 20-11-2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2013r.  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLV/346/13 XLV 20-11-2013 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2013 - 2038

 z dniem podjęcia

(stwierdzono nieważność uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowa w Szczecinie Uchwałą Nr XXVII.212.K.2013r z dnia 18 grudnia 2013r.)

XLVI/347/13 XLVI 29-11-2013  zmieniająca uchwalę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVI/348/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVI/349/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal

 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Wojewoda Zachodniopomoski Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NK.3.4131.2.2014.SA z dnia 10 stycznia 2014r. stwierdził niewazność w uchwale §4 w zakresie wyrazów "i ma zastosowanie od stycznia 2014r". i w załączniku do uchwały §2 pkt.6, 8-10 i §15.

Wprowadzono zmiany uchwałą Nr LI/392/14 z dn. 11.04.2014r.

XLVI/350/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVI/351/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVI/352/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVI/353/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie zawarcia umów dzierżawy  z dniem podjęcia
XLVI/354/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVI/355/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie dzierżawy działek w trybie przetargowym  z dniem podjęcia
XLVI/356/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  z dniem podjęcia
XLVI/357/13 XLVI 29-11-2013  w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014  z dniem podjęcia
XLVII/358/13 XLVII 30-12-2013 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVII/359/13 XLVII 30-12-2013 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty

z dniem podjęcia

straciła moc uchwałą  XLVIII/368/14

XLVII/360/13 XLVII 30-12-2013 w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVII/361/13 XLVII 30-12-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XLVII/362/13 XLVII 30-12-2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2013r. 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVIII/363/14 XLVIII 31-01-2014  w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2014 rok z dniem podjęcia
XLVIII/364/14 XLVIII 31-01-2014  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
XLVIII/365/14 XLVIII 31-01-2014  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r
XLVIII/366/14 XLVIII 31-01-2014  w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r
XLVIII/367/14 XLVIII 31-01-2014  w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r
XLVIII/368/14 XLVIII 31-01-2014 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego z dniem podjęcia
XLVIII/369/14 XLVIII 31-01-2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVIII/370/14 XLVIII 31-01-2014  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2014r. z dniem podjęcia
XLVIII/371/14 XLVIII 31-01-2014 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
XLVIII/372/14 XLVIII 31-01-2014 w sprawie obciążenia nieruchomości 950/3 obr. Pobierowo z dniem podjęcia
XLIX/373/14 XLIX 26-02-2014 w sprawie ustanowienia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Rewal na lata 2014-2016

z dniem podjęcia

Traci moc uchwała z dniem 2.10.2015r.

XLIX/374/14 XLIX 26-02-2014 w sprawie opłaty targowej

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
-----------------------------
straciła moc chwałą
Nr L/382/14

XLIX/375/14 XLIX 26-02-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości

z dniem podjęcia 
-------------------------
wprowadzono zmiany
uchwałą Nr L/389/14

XLIX/376/14 XLIX 26-02-2014 w sprawie zamiany nieruchomości z dniem podjęcia
L/377/14 L 28-03-2014 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku z dniem podjęcia
L/378/14 L 28-03-2014 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności" 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
L/379/14 L 28-03-2014 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2014 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
L/380/14 L 28-03-2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016 dla gminy Rewal z dniem podjęcia
L/381/14 L 28-03-2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 z dniem podjęcia
L/382/14 L 28-03-2014 w sprawie opłaty targowej 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
L/383/14 L 28-03-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
L/384/14 L 28-03-2014 w sprawie zawarcia umowy najmu obejmującego lokal mieszkalny w Pobierowie z dniem podjęcia
L/385/14 L 28-03-2014 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
L/386/14 L 28-03-2014 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rewal podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
L/387/14 L 28-03-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal, części Niechorze - strona północna 21 Utgh z dniem podjęcia
L/388/14 L 28-03-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal, części Niechorze - strona północna

z dniem podjęcia

unieważniono uchwałą nr LVII/434/14 z dnia 12 września 2014r.

L/389/14 L 28-03-2014 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
L/390/14 L 28-03-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości 625 obr. Niechorze z dniem podjęcia
LI/391/14 LI 11-04-2014

w sprawie zmian w uchwale nr XLVI/348/13

(uchwała nr XLVI/348/13)

od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały

(od 1 maja 2014r.)

LI/392/14 LI 11-04-2014

w sprawie zmian w uchwale nr XLVI/349/13

(uchwała nr XLVI/349/13)

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
LII/393/14 LII 21-05-2014 w sprawie zawarcia umów najmu

z dniem podjęcia

Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność uchwały Nr LII/393/14 Rady Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zawarcia umów najmu.
Pismo z dnia 2 lipca 2014r. znak NK.3.4131.242.2014.SA
 
LII/394/14 LII 21-05-2014 w sprawie dzierżawy terenów kolei wąskotorowej Nr 1048 Popiele - Trzebiatów - Gryfice z dniem podjęcia
LII/395/14 LII 21-05-2014 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej minimalnych stawek dzierżaw po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LII/396/14 LII 21-05-2014 w sprawie zajęcia stanowiska

z dniem podjęcia

Uchała unieważniona Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr NK-3.4131.232.2014.SA Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 23 czerwca 2014r.

LII/397/14 LII 21-05-2014 w sprawie dzierżawy działki 70/15 obr. Pustkowo z dniem podjęcia
LII/398/14 LII 21-05-2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
LII/399/14 LII 21-05-2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa z dniem podjęcia
LII/400/14 LII 21-05-2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2014 - 2033 z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku
LIII/401/14 LIII 13-06-2014 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
LIII/402/14 LIII 13-06-2014 w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Rewal

z dniem podjęcia

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nie procedowało powyższej uchwały.

LIII/403/14 LIII 13-06-2014 w sprawie odwołania skarbnika gminy z dniem podjęcia
LIV/404/14 LIV 26-06-2014 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/88/07 z dniem podjęcia
LIV/405/14 LIV 26-06-2014 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2020r.
LIV/406/14 LIV 26-06-2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2020r.
LIV/407/14 LIV 26-06-2014 w sprawie poboru opłaty targowej w formie inkasa i wyznaczenia inkasentów z dniem podjęcia
LIV/408/14 LIV 26-06-2014 w sprawie opłat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rewal w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 września 2013r.
LIV/409/14 LIV 26-06-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
LIV/410/14 LIV 26-06-2014 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
LIV/411/14 LIV 26-06-2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
LIV/412/14 LIV 26-06-2014 w sprawie przedłużenia terminów spłaty kredytów i pożyczek oraz odnowienia kredytu w rachunku bieżącym

z dniem podjęcia

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą Nr XVII.124.K.2014 z dnia 30 lipca 2014r. stwierdziła nieważność §1.

LIV/413/14 LIV 26-06-2014 w sprawie sprzedaży lokali z dniem podjęcia
LV/414/14 LV 30-06-2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. z dniem podjęcia
LV/415/14 LV 30-06-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal miejscowości Rewal z dniem podjęcia
LV/416/14 LV 30-06-2014 w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2013r. z dniem podjęcia
LV/417/14 LV 30-06-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2014 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
LV/418/14 LV 30-06-2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2014 - 2033 z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.
LV/419/14 LV 30-06-2014 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 z dniem podjęcia
LV/420/14 LV 30-06-2014 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rewal z dniem podjęcia
LVI/421/14 LVI 11-07-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej w formie inkasa i wyznaczenia inkasentów z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
LVI/422/14 LVI 11-07-2014 zmieniająca w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis po upływie 14 dni od publikacjia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązywania od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2020r.
LVI/423/14 LVI 11-07-2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
LVII/424/14 LVII 12-09-2014 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
LVII/425/14 LVII 12-09-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości i udzielenia bonifikaty z dniem podjęcia
LVII/426/14 LVII 12-09-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
LVII/427/14 LVII 12-09-2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym z dniem podjęcia
LVII/428/14 LVII 12-09-2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierowników Jednostek z dniem podjęcia
LVII/429/14 LVII 12-09-2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
LVII/430/14 LVII 12-09-2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
LVII/431/14 LVII 12-09-2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2014 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
LVII/432/14 LVII 12-09-2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2014 - 2033

z dniem podjęcia

stwierdzono nieważność uchwałą RIO Nr XXIV.158.K.14 z dnia 12 września 2014r.

LVII/433/14 LVII 12-09-2014 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą "Nadmorska Kolej Wąskotorowa" sp. z o. o. w Pogorzelicy z dniem podjęcia
LVII/434/14 LVII 12-09-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Niechorze - strona północna

z dniem podjęcia

utraciła moc uchwałą

Nr XLIV/247/17

LVIII/435/14 LVIII 03-10-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LVIII/436/14 LVIII 03-10-2014 zmieniająca Uchwałę Nr VI/36/11 Rady Gminy Rewal, z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z częścią Kanału Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal z dniem podjęcia
LVIII/437/14 LVIII 03-10-2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo, gm. Rewal 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i podlega publikacji na stronie internetowej gminy
LVIII/438/14 LVIII 03-10-2014 w sprawie nieruchomości nr 700/5 obr. Pobierowo z dniem podjęcia
LVIII/439/14 LVIII 03-10-2014 w sprawie dzierżawy nieruchomości w Trzęsaczu z dniem podjęcia
LVIII/440/14 LVIII 03-10-2014 w sprawie dzierżawy nieruchomości w Trzęsaczu z dniem podjęcia
LVIII/441/14 LVIII 03-10-2014 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat z dniem podjęcia
LVIII/442/14 LVIII 03-10-2014 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej działki 348/5 w Rewalu z dniem podjęcia
LVIII/443/14 LVIII 03-10-2014 w sprawie zawarcia umowy użyczenia na okres 9 lat w Pustkowie z dniem podjęcia
LIX/14 LIX 17-10-2014 [nie podjęto żadnej uchwały]  
LX/444/14 LX 29-10-2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku roku podatkowego 2015 do należnych podatków
LX/445/14 LX 29-10-2014 w sprawie opłaty targowej 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LX/446/14 LX 29-10-2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku 2015 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie uchwałą Nr XXVIII.187.K.2014 stwierdziła nieważność części Załącznika nr 2.

LX/447/14 LX 29-10-2014 w sprawie stawek podatku od nieruchomości

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie do należnych podatków od początku 2015 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr XXVIII.188.K.2014 stwierdziła nieważność części obejmującej postanowienie § 1 ust. 2 pkt 5.

LX/448/14 LX 29-10-2014 w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LX/449/14 LX 29-10-2014 w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na toalety publiczne z dniem podjęcia
LX/450/14 LX 29-10-2014 w sprawie zawarcia umów dzierżawy na toalety publiczne z dniem podjęcia
LXI/14 LXI 7-11-2014 [nie podjęto żadnej uchwały]  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 05-04-2011 14:48:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 04-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 16-04-2018 14:10:16