Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Rewalu


Zarządzenie Nr 30 /11

Wójta Gminy Rewal

z dnia 05 lipca 2011r.

w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Rewalu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 ust.3, § 2 ust. 2, § 42 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67)

zarządzam, co następuje

§ 1. Wskazuję tradycyjny (papierowy) system wykonywania czynności kancelaryjnych jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy w Rewalu.

§ 2. 1. Wyznaczam pracownika na stanowisku ds. organizacyjnych - panią Izabelę Fiedukowicz-Pabin na koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Rewal.

2. Do obowiązków koordynatora czynności kancelaryjnych należy bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw.

§ 3. Określam następujące rodzaje przesyłek wpływających do Urzędu Gminy w Rewalu, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny:

  1. przesyłki adresowane imiennie do wójta i pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rewalu, bez podania stanowiska służbowego,

  2. przesyłki zawierające informacje niejawne określone w art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182, poz. 1228), które przekazywane są odpowiednim adresatom,

  3. przesyłki wartościowe, które przekazywane są właściwej osobie lub komórce organizacyjnej za pokwitowaniem,

  4. korespondencja od posłów i senatorów,

  5. przesyłki zastrzeżone dla adresata,

  6. przesyłki adresowane do Urzędu Stanu Cywilnego,

  7. oznaczone jako „oferta” w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, naborów i konkursów.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Rewal.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 07-07-2011 14:35:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 07-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 19-07-2011 13:10:15