Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zarządzenie nr 72/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2011-12-23 11:30:11
dokument zarządzenie nr 70/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ponoszenia kosztów sporządzenia dokumentacji 2011-12-16 09:16:41
dokument zarządzenie nr 69/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie z mian w zarządzeniu nr 57/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 30.09.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy na lata 2012-2015 2011-12-16 09:06:13
katalog Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalania regulaminu jej działania 2011-11-18 14:22:13
dokument Zarządzenie Nr 65/11 Wóta Gminy Rewal z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miescowości Pobierowo - strona południowa 2014-08-01 11:37:09
dokument Zarządzenie nr 64/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna 2014-08-01 11:08:30
katalog Zarządzenie nr 63/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przejazd Nadmorską Koleją Wąskotorową Gminy Rewal w roku 2012 2011-12-14 14:24:44
katalog Zarządzenie nr 62/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal w roku 2012 2011-12-14 14:06:06
katalog Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 października 2011 w sprawie powołania Komisji do wyboru Nauczyciela Roku 2011r. 2011-10-13 08:54:00
katalog Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Nauczyciel Roku 2011-10-10 09:56:44
dokument Zarządzenie nr 58/2011 Wójta gminy Rewal z dnia 30 września 2011 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy 2011-10-06 10:10:36
dokument Zarządzenie nr 57/2011 Wójta gminy Rewal z dnia 30 września 2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy na lata 2012-2015 2011-10-04 10:10:38
katalog Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal 2011-11-28 13:32:32
dokument Zarządzenie nr 55/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 września 2011r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Rewal 2011-09-30 09:03:38
dokument Zarządzenie nr 54/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 września 2011r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2011-09-30 09:02:12
dokument Zarządzenie nr 53/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 września 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2011-09-30 09:00:02
dokument Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 21.09.2011r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej 2011-09-23 09:09:44
dokument Zarządzenie nr 49/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2011-09-19 14:54:33
dokument Zarządzenie Nr 48/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych 2011-09-14 09:30:15
dokument Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 września 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2011-09-14 09:26:48
dokument Zarządzenie Nr 46/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 września 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego program pomocy uczniom w 2011r. "Wyprawka szkolna" 2011-09-09 14:30:53
dokument Zarządzenie Nr 45/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2011-09-06 15:10:42
dokument Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2011-08-11 10:16:32
dokument Zarządzenie Nr 42/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rewal 2011-07-25 12:42:16
katalog Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lipca 2011 w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2011-11-28 12:12:14
dokument Zarządzenie Nr 31/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Rewalu 2011-07-19 12:40:36
dokument Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Rewalu 2011-07-07 14:35:16
dokument Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy Rewal w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Rewal 2011-06-13 16:35:39
dokument Zarządzenie Nr 27/11 Wójta Gminy Rewal w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rewal i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji 2011-06-13 16:34:18
dokument Zarządzenie Nr 26/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie kontroli zarządczej i finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy Rewal 2011-06-13 16:28:20
dokument Zarządzenie Nr 24/11 Wójta Gminy Rewal w sprawie pobierania opłat za ksero i fax 2011-05-23 15:05:35
dokument Zarządzenie Nr 21/11 Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 2011-04-19 13:22:02
dokument Zarządzenie Nr 19/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych 2011-04-12 09:54:19
dokument Zarządzenie Nr 15/11 Wójta Gminy Rewal w sprawie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzenia Jakością w Urzędzie Gminy Rewal 2011-05-23 15:10:22
dokument Zarządzenie Nr 12/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 21.02.2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. badania poważnych wypadków, wypadków i incydentów na kolei wąskotorowej Gminy Rewal 2011-02-22 08:30:42
dokument Zarządzenie Nr 11/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Rewal na rok 2011 2011-02-04 18:08:50
dokument Zarządzenie Nr 10/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2011 2011-01-28 17:02:40