Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr III/14/02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


U C H W A Ł A Nr III/14/02

Rady Gminy Rewal

z dnia 13 grudnia 2002 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 - zmiana: Nr 200, poz. 1683) oraz art. 40 ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych, następująco:

  1. Od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

- od 3,5 - 5,5 tony włącznie - 600,00 zł

- od 5,6 - 9,0 tony włącznie - 900,00 zł

- od 9,1 - 12 ton - 1.000,00 zł

-równo i powyżej 12 ton - 2.350,00 zł

  1. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 - 12 ton - 9.00,00 zł

- równą i pow 12,0 -do 36,0 ton wł.- 1.800,00 zł

- pow. 36 ton - 2.350,00 zł

  1. Od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego posiadającą łączni z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą:

- od 7,0 do 12 ton - 500,00 zł

    • równą i pow. 12,0 - do 36 ton wł. - 1.400,00 zł

    • powyżej 36 ton - 1.800,00 zł

  1. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- mniejszej niż 30 miejsc - 900,00 zł

- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.700,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXVI/252/01 Rady Gminy z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień i ulg podatku od środków transportowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od początku 2003 roku.

Przewodnicząca Rady

Anna Dejnakowska

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Zwoliński 24-07-2003 14:42:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Zwoliński 24-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Zwoliński 24-07-2003 14:42:54