Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Prowadzenie audytu wewnętrznego


Ogłoszenie

z dnia 12 września 2011 r.

w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia, nie podlegającego Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8, zapraszamy do złożenia ofert na usługę pn.: „Prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rewalu”

Oferty mogą być złożone przez usługodawców spełniających warunki określone w art. 279 i 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą.

 1. Wymagania - usługodawcą może być:

 1. osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy,

 2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy,

 3. spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy.

 4. osoba posiadająca doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych minimum dwa lata:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rewalu”

  1. Zakres zadań objętych usługą:

 1. opracowanie do 31 grudnia 2011 r. planu audytu wewnętrznego na 2012 r., o którym mowa w art. 283 ustawy,

 2. opracowanie do 31 grudnia 2012 r. planu audytu wewnętrznego na 2013 r., o którym mowa w art. 283 ustawy,

 3. opracowanie procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rewalu.

 4. czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.

 5. przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2011 r. i 2012 r.

Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rewalu, odbywać musi się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i według standardów określonych przez Ministerstwo Finansów.

 1. Oferta powinna zawierać:

 1. wypełniony formularz ofertowy - załącznik Nr 1,

 2. oświadczenie usługodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust 1 pkt 1-3 ustawy - załącznik Nr 2

 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, poświadczone za zgodność z oryginałem.

 4. oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art.22 ust 1 Pzp - załącznik Nr 3

 5. przedłożenie informacji o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych - załącznik Nr 4, z którego wynikać będzie spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 1.4 powyżej

 1. Umowa zlecenie z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres 18 miesięcy. Umowa zlecenie zawarta przez Urząd Gminy w Rewalu zawierać będzie postanowienia gwarantujące prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami prawa. W umowie zlecenie zostanie określony sposób postępowania z dokumentami, wytwarzanymi dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Kryterium oceny ofert: cena - 100 % ( najniższa cena brutto).

 1. Uważamy się za związanych mniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu, 72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19 (pokój nr 6 sekretariat) w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Urzędu (jak wyżej) z dopiskiem: Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rewalu”, w terminie do 31 października 2011r godz. 15.30 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Urzędu Gminy w Rewalu). Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Rewalu po wyżej określonym terminie nie będą oceniane.

Osoba prowadząca postępowanie: Tomasz Bartkowski, te. 91 3849 023, e-mail: zp@rewal.pl

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik Nr 1.doc (DOC, 91.50Kb) 2011-09-12 15:43:38 823 razy
2 Załącznik Nr 2.doc (DOC, 57.00Kb) 2011-09-12 15:43:38 1005 razy
3 Załącznik Nr 3.doc (DOC, 77.00Kb) 2011-09-12 15:43:38 756 razy
4 Załącznik Nr 4.doc (DOC, 131.00Kb) 2011-09-12 15:43:38 766 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 12-09-2011 15:43:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 12-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 12-09-2011 15:43:38