Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 58/2011 Wójta gminy Rewal z dnia 30 września 2011 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy


Zarządzenie nr 58/2011

Wójta Gminy Rewal

z dnia 30 września 2011r.

 

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - z poźn. zm.) - zarządza się co następuje:

§ 1.

W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal nadanym zarządzeniem nr 11/09 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2009 roku, wprowadza się zmiany:

 1. W § 10 ust.2 , w pkt. 1) dodaje się literę h) Referat Turystyki i Promocji Gminy symbol - TP,

 2. Dodaje się § 25a - o treści:

Referat Turystyki i Promocji Gminy

Realizuje zadania:

 1. Gromadzenie informacji i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz.

 2. Koordynowanie i udział w imprezach promujących gminę (min. Targi, wystawy).

 3. Organizacja szkoleń, odczytów, seminariów itp. Form dla potrzeb gminy.

 4. Koordynacja i współorganizowanie imprez kulturalnych, patriotycznych, okolicznościowych, sportowych i turystycznych, których organizatorem jest Urząd Gminy w Rewalu.

 5. Opracowywanie materiałów do wydawnictw promocyjnych map i folderów, zlecenie do druku, współpraca z agencjami reklamowymi.

 6. Dbanie o wygląd i zawartość oficjalnego serwisu internetowego gminy.

 7. Redagowanie, zbieranie materiałów oraz realizacja wydruku gazety/informatora lokalnego.

 8. Prowadzenie bazy danych o gminie w tym informacja turystyczna.

 9. Współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi.

 10. Redagowanie informacji, sprostowań i polemik na artykuły prasowe dotyczące gminy.

 11. Zbieranie informacji niezbędnych dla prasy.

 12. Przygotowywanie przemówień, wystąpień i listów okolicznościowych .

 13. Prowadzenie spraw dotyczących herbu i logo gminy.

 14. Przygotowanie budżetu, specyfikacji przetargowych oraz prowadzenie ewidencji wydatków związanych z promocją gminy.

 15. Rozliczanie środków przyznanych na cele promocyjne.

 16. Przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów dotyczących promocji gminy oraz stała ich aktualizacja.

 17. Wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873), a w szczególności:
  -        opracowywanie Programu współpracy Gminy Rewal z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  -        przygotowanie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego,
  -        egzekwowanie postanowień umowy podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

 18. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 19. Współpraca z instytucjami, organizacjami, w tym przedsiębiorcami, osobami fizycznymi, służbami gminnymi oraz organizacjami społecznymi, w szczególności w zakresie:
  a)     kształtowania korzystnego wizerunku gminy,
  b)     rozwoju turystyki, w tym oferty turystycznej, bazy rekreacyjnej i noclegowej, oznakowania gminy itd.

 20. Ścisła współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Centrum Informacji Promocji Rekreacji w zakresie promocji gminy.

 21. Organizacja współpracy partnerskiej między gminą Rewal a gminami w kraju i zagranicą.

 22. Organizacja konferencji prasowych.

 23. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na reklamy.

 24. Organizacja kąpielisk nadmorskich oraz nadzór nad ich właściwym funkcjonowaniem.

 25. Przygotowanie i organizacja zagospodarowania plaż, w tym zawieranie umów na dzierżawę z przeznaczeniem na działalność gospodarczą oraz naliczanie stosownych opłat i ich egzekwowanie.

 26. Monitorowanie funkcjonowania kąpielisk oraz właściwego zagospodarowania plaż, zgodnie z zawartymi umowami dzierżaw.

 

 1. W załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego strukturę stanowisk wprowadza się zmiany:

 1. W Wydziale Finansowym w Referacie Budżetu i Finansów w kolumnie 7 dodaje się 1 nowy etat, podporządkowany bezpośrednio Kierownikowi Referatu o statusie zatrudnienia na umowę o pracę.

 2. W Referacie Inwestycji i Drogownictwa w kolumnie 7 dodaje się 1 nowy etat, podporządkowany bezpośrednio Kierownikowi Referatu o statusie zatrudnienia na umowę o pracę.

 3. W Referacie Planowania Przestrzennego Urbanistyki i Ochrony Środowiska w kolumnie 7 dodaje się 1 nowy etat, podporządkowany bezpośrednio Kierownikowi Referatu o statusie zatrudnienia na umowę o pracę.

 4. Dodaje się pkt. 15 - Referat Turystyki i Promocji Gminy - podporządkowany Wójtowi Gminy - 4 etaty na umowę o pracę.

 5. W Referacie Podatków i Opłat w kolumnie 7 zmniejsza się 2 etaty związane z Mandatami i Fotoradarami i dodaje się te 2 etaty w Straży Gminnej, podporządkowane bezpośrednio Komendantowi o statusie zatrudnienia na umowę o pracę.

§ 2.

W załączniku Nr 2 do Regulaminu stanowiącym Strukturę Organizacyjną Urzędu Gminy dodaje się : Referat Turystyki i Promocji Gminy - podporządkowanie Wójt Gminy.

§ 2.

Wykonanie ustaleń zawartych w zarządzeniu powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości pracownikom urzędu.

 

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 06-10-2011 10:10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 06-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 06-10-2011 10:11:08