Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zarządzenie nr 71 /2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-12-21 13:52:41
dokument Zarządzenienr 68 z dnia 13 listopada 2012 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2012-11-14 09:46:17
dokument Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 8 października 2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal w roku 2013 2012-12-11 19:00:28
dokument Zarządzenie Nr 64/2012 z dnia 8 października 2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za przejazdy Nadmorską Koleją Wąskotorową Gminy Rewal w roku 2013 2012-12-12 15:00:14
dokument Zarządzenie NR 61/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Rewalu za odpracowaniem 2012-10-08 11:32:39
dokument Zarządzenie nr 57/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny, likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Rewalu i ustalania zasad przeprowadzania likwidacji 2012-09-13 08:22:00
dokument Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-24 12:05:17
dokument Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjecia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-24 11:58:25
dokument Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. " - "Wyprawka szkolna" 2012-08-24 12:11:29
dokument Zarządzenie nr 46/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 17.07.2012 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będacym w trudnej sytuacji życiwej w formie odpracowania należności dla Gminy Rewal 2012-07-19 12:40:05
dokument Zarządzenie nr 45/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie: wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Rewalu 2012-07-18 13:40:29
dokument Zarządzenie nr 44/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie: udostepniania informacji publicznej 2012-07-18 13:38:55
dokument Zarządzenie nr 37/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu 2012-05-10 13:04:32
dokument Zarządzenie nr 36/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu 2012-05-10 13:00:51
dokument Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 kwietnia 2012 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2012-04-19 15:28:06
katalog Zarządzenie Nr 33/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 2012-04-17 08:35:02
dokument Zarządzenie nr 32/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Rewal 2012-04-16 16:05:28
dokument Zarządzenie nr 31/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu 2012-04-16 16:03:24
dokument Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 marca 2012r. w sprawie upoważnienia do dystrybucji i sprzedaży przewodnika turystycznego gminy Rewal 2012-04-16 16:02:02
dokument Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 marca 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 6 marca 2012 roku na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Rewal na rok 2012 2012-03-30 14:17:08
dokument Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 marca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2012-03-30 14:06:10
dokument Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Rewal 2012-04-03 14:45:45
dokument Zarządzenie nr 22/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rewalu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych 2012-04-03 14:37:36
katalog Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert 2012-03-14 15:00:48
katalog Zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-03-06 14:55:42
katalog Zarządzenie nr 17/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie zasad rejestrowania umów, ugód i porozumień w Urzędzie Gminy w Rewalu 2012-03-19 15:12:36
katalog Zarządzenie nr 15/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie kontroli zarządczej i finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy Rewal 2012-03-19 15:03:50
dokument Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego 2012-04-03 14:31:27
dokument Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2012-02-10 13:56:59
katalog Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku przez podmioty wymienione w art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-01-27 14:55:28
katalog Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: roztrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 23 grudnia 2011 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Rewal na rok 2012. 2012-01-27 13:47:32
katalog zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie : roztrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 23 grudnia 2011 roku na realizację zadań publicznych w zakresie kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2012 2012-01-27 13:32:06
dokument Zarządzenie nr 4/2012 w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rewal 2012-01-24 11:27:54
katalog Zarządzenie nr 2/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy 2012-01-31 10:24:29
dokument Zarządzenie nr 1/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Pobierowo 2012-01-03 08:32:47