Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XXXIII sesji Rady Gminy 2012-12-21 14:41:09
katalog Zarządzenie nr 71/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013. przez podmioty wymienione w art.11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-12-21 12:28:00
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr31- energetyczna sieć w Pustkowie 2012-12-18 09:25:50
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr26- energetyczna sieć w Niechorzu 2012-12-18 09:25:17
dokument obwieszczenie o wydanym postanowieniu dla przedsięwzięcia pt. Budowa trzech budynków z całoroczną funkcją rekreacyjną, wypoczynkową, budynku trzypoziomowego parkingu dla samochodów osobowych z lokalami handlowymi, gastronomicznymi w parterze budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową zjazdów w ul. Teligi w m. Pogorzelica, gm. Rewal, ul. Leonida Teligi, dz. Nr 5, 31 , obręb Pogorzelica 2012-12-17 15:15:54
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr29- energetyczna sieć w Niechorzu 2012-12-17 08:08:26
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr27- energetyczna sieć w Niechorzu 2012-12-13 08:26:03
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XXXII sesji Rady Gminy 2012-12-11 15:08:10
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XXXI sesji Rady Gminy 2012-12-06 15:02:02
dokument Wieś czy globalna wioska - informacja firmy badawczej Agrotec Polska Sp. z o.o. 2012-12-06 14:30:46
dokument Ogłoszenie o taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej od dnia 1 stycznia 2013r. 2012-12-04 14:51:21
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr28- energetyczna sieć w Pustkowie 2012-12-04 09:22:33
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 25- energetyczna sieć w Rewalu. 2012-12-04 08:46:18
dokument obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego 2012-11-27 15:12:40
dokument obwieszczenie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt.:"Budowie parku tematycznego Parku Wieloryba o charakterze rekreacyjnym przy ul. Kamieńskiej w Rewalu planowanego do realizacji na działkach nr 203/1 i 203/2 w obrębie geodezyjnym Rewal-1" 2012-11-27 14:26:00
dokument OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA nt. planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 2012-11-15 14:37:17
katalog Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) na rok 2013 2012-11-15 14:22:08
dokument FABRYKA SUKCESU - WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW PRZY URUCHOMIENIU WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2012-11-14 12:09:44
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XXX sesji Rady Gminy 2012-11-13 08:32:52
dokument ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI FORMY PRZESTRZENNEJ - WIELORYB NA DZIAŁCE 410 OBRĘB REWAL-1 - dokument stracił ważność 2012-11-08 11:35:42
dokument Ankieta Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej i Internetu szerokopasmowego oraz dostępu do usługi bezpłatnego lub za opłatą niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów 2012-11-05 16:54:02
dokument Zebranie Wiejskie w Śliwinie - 6 listopada 2012r. (wtorek) 2012-10-31 15:26:08
dokument obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo" 2012-10-31 11:07:40
dokument obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pt.:"?Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od latarni morskiej w Niechorzu do MOW Rewal na działkach geodezyjnych nr 314/2, 314/5, 401, 406, 407, 439, 440/1, 438/7 ? obręb Rewal-2; 911/20, 91119, 367, 368, 911/36, 911/38, 602/3, 197/1, 177/1, 911/1, 177/2 obręb Niechorze? 2012-10-29 16:17:09
dokument Zebranie Wiejskie w Niechorzu - 5 listopada 2012r. (poniedziałek) 2012-10-29 10:49:58
dokument obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie parku tematycznego Parku Wieloryba o charakterze rekreacyjnym przy ul. Kamieńskiej w Rewalu planowanego do realizacji na działkach nr 203/1 i 203/2 w obrębie geodezyjnym Rewal-1" 2012-10-29 10:37:12
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 22 - gazowa sieć w Pobierowie ul. Zachodnia. 2012-10-25 15:21:19
dokument INFORMACJA Wójta Gminy Rewal dot. podziału Gminy Rewal na okręgi wyborcze 2012-10-25 13:08:55
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XXIX sesji Rady Gminy 2012-10-22 13:52:29
dokument Zebranie Wiejskie w Rewalu - 25 października 2012r. (czwartek) 2012-10-21 20:17:49
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym zmierzający do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizacje przedsięzięcia polegającego na :"Wydobyciu wód termalnych z otworu GT-1 w Trzęsaczu, na terenie gminy Rewal" 2012-10-15 15:43:24
dokument obwieszczenie o przedłożeniu Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięzięcia polegającego na :"Wydobyciu wód termalnych z otworu GT-1 w Trzęsaczu, na terenie gminy Rewal" 2012-10-15 15:35:49
dokument Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięzięcia polegającego na : "Wydobyciu wód termalnych z otworu GT-1 w Trzęsaczu, na terenie gminy Rewal" 2012-10-15 15:34:38
dokument Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim w Pobierowie 2012-10-15 14:53:05
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji oraz XXVIII sesji Rady Gminy Rewal 2012-10-08 11:39:45
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 21- energetyczna sieć w Niechorzu 2012-09-24 09:29:44
dokument Ogłoszenie o wspólnych posiedzeniach komisji oraz XXVII sesji Rady Gminy Rewal 2012-09-13 11:23:40
dokument Plebiscyt Rolnik Roku 2012 2012-09-11 12:10:17
dokument Obwieszczeie o złożeniu raportu o oodziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pt.?BUDOWIE ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI POBIEROWO-PUSTKOWO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODC. ULICY SŁONECZNEJ W M. PUSTKOWO ORAZ ULICY GRANICZNEJ W M. POBIEROWO(ODC. OD UL. GRUNWALDZKIEJ DO PIASTOWSKIEJ)? 2012-09-06 12:21:41
dokument Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2012-09-06 10:21:29
dokument Zaproszenie do składania ofert 2012-09-05 11:20:55
dokument Wyjazd na Targi Rolne do Barzkowic 2012-09-04 11:54:16
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 20 - gazowa sieć w Śliwinie ul. Słoneczna. 2012-09-04 10:44:46
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 10 - ścieżka pieszo-rowerowa w Trzęsaczu i Rewalu. 2012-09-03 10:47:05
dokument DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - KOMUNIKAT ZESPOŁU CEIDG MINISTERSTWA GOSPODARKI 2012-08-29 13:50:03
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji oraz XXVI sesji Rady Gminy Rewal 2012-08-22 13:56:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb geodezyjny Trzęsacz - część północna. 2012-08-20 08:13:50
dokument obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia dotyczącego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: ?WYDOBYCIU WÓD TERMALNYCH Z OTWORU GT-1 W TRZĘSACZU, NA TERENIE GMINY REWAL?. 2012-08-09 14:58:48
dokument obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: ?WYDOBYCIU WÓD TERMALNYCH Z OTWORU GT-1 W TRZĘSACZU, NA TERENIE GMINY REWAL?. 2012-08-09 14:57:08
dokument obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących ws. budowy PARKU WIELORYBÓW. 2012-08-07 10:42:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pt.:"budowa parku tematycznego "PARKU WIELORYBA" o charakterze rekreacyjnym przy ul. Kamieńskiej w Rewalu planowanego do realizacji na działkach nr 203/1 i 203/2 w obrębie geodezyjnym Rewal-1. 2012-08-07 08:57:11
dokument Konkurs na najpiękniejsze i przyjazne środowisku gospodarstwo agroturystyczne w powiecie Gryfickim 2012-08-06 16:37:21
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - energetyczna sieć w Pobierowie 2012-08-06 09:46:44
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - energetyczna sieć w Pobierowie 2012-08-06 09:46:06
dokument Ogłoszenie o XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rewal 2012-08-01 13:42:53
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr16- energetyczna sieć w Pobierowie 2012-07-23 16:36:14
dokument Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie 2012-07-17 13:06:40
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji oraz XXIV sesji Rady Gminy Rewal 2012-07-11 13:43:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt." Zagospodarowanie Alei Lipowej w m. Śliwin" 2012-06-28 12:31:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postęowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. " Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Niechorze-Rewal" 2012-06-28 09:39:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal - wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pobierowo strona południowa 2012-06-25 09:37:58
dokument Rozwojowe i przyjazne środowisku sołectwo 2012-06-15 11:59:01
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XXIII sesji Rady Gminy Rewal 2012-06-12 15:19:30
dokument Obwieszczenie ws. decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: 2012-06-12 09:30:12
dokument obwieszczenie o zebraniu całego materiału w sprawie zmiany decyzji środowiskowej pt."Zagospodarowanie Alei Lipowej i ul. Ogrodowej w miejscowości Śliwin" 2012-05-29 09:20:09
dokument Ogłoszenie o XXII absolutoryjnej sesji Rady Gminy Rewal 2012-05-24 08:57:13
dokument Obwieszczenie O WYDANIU POSTANOWIENIA w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, polegającego na:"BUDOWIE WIEŻY OBROTOWEJ Z WIDOKOWĄ KAWIARNIĄ W MIEJSCOWOŚCI POGORZELICA, OBRĘB POGORZELICA NA DZIAŁCE NR 299/3" 2012-05-18 15:17:21
dokument Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2012-05-15 08:27:54
dokument Informacja w sprawie opłat za parkowanie pojazdów 2012-05-09 09:38:02
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 12 - gazowa sieć w Pobierowie ul. Kościuszki. 2012-05-02 13:30:26
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr11- energetyczna sieć w Pobierowie 2012-05-02 13:29:36
dokument Roczne sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm. ) 2012-04-25 11:34:57
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XXI sesji Rady Gminy Rewal 2012-04-20 08:48:29
dokument wyniki zapytania dotyczącego okresowego kontroli przewodów kominowych 2012-04-19 14:14:51
dokument wyniki zapytania o cenę dotyczącego przeglądu instalacji gazowej 2012-04-19 14:11:00
dokument obwieszczenie o wydaniu postanowienia ws. zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt. " budowa ściezki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo" 2012-04-18 15:29:27
dokument obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt."budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo" 2012-04-18 15:26:57
dokument Pomoc dla osób niesłyszących 2012-04-16 16:30:27
dokument Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Niechorzu 2012-04-13 10:32:27
dokument Zapytanie o cenę- przegląd kominiarski 2012-04-04 13:37:03
dokument Zapytanie o cenę - przegląd gazowy 2012-04-04 13:24:21
dokument Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Pobierowie 2012-04-03 14:09:59
katalog Zapisy do przedszkola sezonowego 2012-04-03 10:31:06
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 5 - gazowa sieć w Pobierowie ul. Sportowa, Szczecińska 2012-03-30 08:52:21
dokument Ogłoszenie o zbiórce odpadów gabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2012-03-21 15:02:14
dokument Obwieszczenie o przesłaniu zapytania do organów opiniujących ws. potrzeby przeprowadzenia ooś dla inwestycji pt. Budowa ściezki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo" 2012-03-19 14:33:52
katalog Zaproszenie do składania ofert 2012-03-16 12:17:35
katalog Komunikat wójta Gminy Rewal 2012-03-14 14:52:52
dokument Zawiadomienie w sprawie akcji odławiania bezpańskich psów z terenu gminy Rewal 2012-03-12 08:36:43
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XX sesji Rady Gminy Rewal 2012-03-07 14:59:06
katalog Komunikat: Wójt Gminy Rewal, informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 1536 z późn. zm. ) Uniwersytet III Wieku z siedzibą ul. Słowackiego 1 w Rewalu , złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. ?Integracja społeczności rewalskiej ? wyjazd integracyjny?. 2012-03-05 15:43:16
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. "Budowie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo wraz z przebudową odc. ulicy Słonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo (odc. od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej)" 2012-03-05 10:03:35
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr4- energetyczna sieć w Pobierowie ul. Polna, Lipcowa 2012-03-02 12:11:55
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr3- energetyczna sieć w Pobierowie ul. Warszawska 2012-03-01 09:58:49
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rewal 2012-02-24 08:06:00
dokument Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w roku 2012 2012-02-22 09:29:38
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XVIII sesji Rady Gminy Rewal 2012-02-16 13:18:10
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 2- Przebudowa drogi leśnej w Pogorzelicy 2012-02-07 15:10:08
dokument obwieszczenie o złożeniu Raportu o odziaływaniu na środowisko 2012-02-03 15:24:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wyniku wyboru Sołtysa Sołectwa Pobierowo 2012-02-03 11:31:16
dokument Zmiana terminu składania wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. 2012-01-20 09:23:05
dokument Konkurs "Innowacyjny Młody Rolnik 2012" 2012-01-19 15:16:34
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 1- kanalizacja deszczowa w Trzęsaczu w rejon ul. Letniskowej 2012-01-18 15:18:53
dokument Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2012-01-16 13:04:14
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 52- energetyczna sieć w Pogorzelicy ul. Leśników, Słoneczna 2012-01-16 10:46:03
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 51- energetyczna sieć w Pogorzelicy ul. Leśników, Teligi, Sołdka 2012-01-16 10:45:36
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XVII sesji Rady Gminy Rewal 2012-01-13 08:20:26
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju w sprawie zaopiniowania wniosków sprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania 2012-01-10 13:06:50
katalog Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do ocen ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rewa w roku 2012 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2012-01-04 13:12:54
dokument Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Pobierowo zaplanowanym na dzień 31 stycznia 2012r 2012-01-03 15:05:04
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu 2012-01-03 11:38:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal z dnia 2 stycznia 2012 roku o miejscu i terminie zebrania wiejskiego na którym odbedzie się wybór Sołtysa 2012-01-03 08:45:44