Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 marca 2012 rku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal ogłoszonego Zarządzeniem nr 8/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku


Zarządzenie Nr 21/2012

Wójta Gminy Rewal

z dnia 12 marca 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal ogłoszonego Zarządzeniem nr 8/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.

z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII Rady Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany w „ Rocznym programie współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi w roku 2012” zarządzam co następuje:

§1

1. W celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

    1. Przewodnicząca Komisji - Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska inspektor

w Urzędzie Gminy Rewal

    1. Członek Komisji - Lucjan Fryderyk Molenda Dyrektor CIPR-u

3. Członek Komisji - Seweryn Babiło, Skrabnik Gminy Rewal

§2

1.Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie ofert i przedłożenie Wójtowi Gminy Rewal propozycji wyboru podmiotów, którym zostaną zlecone do realizacji zadania z zakresu zadań publicznych w Gminie Rewal.

2.Z przebiegu konkursu komisji sporządza się protokół, który przedkłada się do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Rewal.

3. Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§3

Wykonanie zadania powierza się Przewodniczącej Komisji Konkursowej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 14-03-2012 15:03:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 14-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 14-03-2012 15:03:30