Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sposobach rozliczania nieruchomości oraz zmianach w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal 2014-01-03 15:18:35
dokument Ogłoszenie - XLVII Sesja Rady Gminy 30 grudnia 2013r. 2013-12-23 14:39:56
dokument Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych dla I kwartału 2014r. 2013-12-20 13:03:09
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr12- energetyczna sieć w Rewalu 2013-12-16 10:29:10
dokument Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu ( 24 grudzień 2013r. ) 2013-12-16 08:22:52
dokument Informacja o odwołaniu przyjmowania interesantów w dniu 23 i 30 grudnia 2013r. 2013-12-13 11:34:24
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie projektów zadań ochronnych Natura 2000 2013-12-13 10:02:51
dokument Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie "Pierwszego Projektu Federalnego Specjalistycznego Planu Przybrzeżnego niemieckiej wyłącznej strefy ekonomicznej Bałtyku 2013" 2013-12-13 10:00:52
dokument Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie "Budowy elektrowni atomowej w gminie Pyhajoki" - Finlandia 2013-12-13 09:58:46
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji 2013-12-10 14:59:51
dokument Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2013-12-09 13:32:55
dokument Informacja o zmianie godziny przyjmowania interesantów w dniu 09.12.2013r. 2013-12-09 09:30:27
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 11 - gazowa sieć w Pustkowie ul. Przedwiośnie i Letnia 2013-12-04 09:18:13
dokument Budowa drogi gminnej w Rewalu, na działce o numerze geodezyjnym 41/5 w obrębie geodezyjnym Rewal 2 - dokument stracił ważność 2013-11-26 10:36:22
dokument Ogłoszenie o współnym posiedzeniu Komisji i XLVI sesji Rady Gminy 2013-11-25 09:29:21
dokument Ogłoszenie o komisji Rewizyjnej 26.11.2013r. 2013-11-22 13:07:21
dokument Informacja o odwołaniu przyjmowania interesantów w dniu 02.12.2013r. 2013-11-21 14:05:17
dokument OGŁOSZENIE dotyczące projektów uchwał ws. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rewal 2013-11-21 13:45:50
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 9 - gazowa sieć w Pobierowie ul. Karola Borka 2013-11-20 15:21:33
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji i XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 2013-11-08 13:52:38
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr4 - ścieżka edukacyjna w Rewalu i Niechorzu 2013-11-08 07:49:48
dokument OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE ODPADÓW GABARYTOWYCH 2013-11-06 15:14:38
dokument Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm. ) 2013-11-06 11:56:59
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr15- energetyczna sieć w Rewalu zmiana 2013-11-06 09:49:56
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XLIV sesji Rady Gminy Rewal 2013-10-21 12:51:16
dokument obwieszczenie ws. wystąpienia do organów opiniujących oraz wznowieniu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt.:"Wydobycie wód termalnych w Trzęsaczu" 2013-10-16 10:52:16
dokument Obwieszczenie o budowie drogi gminnej 2013-10-14 08:41:46
dokument UWAGA !!! ZMIANA HARMONOGRAMÓW ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2013-10-11 13:39:54
dokument Zebranie wiejskie w Niechorzu 2013-10-11 08:41:20
dokument Uchwała Nr5/I/2013 Rady Nadzorczej Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzelicy z dnia 27 września 2013r. w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Nadmorskiej Kolei Waskotorowej Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzelicy 2013-10-10 09:04:25
dokument Zebranie wiejskie w Śliwinie 2013-10-09 14:07:27
dokument NFZ - Zintegrowany Informator Pacjenta 2013-10-08 10:19:58
dokument Zebranie wiejskie w Rewalu 2013-09-30 12:21:03
dokument INFORMACJA WÓJTA WS. ZMIANY STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2013-09-27 14:07:03
dokument OBWIESZCZENIE WS. JESIENNEJ AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW 2013-09-27 13:30:34
dokument Zebranie wiejskie w Pobierowie 2013-09-26 14:24:53
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XLIII sesji Rady Gminy Rewal 2013-09-23 09:08:03
dokument Informacja dla przedsiębiorców 2013-09-23 08:51:44
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 8 - ścieżka dydaktyczna Trzęsacz - Rewa 2013-09-17 08:38:14
dokument obwieszczenie Wójta Gminy Karnice ws. zawieszenia postępowania środowiskowego do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 2013-09-06 15:19:23
dokument Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. 2013-09-04 11:23:57
dokument Obwieszczenie o decyzji. 2013-08-29 07:05:20
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 7 - gazowa sieć w Pobierowie ul. Bolesława Prusa 2013-08-28 13:48:47
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 6 - gazowa sieć w Pustkowie ul. Przedwiośnie 2013-08-28 13:14:20
dokument Odpowiedz na list otwarty przesłany przez Społeczny Komitet Obrony Praw Wędkarzy "Żywczyk" 2013-08-27 09:37:04
dokument list otwarty przesłany przez Społeczny Komitet Obrony Praw Wędkarzy "Żywczyk" 2013-08-27 09:35:50
dokument obwieszczenie o wydanym postanowieniu ws. zawieszenia postęowania środowiskowego dla inwestycji pt.:"Budowa Instalacji Fotowoltaicznej Trzęsacz" 2013-08-22 13:33:23
dokument obwieszczenie o wydanym postanowieniu ws. inwestycji pt."BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ TRZĘSACZ" 2013-08-22 13:32:31
dokument Zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki Nadmorska Kolej Wąskotorowa w Pogorzelicy z ograniczoną odpowiedzialnością 2013-08-20 14:39:10
dokument Ogłoszenie o wspólnych posiedzeniach komisji i XLII sesji Rady gminy Rewal 2013-08-20 08:49:59
dokument INFORMACJA RDOŚ w sprawie oceny oddziaływani an aśrodowisko dla przedsięwzięcia pt.:"Budowa stałego połączenia przez cieśninę Fehmaru Belt pomiędzy Niemcami a Danią" 2013-08-01 09:39:51
dokument obwieszczenie o o przedłużeniu terminu na składanie wniosków w sprawie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal 2013-07-12 07:22:54
dokument APELE WAKACYJNE 2013 2013-06-25 10:47:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal. 2013-06-24 09:07:48
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XL sesji Rady gminy Rewal 2013-06-21 08:37:45
dokument Owieszczenie Wójta Gminy Rewal o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna 2013-06-19 08:31:45
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XXXIX sesji Rady gminy Rewal 2013-06-13 11:45:00
dokument Ogłoszenie Komisja Statutowa 2013-06-11 10:30:42
dokument Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka 2013-06-10 16:34:44
dokument Kampania społeczna - NAIWNI 2013-06-10 16:29:04
dokument obwieszczenie w sprawie wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji pt."Wydobycie wód termalnych z otworu GT-1 w Trzęsaczu" 2013-06-10 15:19:42
dokument Informacja harmonogram spotkań dot.pomocy w wypełnianiu deklaracji - odpadami komunalnymi 2013-05-29 10:08:18
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 2013-05-29 09:00:38
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 3 - sieć energetyczna w Pobierowie 2013-05-23 15:19:49
dokument Informacja dla przedsiębiorców 2013-05-21 10:08:16
dokument Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektronicznego i elektrycznego 2013-05-21 08:55:39
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XXXVIII sesji Rady gminy Rewal 2013-05-20 14:16:59
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr23 - ścieżka edukacyjna w Rewalu i Niechorzu 2013-05-09 10:51:17
dokument Uruchomienie kanałów RSS dla Biuletynu Informacji Publicznej 2013-05-08 14:03:54
dokument Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie powiadomienia i dokumentacji o planowanym przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa gazociągu Nord Stream" 2013-05-07 09:44:21
dokument Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Niechorzu 2013-05-06 11:52:48
dokument Informacja Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Szczecinie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej "Wikinger Nord" i "Wikinger Sud" 2013-05-06 09:18:27
dokument Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pt." Wydobycie wód termalnych z otworu GT-1 w Trzęsaczu, na terenie gminy Rewal" 2013-04-25 16:16:50
dokument Informacja w sprawie przekazania przez stronę niemiecką stronie polskiej opracowania "Pierwszego Polskiego Federalnego Specjalistycznego Planu Przybrzeżnego niemieckiej wyłącznej strefy ekonomicznej Bałtyku 2013" 2013-04-25 14:28:22
dokument Poszukiwani wolontariusze do Błękitnego Patrolu WWF 2013-04-25 10:26:47
dokument System Informacji Przestrzennej Gminy Rewal 2013-04-25 09:43:19
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na : opracowanie koncepcji oraz wdrożenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. gospodarki odpadami 2013-04-24 13:51:37
dokument Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów elektronicznych i elektrycznych z terenu gminy Rewal 2013-04-24 13:49:35
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Społeczno - Oświatowej i Komisji Strategii i Rozwoju 2013-04-19 15:24:17
dokument Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Rewalu 2013-04-19 12:14:31
dokument Zebranie wiejskie w Pobierowie 2013-04-13 17:46:03
dokument odpowiedz na pismo mieszkańców gminy Rewal ws. protestu przeciwko wydaniu zezwolenia na otwarcie punktu skupu złomu w miejscowości Śliwin 2013-04-11 14:59:47
dokument Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu 2013-04-10 10:17:44
dokument Ogłoszenie o XXXVII sesji Rady gminy Rewal 2013-04-05 11:28:26
dokument zawiadomienie ws. wyłapywania bezdomnych i wałęsających się psów 2013-04-03 09:58:49
dokument Zaproszenie do składania ofert 2013-04-03 08:44:47
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju i Komisji Społeczno - Oświatowej 2013-03-28 15:22:19
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Komisji Strategii i Rozwoju i Komisji Rewizyjnej - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" 2013-03-25 13:44:01
dokument Zaproszenie do składania ofert 2013-03-19 09:17:19
dokument Obwieszczenie ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia pt.:"Wydobycie wód termalnych z otworu GT-1 w Trzęsaczu, na terenie gminy Rewal" 2013-03-14 15:09:17
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY GRYFICKIEGO W SPRAWIE " PRZEBUDOWY ULICY SŁONECZNEJ W M. PUSTKOWO POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI POBIEROWO-PUSTKOWO ORAZ UL. GRANICZNEJ W M. POBIEROWO - dokument stracił ważność 2013-03-08 14:47:07
dokument Ogłoszenie o posiedzeniach komisji i XXXVI sesji Rady Gminy 2013-03-06 12:40:13
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 1 - ścieżka ekologiczna w Niechorzu 2013-03-05 07:58:38
dokument SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO 2013-02-22 10:19:40
dokument List prezesa KRUS 2013-02-19 14:12:33
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY GRYFICKIEGO W SPRAWIE " PRZEBUDOWY ULICY SŁONECZNEJ W M. PUSTKOWO POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI POBIEROWO-PUSTKOWO ORAZ UL. GRANICZNEJ W M. POBIEROWO - dokument stracił ważność 2013-02-15 10:07:05
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu komisji i XXXV sesji Rady Gminy 2013-02-15 08:55:36
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 2 - gazowa sieć w Pogorzelicy ul. Sztormowa 2013-02-14 10:56:17
dokument Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" 2013-02-11 15:00:02
dokument HARMONOGRAM SPOTKAŃ DOTYCZĄCYCH DEKLARACJI WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 2013-02-04 15:02:42
dokument Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: roztrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 2 stycznia 2013 roku na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013 w Gminie Rewal 2013-01-31 11:24:10
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i Kompostowni w Pobierowie" 2013-01-30 14:54:43
dokument Obwieszczenie o odwieszeniu postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i Kompostowni w Pobierowie" 2013-01-30 14:52:32
dokument Obwieszczenie o przedłożeniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt. "Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i Kompostowni w Pobierowie" 2013-01-30 14:50:27
dokument OBWIESZCZENIE O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W ROKU 2013 2013-01-22 10:47:26
dokument Informacja o zmianach w sprawach meldunkowych 2013-01-18 15:14:40
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu komisji i XXXIV sesji Rady Gminy 2013-01-17 15:20:15
dokument obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej "Budowa trzech budynków z całoroczną funkcją rekreacyjną, wypoczynkową, budynku trzypoziomowego parkingu dla samochodów osobowych z lokalami handlowymi, gastronomicznymi w parterze budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową zjazdów w ul. Teligi w m. Pogorzelica, gm. Rewal, ul. L. Teligi, dz. nr 5, 31, obręb Pogorzelica" 2013-01-17 09:56:47
dokument MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ - INFORMACJA - 6-LATKI 2013-01-11 08:57:45
katalog Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rewal w roku 2013 w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert 2013-01-03 10:38:07
katalog Zarządzenie Nr1/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 stycznia 2013 rku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaricaie 2013-01-02 14:37:57
dokument Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2013-01-02 10:41:29
dokument INFORMACJA Wójta Gminy Rewal dot. podziału Gminy Rewal na stałe obwody głosowania 2013-01-02 10:30:44