Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXV/275/13 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności


UCHWAŁA NR XXXV/275/13
RADY GMINY REWAL
z dnia 22 lutego 2013 r.
 
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn ilości zużytej wody (oprócz wody bezpowrotnie zużytej według wskazań podlicznika) z danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w ust. 2, 3.
 
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 9zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody.
 
3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w ust. 2 w wysokości 4,5 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 
4. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 
1) stawka opłaty za pojemnik i worek o pojemności 60 l: 18 zł,
2) stawka opłaty za pojemnik i worek o pojemności 120 l: 32 zł,
3) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 240 l: 60 zł
4) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1100 l : 262 zł,
 
5. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 
1) stawka opłaty za pojemnik i worek o pojemności 60 l: 9 zł,
2) stawka opłaty za pojemnik i worek o pojemności 120 l: 16 zł,
3) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 240 l: 30 zł
4) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1100 l : 131 zł,
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Rewal Nr XXXI/243/12 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.
Przewodnicząca Rady
Joanna Drzewińska-
Dąbrowska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 275 metoda opłata.pdf (PDF, 92.49Kb) 2013-03-06 09:56:57 517 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 06-03-2013 09:56:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 06-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 06-03-2013 11:20:41