Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXV/276/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr XXXV/ 276 /13

Rady Gminy Rewal

z dnia 22 lutego 2013 r.

 

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6r, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.) Rada Gminyuchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług, od 1 lipca 2013r., w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną  przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 2

Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2013 r.:

1)    bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych:

a)    zmieszane odpady komunalne,

b)    selektywnie zbierane odpady komunalne:

-        papier i tektura,

-        szkło,

-        tworzywa (PET),

-        metale,

-        odpady wielomateriałowe,

 

2)    bezpośrednio od właściciela nieruchomości odbiera się następujące ilości odpadów komunalnych zebranych i przekazanych do odebrania zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy Rewal:

a)    zmieszane odpady komunale w ilości do 240 litrów miesięcznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca (od właścicieli nieruchomości zamieszkałych),

b)    selektywnie zbierane odpady komunalne wymienione w § 2 pkt. 1 lit. b) -
w ilości nieograniczonej,

§ 3

 

Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady komunalne odbierane będą z następującą częstotliwością:

1)    bezpośrednio od właściciela nieruchomości zamieszkałych odbiera się zmieszane odpady komunalne nie rzadziej niż raz w tygodniu.

2)    bezpośrednio od właściciela nieruchomości zamieszkałych odbiera się odpady komunalne selektywnie zebrane: papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe nie rzadziej niż raz w miesiącu

 

3)    z terenu nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z terenu nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych na których terenie prowadzona jest działalność gospodarcza taka jak : gastronomia, pensjonaty, hotele i inne miejsca zakwaterowania odbiera się zmieszane odpady komunalne:

a)    w okresie od 15.06 do 15.09,  nie rzadziej niż dwa  razy w tygodniu

b)    w okresie od 16.09 do 14.06, nie rzadziej  niż  dwa  razy w miesiącu

 

4)    z terenu nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z terenu nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych odbiera się odpady komunalne selektywnie zebrane: papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe:

a) w okresie od 15.06 do 15.09, nie rzadziej niż raz w tygodniu;,

            b) w okresie od 16.09 do 14.06, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5)    z terenu pozostałych nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z terenu nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych nie ujętych w punkcie 3 odbiera się zmieszane odpady komunalne:

a)    w okresie od 15.06 do 15.09, nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b)    w okresie od 16.09 do 14.06, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

§ 4.

W ramach wniesionej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości wymienionych w § 3. pkt. 3, 4,5 odbiera się następujące ilości odpadów komunalnych zebranych i przekazanych do odebrania zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy Rewal:

a) zmieszane odpady komunalne w ilości stanowiącej podstawę naliczenia opłat;

b)selektywnie zbierane odpady komunalne wymienione w § 2 pkt 1 lit. b) -
w ilości nieograniczonej.

§ 5.

W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Rewal zbierane są nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych:

1)        papier i tektura, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej,

2)        metal, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej,

3)        tworzywa sztuczne, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej,

4)        szkło, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej,

5)        opakowania wielomateriałowe, w ilości nieograniczonej;

6)        odpady biodegradowalne w ilości nieograniczonej.

 

§ 6.

Traci moc uchwała Rady Gminy Rewal Nr XXXI/245/12 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

 

                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                  Joanna Drzewińska - Dąbrowska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 276 sposób i zakres.pdf (PDF, 99.63Kb) 2013-03-06 09:59:23 497 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 06-03-2013 09:59:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 06-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 06-03-2013 11:38:30