Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z XXXV

P R O T O K Ó Ł    Nr XXXV / 13

 

XXXV sesji Rady Gminy Rewal, która odbyła się w dniu 22 lutego 2013 roku

w Urzędzie Gminy Rewal

 

Sesję rozpoczęto w dniu 22 lutego 2013r. o godz. 10:05 . Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – p. Joanna Drzewińska - Dąbrowska.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obrady są prawomocne, bowiem uczestniczy 15 radnych. Ustawowy skład Rady 15 osób – bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady – 8 osób, co stanowi wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Radyprzywitała zaproszonych gości, następnie poddała pod głosowanie protokołu z XXXIV sesji bez odczytania.

Za przyjęciem protokołu z XXXIV sesji głosowało 11 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosowania.

 

Przewodnicząca Rady poinformowała radę, o wniosku dot. wycofania z porządku obrad 4 punktów zawierających projekty uchwał dot. śmieci. Porosiła przedstawiciela wnioskodawców o uzasadnienie złożenia wniosku.

P. Jan Trafny - „wniosek o wycofanie z porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy Rewal punktów zawierających następujące projekty uchwał:

pkt. 14 Projekt w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym;

pkt. 15  Projekt uchwały w sprawie: metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

pkt. 19 projekt uchwały w sprawie: wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych;

pkt. 21 projekt uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal.

Uzasadnienie w wyżej wymienionych projektach uchwał zawarte zostały zapisy opierające się na nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która to nowelizacja nie weszła w życie. W związku z tym bezzasadne jest procedowanie”.

Przewodnicząca Rady  wniosek poddała pod głosowanie.

Za wycofaniem z porządku obrad :

pkt. 14Projekt w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym;

pkt. 15  Projekt uchwały w sprawie: metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

pkt. 19projekt uchwały w sprawie: wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych;

pkt. 21projekt uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal, głosowało 15 radnych, powyższe projekty uchwał zostały wycofane z porządku obrad.

 

P. Jacek Jędrzejko – „chciałbym złożyć wniosek o wycofanie pkt. 6 a więc uchwalenia Programu rozwoju przystani morskich. Kilka słów uzasadnienia w czasie prac komisji nie otrzymaliśmy  uzasadnienia finansowego funkcjonowania zarówno portu w Niechorzu jak i pomostu w Pobierowie. Nie otrzymaliśmy w czasie prac komisji również odpowiedzi na techniczne pytania rybaków. Również w czasie prac komisji niektórzy radni z Rewala zgłaszali brak pomostu w Rewalu tez chciał bym wiedzieć jaki pomost powstanie gdzie i za ile”.

P. Wójt – „ na część pytań na które potrafiłem odpowiedzieć odpowiadałem na komisji, odpowiadałem bardzo szczegółowo. Część pytań jest  typowo pytaniami technicznymi na które nie jestem w stanie odpowiedzieć za projektantów na temat powierzchni, czy funkcjonalności boks czy magazynu, czy kruszarki do lodu są to bardzo precyzyjne pytania na które myślę nikt na tej sali może poza rybaków nie jest wstanie  odpowiedzieć na takie precyzyjne pytania. Chciałbym aby ten temat był  już u projektantów i to jest rola projektantów i kolejnych spotkań z naszymi rybakami, żeby ustalili te wszystkie tematy i projektanci rozwiewali wszystkie wątpliwości techniczne. Co do kosztów utrzymania wczoraj przetoczyliśmy  tylko jeden port, udało nam się dotrzeć do kosztów utrzymania portu rybackiego w Dźwirzynie i tam nam wyszło 116 tys. zł, a utrzymanie mola nie mamy takich danych jeśli chodzi o utrzymanie mola w Międzyzdrojach czy też w Kołobrzegu bardzo często są to działalności komercyjne i miasto to poddzierżawia….”. „ Program pewne rzeczy wyartykułował a więc dopisaliśmy brakujące elementy które wynikają także ze Strategii Rozwoju Gminy między innymi o te brakujące pomosty. Program nie mówi bezpośrednio o kosztach i wydatkach z wiązanych z utrzymywaniem . Ten program mówi o kierunku rozwoju Gminy na najbliższe lata, on nie mówi że dzisiaj jutro będziemy realizować pewne rzeczy, tylko mówi to co będziemy realizować w latach przyszłych albo o to co będziemy się starać o środki finansowe czy to z Unii Europejskiej czy z najróżniejszych programów jakie unia da. Zaznaczam, że Województwo Zachodniopomorskie wcale nie dostało dużo więcej środków unijnych na lata2014 – 2020 jest na podobnym poziomie...”. „Trudno mi się odnieść do utrzymania kosztów rzeczy czy instytucji które powstaną na mocy pewnych naszych decyzji której na tej sali zapadną …”.

P. Wójt poinformował również o kosztach Kolej Wąskotorowej, oraz o boiskach sportowych, które dzięki takim decyzją powstały a teraz stanowią atrakcję turystyczną i dzięki którym mieszkańcy wzbogacają swoją ofertę turystyczną .

P. Jacek Jędrzejko – „ Z całym szacunkiem dla tej długiej wypowiedzi  Wójta ale koszty funkcjonowania boiska sportowego jednak mimo wszystko łatwiej ogarnąć niż koszty eksploatacji portu prawda. Jeśli czytamy że w Dźwirzynie dochodzi do wypadku statku białej floty spowodowanym wpłynięciem na płyciznę  i dowiadujemy się że jest to efekt błędnej pracy osób zajmujących się pogłębianiem to ja się zastanawiam ile będą te koszty pogłębiania wynosiły nie mam  dzisiaj na to pytanie odpowiedzi. Nie mówię że jestem przeciwko tworzeniu tego portu, ale przełożenie tego tematu na następna sesją tylko po to żeby wzbogacić naszą wiedzę, tylko po to żeby później w przyszłości ludzie mieszkańcy tej gminy nie mówili że radni nie wiedzą zaczym głosują wydaje mi się jest uzasadnione”.

P. Wójt –„ Staraliśmy się o dane finansowe, te które były wyświetlane, jeśli były podane na BIP to musza być to dane , które są w miarę wiarygodne i aktualne. Trudno się odnieść do wypadku w takich kwestiach. Wypadki zdarzają się i na naszym małym wybrzeżu i nie z winy płycizn tylko z innych przyczyn. Jeżeli jest wola i potrzeba Rady żeby przygotować więcej danych my możemy się przygotować do tego tematu, ale też byśmy chcieli wiedzieć, że na następnej sesji nie było drugiej strony, że dlaczego tego projektu nie ma, projekt nie jest pośpiesznie robiony może nie jest doskonały, ale jakiś projekt do rozważań do decyzji do wytyczania kierunków moim zdaniem powstała, więc jest to projekt, do którego jakby wszyscy z Państw muszą się odnieść i zadecydować”.

 

Przewodnicząca Rady wniosek p. Radnego Jacka Jędrzejko poddała pod głosowanie.

Za wycofaniem z porządku obrad:

pkt. 6 Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu rozwoju przystani morskich na terenie gminy Rewal.

głosowało 3 radnych, przeciw wycofaniu 11 radnych i 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Powyższy projekt uchwały pozostaje w porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady poinformowała o wprowadzeniu do porządku obrad na wniosek P. Kazimierza Kwiatkowskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wprowadziła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal.

 

 

 

P O R Z Ą D E K  O B R A D

XXXV SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 22.02.2013 roku

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2.       Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy

3.       Przedstawienie porządku obrad

4.       Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji Rady Gminy

5.       Interpelacje radnych i zapytania sołtysów

6.       Projekt uchwały w sprawie:uchwalenia Programu rozwoju przystani morskich na terenie gminy Rewal

a)       Relacja sprawozdawcy,

b)       stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)       podjęcie uchwały

7.       Projekt uchwały w sprawie:dzierżawy gruntów w Rewalu i Niechorzu

a)       relacja sprawozdawcy,

b)       stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)       podjęcie uchwały

8.       Projekt uchwały w sprawie:zawarcia umów najmu

a)       relacja sprawozdawcy,

b)       stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)       podjęcie uchwały

9.       Projekt uchwały w sprawie:umów dzierżawy

a)       relacja sprawozdawcy,

b)       stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)       podjęcie uchwały

10.    Projekt uchwały w sprawie:zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

a)       relacja sprawozdawcy,

b)       stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)       podjęcie uchwały

11.    Projekt uchwały w sprawie:uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2013 roku

a)       relacja sprawozdawcy,

b)       stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)       podjęcie uchwały

12.    Projekt uchwały w sprawie:przyjęcia Polityki ochrony i rozwoju terenów zieleni gminy Rewal

a)       relacja sprawozdawcy,

b)       stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)       podjęcie uchwały

13.     Projekt uchwały w sprawie:wprowadzenia zmian w uchwale Nr Uchwała Nr XXIX/245/04 w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2015”.

a)       relacja sprawozdawcy,

b)       stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)       podjęcie uchwały

14.    Projekt uchwały w sprawie:terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

a)       relacja sprawozdawcy,

b)       stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)       podjęcie uchwały

15.    Projekt uchwały w sprawie:metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

a)       relacja sprawozdawcy,

b)       stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)       podjęcie uchwały

16.    Projekt uchwały w sprawie:metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;

a)       relacja sprawozdawcy,

b)       stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)       podjęcie uchwały

17.    Projekt uchwały w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

a)       relacja sprawozdawcy,

b)       stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)       podjęcie uchwały

18.    Projekt uchwały w sprawie:odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

a)       relacja sprawozdawcy,

b)       stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)       podjęcie uchwały

19.    Projekt uchwały w sprawie:wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych;

a)       relacja sprawozdawcy,

b)       stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)       podjęcie uchwały

20.    Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Rewal Nr  XXXI/247/12

a)       relacja sprawozdawcy,

b)       stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)       podjęcie uchwały

21.    Projekt uchwały w sprawie:regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal.

a)       relacja sprawozdawcy,

b)       stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)       podjęcie uchwały

22.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal

a)       relacja sprawozdawcy,

b)       stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)       podjęcie uchwały

23.    Wolne wnioski i zapytania

24.    Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady zmieniony porządek obrad odczytała i poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 13 radnych, 2 radny wstrzymał się od głosowania.

Porządek obrad ze zmianami został przyjęty.

 

Ad.4 Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji Rady Gminy

P. Wójt- przekazał sprawozdanie z działalności od 25.01.2013r. do 22.02.2013r. w sprawozdaniu znalazły się informacje o:

-  rewitalizacji Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej;

- budynku komunalnym Rokita II – Chemik – 21 mieszkań;

- solarch, które już są zamontowane na dachu w szkole w Rewalu;

- urządzeniu do zbierania plastików i puszek;

- placach zabaw;

- ogłoszeniu przetargu na plac przy u. Sikorskiego;

- uzupełnieniu wniosku unijnego na „Mój Rynek”;

- rozstrzygnięciu i podpisaniu umowy na prowadzenie amfiteatru;

- spotkaniach dot. projektu „Budowa Portu Rybackiego”;

- rozstrzygnięciu konkursu na przeprojektowanie strony internetowej;

- ogłoszeniu przetargu na nieruchomości na osiedlu Kwiatów Polnych;

- konspekcie audytu finansowego;

- remoncie drogi 102 Trzęsacz – Pustkowo;

- pomyśle p. Iwony Zacharczuk na temat utworzenia fili schroniska w szkołach.

 

 

Ad. 5. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów

 

P. Jacek Jędrzejko- „Przy okazji uchwały budżetowej składałem wniosek o podanie podstawy prawnej unieważnienia głosowania na Radzie Sportu do dzisiaj nie mam odpowiedzi też chciałbym tą odpowiedź poznać i druga rzecz w uchwale budżetowej Wójt zobowiązał się do przedstawienia do końca stycznia wykazu imprez sezonowych jeśli taki wykaz dziś jest dostępny to proszę o wskazanie bo nie znam”.

P. Andrzej Brzeziński – „ P. Wójcie ul. Łokietka odwodnienie, tak naprawdę ta inwestycja nie została zakończona, ponieważ trwają negocjacje z prywatnym właścicielem gdzie ta sieć kanalizacyjna ma przebiegać.  Jak te negocjacje się zakończyły? Czy jesteśmy w trakcje? Sprawa ul. Polnej tak zwana  ul. Polna 2 tak ją nazywamy od strony torów, ponieważ od lat mówimy dokończyć tam chodnik nie możemy, ponieważ pół metra pod ziemia idzie sieć gazowa. Co w tej sprawie robimy?

P. Bogusław Woźniak- „ Dotyczy sprawy ciągnącej się już nie w miesiącach a w latach to jest sprawa spółdzielni mieszkaniowej „Przylesie” i zagarniętego majątku komunalnego gminnego przez grupę ludzi chcących nas po prostu okraść? Szczegóły 10 grudnia a więc na jednej z sesji uzyskałem odpowiedź na interpelację w tej sprawie było to stwierdzenie naszej kancelarii, która prowadzi naszą sprawę, że konieczne będzie cyt. „Konieczne będzie wszczęcie procedury zmierzającej do ustanowienia kuratora dla spółdzielni” To jest część sprawy, dla czego nie można prowadzić innych działań. Na sesji 24 stycznia uzyskałem odp. cyt. za protokołem przed chwilą przyjętym, jest rzeczą ciekawą, że  p. Prawnik udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące „Przylesia”.cyt. „Sprawa jest skąp likowana ze względu na to, że sąd zawiesił postępowanie uznał, że spółdzielnia, która musi brać udział w tym postępowaniu niema osób uprawnionych do reprezentowania. Więc wystąpienie do sądu o ustanowienie kuratora dla spółdzielni dopiero z ustanowionym kuratorem można wznowić postępowanie, niestety to wydłuży postępowanie”. Ja uważam, że samo postępowanie jest już wydłużone, jeżeli od grudnia do stycznia a więc przez dwa miesiące nie można było w konkretnej sprawie sporządzić krótkiego wniosku do sądu  o ustanowienie kuratora.To jest sprawa pierwsza. Ustanowienie kuratora dotyczy tylko części nieruchomości. Pozostałe nieruchomości są we władaniu innej spółki i inna spółka miała już prawo dokonać przeniesienia prawa wieczystego użytkowania aktem notarialnym z lipca ubiegłego raku a więc nie można tu powiedzieć, że w stosunku, co do nieruchomości gminnej nie ma formalnych podstaw do wszczęcia postępowania. Postępowanie winno być wszczęte dwu kierunkowo, raz w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej, jako podmiotu, który nie może być reprezentowany w sądzie z uzasadnionych przyczyn. Dwa w stosunku do spółek, które w sposób jawny rządzą się naszym gminnym majątkiem”.

P. Andrzej Brzeziński- „Pani Przewodnicząca czy mógłbym Panią bardzo prosić, żeby na następną sesję Pani nam przetoczyła z mocy ustawy interpretacje interpelację i zapytania żebyśmy wspólnie sobie uświadomili dobrze”.

P. Szymon Jędrzejowski – „Prosiłbymo pomoc  nie mogę dogadać się z p. Tatarzyńskim w sprawie ul. Łąkowej i tego co się tam dzieje nie w obrębie budynku komunalnego żeby to od razu było jasne, chodzi o to co się dzieje na działkach p. Stolz przyległych o to że jest tam straszne błoto jeżeli zejdą te przymrozki nie można przejść  spokojnie nawet chodnikiem bo autobusy wjeżdżają nie ma  przejazdów zrobionych, kratki burzowe które są zrobione one są nowe żebyśmy mieli świadomość tego, że to było  parę lat temu robione ta cała burzówka nie spełnia swojej roli bo jest wiecznie zabłagana tym co się dzieje. P. Tatarzyński obiecał że przyjedzie na miejsce i zrobimy wizje. Prosiłbym o wstawiennictwo. I chciałbym P. prosić żeby pomógł nam Pan rozwiązać sprawy telefonów na budynku komunalnym. Pismo stosowne do Pana złożyłem w imieniu wszystkich 15 mieszkańców i prosiłbym żeby Pan jeżeli ma Pan jakieś możliwości to po prostu pomógł nam tam chodzi o kabel między budynkiem a ulicą….”.

P. Marcin Smoczyk- „Chciałbym zapytać o stan toalety w Pobierowie słynnej już . Czy coś się zmieniło , otwarcie na ten sezon jest czy nie da rady? Stoi i nic się nie dzieję”.

P. Artur Łukomski– „……„Przylesia” czy składaliśmy też wniosek czy było zapytanie do Pani Mecenas czy złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie naszych  interesów w tej sprawie bo ten torcik nasz krojony jest i sprzedawane są działki dobrze by było zabezpieczyć to powództwo w jakiś sposób Pani Mecenas zobligowała że to zrobi, nie wiem czy to zostało zrobione czy nie dobrze by było uzyskać odp. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest szansa na zmianę toalety przy ul. Klifowej? Gdyż ta pojedyncza kabina jest za mała…”.

 

Pani Przewodnicząca przystąpiła do procedowania projektów uchwał.

 

Ad. 6.  Projekt uchwały w sprawie:uchwalenia Programu rozwoju przystani morskich na ternie gminy Rewal.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa nie wypracowała stanowiska

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały negatywnie przy 2 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących, i 1 głosem za.

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projektu uchwały poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radny, 2 radny wstrzymał się od głosowania, 3 radnych głosowało przeciw. Uchwała został przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 7.    Projekt uchwały w sprawie:dzierżawy gruntów w Rewalu i Niechorzu

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie przy 2 głosach za, i 3 głosach wstrzymujących.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 2 głosach za, i 3 głosach wstrzymujących.

P. Artur Łukomski – zapytał czy w  § 1 ust. 2 i 3 jest zgodny ze stawkami.

P. Ewa Korczyńska – udzieliła odp. na temat powierzchni dzierżawy wymienionych w § 1.

 

Pani Przewodnicząca Rady ogłosiła  przerwę od godz. 10:52 do 11:13.

 P. Artur Łukomski – złożył wniosek formalny dot. zmiany dzierżawy pod boksami rybackimi ze 105 m2 i 165m2 na 50 m2 w § 1 ust.2 i 3

Przewodnicząca Rad poddała wniosek formalny pod głosowanie.

 Za przyjęciem projektu uchwały ze zmianami dot.  dzierżawy pod boksami rybackimi w § 1 ust. 2 i 3 na 50 m2 głosowało 2 radnych, 11 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projekt uchwały bez zmian w § 1 ust. 2 i 3 poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 radnych, 4 radnych głosowało przeciw i 4 radnych wstrzymał się od głosowania.  

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 8.    Projekt uchwały w sprawie:zawarcia umów najmu

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

P. Bogusław Woźniak poinformował Radę, że Komisja Mieszkaniowa wstrzyma się od głosowania, ponieważ projekt uchwały nie został przekazany komisji do zaopiniowania.

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projektu uchwały poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 8 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 9.    Projekt uchwały w sprawie:umów dzierżawy

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju – zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Przewodnicząca Rady  bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie pozytywnie.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie: zakazu sprzedaży , podawania i spożywania napojów alkoholowych.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 11.  Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Rewal w 2013 roku”

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwałyjednogłośnie pozytywnie.

Przewodnicząca Rady  bez odczytania projekt uchwały  poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie pozytywnie.

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Polityki ochrony i rozwoju terenów zieleni gminy Rewal.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju – zaopiniował projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady  bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/245/04 w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2015”

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju nie wypracowała stanowiska.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie .

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 8 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowa  zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisji Strategii i Rozwoju zaopiniowała pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymała się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała został przyjęta jednogłośnie pozytywnie.

 

Ad. 17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Rewal Nr XXXI/247/12

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju  zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Przewodnicząca Rady  bez odczytania  projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu chwały głosowało 15 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie pozytywnie.

 

Ad. 18. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal

 Komisje Rady Gminy nie opiniowały projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy podała projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została przyjęta pozytywnie.

 

 

 

 

 

Ad. 19.            Wolne wnioski i zapytania

P. Andrzej Brzeziński –„Panie Wójcie czy można by było korzystając z obecności mieszkańców żeby nie byli zdezorientowani tymi deklaracjami. Co będzie z tymi deklaracjami co obecnie mieszkańcy wypełniali usłyszeli , że będzie nowa prawda i pewnie się zastanawiają co z tymi ,które złożyli”.

P. Sekretarz – udzielił odp. w której poinformowała, że osoby które już złożyły deklaracje otrzymają od urzędu informację o zmianach cen.

P. Jasicki – poinformował Radę Gminy,  że 29 mln. przeznaczonych na budowę portu rybackiego to pieniądze „wyrzucane w błoto”, uzasadniając swoja wypowiedź opowiedział o ukształtowaniu dna morskiego, o głębokościach jakie są potrzebne dla różnego typu jednostek morskich aby te mogły z tego portu korzystać. P. Jasicki zaproponował aby w najbliższym czasie zorganizować spotkanie Rybaków  z Radnymi i  również z przedstawicielami Urzędu Morskiego.

P. Kaniewski – poinformował, że takie spotkanie odbywa się w najbliższym czasie 4 marca w Dziwnowie.

P. Tasarz –„ Pan Wójt miał taką rozmowę z urzędnikami, że chodzi o leśnictwo, że no jak nie ma lasu ale patrzy w mapy i jest las i  tak samo stawia nas przed taka samą sytuacją nie ma portu, ale patrz na projekt jest port. Oczywiście argumenty nasze  z komisją są jakby nie wysłuchane nawet te techniczne, bo najważniejsze są techniczne, a nikt się nad tym nie pochylił”.

 

Ad. 12.            Zakończenie obrad

O godz. 11: 54 zakończono obrady XXXV Sesji Rady Gminy.

 

Protokółowała                                                                                        Przewodnicząca Rady

 

Izabela Fiedukowicz - Pabin                                                        Joanna Drzewińska - Dąbrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 12-04-2013 09:54:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 12-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 12-04-2013 09:54:08