Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVII/294/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXVII/294 / 13
RADY GMINY REWAL
z dnia 10 kwietnia 2013 r.


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Deklarację o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Rewal w terminie:
1) Do 31 maja 2013 r. – dla pierwszej deklaracji,
2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,


3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) rachunki za wodę (w przypadku nieruchomości wyposażonych w licznik - urządzenie służące do pomiaru zużytej wody), należy gromadzić od miesiąca, w którym złożona została pierwsza deklaracja;
2) w przypadku braku licznika zużycia wody - rachunki za energię elektryczną należy gromadzić od miesiąca, w którym złożona została pierwsza deklaracja;


§ 4. 1. Deklarację o której mowa w § 1, należy złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


2. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej zwanej dalej ePUAP.


3. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga podpisania formularza elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.


§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/247/12 Rady Gminy Rewal z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz uchwała Nr XXXV/278/13 Rady Gminy Rewal z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rewal Nr XXXI/247/12.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicząca Rady
Joanna Drzewińska -Dąbrowska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 BB690A54-F37E-499A-B45C-645F8715E873.Kopia.pdf (PDF, 864.26Kb) 2013-04-19 10:43:46 994 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 19-04-2013 10:43:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 19-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 19-04-2013 11:47:36