Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVII/295/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXXVII/ 295 / 13
RADY GMINY REWAL
z dnia 10 kwietnia 2013 r.


w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, po którym powstało zobowiązanie.


2. Sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała Rady Gminy Rewal.


3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rewal bądź w drodze inkaso.


4. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Rewal Nr XXXI/246/12 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.


Przewodnicząca Rady
Joanna Drzewińska - Dąbrowska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała.XXXVII. 295 . 13.2013-04-10.pdf (PDF, 90.92Kb) 2013-04-19 10:53:01 562 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 19-04-2013 10:53:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 19-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 19-04-2013 11:32:45