Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół XXXVI

  P R O T O K Ó Ł    Nr XXXVI / 13

 

XXXVI sesji Rady Gminy Rewal, która odbyła się w dniu 22 marca 2013 roku

w Urzędzie Gminy Rewal

 

Sesję rozpoczęto w dniu 22 marca 2013r. o godz. 10:05 . Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – p. Joanna Drzewińska - Dąbrowska.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obrady są prawomocne, bowiem uczestniczy 14 radnych. Nieobecny radny – p. Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk – usprawiedliwiony. Ustawowy skład Rady 15 osób – bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady – 8 osób, co stanowi wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o  wycofanie z porządku obrad pkt. 2. – przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy, ze względu na to, że w materiałach na sesję nie było projektu tego protokołu. 

 

P. Andrzej Brzeziński złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt. 13. Projekt uchwały w sprawie:określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi  własność gminy, ponieważ przesłany projekt uchwały po zmianach nie zawierał zaznaczonych wszystkich wprowadzonych zmian.

 

Wniosek p. Andrzeja Brzezińskiego został poddany pod głosowanie.

Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 1 randy głosował przeciwko, 3 radnych wstrzymało się od głosowania. Wniosek został przyjęty większością głosów, w związku z tym wycofano z porządku obrad pkt. 13 Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi  własność gminy.

 

Przewodnicząca Rady odczytała zmieniony porządek obrad:

P O R Z Ą D E K  O B R A D

XXXVI SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 22.03.2013 roku

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2.      Przyjęcie protokołu z  XXXV sesji Rady Gminy

3.      Przedstawienie porządku obrad

4.      Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji Rady Gminy

5.      Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów

6.      Projekt uchwały w sprawie:określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

7.      Projekt uchwały w sprawie:dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

8.      Projekt uchwały w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb geodezyjny Trzęsacz - część północna

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

9.      Projekt uchwały w sprawie:naruszenia interesu prawnego (Rybacy dzierżawy)

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

10.  Projekt uchwały w sprawie:naruszenie interesu prawnego (Program  rozwoju przystani morskich na terenie gminy Rewal)

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

11.  Projekt uchwały w sprawie:sprzedaży nieruchomości

a)      relacja sprawozdawcy,

a)      stanowiska Komisji Rady,

b)      dyskusja,

c)       podjęcie uchwały

12.  Projekt uchwały w sprawie:udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania.

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

13.  Projekt uchwały w sprawie:określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi  własność gminy.

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

14.  Projekt uchwały w sprawie:naruszenie interesu prawnego (p. Dziwnik)

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

 

 

15.  Projekt uchwały w sprawie:odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

16.  Projekt uchwały w sprawie:zgody na utworzenie przez Gminę Rewal spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

a)      relacja sprawozdawcy,

b)      stanowiska Komisji Rady,

c)       dyskusja,

d)      podjęcie uchwały

17.  Wolne wnioski i zapytania

18.  Zakończenie obrad

 

 

Przewodnicząca Rady zmieniony porządek obrad poddała pod głosowanie. Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.4 Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji Rady Gminy

 

1.      REWITALIZACJA NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ

-          inwestycja nadal trwa,

-          uzgodniliśmy ulicę Dworcową,

-          mamy projektanta na translokację Dworca Niechorskiego.

2.      Budynek komunalny Rokita II – Chemik - prace trwają, wczoraj rozpoczęło się instalowanie okien.

 Solary – odebrane i działają.

„Puszkojad”.

3.      Place zabaw – odebrane i rozpoczynamy grodzenie.

4.      Plac przy ulicy Sikorskiego – umowa podpisana przez Urząd Gminy, czekamy na podpis wykonawcy.

5.      Mamy zgodę na przebudowę ulicy Zgody.

6.      Trwają uzgodnienia projektowe na temat trzech placów w Pobierowie.

7.      Mamy pozwolenie na budowę odwodnienia Trzęsacz II.

8.      Remontujemy zejście plażowe w Pogorzelicy.

9.       Kończymy budowę ulicy Plażowej w Pogorzelicy – udało nam się rozebrać wszystkie tymczasówki wzdłuż tej ulicy.

10.   Toaleta publiczna – gotowa do otwarcia, ogłaszamy przetarg na prowadzenie toalety i punktów.

11.   Mamy pozwolenie na budowę na ścieżkę rowerową i drogę: Pobierowo – Pustkowo, negocjujemy cenę ziemi od Lasów Państwowych.

12.   Ścieżka rowerowa: Rewal – Niechorze – przeszła uzgodnienia środowiskowe.

13.   Ścieżka rowerowa – Trzęsacz – Rewal – wstrzymana do czasu uchwalenia planu w Trzęsaczu i odwołaliśmy się od decyzji RDLP, która zanegowała przejście PTN.

14.   Ruszamy z organizacją ruchu zwłaszcza przy ulicy Grunwaldzkiej, którą chcemy zamknąć na sezon.

15.   Ruszamy z przetargiem na ulicę Słoneczną w Pustkowie.

16.   Ogłosiliśmy przetarg na projektowanie Portu Rybackiego.

17.   Zbieramy materiały dotyczące przetargu na wywóz nieczystości z gminy Rewal.

18.   Rozstrzygnęliśmy przetarg na remonty cząstkowe ulic i chodników:

-          SMAD – KOP – drogi bitumiczne

-          MABUD – chodniki i drogi gruntowe.

19.   Projekt Mój Rynek – uzupełniamy projekt.

20.   Karta pływacka: 18 dzieci zdało, 5 za rok.

21.   Rozstrzygnęliśmy pierwszy przetarg na działki w Śliwinie – jedna działka sprzedana.

22.   Ogłosiliśmy przetarg na nieruchomości i rokowania.

23.   Dzisiaj ogłaszamy przetarg na punkty handlowe przy ulicy Grunwaldzkiej – Ośrodek Zdrowia.

24.   Ogłaszamy przetarg na małe punkty handlowe 25.03.2013 r.
w gminie.

25.   Po Świętach Wielkanocnych opublikujemy listę osób spełniających kryteria i oczekujących na mieszkania.

26.   Nadszedł czas walnych zebrań i podsumowań działalności stowarzyszeń, wielkie podziękowania za pracę społeczną.

27.   Gościliśmy na naszym terenie męża p. Ireny Eris Henryka Orfingera – zaprezentowaliśmy nasze nieruchomości.

28.   2 marca odbyła się kolejna edycja IV Mamy Talenty. Podziękowania dla Rady Rodziców i ZSSw Rewalu oraz GOKu w Rewalu.

29.   Po raz kolejny gościliśmy mistrzoskie drużyny piłkarek ręcznych – Mistrzostwa Polski Juniorek, organizatorzy to CIPR i KUSY Szczecin.

30.   21 marca nastąpiło uroczyste otwarcie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.

31.   Sytuacja pogodowa jest odpowiednia do naszej sytuacji finansowej czyli nadal chłodno i zimno ale dobiega końca renegocjacja z jednym bankiem DNB Nord. O całej sytuacji informować będziemy na oddzielnych spotkaniach z panem Skarbnikiem, który przedstawi audyt finansowy i nasze starania.

32.   Wpłynęło też opracowanie na temat szacunkowych kosztów Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej przygotowane przez Zakład Budżetowy.

33.  Otrzymaliśmy ekspertyzę Urzędu Marszałkowskiego.

 

Odpowiedzi na interpelacje:

Interpelacja p. Jacek Jędrzejko – do dzisiaj nie mam odpowiedzi w sprawie dot. podstawy prawnej unieważnienia głosowania na posiedzeniu Rady Sportu, ale dzisiaj przekażę odpowiedź na tą interpelację;

Interpelacja p. Artura Łukomskiego – Spółdzielnia „Przylesie” – zabezpieczenie hipoteki  - odpowiedź jest przygotowywana przez naszą kancelarię prawną;

Interpelacja p. Bogusława Woźniaka – sprawy związane ze Spółdzielnią Przylesie – jest odpowiedź naszej kancelarii prawnej – kancelaria prawna chciała by się spotkać i przedstawić tok postępowania w tej sprawie. Po „Wolnych wnioskach” możemy się spotkać i poruszyć głębiej ten temat.

Interpelacja p. Andrzeja Brzezińskiego – odwodnienie ul. Łokietka – cała historia opisana została przez p. Prezes i podpisana przez mnie.

 

Ad. 4. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów

 

P. Bogusław Woźniak – „22 lutego wniosłem następną interpelację do p. wójta w tej sprawie, aby był uprzejmy spowodować wystosowanie wniosku do sądu o odzyskanie nieruchomości z byłej spółdzielni mieszkaniowej w Pogorzelicy, która powstała w roku 1994.

Odpowiedź na to, jaką uzyskałem z biura radcy prawnego jest taka, że można ją zdefiniować jednym krótkim zdaniem. Nie można podać do sądu, bo sprawa jest trudna. W międzyczasie  15 marca dotarło do mnie zawiadomienie syndyka masy upadłościowej, gdzie syndyk masy upadłościowej Pogorzelica Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Niechorzu p. Wojciech Drzewieniecki ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z 46 wydzielonych działek gruntu o powierzchni od 250 - 950m2, o łącznej powierzchni 25 187m2 położonych w obrębie ewidencyjnym Pogorzelica (nadmorska miejscowość wypoczynkowa – Gmina Rewal, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie). Cena wywoławcza 2 238 80zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 223 850zł. Nie jest to oferta skierowana do przeciętnego nabywcy, tylko do jakiegoś dewelopera. I to jest oburzające, że przez kilka lat nie można w sposób właściwy sporządzić wniosku do sądu o odzyskanie mienia gminnego.
Ja zgadzam się, że te 46 działek przepadło. Nie zostało w odpowiednim czasie wniesione zastrzeżenie do ksiąg wieczystych. Jest to historia długa w czasie i jest to kombinatorstwo, które w świetle prawa grabi nas, mieszkańców gminy. Ja się z takim stanem nie zgadzam.

W zasadzie nie wiem, gdzie zostały popełnione błędy w sprawie, gdzie nie zostały dopilnowane obowiązki ciążące na kimś. Ale to mienie gdzieś jest i funkcjonuje. W świetle prawa ktoś nabija sobie kabzę naszym kosztem. Proszę p. Przewodniczącą o zwołanie sesji nadzwyczajnej z prawnikami z prawdziwego zdarzenia.”

Dlaczego nie można znaleźć orzecznictwa Sądu Najwyższego ani Sądów Apelacyjnych ?

„Ja sam przedstawiłem orzeczenia w podobnej sprawie jaka rozegrała się w Szczecinie. Nie mam przy sobie tych dokumentów i trudno jest mi z pamięci wszystkim mówić, ale ja pokazywałem podobne dokumenty, gdzie sądy prowadziły podobne sprawy.

Nie można sprawy pozostawić na tym, że podaliśmy tylko dwie działki. Wskazałem, że błędnie zostało to zrobione, bo powinny być podane działki jedna należąca do Leman, druga do Pogorzelicy. My wtedy byliśmy w innym miejscu w tej sprawie. W tej chwili sprzedawanych jest 46 działek.” Jeżeli szybko w tej sprawie czegoś nie zrobimy to w ciągu roku w cenie około 30 000zł działki zostaną sprzedane. Dwie działki w ubiegłym roku już zostały sprzedane. „A oprócz tego, sami się ubiegaliśmy, kupiliśmy grunty na terenie gminy, żeby w ten sposób wspomagać ludzi młodych w rozpoczynaniu ich życia. A tutaj tracimy takiego rodzaju majątek. Ja z tą sprawą kategorycznie się nie zgadzam i z takimi odpowiedziami też nie. Uważam, że to nie jest pełna odpowiedź. Ta odpowiedź jest po prostu dla zbycia problemu. Ja tego problemu nie zbywam. I proszę mnie nie lekceważyć.”

 

P. Andrzej Brzeziński – pytanie do p. wójta – „dwa lata temu mieszkańcy zwrócili się do Pana z podaniem mówiącym o chęci wykupienia części terenu, który należy do ich nieruchomości.

Odmówił Pan informując, że prowadzi Pan negocjacje zamiany terenu z firmą Żerardów. Sprawa jest już dwuletnia, jaki jest skutek tej negocjacji?”

P. Robert Skraburskiponieważ na sali obecna jest zainteresowana osoba, odpowiem od razu na interpelację w sprawie negocjacji z firmą Żerardów. Ginie to ciągle w mieście długów. Ale rozmowy trwają. Udaje nam się po kolei uzyskiwać zgody. Najpierw dostaliśmy zgodę na ustawienie toalety, co wiąże się też z wnioskami z ostatniej sesji, że ta toaleta jest za mała. Na tyle dostaliśmy zgodę i dlatego tak została wpasowana ta toaleta.

W tej chwili rozmawiamy z Żyrardowem o dwóch tematach. Pierwszy temat związany jest z odstąpieniem im drogi wewnętrznej, a drugą część tej drogi wewnętrznej odsprzedać inwestorowi prywatnemu czyli sąsiadowi. Powoli myślę, że jest na to zgoda. W międzyczasie rozpoczęliśmy jeszcze negocjacje na temat wymiany części terenu pod przyszłą trafostację na narożniku ul. Piastowskiej i Klifowej. Zbieżność tych kilku spraw powodowała przesunięcie w czasie i decyzyjność, którą musimy podjąć nad uchwaleniem jest w tej chwili bardzo blisko. Bo zgoda na zamianę tych nieruchomości jest i na likwidację tej drogi wewnętrznej. Kwestia jest jeszcze rozliczeń finansowych: czy jest to metr za metr, czy metr wartości za metr wartości. Tam jest użytkowanie wieczyste. Tak więc zgoda już jest, brakuje jeszcze uzgodnień merytorycznych.

 

 

Ad. 6.        Projekt uchwały w sprawie:określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały większością głosów pozytywnie.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie, bez odczytania.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie pozytywnie.

 

 

Ad. 7.Projekt uchwały w sprawie:dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie przy 2 głosach wstrzymujących się.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie, bez odczytania.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została przyjęta większością głosów pozytywnych.

 

Ad. 8.Projekt uchwały w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Rewal obręb geodezyjny Trzęsacz - część północna

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowa wydała opinię pozytywną, jednocześnie głosując na posiedzeniu Komisji wnioski mieszkańców. 37 wniosków nie uzyskało aprobaty.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały większością głosów pozytywnych. Komisja głosowała na posiedzeniu Komisji wnioski mieszkańców.

37 wniosków nie uzyskało aprobaty.

Projekt uchwały przedstawił p. Mirosław Hussakowski informując, że łącznie wpłynęło 69 uwag, z czego 32 uwagi zostały uwzględnione i 37 uwag nie uwzględniono. Uwagi, których nie uwzględniono zostały przedstawione radnym i poddane pod głosowanie.

P. Jerzy Kmita powiedział, że nie było żadnych informacji o tym, że będzie posiedzenie komisji.

P. Joanna Drzewińska – Dąbrowska poinformowała, że informacja była wywieszona na drzwiach Urzędu Gminy, oraz na stronach internetowych bip.rewal.pl oraz rewal.pl

(dla potwierdzenia strony te zostały wyświetlone – data publikacji: 06.03.2013r.).

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie poszczególne wnioski.

 

Za nie uwzględnieniem wniosku głosowano następująco:

 

Nr 1:                11 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 2:                10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 3:                11 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 4:                11 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 5:                9 radnych głosowało za, 5 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 6:                9 radnych głosowało za, 4 radnych głosowało przeciwko,

1 radny wstrzymał się od głosowania

 

Nr 7:                10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 8:                10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 9:                10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 10:              9 radnych głosowało za, 5 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 11:              9 radnych głosowało za, 5 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 12:              10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 13:              10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 14:              9 radnych głosowało za, 5 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 15:              10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 16:              10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 17:              12 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 18:              12 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 19:              11 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 20:              10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 21:              10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 22:              12 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 23:              10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 24:              10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 25:              10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 26:              10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 27:              10radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 28:              9 radnych głosowało za, 5 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 29:              10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 30:              10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 31:              10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 32:              10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 33:              10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 34:              10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 35:              10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 36:              10 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosowania

Nr 37:              10 radnych głosowało za, 5 radnych wstrzymało się od głosowania

Przewodnicząca Rady poddała cały projekt uchwały pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych, przeciwko głosowało 2 radnych,

2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została przyjęta większością głosów pozytywnych.

 

Ad. 9.Projekt uchwały w sprawie:naruszenia interesu prawnego (Rybacy dzierżawy)

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie w wersji
„nie uznaje się wezwania na zasadne”.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w wersji
„nie uznaje się wezwania na zasadne”.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie, bez odczytania.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, 1 radnych wstrzymał się
od głosowania.

Uchwała została przyjęta większością głosów pozytywnych.

 

Ad. 10.  Projekt uchwały w sprawie:naruszenia interesu prawnego (Program  rozwoju przystani morskich na terenie gminy Rewal)

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie w wersji
„nie uznaje się wezwania na zasadne”.

Komisja Strategii i Rozwoju nie wypracowała stanowiska z powodu 1 głosu za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i 1 głosem przeciwnym.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie, bez odczytania.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny głosował przeciwko,
2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została przyjęta większością głosów pozytywnych.

 

Ad. 11.  Projekt uchwały w sprawie:sprzedaży nieruchomości

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  jednogłośnie pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały  jednogłośnie pozytywnie.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie, bez odczytania.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 12.  Projekt uchwały w sprawie:udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania.

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie, bez odczytania.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 13.  Projekt uchwały w sprawie:określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi  własność gminy.

 

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.

 

 

 

 

Ad. 14.  Projekt uchwały w sprawie:naruszenie interesu prawnego (p. Dziwnik)

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie, bez odczytania.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 15.  Projekt uchwały w sprawie:odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały  większością głosów pozytywnych.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie, bez odczytania.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko,
2 radny wstrzymało się od głosowania. Uchwała została przyjęta większością głosów.

 

Ad. 16.  Projekt uchwały w sprawie:zgody na utworzenie przez Gminę Rewal spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno – Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały  pozytywnie,
przy 3 głosach pozytywnych i 2 głosach wstrzymujących się.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, przy 4 głosach pozytywnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie, bez odczytania.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została przyjęta większością głosów.

 

O godz. 12:30 ogłoszona została przerwa.

O godz. 12:40 wznowiono obrady.

 

Ad. 19.Wolne wnioski i zapytania

 

P. Jan Trafny – radny – na przełomie października i listopada władze Golczewa zwróciły się do P. Prezes w sprawie ewentualnego wspólnego przedsięwzięcia, które w przyszłości pozwoliłoby zapewnić dostęp do źródeł wody na terenie wybrzeża. Czy p. wójt zajmował stanowisko w tej sprawie? Czy ten temat jest rozpatrywany?

 

P. Robert Skraburski – wójt gminy – pogratulował pomysłu klubowi „Ośmiornica”
z Pobierowa. Narodziła się nowa tradycja topienia Marzanny w „gorącym” Bałtyku.

P. Mirosław Hussakowski przedstawił mi podpisaną opinię prawną, która została przedstawiona na posiedzeniu komisji – dot. zgodności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli chodzi o Golczewo, pojechałem najpierw na spotkanie z burmistrzem Golczewa. Pomysł jest niesamowity. Polega na stworzeniu spółki gmin, która będzie wydobywać dobrej jakości wodę z Golczewa, której jest pod dostatkiem. Później powstało wiele pytań, na które na dzień dzisiejszy nie potrafię jeszcze odpowiedzieć. Jest to m. in. koszt przesyłu tej wody, a za razem koszt m3. Drugie pytanie na które w tej chwili też jeszcze nie potrafimy odpowiedzieć, to co z instalacją która całą zimę nie była wykorzystywana? Zimą wody nam nie brakuje. Obecnie wiemy, że straty wody na płukanie i czyszczenie wynoszą około 30%! Nie znamy jeszcze tych kosztów. Myślę, że powinniśmy zorganizować spotkanie w szerszym kręgu
i zaprosić Burmistrza Golczewa na jedną z komisji, żeby przybliżył też tą ideę i spróbował nas przekonać do tematu. Może przygotowałby nam jakieś opracowanie ekonomiczne.
W poniedziałek o godz. 13:00 odbędzie się oficjalne spotkanie z p. Prezes – walne zgromadzenie wspólników. Jeden z tych tematów chcielibyśmy wprowadzić. Pani Prezes powinna najpierw pojechać do p. burmistrza i porozmawiać, a później zorganizować spotkanie tutaj na miejscu. Wtedy spróbujemy wspólnie się odnieść.

Na początku byłem wielkim zwolennikiem, ale później troszeczkę się wystraszyłem, że te koszty mogą być olbrzymie.

Miałem też spotkanie z wójtem Świerzna, skąd odbieramy nieczystości i po preferencyjnych cenach. Ma on wieżę ciśnień i zaproponował, że gdyby miał nadmiar wody, moglibyśmy wymieniać wodę za ścieki, ale nie wiemy, czy tej wody jest wystarczająca ilość, żeby zabezpieczyć przynajmniej Pobierowo, bo w tamtym kierunku moglibyśmy bezpośrednio przesyłać.

 

P. Sylwia Brzęczkowska – Prezes Spółki Wodociągi Rewal – p. burmistrz zwrócił się do nas
z pismem prosząc, żeby została podjęta uchwałą intencyjna w tej sprawie. Otrzymałam już wstępne dokumenty, które rozpatruje już nasz spółkowy geolog pod kątem, czy rzeczywiście gmina Golczewo jest w stanie tak duże ilości wody podać. Mam również wstępną analizę ekonomiczną. Otrzymałam te dokumenty od p. burmistrza Golczewa. Wynika z nich, że cena wody za 1m3 wyniesie 2zł. W tym momencie musimy dodać swoje koszty. I tutaj pojawia się moja wątpliwość, przekładająca się na wójta wątpliwość – ile wtedy kosztowałby 1m3 wody? Ja przygotuję projekt uchwały intencyjnej i rozpocznę rozmowy z p. burmistrzem. Aczkolwiek, jeśli będziemy mieli problem z pozyskiwaniem wody na terenie gminy, bo ten problem jest i wszyscy wiemy, że ten problem jest, to wtedy Golczewo będzie nam niezbędne. Rozmawiałam z wójtem gminy Świerzno i powiedział, że może nam odsprzedać wodę w miejscowości Gostyń, ale niezbędny jest wtedy remont wieży ciśnień ze strony gminy Świerzno.

 

P. Jasicki zabrał głos w imieniu rybaków dziękując radnemu p. Bogusławowi Woźniakowi za przedwczorajsze zdumienie. „Nie miało to jednak wpływu na decyzję rady, z którą nie zamierzamy dyskutować. Dla nas ta sprawa nie jest jeszcze zakończona”.

„Uważamy, że niektóre decyzje są najpierw podejmowane, a później się nad nimi dyskutuje. Chcemy poinformować szanownych radnych i państwa o krokach, jakie zamierzamy podjąć, uważając, że  te kroki będą w naszym interesie. Po pierwsze do 15 kwietnia spotkamy się
z p. ministrem, a następnie prawdopodobnie do wakacji spotkamy się z europosłami.
Z naszej strony w ciągu sezonu turystycznego będziemy prowadzić ankietę wśród turystów
z pytaniem, czy chcą kupować ryby w przystani rybackiej w Rewalu, czy są za tym, żeby przystań rybacką przenieść do Niechorza. Również w sezonie turystycznym wydrukujemy 1000 - 2000 ulotek informujących o sytuacji rybołówstwa przybrzeżnego, z uwzględnieniem sytuacji rybołówstwa na terenie gminy Rewal.”

 

P. Bogusław Woźniak – Wiceprzewodniczący Rady – „problem jest złożony i nie jest to tylko sprawa rybaków ale i pozostałych mieszkańców. W swojej wypowiedzi kierowałem się przypisem, który jeszcze raz pozwolę sobie przytoczyć. Cytuję zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 czerwca 2009r. Dz. U. nr 101, § 30 i uważam, że powinniśmy nad sprawą jeszcze raz się pochylić. Wstępnie rozmawiałem z p. Przewodniczącą, że taki projekt będzie przygotowany. Realizacja operacji ma zapewnioną gospodarczą trwałość, jeśli złożono przynajmniej  pięcioletni okres użytkowania budynków lub budowli, lub innych obiektów budowlanych bezpośrednio związanych z wykonywaniem rybactwa przybrzeżnego. Mówiąc tutaj o rybactwie przybrzeżnym, nie mam na myśli ani żadnych kawiarni ani smażalni na plaży. Dla mnie kawiarnia dla plaży czy smażalnia na plaży nie jest rybactwem przybrzeżnym. Żeby sprawa i naszych intencji też do końca była jasna.”

 

P. Andrzej Brzeziński – radny – w tej konwencji, wpływały wnioski dot. warunków zabudowy. Czy wpłynęły jakiekolwiek wnioski dot. przystani morskiej, jeśli chodzi o jakąkolwiek zabudowę czy przebudowę?

 

P. Mirosław Hussakowski – wpłynął jeden wniosek o ustalenie warunków zabudowy, gdzie w tej chwili zawieszono postępowanie z uwagi na przyjęcie Programu Rozwoju Przystani Morskich w Gminie Rewal. Wniosek jest w postępowaniu zawieszony.

 

P. Jan Trafny – radny  zapytał, czy znane są  już jakieś szczegóły w sprawie planowanego spotkania z p. Skarbnikiem?

 

P. Robert Skraburski – wójt gminy – poprosił, aby radni zostali na Sali, aby ustalić terminy trzech najbliższych spotkań i przygotowali się do tych tematów strategicznych.

 

Ad. 20.Zakończenie obrad

O godz. 12: 50 zakończono obrady XXXVI Sesji Rady Gminy.

 

Protokołował                                                                                        Przewodnicząca Rady

 

Mariusz Owczarek                                                                  Joanna Drzewińska- Dąbrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 25-05-2013 14:34:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 25-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 25-05-2013 14:37:27