Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Jednostki Organizacyjnej Zieleń Gminy Rewal z siedzibą w Pogorzelicy

Zarządzenie Nr 26/2013

Wójta Gminy Rewal

z dnia 22 lipca 2013 roku

 

w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją

Jednostki Organizacyjnej Zieleń Gminy Rewal z siedzibą w Pogorzelicy

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.), w związku z § 2 ust.1 pkt.1 i § 3 Zarządzenia Nr 25/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 08 lipca 2013r. w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej Gminy Rewal o nazwie Jednostka organizacyjna „Zieleń Gminy Rewal” z siedzibą       w Pogorzelicy przy ul. Wojska Polskiego 17 oraz art. 26 ust. 4 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2013, poz. 330) zarządzam, co następuje:

 

§1

Przyjmuję  harmonogram czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej – Jednostki Organizacyjnej „Zieleń Gminy Rewal” z siedzibą w Pogorzelicy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia zlecam Likwidatorowi – Pani Luizie Juźwiak.

 

§3

Ogólny  nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia w zakresie posiadanych kompetencji i obowiązków sprawuje Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wójt Gminy

Robert Skraburski

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 26/2013 

Wójta Gminy Rewal

z dnia 22 lipca 2013r.

 

Harmonogram likwidacji

Jednostki Organizacyjnej Zieleń Gminy Rewal z siedzibą w Pogorzelicy

(zwanej dalej ZGR)

Termin realizacji

Osoba wykonująca

Zadanie do realizacji

Uwagi

Czynności formalno – prawne

do 22.07.2013

Likwidator

Zawiadomienie US, ZUS, GUS, PIP i PFRON o likwidacji ZGR

 

do 22.07.2013

 

 

Likwidator

Dokonanie zmiany posiadacza rachunku bankowego

 

do 31.07.2013

Likwidator

Rozwiązanie umów o media i świadczenie usług telekomunikacyjnych

 

do 31.07.2013

Likwidator

Powiadomienie innych kontrahentów o likwidacji ZGR

 

do 31.07.2013

Likwidator

Poinformowanie pracowników o przejęciu przez innego pracodawcę na podstawie art.231 k.p.

Zgodnie z obwiązującymi przepisami

do 31.07.2013

Wójt Gminy Rewal

Przekazanie kierownikowi ZGR informacji o dalszym zatrudnieniu

 

do 31.08.2013

Likwidator

Przekazanie mienia ruchomego wskazanym podmiotom

Zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego

Czynności finansowe

do 31.07.2013

Likwidator

 Sporządzenie planu finansowego likwidacji  

Określenie kosztu likwidacji

 

do 31.08.2013

Likwidator

Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji

Wg stanu na 30.06.2013

do 31.07.2013

 

 

Likwidator

Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji:

a) aktywów pieniężnych, depozytów, papierów wartościowych, rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków finansowych,

b) środków trwałych na dzień otwarcia likwidacji

Wg stanu na 30.06.2013

do 31.08.2013

Likwidator

Wypłata ewentualnych odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy

 

do 31.08.2013

Likwidator

Uregulowanie zobowiązań

Uregulowanie zobowiązań wobec ZUS, US ( tj. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczki na podatek od osób fizycznych) od wypłaconych wynagrodzeń i innych świadczeń

do 31.08.2013

Likwidator

Zamknięcie sald środków na rachunku bankowym oraz rozliczenie ZFŚS

Środki pozostałe na 31.08.2013 przekazane będą na rachunek Gminy Rewal

do 31.08.2013

Likwidator

1)      wykreślenie ZGR w Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym i wyrejestrowanie pracowników,

2)      wyrejestrowanie ZGR jako płatnika z ZUS i wyrejestrowanie pracowników

 

31.08.2013

Likwidator

Zawiadomienie PIP i PIS o zakończeniu likwidacji ZGR

 

do 31.08.2013

Likwidator

 

Przygotowanie wymaganych prawem sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych

 

do 31.08.2013

Likwidator

 

Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych drogą spisu z natury na dzień 31.08.2013r.

 

do 30.09.2013

Likwidator

 

1) Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 31.08.2013r.

2) Przygotowanie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2013 -31.08.2013

3) Przygotowanie bilansu zamknięcia likwidacji jednostki budżetowej

4) Sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego wg stanu na 31.08.2013r.

 

do 30.09.2013

Likwidator

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu procesu likwidacji

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 31-07-2013 11:02:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 31-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 31-07-2013 11:09:49