Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XLI/13


P R O T O K Ó Ł    Nr XLI / 13

 

XLI sesji Rady Gminy Rewal - nadzwyczajna, która odbyła się w dniu 27 czerwiec 2013 roku

w Urzędzie Gminy Rewal

 

Sesję rozpoczęto w dniu 27 czerwiec 2013r. o godz. 12:40 Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy - p. Joanna Drzewińska - Dąbrowska.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obrady są prawomocne, bowiem uczestniczy 11 radnych,

nieobecni radni:

p. Magdalena Balkowska - Nowak - usprawiedliwieni

p. Andrzej Brzeziński- usprawiedliwiony,

p. Marcin Smoczyk - usprawiedliwiony.

p. Jan Trafny - usprawiedliwiony.

Ustawowy skład Rady 15 osób - bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady - 8 osób, co stanowi wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwa.

 

Przewodnicząca Rady przeczytała wniosek p. Wójta Gminy Rewal o zwołanie sesji Nadzwyczajnej, wniosek stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad:

  P O R Z Ą D E K O B R A D

XLI SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 27.06.2013 roku - Nadzwyczajna

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 2. Przedstawienie porządku obrad

 3. Projekt uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2012r.

 1. relacja sprawozdawcy,

 2. stanowiska Komisji Rady,

 3. dyskusja,

 4. podjęcie uchwały

 1. Wolne wnioski i zapytania

 2. Zakończenie obrad

Pani Przewodnicząca przystąpiła do procedowania projektu uchwały.

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2012r.

P. Seweryn Babiło - Skarbnik Gminy przedstawił art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym”. Poinformował również radę, iż ze sprawozdaniami Państwo już się zapoznali przy uchwalaniu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

P. Zygmunt Wołejszo - poprosił, aby uwzględniono w treści uchwały dokładne nazewnictwo oraz dopisano nr załączników.

 1. bilans z wykonania budżetu Gminy Rewal sporządzony na dzień 31 grudnia 2012r., załącznik nr 1

 2. zbiorczy bilans Gminy Rewal sporządzony na dzień 31 grudnia 2012r.,załącznik nr 2

 3. zbiorczy rachunek zysków i strat Gminy Rewal za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012r., załącznik nr 3

 4. zbiorcze zestawienie zmian w funduszu Gminy Rewal sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r. załącznik nr 4

 5. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2012 rok załącznik nr 5

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projektu uchwały poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 radny, 3 radny wstrzymał się od głosowania, 1 radny głosował przeciw.

Uchwała została przyjęta  pozytywnie.

Ad. 4. Wolne wnioski i zapytania

P. Wójt - przekazał pisemne odp. na interpelacje złożone przez p. Bogusława Woźniaka dot. kosztów szczegółowych taboru kolejowego, oraz Wojciecha Pawluk vel Mikołajczuk dot. ceny wody.

P. Przewodnicząca przedstawiła pisma, które wpłynęły do Rady Gminy w ostatnim czasie.

P. Wójt - poinformował Radę, że wczoraj 26.06.2013r. w Urzędzie Gminy był Pan Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i zastała podpisana uroczyście umowa na dofinansowanie centrum Niechorza.

Ad. 5. Zakończenie obrad

O godz. 13:14 zakończono obrady XLI Sesji Rady Gminy nadzwyczajnej.

 

Protokółowała                                                                                       Przewodnicząca Rady

 Izabela Fiedukowicz - Pabin Joanna Drzewińska - Dąbrowska

                                                        

1

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik Nr 1 do protokołu .pdf (PDF, 17.49Kb) 2013-09-03 12:02:39 485 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Fiedukowicz - Pabin 03-09-2013 12:02:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 03-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Izabela Fiedukowicz - Pabin 03-09-2013 12:02:39