Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXIX/13

P R O T O K Ó Ł    Nr XXXIX / 13

 

XXXIX sesji Rady Gminy Rewal, która odbyła się w dniu 21 czerwiec 2013 roku

w Urzędzie Gminy Rewal

 

Sesję rozpoczęto w dniu 21 czerwiec 2013r. o godz. 10:07 Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – p. Joanna Drzewińska - Dąbrowska.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obrady są prawomocne, bowiem uczestniczy 15 radnych.

Ustawowy skład Rady 15 osób – bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady – 8 osób, co stanowi wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwa.

 

Przewodnicząca Rady przywitała zaproszonych gości,

P. Jan Trafny złożył wniosek o nie głosowanie protokółu z  XXXVIII, ponieważ nie otrzymał wersji drukowanej i nie mógł się zapoznać by wnieść swoje uwagi.

Za wycofaniem protokołu z XXXVIII sesji głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania, 1 radny głosował przeciw. Protokół z XXXVIII sesji został wycofany z procedowania.

Przewodnicząca Radyprzedstawiłaporządek obrad:

  P O R Z Ą D E K  O B R A D

XXXIX SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 21.06.2013 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Gminy
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów
 6. Projekt uchwały w sprawie:absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 7. Wolne wnioski i zapytania
 8. Zakończenie obrad

 

 

Przewodnicząca Rady zmieniony porządek obrad poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Porządek obrad został przyjęty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4 Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA

22.03.2013 – 24.05.2013

 1. NADMORSKA KOLEJ WĄSKOTOROWA – dofinansowanie

21 mln

 • Mamy zgodę pani konserwator na translokację dworca Niechorze,
 • Spotkaliśmy się z firmą HUSAR (Włocławek i Rewal), tematy spotkania: szanse zakończenia – uruchomienia kolejki lato 2013. (ostateczne spotkanie 04.06) oraz dalsze finansowanie.
 • W tym temacie byłem kilkakrotnie u Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego. Dostaliśmy gwarancję dodatkowych pieniędzy (walczymy o 5,8 przyznano nam 4 mln. na Rewitalizację Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej).
 • Budynek komunalny Rokita II – Chemik - prace idą bardzo dobrze. Mieszkania będą gotowe jesienią 2013 r. Dofinansowanie ok. 550 tys.
 • Place zabaw zakończone – rozpoczynamy grodzenie. Dofinansowanie ok. 200 tys.
 • Plac przy ulicy Sikorskiego – 3-krotny przetarg. Czekamy na podpisanie umowy z firmą STRABAG. Dofinansowanie ok. 500 tys. Będą utrudnienia latem.
 • Wchodzimy na jeden z trzech placyków Pobierowa „Zegar kwiatowy“. KOTWICA – ogłoszono przetarg.
 • Zakończyliśmy remont zejścia plażowego w Pogorzelicy za Ośrodkiem Cora.
 • Zakończyliśmy i uroczyście otworzyliśmy ulicę Plażową w Pogorzelicy.
 • Toaleta publiczna w Pobierowie już działa (nowy dzierżawca).
 •  Mamy pozwolenie na budowę na ścieżkę rowerowej Pobierowo – Pustkowo.
 •  Ścieżka rowerowa: Rewal – Niechorze – w uzgodnieniach.
 •  Ścieżka rowerowa – Trzęsacz – Rewal – wstrzymana ze względów proceduralnych.
 •  Ulica Grunwaldzka – od 10.06 zamykamy ulicę – mamy już 14 wniosków.
 •  Ulica Słoneczna w Pustkowie – czas realizacji czerwiec 2013.
 •  Rozstrzygnęliśmy przetarg na projekt Portu Rybackiego (100% dofinansowanie, są rezerwy).
 •  Projekt Mój Rynek – zgłoszony na dofinansowanie. Jest w ocenie merytorycznej.
 • Klifowa – prace trwają.
 •  Rozstrzygnęliśmy przetargi:
  • plaże – 2 pkt. – 37 tys.,
  • małe punkty handlowe – ok. 100 tys. – 50 pozycji
  • ośrodek zdrowia – 61 tys. – 50% obłożenia
  • nieruchomości – 5 + lokal – razem 2.024.000 (średnia z Pogorzelicy 319, średnia z Pobierowa 492)
 •  Remonty nawierzchni trwają.
 •  Parkomaty – rozstawiamy. Mamy zgodę Starostwa na nowe miejsca       

       parkingowe.

 1.  Negocjujemy:
  • zakończenie ścieżki rowerowej do Brzozowej,
  • przebudowę dwóch progów na Łokietka.
 2.  Miejsca parkingowe – Latarnia Morska – ogłosiliśmy przetarg

 03 czerwca rozstrzygnięcie,

 1.  24.05 Czyli dzisiaj rozstrzygnęliśmy przetarg na kosze uliczne.
 2.  23.05 rozstrzygnęliśmy przetarg na kwiaty (firma Butlewski).
 3.  Przez miesiąc trwała kompleksowa kontrola RIO – została zawieszona na trzy miesiące. Mam nadzieję, że następna opinia po kontroli jesiennej będzie radykalnie inna.
 4. Odbyły się pikniki majówkowe o różnej frekwencji i pomysłowości.
  • Myślę, że Rewal ze swoimi wielorybami bardzo mocno wpisuje się w kulturalną mapę imprez regionalnych.
  • Pogorzelica ma nowe miejsce na imprezy i po ilości bawiących się ludzi widać, że jest to dobre miejsce.
  • Wędkarze złowili rekordową ilość ryb, ale nie wiem ile sprzedaliśmy staroci w Pobierowie...
 5.  Święto Ludowe 33 – jak zwykle doskonała zabawa, podobno do białego rana.
 6.  Dom Kultury podsumował swoją działalność koncertowo.
 7.  A muzeum zapraszało na swoje nocne przedstawienie legend.
 8.  CIPR zakończył Rewaligę i nowym Mistrzem został Muzeum Trzęsacz.
 9.  Jutro zapraszam na „Święto Straży Pożarnych“ – powiatowe odbędą się w Pobierowie i wprowadzamy do jednostki nowy samochód.
 10.  Odbyło się Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Rewal“
  – p. Prezes uzyskała absolutorium.
 11.  Nasi Oldboye z LKS Wybrzeże Rewalskie obchodzili 10lecie istnienia.
 12.  Odbyły się zebrania wiejskie, tematem głównym była ustawa śmieciowa. Frekwencja bardzo duża.
 13.  Gościliśmy Przewodniczących Rad Gmin z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Gospodarzami gminy byli nasi przewodniczący p. Joanna i p. Bogusław. Równolegle świętowaliśmy u Straży Granicznej.
 14.  Prawdziwym hitem okazała się flaga na latarni morskiej – pomysł naszego Referatu Turystyki i Stowarzyszenia Miłośników Latarni.
 15.  Plaże – sypiemy Pustkowo. Rewal – Niechorze – jesień.
 16.  Fontanna i szyby w centrum Rewala do 15 czerwca.
 17.  Przetarg na śmieci 29.05.2013 r.
 18.  W najbliższym czasie spotkam się z sołtysami, aby ocenić przygotowania do sezonu i wysłuchać wnioski (p. Sekretarz).
 19.  Udało się porozumieć z p. Starostą w sprawie parkingów przy ulicach powiatowych – teraz walczymy o taras widokowy.

 

P. Wójt Robert Skraburski  - poprosił o wyrozumiałość na brak odp. na ostatnio złożone interpelacje, zapewnił, że zostaną one złożone na następnej sesji.

 

Ad. 5. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów

 

P. Jacek Jędrzejko – „… przetargu na Jana z Kolna, 20m od plaży pod ogródek gastronomiczny jednym z warunków do przetargu było, był fakt, że nie może to być ogródek gastronomiczny pod namioty, obecnie na tych 400m stoi właśnie namiot z napisem „Moja babi czka pochodzi z Chanowa”  chciałem spytać jak Tosie stało, że stoi w tym właśnie miejscu namiot i jaka tam była kwota tego przetargu? A druga interpelacja dotyczy zejścia nad morze na ulicy Moniuszki wydaje mi się, że ciężko mizerią budżetową tłumaczyć fakt, że tak na 10 cm sterczą tam płyty betonowe w miejscu gdzie ludzie idą na plażę”.

P. Marcin Smoczyk – „Wdrażanie ustawy śmieciowej, – kiedy mieszkańcy dostana pojemniki i czy w ogóle dostaną na śmieci nie segregowane i naśmieci segregowane za tydzień właściwie ruszamy. W jakie dni będzie wywóz tych śmieci nie ma harmonogramu wywozu mieszkańcy niewiedzą jak się maja przygotować do sezonu… proszę o odp. jeszcze na tej sesji. Czy zapłacone jest za obsługę kotłowni firmie RWE czy należy spodziewać się wyłączania ciepłej wody dla kolonistów podczas wakacji ?”.

P. Jan Trafny- „Ja mam jeszcze pytanie o obiekt, który powstaje na rogu ul. Wschodniej i Bursztynowej w Niechorzu, czy ktoś wydawał zgodę na zajęcie części chodnika pod ten obiekt, jeżeli tak to, kto?”.

P. Piotr Lęcznar – „ Ja na ostatniej sesji zadawałem pytanie odnośnie toalety z Pobierowa, pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty chciałem zapytać czy zmieniły się warunki umowy, jeżeli tak to czy na jakiej zasadzie będzie to funkcjonować jak będzie otwarta, czy godziny się zmieniły”.

P. Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk –„ chciałbym uzyskać odpowiedź, w jakim stanie prawnym jest obecna umowa z firmą ubezpieczeniową pomiędzy Urzędem Gminy a firmą, która ubezpiecza chciałbym dzisiaj  uzyskać odpowiedź.”.

P. Marcin Smoczyk – „co z tymi, co nie dostaną od 1 lipca śmietników?”

P. Wójt- udzielił, odp. na interpelację, dot. śmietników poinformował, że część z nich zostanie odkupiona od tych firm, które do tej pory miały podpisane z mieszkańcami  umowy, aby uniknąć takich kłopotów, będą również drukowane broszury, ulotki plakaty.

 

Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę od 10:35 do 10:59

 

P. Skarbnik – Seweryn Babiło poprosił o zabranie głosu

„Chciałem Państwa poinformować o efektach rezultatach najbliższych planach, jeżeli chodzi o restrukturyzację globalną restrukturyzację zadłużenia jest to istotne z tego względu, że prace trwają na tempie obecnie na dzień dzisiejszy jesteśmy po spotkaniu z Zarządem Banku Spółdzielczego w  Gryficach wspólnie z Panem Wójtem omawialiśmy kwestię rozterminowania na dłuższy okres czasu naszych zobowiązań w wobec banku Spółdzielczego w Gryficach przy  jednoczesnym  przejęciu części zobowiązań firmy Magellan w tym udziale, którym jesteśmy zobowiązani w wobec banku Spółdzielczego, tutaj jest naprawdę duża wola współpracy Banku Spółdzielczego … Drugą istotną informacją jest to, że do poniedziałku teraz następnego dostaniemy przekształconą weryfikację stanu finansów publicznych, stanu finansów Gminy Rewal przepraszam  Program Naprawczy .. przekroczenie podstawowego wskażnika60% wobec powyższego tutaj powinniśmy zwołania intensywnych rozmów z Inter Konsanting spotkaliśmy się z Panem w poniedziałek i z Panem Wójtem omówiliśmy szczegółowo warianty, które chcemy przyjąć do programu naprawczego. Program naprawczy do 31 zostanie sporządzony. Trzecią istotną informacją jest to, że … chcielibyśmy ten program naprawczy wprowadzić w formie uchwały na najbliższą sesję … Wstępne informacje, jakie uzyskałem od banku to jest przygotowanie formalnego wniosku do instytucji finansujących tego banku restrukturyzujące nasz zadłużenie no i tak naprawdę ruszymy z całą machiną uchwał nie ukrywam, że być może będę zmuszony prosić państwa o jakąś sesję nadzwyczajną w miesiącu lipcu, jeżeli chodzi o czy pod koniec lipca … jest założenie takie żeby do końca sierpnia zakończyć kompleksowo całość restrukturyzacji związku z powyższym ta intensywność przybrała już teraz na sile są konkretne kroki w celu restrukturyzowania tego zadłużenia i wydaje mi się, że już przy ewidentnej pomocy Państwa ….. chciałbym zaznaczyć, że takie działania są podejmowane …”.

 

 

 

 

 

 

Pani Przewodnicząca przystąpiła do procedowania projektu  uchwały.

 

 

Ad. 6.  Projekt uchwały w sprawie:absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012

Pani Przewodnicząca poprosiła o relacje sprawozdawcy.

P. Wójt Robert Skraburski- „ Jeśli chodzi o rok 2012 pomimo narastającego kryzysu i problemów finansowych udało się jednak zrealizować wiele przedsięwzięć pokusiłem się o takie krótkie sprawozdanie dużych i małych inwestycji zaplanowane było 163 także jest to ciągle bardzo wysoki wysoka ilość inwestycji ze 163 inwestycji 132 inwestycje zostały zrealizowane w 100% pozostałe każda jest albo w trakcje realizacji a 2 czy 3 spadły całkowicie z realizacji także Państwo widzicie pomimo takich czy innych nastrojów takiej czy innej opinii poziom inwestycyjny i realizacja tych inwestycji ciągle jest bardzo wysoka.Myślę, że wpływ ma na to wszystko jakby porażka na największej naszej inwestycji i te mniejsze inwestycje rozpatrywane zawsze są przez pryzmat remontu nadmorskiej kolej wąskotorowej i z tego też tytułu jest taka jakby wizerunkowość, jeśli chodzi o tematy realizacji inwestycji jeszcze raz powiem, że na 160 parę inwestycji ponad 130 inwestycji zostało zrealizowanych z budżetu 2012 pokrótce są to różne inwestycje, inwestycje duże i małe, ale były tez tematy, które jakby nie inwestycje, ale jednak naszej wspólnej pracy i naszych jakiś tam prac na ten temat związany np. z Polskim Związkiem Wędkarskim po raz kolejny udaje się nam zabezpieczyć jezioro i co roku te jezioro jest bogatsze …w rybę acz kol wiek nie udało nam się zrealizować pomostów wędkarskich, z których wędkarze mogliby korzystać i to jest na minus a na plus przyjęliśmy Program Rozwoju Przystani Rybackich i mamy jakby docelowo wiemy, w jakim kierunku chcemy zmierzać no i występujemy z wnioskami o największy projekt realizacji i szukamy pieniędzy zaznaczam 100% finansowania na tą inwestycję. Jeśli chodzi o kolejkę wąskotorową to jest na pewno terminowo nie wyrobimy się tak jak myśleliśmy na początku lipca kolejkę odpalić brakuje dosłownie 300 400 metrów torów tak jak Państwo zadaję sobie to pytanie, po co ładne dworce jak nie ma właśnie tych kilku set metrów torów mamy wagony po remoncie a nie ma najważniejszego elementu, czyli naszej kolejki, bo to mogę zapewnić to trwają prace bardziej intensywne w tej chwili żeby dogadać się z firmą IPN i Hussar żeby powrócili na budowy i żeby dokończyli tą inwestycję no i druga rzecz, która się udała zgoda Pani konserwator na translokację obiektu już nie musimy używać rolek wrotek… na pewno to będzie wielokrotnie tańsze od przedziwnego projektu i myślę, że też małym sukcesem zakończy się dofinansowanie kolejnych 4 czy 5 mln na kolejkę wąskotorową to także nam pomorze w wizerunku budżetowej jednak podratować te finanse. Nie udało nam się w tamtym roku zrealizować remontu dachu dworca w Trzebiatowie, ale gdzie płonie las czasem niektóre różne przypadki trzeba poświęcić. Zrealizowaliśmy razem z województwem projekt skrzyżowania Pustkowo a w tej chwili razem z naszymi przedstawicielami, czyli Panem Oświęcimskim i P. Łąckim walczymy o to by 102 proszę Państwa była naszą strategiczną drogą żeby była wpisana na listę indykatywną. W tamtym roku mieliśmy zrealizować ten projekt sam projekt udało się nam to zrobić... jeśli chodzi o drogi powiatowe to dwie drogi powiatowe wspieraliśmy, jedną drogę wspieraliśmy do Ninikowo Karnice a drugą Pobierowo Gostyń. Ninikowo Karnice jak Państwo wiecie nie została zrealizowana w tej chwili razem z Panem Gandurskim pracujemy nad grupą radnych, która by mogła wesprzeć naszą inicjatywę żeby jednak nie prowadzić drogę nad Dreżewo, która kosztuje wielokrotnie drożej a jakby stary pomysł poprowadzić do Karnice Rewal przez Ninikowo myślę, że to jest najlepsza droga. Druga droga Pobierowo Gostyń razem z powiatem kamieńskim droga w tej chwili jest projektowana nasza rola to udział finansowy w tym projekcje. Zrealizowaliśmy kilkanaście dróg choćby cały kwartał Pobierowo. Nieraz słyszę, że się nic nie zrobiło kwartał Pobierowo kosztował ponad 3mln zł także był współfinansowany ze środków... W Rewalu nieudało się zrealizować ul. Parkowej acz kol wiek w budżecie jak Państwo wiecie był tylko projekt, który został zrobiony aczkolwiek nie udało się tego zrobić i nie dokończona ul. Dworcowa brakuje chodnika po prawej stronie i wjazdów na posesje. Została zakończona za to ul. Łokietka no i tutaj zabrakło nam pieniędzy na oświetlenie …… zakończyliśmy ul. Sportową w Śliwinie …. W Niechorzu mieliśmy zrealizować ul. Spokojną nie udało się zdobyć w tej chwili trwa projektowanie tej ul. a w Pogorzelicy mieliśmy do wykonania ul. Słoneczną i drogę techniczną i oby dwie te ulice zostały  zrealizowane. Jeśli chodzi o ścieszki rowerowe no to tutaj myślę, że jest praktycznie bardzo dobra realizacja … Nie zrealizowaliśmy ul. Sikorskiego aczkolwiek ze spóźnieniem, ale umowa jest podpisana i plac budowy został przekazany... Plac Sybiraka został oddany i zakończony. No i mieliśmy wykonać projekt centrum Niechorza projekt został zrealizowany w tej chwili czeka także na decyzję najważniejszą, czyli podpisanie umowy na dofinansowanie. Mieliśmy poprawić funkcjonowanie fontanny to w wolnych wnioskach… a co do tematów strategicznych związanych z morzem trwa projektowanie mola w Pobierowie te prace nie zostały przerwane aczkolwiek wydłużają się ze względu na przyjecie planu … jest przeprojektowywana przystań na port, jeśli chodzi o Niechorze. Nie udało się zrealizować zejścia plażowego w Pobierowie przy ulicy Mickiewicza … Z małych rzeczy jak Państwo wiecie wydaliśmy nowe przewodniki turystyczne kolejne przewodniki powstają, powstają rzeczy związane z turystyką teraz na wolnych wnioskach możemy Państwu pokazać najnowsze nasze rzeczy, czyli pamiątki certyfikowane, które gmina Rewal będzie także sprzedawała, działają dwie kamery trzecia kamera internetowa ruszy także lada dzień także te rzeczy zostały zrealizowane. czeka jeszcze na podpisanie umowy u Starosty Regionalny system informacji turystycznej a więc infomaty w naszych miejscowościach punkty informacji turystycznej. Zrealizowany i realizowany jest przebudowa budynku komunalnego socjalnego rokita 2 … Nieruchomości no sprzedaliśmy to, co na ostatniej chyba komisji rozmawialiśmy w 2012 roku sprzedaliśmy nieruchomości za około 9 mln zł. w latach poprzednich było to 12 i 15 mln. także jak Państwo widzicie w tej dziedzinie jest największy regres no i mamy pozwolenie na budowę budynków socjalnych w Pobierowie oraz podpisaną z Markiem promesę na dofinansowanie takiej inwestycji. Udało się uchwalić dwa plany zagospodarowania Pobierowo – Południe i Trzęsacz – północna kolejne czekają, oraz podpisaliśmy umowę na studium uwarunkowań kierunku zagospodarowań przestrzennego gminy Rewal … Drobny remont piętra Urzędu Gminy … Współfinansowany projekt komputerowy …i młodzież w działaniu, … jak co roku wsparliśmy policje i straż graniczną i naszych ochotników strażaków jak Państwo wiedzą dwa nowe samochody do dwóch ochotniczych straży zostały zakupione tutaj przy bardzo dużej pomocy naczelnego strażaka, kim jest Pan Konstanty Oświęcimski koszt tych samochodów jest około miliona dwustu, ale z naszego budżetu wydaliśmy nie cały milion złotych reszta to były pieniądze pozyskane czy to przez samych strażaków czy dzięki staraniom naszego posła. Zrealizowaliśmy remont kapitalny dachu szkoły w Niechorzu...ilość dzieciaków to jest ponad 646 dzieciaków mamy w naszych szkołach, … jeśli chodzi o nauczanie to rok 2012 był rokiem wyjątkowym w naszej Gminie mieliśmy 6 finalistów konkursów 2 laureatów i 7 laureatów w konkursach przedmiotowych także proszę mi wierzyć, że jeszcze nigdy chyba w historii gminy tylu laureatów, a więc bardzo dobre roczniki, które w tej chwili uczą się w szkołach w województwie. Także, jakość nauczania ciągle jest wysoka… Pieniądze przekazywaliśmy na wszelkie instytucje jak Państwo wiecie a więc Rady Sołeckie, Rady Rodziców, Koła Rencistów, Koła Gospodyń, Uniwersytet III Wieku szereg instytucji wspieraliśmy tutaj razem z Państwem myślę, że to także pozytywnie wpływa na wizerunek i życie w naszej gminie, że nie tylko inwestycje, ale także życie społeczne jest dla nas bardzo ważne. Koszt dowozu dzieci do szkół to jest około 290 tys. zł. w tym roku postaramy się żeby troszeczkę zbić te koszty na zasadzie chcielibyśmy ograniczyć jednak ilość klas małych niepełnych tutaj wspólnie z dyrektorami musimy wypracować stanowisko, w jaki sposób te troszeczkę kosztów zaoszczędzić. Schronisko Młodzieżowe oprócz subwencji oświatowej generuje przychody na poziomie ponad dwustu dwieście dziesięć tys. Zrealizowaliśmy kilka inwestycji z dziedziny kanalizacji deszczowej … Zakończyliśmy budowę toalety w Pobierowie odwodniliśmy cały kwartał także w Pobierowie a w Niechorzu zakończyliśmy  ul. Polną… Nie udało się zrealizować separatora ulica Saperska Parkowa… Działają, solary na hali sportowej… i dział połykacz do plastików… Kluby sportowe także dzięki temu budżetowi są dofinansowane i Cooku korzystają z naszych pieniędzy. Jeśli chodzi o zabytki uzyskaliśmy pozwolenie na budowę parku etnograficznego Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu to się udało nie skończyliśmy koncepcji Śliwin wieś zdrowego życia i tutaj ze stowarzyszeniem zabiegamy o pieniądze od Marszałka na realizację projektu. Postawiliśmy place zabaw są ogrodzone …”.

P. Wójt Robert Skraburski wymienił również nagrody, jakie otrzymała Gmina.

P. Robert Skraburski- „…Budżet był trudny czasy są bardzo trudne Państwo opinię Izby Obrachunkowej znają niektóre tematy z tej opinii bronią się niektóre jak Państwo wiecie trudno obronić, jeżeli spojrzymy na cały rok działalności gminy niektórych bardzo trudnych niektórych warunków znacie Państwo sprawy związane z odcinaniem gazu czy nie zapłaceniem na czas tej czy innej firmie czy takie rzeczy wiemy dobrze, że te niepokoje u Państw występują, … Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w większości przypadków niemieliśmy trudnych… Po raz kolejny nasze plaże wszystkie zostały uhonorowane błękitnymi flagami także to jest jak Państwo widzicie na poważny plus, że gmina walczy o to żeby na gryfie turystycznym ciągle być wysoko i tak jesteśmy spostrzegani to tyle proszę Państwa o sprawozdaniu bardziej merytorycznym niż finansowy”.

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska  Komisji Rewizyjnej.

Pani Przewodnicząca również poprosiła o odczytanie dokumentu uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej.

 

P. Kazimierz Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dnia 4 czerwca2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rewal absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

 

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal z tytułu wykonania budżetu za 2012r.

 

P. Kazimierz Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – „Komisja Rewizyjna powyższy wniosek, który stawiałem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Rewal za wykonanie budżetu za 2012 rok głosowała imiennie jednogłośnie i wniosek trzema głosami za i jeden nieobecny usprawiedliwiony wobec powyższego stawiam wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta za wykonanie budżetu za 2012 rok.”.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały w wersji udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Rewal  pozytywnie,

przy 2 głosach za i 3 głosach wstrzymujących.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały w wersji udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Rewal pozytywnie,

 przy 2 głosach za i 2 głosach wstrzymujących.

Pani Przewodnicząca –„proszę Panią sekretarz by zechciała powiedzieć, co to znaczy większość bezwzględna”.

P. Sekretarz Wioletta Brzezińska-„ Proszę Państwa, jeżeli chodzi o projekt uchwały stosownie do art.28 ustawy o samorządzie gminnym udzielenia absolutorium podejmuje tzw. bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Ustawowy skład Rady Gminy bezwzględny wynosi, 7 + 1 czyli osiem osób tutaj nie jest zwykłą większością tylko bezwzględną, czyli ta uchwała, jeżeli ma przejść to musi być 8 głosów za udzieleniem tak za zwyczaj są zwykłe głosowania a tu bezwzględna większość zgodnie z ustawą”.

P. Bogusław Woźniak Wiceprzewodniczący Rady –„ Proszę Państwa chciałbym, aby była pełna jasność w podejmowaniu tak ważnej decyzji, jaką jest udzielenie absolutorium dla Wójta. Ze względu na nie przyjecie sprawozdania finansowego Wójta za rok, 2012które to słowo tutaj nie padło uważam to za swojego rodzaju no przemilczenie pewnego rodzaju faktu i o tym fakcie należy w sposób publiczny mówić, że taka sytuacja miała miejsce nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, ale trzeba też szukać pozytywu w tym, co przez Gminę było robione i ja starałem się sie takie pozytywy znaleźć w projekcie uchwały tutaj podanej nam pod głosowanie i rozwagę jest 5 pkt. Z tych 5 pkt. Ja byłbym za daniem plusa tylko w dwóch miejscach pozostałe są negatywne, ale takim plusem byłby byłaby też wypowiedź tu Pana Wójta i sprawozdania, które Pan przedstawił i to, jaka jest rzeczywistość to znaczy to, co mamy w naszej Gminie niemniej idąc jeszcze dalej i to, co żeśmy usłyszeli na dzisiejszej sesji ja bym wnioskował tak ogólnie mówiąc o nie rozpatrywanie w dniu dzisiejszym sprawy absolutorium i głosowanie nad absolutorium, bo zawsze lepiej jest, gdy to absolutorium przejdzie nie 8 głosami a 10 na przykład i przełożenie głosowania ogłoszenie na dzisiaj przerwy i przełożenie tego głosowania na 27 czerwca br. z bardzo prostego powodu na podstawie wypowiedzi P. Skarbnika, która padła tutaj będziemy musieli w tym samym dniu podjąć uchwałę na temat restrukturyzacji całego długu czas na podjęcie uchwały na absolutorium mamy do 30 czerwca, czyli tą uchwałę o udzieleniu absolutorium, jeżeli udzielimy tego absolutorium równie dobrze możemy podjąć sobotę, 29 ale moja propozycja jest taka, aby ogłosić przerwę do 27 zebrać się godzinę wcześniej i w sposób dokładny dowiedzieć się ile w końcu tego długu jest w Banku Spółdzielczym w Gryficach w BKG w Warszawie w Banku Nordea w Gdańsku, bo mimo tego, że czytamy cały szereg sprawozdań ja nie mam jasnego obrazu o stanie finansów Gminy i w dniu dzisiejszym ja nie mogę podnieść ręki za tym, że ja udzielam Wójtowi absolutorium, bo ja mówiłem o pozytywach proszę Państwa i znalazłem jeden pozytyw porównując pewne cyfry za rok 2011 i 2012 i tak proszę Państwa odwołam się do protokołu Komisji Rewizyjnej planowane dochody budżetowe w 2011 zostały wykonane w 56, 89% w roku, o którym mówimy 69 a więc rok bieżący jest już tutaj lepszy, planowane dochody własne w roku 11 były wykonane w 56% w roku bieżącym, 68 ale nie na tym polega sprawa, bo dalej i tak będzie ta sprawa wyglądała w ten sam sposób, ale diabeł pokusił mnie zajrzeć w dalsze materiały tej, że samej Komisji Rewizyjnej i sięgnąć do sprawozdania i prosiłbym nie winem, kogo Panie Skarbniku i Panie Wójcie proszę uprzejmie o uwagę w załącznikach np. mam takie sprawozdanie jak rachunek strat i zysków jednostki w nawiasie wariant porównawczy, jako załącznik do Komisji Rewizyjnej sprawozdanie to jest podane z datą 31 .12.2012 ja sobie pozwoliłem porównać to, że samo sprawozdanie za rok 2011 i mam konkretne pytanie, dlaczego jest tak duża niezgodność stan na koniec roku poprzedniego tam jest taka rubryka i stan na Konic roku bieżącego na przykład w symbolice, która tam jest przychody netto ze sprzedaży produktu podaję to, co tutaj się zgadza z sprawozdaniu na koniec roku 12 jest stan na koniec roku poprzedniego sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy stan na koniec roku bieżącego dziewięćset osiemdziesiąt dwa i teraz patrzymy na sprawozdanie z 2011 i mamy stan na koniec roku bieżącego sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy a więc to, co czytałem, czyli nam się zgadza, stan na koniec roku poprzedniego sto trzydzieści siedem ta kwota nam tu się zgadza, natomiast następnie cały szereg kwot są nie zgodne nie chcę Państwa zanudzać kwotami, ale kto sobie życzy to proszę zajrzeć do tych dwóch sprawozdań, bo dalej mi się to będzie zgadzało w dziale inne świadczenia finansowe z budżetu w roku 11 jest wykazane milion trzysta siedemdziesiąt sześć i tutaj się rozpoczyna w roku, o którym rozpatrujemy milion trzysta siedemdziesiąt sześć, czyli tylko w trzech miejscach następuje zgodność tego sprawozdania, ja, jako nie fachowiec od finansów a widząc te różnice uprzejmie proszę o wyjaśnienie tych różnic w tym, że sprawozdaniu. Jeżeli nie będziecie mogli Państwo znaleźć w stanie tego znaleźć, ale tego nie trzeba mocno szukać. W pozostałych sprawozdaniach z tej grupy załączonych i nam przekazanych nie widziałem rozbieżności. związku z tym wnioskiem, który złożyłem na wstępie prosiłbym również ustosunkowanie się i konkretne wyjaśnienia tego ostatniego pisma, które Pan Skarbnik był uprzejmy sporządzić do Pana Prezesa RIO z podaniem do wiadomości do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do Ministerstwa Finansów do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych do Wojewody i do nas, aby sprecyzować te działania między innymi takim sprecyzowaniem tych działań byłoby przedstawienie tej uchwały z jednego momentu tam na 27 grudnia, ponieważ w tym piśmie tam pisze o Bankach, ale to pismo można podzielić na kilka części w pierwszej części jest odwołanie się do ustawy o finansach publicznych art. 86 i 87 ja bym prosił, aby zostały nam przedstawione związku z zapisami tymi przede wszystkim program sanacji, jako w całości, bo przepisy ustawy o finansach publicznych wymagają tam cały szereg jest jeszcze innych spraw, ale przede wszystkim jakiś program sanacji. Ja uważam, że jeżeli robiło się tak dużo to on jest prawie gotowy. Bo idąc tutaj dalej z tym programem sanacji też nie mamy konkretnego obrazu, ponieważ pan stwierdza, że cytuje tutaj ze względu na fakt, iż w trakcie przygotowania opracowania pojawiły kolejne aspekty mogące mieć duży wpływ na wartość merytoryczną dokumentu ostateczna wersja powyższej weryfikacji przedstawiona została dopiero w miesiącu kwietniu 2013r. … i tutaj jest mowa o tej analizie i restrukturyzacji długu to jest ta specyfikacja stanu finansu ona nam została przedstawiona za miesiąc luty a tutaj Pan pisze o kwietniu, więc widocznie jest coś nowego może być dodatkowym plusem za głosowaniem. Chciałbym tez wiedzieć tak jak w tym piśmie dodane jest w dalszej części, że jednocześnie prowadzone są rozmowy z poszczególnymi wykonawcami, którzy realizowali zadania inwestycyjne na zlecenie Urzędu Gminy chciałbym wiedzieć, jacy to wykonawcy, jakich prac no i o czym się z nimi rozmawia. O referacie kolejnictwa sobie na razie darujemy, chociaż i za tym idą bardzo duże pieniądze, ale należałoby w sposób chyba bardziej sprecyzowany wypowiedzieć się na temat i to jest i pytanie nawet i do pani Prezes na temat przejęcia tej Zieleni miejskiej i na temat tej kwoty milion sześćset a może to będzie dwa a może półtora nie wiem, ale to jest sprawa bardzo istotna. Ja uważam, że te zwiększą ostrożnością należałoby podchodzić do tego rodzaju stwierdzeń jak na przykład oszczędności w zatrudnieniu i ilości etatów i wychodzenia z taka informacją na, zewnątrz, bo jeżeli w tym samym piśmie pisze się, że zwiększa się zatrudnienie w wydziale finansów i budżetu to, to pismo, jako całość ono jest już w sobie mało logiczne. Dalej też..może w pełni mamy informację o spółce akcyjnej Magellan, ale ponieważ ona była informacja o tym była przekazana nam w częściach dozowana i być może na ostatnim spotkaniu nawet doszło do nieporozumienia, gdy ja się pytałem o interpelacje i tam chodziło o różne etapy tej samej umowy, to może byście Panowie, ponieważ wy macie to wszystko razem macie policzone to Mozę w sposób taki sprecyzowany na 27 to byli byście w stanie przygotować tą skompensowaną odpowiedź na tą interpelacje, która była wcześniej złożona. Ja już bym w tej sprawie odstąpiłbym nawet od odpowiedzi na kolejce i jestem gotowy z kolejka czekać do września nie tyko do końca sierpnia żeby to ktoś Panom przygotował i przedstawił. Chciałbym po prostu w sposób zdecydowany wiedzieć jasno mieć wyłożone zlewa na prawo czarno na białym. Bo nawet w tedy powstaną pomyłki, o czym już mówiłem i wskazałem. Niech nie będzie nigdzie stwierdzenia w zdaniu, które cytowałem na poprzednim posiedzeniu komisji finanse są finansami publicznymi gminy i są w pełni jawne. Ponawiam ten swój wniosek, który podałem do koleżanek i kolegów o to, aby sprawę załatwić w sposób zdecydowany na następnej sesji a dzisiaj prosiłbym koleżankę przewodniczącą, jeżeli państwo się na to zgodzą, bo ja po prostu proszę o zgodę. Pani Przewodnicząca może podjąć decyzję sama.”.

Pani PrzewodniczącaRady – „poproszę Panią prawnik”.

 

Pani Aleksandra Ciszek Radca Prawny– „Proszę Państwa z reguły sesja powinna być zrealizowana zgodnie z porządkiem obrad, porządek obrad Państwo przyjęliście i ta uchwała jest przewidziana w porządku obrad do głosowania, może się zdarzyć, że sesja zostaje przerwana, ale wtedy, gdy porządek obrad proszę Państwa jest tak rozłożony wyczerpujący, długi, że na przykład zastaje noc Radę i nie jest już w stanie obradować, może wtedy przerwać, ale przerywa się na wniosek i głosuje cała rada, natomiast powinno to być ewentualnie w Statucie Gminy, czego nie mamy tutaj odnośnie takiej sytuacji, myślę, że winniśmy realizować porządek obrad, nie mamy żadnej podstawy żeby go nie zrealizować”.

 

P. Bogusław Woźniak Wiceprzewodniczący Rady –„ Ja z kolei proszę Panią uważam, że mamy podstawę do tego, dlatego, że żeśmy dostali dodatkową informację, że mamy mówić o programie naprawczym, który mamy, jako Radni przyjąć uchwałą, która będzie gotowa na 27 czerwca”.

Pani Aleksandra Ciszek Radca Prawny – „Ale to jest realizacja budżetu prawda”.

Pan Radny Andrzej Brzeziński- „ ale może uporządkujmy temat, według zgłoszeń zabierać głos żeby się nie tak sobie przekrzykiwać, bo jesteśmy na sesji. Ja tylko chciałbym zapytać Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, bo się Pan Radny Woźniak powoływał na protokół czy w dniu komisji był znany protokół dla Pana Woźniaka? Jak tak posłuchałem to powinienem zapytać, dlaczego tego nie artykułował na komisji”.

 

Pan Skarbnik Seweryn Babiło  - „ Ja chciałbym się ustosunkować dokwestii, co Pan Woźniak

przedstawił, co do samego bilansu, sprawozdanie finansowe w postaci bilansu jednostki samorządu terytorialnego zbiorcze rachunek zysku i strat a także zestawienie zmian funduszy jednostek, jako bilans z  wykonania budżetu  są obligatoryjnymi dokumentami do tego, żeby móc w ogóle procedować wykonanie budżetu, aczkolwiek absolutorium Wójta. Jeżeli chodzi o kwestię nieścisłości poszczególnych stan, jak wygląda zgodnie z ustawą o rachunkowości stan na koniec roku poprzedniego powinien być otwarciem roku następnego i to powinno być odzwierciedleniem w budżecie, jednakże ustawa daje również możliwość skorygowania pewnych danych, jeżeli w trakcie roku budżetowego pojawią się, jakie kol wiek przesłanki ku temu, że taka możliwość jest, ze taka konieczność jest sporządzenia korekty sprawozdania taką korektę sprawozdania się sporządza. Wówczas należałoby poprawić bilanse otwarcia na początek okresu sprawozdawczego okresu budżetowego i również w tym momencie nie będzie miało to odzwierciedlenie, jeżeli chodzi o zamknięcie roku poprzedniego. Miałem już z tym nie jednokrotnie do czynienia, kiedy pojawiały się pewne nieścisłości, które należało w trakcje roku budżetowego skorygować. Dokonywało się korekty sprawozdań wobec powyższego te stany tak jak Pan zauważył w samym bilansie się powinny zgadzać tutaj korekt sobie nie przypominam. Jeszcze chciałbym tylko powiedzieć w tym momencie, że jest to zestawienie zbiorcze nie tylko z Urzędu Gminy, ale z wszystkich jednostek organizacyjnych tak, więc jeśli takie nie ścisłości się pojawiły ja mogę je przeanalizować oczywiście, ale wydaje mi się, że tutaj akurat błędu żadnego nie powinno być. Jeżeli chodzi o ustosunkowanie się do pisma, które tutaj przedstawiłem do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej i wszystkich wymienionych poniżej podmiotów, które są zainteresowane naszym długiem publicznym i dalszymi naszymi krokami, powiem w ten sposób uszczegółowienie jak najbardziej tylko proszę zauważyć, że jest obecnie na dzień dzisiejszy pojawiają się nowe fakty tak, żyjemy, że tak powiem od telefonu do telefonu, jeżeli dzwoni Nordea przyjeżdża i stawiamy konkretne kroki w celu sporządzenia takiego planu naprawczego chcemy wprowadzić uchwały Rady, chcemy sporządzić formalne wnioski. W trakcie sporządzania tego pisma, czy nawet w trakcje Komisji Rewizyjnej nie miałem jeszcze takich wiadomości stąd też być może te informacje nie są do końca precyzyjne, może nie tyle precyzyjne, co bardziej ogólne teraz mam już konkrety przedstawiam na każdej komisji staram się Państwu przedstawiać sytuację, jaka ma miejsce jak to się wszystko zmienia, to, że się zmienia teraz to tylko oczywiście, bo to są już konkretne działania, to nie jest już mówienie o tym, że może kiedyś sporządzimy wniosek restrukturyzacyjny może do końca roku się uda, tylko mamy konkretne już tak naprawdę terminy spotkań, sporządzania wniosków, ewentualnych uchwał rady, rozmów z regionalną, przewidywany termin na koniec sierpnia, jeżeli chodzi o restrukturyzację. Trudno było w tym piśmie, jakie kol wiek szczegóły uwzględnić, myślę, że jeżeli jest taka potrzeba ja uszczegółowię to pismo i wyślę ponownie do Regionalnej i powiadomię ją znowu o tym, że takie kroki są przedsięwzięte. Tak jak mówię sytuacja zmienia się na bieżąco. Jeżeli chodzi o Magellana tutaj Pan zadał pytanie, dlaczego w kwietniu taki zapis ja Państwu powiem, że taki zapis nie zadowoliłby nas stan deputacji finansów i jego merytoryczna zawartość, jeżeli chodzi nie tylko o nas Urzędu Gminy, ale również banki, które współpracują z nami już tak naprawdę w formie zaawansowanej. Wobec powyższego zwróciliśmy się nie tylko my, ale również banki do Inwest Consalting, aby przeprowadził ponowną analizę sporządził aneks do tej umowy. Umowa została oczywiście przekazana Państwu jak dobrze pamiętam, musiałbym to sprawdzić nie chciałbym przekłamania wypowiedzi … w miesiącu kwietniu dotarł już do nas ten aneks, który że tak powiem po spotkaniu z bankami dawał nam pewne opcje możliwości jakiś schemat, który żeśmy wpracowaliśmy i między innymi ten okres 10-letni spłaty z ratą galonowa, który w dwóch wersjach pojawił się w tym, że opracowaniu. Jeszcze, jeżeli chodzi tutaj o zatrudnienie odniosę się w ten sposób, że nieścisłość polega na tym, że zatrudnienie w wydziale budżetu i finansów spowodowane zostało problemami, rzeczywiście tutaj w ramach budżetu w ramach mojego wydziału jednakże jest to zaznaczam zatrudnienie czasowe, nie mówimy o oszczędnościach faktycznych, które chcemy w ramach 20% zrealizować w trakcje budżetu a nie o docelowym zatrudnianiu osób na umowę o pracę na czas nieokreślony są to osoby zatrudnione na trzy miesiące tak naprawdę, z którymi się pożegnamy po trzech miesiącach. Nie tutaj nie możemy mówić o tym, że faktycznie te zatrudnienie jest zwiększane skoro piszemy, że tutaj naprawdę oszczędzamy na tym zatrudnieni…, Jeśli chodzi o Magellana, co do tej daty faktycznie ja sobie tu sprawdziłem w miesiącu marcu zawarliśmy w 2011 roku w 2012 roku zawarliśmy umowę z Magellanem na skład własny na kolejkę natomiast w miesiącu grudniu na restrukturyzację być może tutaj ta nie ścisłość gdzieś wypadła, jeśli chodzi o przedstawienie tego w interpelacji. Jesteśmy to tutaj zweryfikować i jesteśmy w stanie skorygować”.

P. Kazimierz Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – „Szanowni Państwo każdy na pocztę mailową czy na esemesa nie wiem jak było powiadamiane, po dwu dniowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, każdy z radnych dostał anons o następnym trzeci spotkaniu i prosiłem bardzo serdecznie wszystkich Radnych, aby wyrazili swoje opinię zastrzeżenia do wykonywanego budżetu za 2012 rok, dlaczego dlatego ze ja też nie jestem finansistą i żaden członków Komisji Rewizyjnej nie jest finansistą. I tu na kart pewnych niewiedzy czy nie posiadania wiadomości możemy złożyć pewne rozbieżności, ale ja bardzo bym prosił abyśmy pracowali w takim momencie merytorycznie, bo jeśli Pan mi zarzuca w tej chwili jakieś rzeczy, że Pan dzisiaj posiadł wiadomość, czy Pan tego nie wiedział przed posiedzeniami no Panie Bogusławie, kto, jak kto ja mogę nie wiedzieć pionek zwykły radny, ale Pan, jako Wiceprzewodniczący raczej powinien sobie zadawać z tego sprawę. Dziękuję.”

P. Bogusław Woźniak Wiceprzewodniczący Rady–„ Ja adwocem powiem Panu, Pan mnie chyba nie zrozumiał, tą informację niezgodności, którą tutaj w części przyjmuje ja uzyskałem analizując materiały i to wyliczyłem i sprawdziłem wczoraj. Ja szukałem proszę Pana pozytywów i ja nie miałem obowiązku tego samego wieczoru w poniedziałek zapoznać się materiałami Komisji Rewizyjnej. Ja zapoznałem się z Państwa protokołem i przyjąłem go normalnie do wiadomości. On dla mnie był jednym z tych punktów, który był pozytywem za odpowiedzią przy absolutorium na tak. Ja tez na podstawie Państwa protokołu szukałem pozytywu i wskazałem na te większe procentowe wykonanie, dochodów wydatków, zmniejszenia wydatków bieżących, kierowałem się danymi, które są publikowane, były opublikowane w innych dokumentach, ale między innymi w Państwa protokole… i zrobiłem to proszę Pana wczoraj wieczorem zastanawiając się nad tym jak będę głosował. I tego rodzaju zarzuty ja przepraszam, ale też są nie do przyjęcia”.

P. Radny Andrzej Brzeziński–„Ponieważ Pan Radny Woźniak mówi, że szukał tych pozytywów to Pan pozwoli, że się dopytam Pana a jak Pan głosował gdyśmy uchwalali budżet na 2012. Ja pamiętam chyba Pan się wstrzymał, ja myślę, że jakiekolwiek szukanie pozytywów dzisiaj, gdy się nie przyjmowało budżetu z aspektu psychologiczno Pana by nie zadowoliły”.

P. Radny Marcin  Smoczyk –„chciałem zapytać Pana Wójta czy wiedział o problemach w wydziale budżetu w poprzednich latach i Pana Skarbnika, który informuje nas, że z powodu tych problemów nie mógł sporządzać sprawozdań budżetowych za poszczególne lata

Jednak RIO informuje o nie rzetelnych sprawozdaniach, sprawozdania były w końcu czy w nie było?”.

P. Skarbnik Seweryn Babiło– „oczywiście, że tak, były tutaj nie możemy mówić o braku jakiegokolwiek dokumentu, ponieważ dokumenty były sporządzane na podstawie ewidencji księgowych. Jeszcze raz powtórzę to, co powtórzyłem na komisji brak, jakich kol wiek księgowań zdarza się każdym wydziale finansowy, to znaczy chodzi mi tutaj o właściwie weryfikację danych, nie może być tutaj mowy o tym, że dane sprawozdań zostały wyssane z palca. To jest ewidencja faktyczna na dzień dzisiejszy, my tutaj nie możemy mówić o braku ewidencji, tu jest brak tylko i wyłącznie tak jak mówię weryfikacji stanu finansów na dzień dzisiejszy. Ja o tym mówiłem na komisji jak można w ciągu trzech miesięcy spowodować to, że wciągu trzech lat sprawy się wyprostuje, nie można to jest fizyczną nie możliwością, to jest tylko kwestia na dzień dzisiejszy pewnych weryfikacji dokumentów, która jest niezbędna, ustalenia, że tak powiem po księgowemu kosztów z wydatkami ustalenia wyciągów za poszczególne miesiące i sporządzanie ewentualnych kosztów sprawozdań, ewentualnych korekt sprawozdań”.

P. Wójt Rober Skraburski- „na personalne pytania odpowiem mniej personalnie, jesteśmy po dwóch poważnych rozmowach z P. Skarbnikiem deklaracje, które P. Skarbnik składał na komisji były nie potrzebne, ale po takiej rozmowie jesteśmy i dlatego przygotowane jest układ naprawczy i nie chodzi mi teraz o finanse a układ naprawczy, jeśli chodzi o wydział. Jeżeli wyniki będą zadawalające to Państwo pierwsi się o tym dowiecie a ja pierwszy będę się tym chwalił albo, P. Skarbnik … musze mieć zaufanie do swoich pracowników czy jest to Pan Skarbnik, czy Pani Sekretarz, czy Kierownicy jednostek zaufanie w mniejszym czy większym stopniu to takie zaufanie musi być, to, jeżeli po tym układzie naprawczym, to Cop. Skarbnik mówił, że brakuje nie tylko weryfikacji, to wszystko wyjdzie w drugiej fazie kontroli, którą sam chciałbym zgłosić gotowość do kontroli tez mi na tym zależy. Jak Państwo mnie trochę znacie to wiecie dobrze, że często interes Gminy jest nad interesem moim prywatnym no i to wszystko się nam troszeczkę w tym sprawozdaniu jak Państwo wiecie trochę tego mleka rozlało i trochę tego mleka trzeba wypić. Znacie nas na tyle, że jeśli jest coś nie rzetelne albo jest tak napisane, że jest nie rzetelne to nie ma żadnych zagrożeń, co do prawdziwości czy prawidłowości wydawania funduszu gminnych. I nie ma z tego tytułu żadnych zagrożeń. Tego to jestem spokojny i dotąd mam do pracowników zaufania i nigdy nie słyszałem żeby były kiedykolwiek w tej kwestii dyskusji, że pieniądze w dziwny sposób maszerują, czy gdzieś są wydawane. Ani pod swoim adresem nie słyszałem ani pod adresem gminy…, ale ta nie rzetelność proszę Państwa to także mnie boli to nie są sformułowania, …ale ja nie mówię, że to są sformułowania Marcina, to jest sformułowanie z RIO i dlatego to mnie tym bardziej boli, że do takiej sytuacji doprowadziłem i doprowadziłem, że w tej chwili … zgadzają się rzeczy, które sobie zamierzaliśmy zrealizować z budżetu, bo to, że liczby się zgadzały to od parunastu lat się zgadzały, ale zawsze dla nas jakby ważniejsza był też to czy zrealizowaliśmy to, co sobie zapisaliśmy. Dzisiaj przeczytałem, że po za największą wpadką, jaką jest realizacja kolejki wąskotorowej większość zadań zrealizowaliśmy mniejszych lub większych, ale zrealizowaliśmy, w tym roku nie zgadza się ta druga strona nie do końca zgadzają się liczby nie do końca zgadza się opinia to, co Pan Bogusław zauważył opinia jest negatywna tym bardziej trudno jest dyskutować tutaj i Państwa przekonywać do takiej czy innej decyzji, aczkolwiek na tyle mnie Państwo znacie, że nie lubię słów, że nie można czegoś zrobić, albo, że nie potrafię, albo, że nie jestem w stanie tego zrobić. Myśl, że bardzo podobnie będzie przebiegała czy układ naprawczy, który być może będzie w poniedziałek będzie we wtorek, ciężko też jest proszę Państwa pracować tak troszkę w zawieszeniu, bo jednak ta decyzja rzutuje, na jakość mojej pracy nie tylko tutaj 8 godz., ale także 24 godz. człowiek nie jest z kamienia ani z żelaza i to jakby przekłada się na całe życie i rodzinne i społeczne to nie ma, co oszukiwać, że każde odroczenie pewnych decyzji i także pewnie pozytywnie wpłynie na mnie, od poniedziałku chcemy kończyć sprawy związane ze śmieciami, czyli ja z Panią Sekretarz, a Pan Skarbnik ma równolegle spotkania z firmami finansującymi pisanie tego programu, także na bieżąco będziemy informować. Jednak mimo wszystko wnioskowałbym o podjecie takiej lub innej decyzji dzisiaj, przednimi są nowe wyzwania o pytania na temat realizacji budżetu no w tej chwili jest więcej pytań na temat spraw śmieci proszę Państwa na temat kolejki wąskotorowej to są też problemy, które nurtują naszych mieszkańców i myślę im szybciej wyprowadzimy na prostą te rzeczy uspokoimy tez grupę społeczną tym łatwiej będzie zarządzać ta jednostką. To jest jakby mój głos w tej sprawie”.

 

Pani Przewodnicząca– „Ja nie chcę przepraszam mówić, że co autor miał na myśli jak powiedział, ale jeśli pozwolicie, to powiem, że wszyscy wiemy, że Pan Bogusław jest formalistą sprawdza wszystko dokładnie i nie sadzę żeby tu ukryło się coś jakaś nie chęć myślę, że wręcz przeciwnie chciał mieć takie dokładne wyjaśnienia żeby móc zagłosować za tak”.

P. Radny Jan Trafny- „ Tak się trochę nazbierało, na gorąco do Andrzeja każda forma uczestnictwa w głosowaniu no nie wyklucza prawa do wypowiadania się na temat czegokolwiek. Jakichkolwiek uchwał także sam często korzystasz z możliwości wstrzymania się także nie rozumiem pretensji do Pana Bogusława, że skoro się wstrzymywał to nie powinien się wypowiadać, nie rozumiem tego, ale totalna marginesie”.

P. Radny Andrzej Brzeziński– „nie powiedziałem, żeby się nie wypowiadać, ze nie zadowoli”.

P. Radny Jan Trafny – „chciałbym, myślę, że tak słuchając Pana Bogusława to przyszło mi na myśl, że takie coś, że ustawodawca przewidział jakby trzy formy głosowania: za, przeciw, lub wstrzymanie się a ze słów Pana Bogusława, ale i z tego, co mi się kłębi w głowie brakuje mi czwartej możliwości jestem za a nawet przeciw. Bo o ile nikt nie ma może tak nie wiele osób ma pretensje o to, co się dzieje w Gminie, jeżeli chodzi o inwestycje i rozlane mleko, o jakim rozlanym mleku Panie Wójcie, jesteśmy krainą mlekiem i miodem płynącą także tutaj rozlane mleko to tam jakoś tam w tą rzekę mleka pewnie się wkomponuje. Nikt nie ma o to pretensji nikt nie ma pretensji o.. nie, że nikt nie ma tylko wszyscy rozumiemy potrzebę zaciągania zobowiązań, większość z nas prowadzi jakąś działalność i zdaje sobie sprawę z tego, że bez zaciągnięcia kredytu nie idzie inwestować, realizować pewnych inwestycji i zamierzeń, jak słusznie mi kolega podpowiada trzeba z reguły zaciągamy te zobowiązania na miarę naszych możliwości i możliwości spłat po prostu i jeżeli są wątpliwości, co do tego jak się zachować to biorą się one tylko i wyłącznie stąd z niepokoju o to, że nadal może być tak samo. Nadal może to być po prostu poza jakąś kontrolą i że znowuż będziemy się rumienić za rok czytając takie czy inne sformułowania w opinii RIO. To nie było fajne. Dlatego decyzje tutaj będą wyjątkowo ciężkie. Pan Wójt wielokrotnie prosił nas o okazanie zaufania wielokrotnie to zaufanie było okazywane przez Radę i tutaj Pan Wójt chyba nie może zaprzeczyć temu, przykładem chociażby głosowanie w grudniu nad budżetem 15, 0 proszę bardzo pełne zaufanie. Wydaje mi się, że my, jako Rada  zapomnieliśmy o tym, co mawiał klasyk, że najwyższą formą zaufania jest kontrola. I być może w tę myśl będziemy musieli rozwinąć bardziej w najbliższym okresie. Dziękuję”.

P. Radny Andrzej Brzeziński – „adwocem, Janek tu przed chwilą powiedział, że ma każdy prawo korzystać z formywstrzymania się od głosu, mówisz, że ja z tej formy korzystam otóż nie, Kolego Janku jesteś dwa lata radnym ja nigdy przy. Proszę posłuchać jak tylko jestem radnym uważam, że takie sesje jak uchwała absolutoryjne, czy tez budżetu radny powinien być zdefiniowane i skonkretyzowane tak, albo nie tak uważam…”.

 

P. Radna Magdalena Balkowska- Nowak– „Tak przysłuchuję się dyskusji, nie zamierzałam zabierać głosu, ponieważ już wyraziłam swoją opinię, ale mam takie wrażenie jakbyśmy my się spotkali raz przy głosowaniu budżetu dzisiaj drugi raz. Spotykamy się tutaj regularnie oczywiście zaufanie sobie nawzajem dajemy nie dajemy bywa różnie, kłócimy się dyskutujemy natomiast nie udawajmy, że nie wiemy, co się dzieje, albo, co się działo i że nie mamy świadomości tego, oczywiście, jeśli głosowaliśmy nad Magellanem umowa była już podpisana i chodziło o uchwałę poczuliśmy, że trochę zapóźni, ale zdecydowaliśmy o tym, my zdecydowaliśmy, więc wydaje mi się, że to trochę jest dzisiaj stawianie kogoś pod ścianą i dyskutowanie na ten temat nie na miejscu. Dziękuję”.

P. Wójt– „małe sprostowanie nad Magellanem pracowaliśmy przed podpisaniem umowy”.

P. Radna Magdalena Balkowska- Nowak – „ale ja mówię o uchwale dotyczącej hipoteki, która była nie zbędna do podpisania umowy, najpierw była podpisana umowa potem głosowaliśmy hipotekę”.

P. Radny Andrzej Brzeziński – „… proszę państwa wczoraj wieczorem, gdy przeglądałem budżety z minionych lat można było zauważyć, że łączy je wspólny mianownik, jaki rozmach inwestycyjny, ten rozmach inwestycyjny podobał się radnym na tej Sali, radom poprzednich kadencji, mieszkańcom na zebraniach wiejskich. Ja dzisiaj chciałbym zwrócić szanownych radnych na dwa aspekty, które wiecie, ale które warto przypomnieć. Jakie to aspekty mówimy o zadłużeniu proszę pamiętać, że cesje wierzytelności w ubiegłym roku, jeśli też pamiętam, jeśli się mylę to proszę mnie sprostować w tym roku wchodzą w zadłużenie to jest bardzo ważna sprawa szanowni Państwo. Para się nie tylko nasz gmina, ale wiele gmin w Polsce. Drugą sprawa dla mnie arcyważną jest uszczuplenie dochodów budżetowych wynikających ze sprzedaży mienia komunalnego … jest to cirka połowę. Pewno, że opinia RIO jest bardzo ważna, ale nie jest ona dla mnie dogmatem. Natomiast, jeśli chodzi proszę Państwa o te wewnętrzny, żeby tu nie urazić Skarbnika powiem Roz gardzisz w pionie finansowym, za którą oczywiście bez pośrednio odpowiada Wójt a też nie trzeba zapominać, że po drodze jest Skarbnik tej Gminy, jeśli dziś z tego powodu miałbym głosować przeciw uważam, że byłoby to nieprzyzwoite i wykazałbym się dużą złośliwością. Jestem przekonany, że to w Wójta interesie jest, żeby ten stan rzeczy jak najszybciej naprawiać i mój głos odnośnie absolutorium na pewno będzie na tak. Dziękuję bardzo”.

 

Przewodnicząca Rady – „Głosujemy wniosek Pana o przerwę w sesji i przeniesienie głosowania na przyszłą sesję”.

P. Radny Jan Trafny – „uzasadnienie było bardzo długie, cała wypowiedź była uzasadnieniem”.

Przewodnicząca Rady podała wniosek pod głosowanie. „Kto z Państwa jest za ogłoszeniem przerwy i przeniesieniem głosowania na następną sesję?”

Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, przeciw 8 radnych, 2 radych wstrzymało się od głosowania.

Pani Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

 

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych, 5 wstrzymało się od głosowania.   

Uchwała została przyjęta bezwzględną większością ustawowego składu Rady.

 

O godz. 12:20 ogłoszono przerwę.

O godz. 12:42. wznowiono obrady.

Pan Radny Artur Łukomski po przerwie nie powrócił na salę obrad.

 

 

 

 

Ad. 7.  Wolne wnioski i zapytania

 

P. Andrzej Brzeziński – „Czy uzyskamy jakąś wiążąca odpowiedź dotyczącą fontanny w centrum Rewal czy ona w tym roku już będzie chodzić? Chodzi o kartę porządkową, gdy się wydaje na punkty sezonowe …proszę powiedzieć czy jest zgoda Urzędu, gdy się wydaje takie zgody karty porządkowe do stawiania na granicach czy oddala półtora metra, jeśli nie to, kto to będzie weryfikował w okresie sezonu letniego, pytam, dlatego że proszę nie zapominać, że żeśmy Szanowni Państwo wprowadzili opłatę targową, która dotkliwie obarczyła mieszkańców, więc dzisiaj zamka do granic nie wydaje mi się nieuzasadniona”.

P. Szymon Jędrzejowski  - „czy mógłbym prosić Pana Wójta i Urząd Gminy o wsparcie chodzi o początek Alej Bursztynowej, koło witacza, gdzie są te sklepy i to wszystko zobaczcie, co się tam dzieje, tam popołudniu nie idzie przejść, dobrze, że to wszystko jest do granicy wystawione, ale stoliczki,  krzesełeczka odpoczywające pracownice chodnik zawężony do metra”.

P. Magdalena Balkowska – Nowak  - „ja chciałam wrócić na chwilę do takiego ulubionego tematu namiotu przy ulicy Zgody, ci Państwo, którzy tutaj byli, czy my oczywiście to nie jest jakby zarzut tutaj nie był pod naszym adresem, ale czy my wiemy coś w tej sprawie, co się dalej, czy coś się dzieje i czy jest jakiś nasz udział, no, bo widzę, że ci Państwo postawili z boku przy granicy swój budynek, na granicy działki po drugiej stronie . Czy można się zorientować, co to i dla czego?”.

P. Piotr Lęcznar –„Chodzi mi o to obwieszczenie Wójta czy ono musi się odbywać 10 lipca nie można tego przełożyć na wrzesień, naprawdę 10 lipca to jest po raz kolejny taka dyskusja w sezonie, ludzie nie maja czasu w sezonie, czy można te dwa miesiące przełożyć? Spokojnie po sezonie ludzie do tego spokojnie podejdą”.

P. Marcin Smoczyk – „ To ja tak jeszcze zapytam o zamknięcie ul. Grunwaldzkiej czy na pewno już będzie przed wakacjami, bo dobrze by już było, że w końcu by się zadziało”.

P. Jacek Jędrzejko  -„Obiecaliśmy rybakom, że jeśli do końca czerwca nie będzie decyzji o tym, czy są przeznaczone pieniądze na budowę portu wrócimy do tematu dłuższych dzierżaw dla nich, mam takie pytanie czy jest taka szansa, że rozumiem na sierpień taki punkt na sesji będzie ujęty”.

P. Adam Grzesiek – „ja trochę z takiej innej strony bardziej optymistycznie podczas przerwy dzwonił profesor Boguszewski i powiedział, że w poniedziałek spotyka się z Pendereckim i zrobi wszystko, żeby nas odwiedził”.

P. Magdalena Balkowska –Nowak – poprosiła o interwencje dot. dzików, które stanowią bardzo duże zagrożenie, ponieważ one atakują  mieszkańców oraz wczasowiczów.

P. Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk – „Mam pytanie Panie Wójcie, co z ulicą Bursztynową w Niechorzu chodzi o te płatne parkingi ze starostwem sprawa czy jest coś ruszone ?”.

P. sekretarz – „Porozumienie proszę Państwa  tak jak było mówione na po przedniej sesji ze starostwem jest już realizowane, czekamy na parko maty…”.

P. Andrzej Brzeziński – „Panie Wójcie opinia Rady Sołeckiej odnośnie wydzierżawiania części terenu Lasu przy ulicy Łokietka była negatywna doszły nas informacje, że Wójt wydał taką zgodę zdziwieni jesteśmy bardzo zwłaszcza, że po drugiej stronie są parkingi nowa nawierzchnia, nowa trasa a w lecie będą stać auta, myślę, że nie o to chodziło, więc, dla czego Wójt wydał zgodę wbrew naszej opinii radni skoro skonsultował”.

P. Magdalena Balkowska – Nowak – „Czy nowa inwestycja schetynówka tam ulica Sportowa, Szczecińska tam jest taki parking z tyłu na skrzyżowaniu ul. Szczecińskiej Orzeszkowej ja nie wiem czy tam nie należałoby postawić parku to jest świetnie zrobiony parking postawić parkometru żeby mogli tam … bardzo proszę się tam przyjrzeć”.

P. Jasicki – „Proszę Państwa w tej chwili na plaży przy przystani rybackiej jest kilkadziesiąt metrów gnoju. Kilkadziesiąt nieco pachnie radziłbym tam powiesić niebieską flagę. Wiało w nocy związku z powyższym mam prośbę do sołtysa może jednego do dwóch radnych za godzinę za dwie żeby byli łaskawi przyjść i zobaczyć to… z końcem tego tygodnia rozpoczynamy akcję ulotkowo plakatową w obronie przystani rybackiej w Rewalu. Będziemy zbierali podpisy od mieszkańców Rewala i od wczasowiczów, żeby Państwo nie byli zaskoczeni. Dziękuję bardzo”.

P. Wójt – udzieli odp. dot. karty porządkowej, drugiego namiotu, oraz lokalu na ul. Bursztynowej „Wesołego Zaplecza”.

      Poinformował, że zostanie poroszony Komendant Straży Gminnej, aby przeprowadził coroczną kontrolę, czyli zrobił przegląd i zdjęcie i zgłosił do inspektora nadzoru.

     Wyjaśnienia, dot. karty porządkowej złożył p. Mirosław Hussakowski, poinformował, że wpisywane są odległości dotyczące zabudowy do pasa drogowego, które wynikają z planów lub przepisów ogólnych budowlanych.

     P. Mirosław Hussakowski – udzielił również odp. dot. terminu 10 lipca i wyłożenia planu, poinformował, że wiążące są terminy i procedury.

P. Andrzej Brzeziński – „Jeżeli jest wydana karta porządkowa i są te metry określone tak jak Pan powiedział od chodnika od pasa drogowego, kto to ma weryfikować, czy nasza Straż Gminna czy ktoś inny?”.

P. Mirosław Hussakowski  - „ Tutaj nie ma przepisów planistycznych, czyli jeżeli sprawa dotyczy terenu gdzie planu nie ma to odległością zabudowy do granicy działki weryfikacja tej odległości powinien zajmować się zarządca drogi, czyli to jest przepis z ustawy o ruchu drogowym art. 43 mówi, że zabudowę realizujemy w odległości 6 metrów od krawężnika jezdni. Z uwagi na bezpieczeństwo tego ruchu pieszych standardowo wpisujemy półtora metra od granicy działki. Także tu możemy wraz z zarządcą pasa drogowego i strażą te sprawy weryfikować. Jeżeli jest plan miejscowy to wtedy nadzór budowlany w Gryficach”.

P. Marcin Smoczyk –„Chciałbym się zapytać o wprowadzenie strefy zamieszkania w Pobierowie i ul. Jodłowom tam mieszkańcy się skarżą, że po inwestycji energetycznej jest zostawiony nieład nie porządek a wręcz tony piachu w miejscu, w którym być nie powinno”. Odpowiedzi udzielił P. Robert Tatarzyński – pracownik Ref. Inwestycji poinformował, że w przyszłym tygodniu odebrana zostanie pełna dokumentacja, a na ul. Grunwaldzkiej zostanie ograniczony ruch.

P. Przewodnicząca zapytała czy na ul. Łokietka będą zmienione progi zwalniające, gdyż mają różną wysokość. P. Robert Tatarzyński udzielił, inf. że progi będą zmniejszane w ramach gwarancji.

p. Szymon Jędrzejowski – porosił o zainteresowanie się pogwarancyjnym remontem, ponieważ w tej kwestii nic się nadal nie dzieje, również poprosił o sprzątniecie kontenera, który pozostał po budowie i stanowi zagrożenie przy wyjeździe z bloku.

P. Ireneusz Jasiński – odp., że jest po rozmowie z kierownikiem robót i że za chwilkę będą kończyć poprawki.

P. Iwona Zacharczuk – „Grunwaldzka… czy teren gminny kończy się tam gdzie dobiegają chodniki chodzi mi o to, że w punktach gastronomicznych faktycznie handel jest prowadzony na chodniku stoliki stoją potykacze są reklamy podobno na niektóre reklamy na drzewach gmina jednak wyraziła zgodę, bardzo prosiliśmy od 2 lat, jako rada sołecka, aby te miejsce było wolne od sprzedaży reklamowo stającej …”.

P. Ewa Korczyńska – udzieliła informacji dot. zajęcia terenów gminnych zostały osoby pouczone i poproszone o uprzątnięcie reklam.- potykaczy ze względu na zorganizowanie deptaka na ul. Grunwaldzkiej.

P. Wójt odpowiedział, że na ul. Grunwaldzkiej idea jest taka, że nie ma być żadnych potykaczy i reklam na chodnikach, ponieważ nie wydajemy decyzji. Został poroszony Pan Komendant Straży Gminnej o interwencję powyższej sprawie.

P. Bogusław Woźniak zapytał o niekontrolowany ruch gokartów, oraz w jaki sposób będzie się odbywał wywóz śmieci - Sikorskiego i jaka będzie organizacja transportu na deptaku w Rewalu.

P. Robert Tatarzyński poinformował o spotkaniu, na którym uzgadniano ten kwartał, w tej chwili oczekuje na protokół ustaleń. Poinformował również o oznaczeniu, jakie już tej chwili sie tam znajduje.

P. Adam Grzesiek poprosił Komendanta Straży Gminnej o przeprowadzenie kontroli w Trzęsaczu na ul. Klifowej na osoby, które prowadzą handel tymczasowy, ponieważ oni wysuwają się na pół metra do przodu na teren gminy.

P. Agnieszka Tasarz zapytała o park i ten parking oraz o pieniążki w sprawie rybaków.

P. Wójt – udzielił odp. dot.:

     1. ogródka gastronomicznego w Pobierowie, że zostało wysłane pismo do firmy informujące, że miał to być ogródek gastronomiczny a nie namiot,

     2. temat dzików - to poprosimy o pomoc koło łowieckie, z którym urząd współpracuje,

3. ul. Moniuszki zejścia plażowego, na którym są wystające płyty to oczywiście sprawdzimy, gdyż wszystkie zejścia z inf. od  p. Łukasz Tylki są przygotowane do sezonu, więc tym bardziej należy to wyjaśnić.

4. toaleta- umowa, w której zastrzegliśmy, że jeżeli będą imprezy to prosimy o wydłużenie czasu pracy,

5. co do parkingu w lesie – to jest to tylko do końca tego sezonu, jednorazowa zgoda i w przyszłym sezonie takiej zgody już nie będzie,

6. firma ubezpieczeniowa – po interwencji pani Sekretarz firma wycofa swoją odmowę a my w piśmie określimy terminy płatności,

7. dzierżawy rybaków i terminy procedowania tego tematu ustalaliśmy informacje na czerwiec dzisiaj rano rozmawiałem Warszawą, że najprawdopodobniej w okolicach 15 lipca będzie termin ogłoszenia konkursu i myślę, że w tedy przedrwię Państwu informacje o naszych szansach i zagrożeniach związanych z tym projektem prosiłbym wyrozumiałość.

8. rwr ma puszczane faktury od najstarszych…, lecz nie na bieżąco,

9. fontanna – to poprosimy p. Ireneusz Jasińskiego o inf. gdyż to on się tym zajmuje,

10.śmieci – odp. udzieliła P. Sylwia Brzęczkowska Prezes spółki Wodociągi Rewal,

11.fontanna – odp. udzielił p. Ireneusz Jasiński, że fontanna będzie uruchomiona na dniach.

12.seperator - odp. udzieliła P. Sylwia Brzęczkowska Prezes spółki Wodociągi Rewal.

Największe koszta to są potrzebne na sam projekt. Na chwilę obecną możemy jedynie posprzątać.

Ad. 8.  Zakończenie obrad

O godz.13:30  zakończono obrady XXXIX Sesji Rady Gminy.

 

Protokółowała                                                                                       Przewodnicząca Rady

 

Izabela Fiedukowicz -Pabin                                                   Joanna Drzewińska – Dąbrowska  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Fiedukowicz - Pabin 03-09-2013 13:56:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 03-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Izabela Fiedukowicz - Pabin 03-09-2013 13:59:43