Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 33/FN/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 września 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/FN/2013

WÓJTA GMINY REWAL

 

z dnia 06.09.2013r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2013r.

 

 

Na podstawie art. 266 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

 § 1

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2013 roku, zawierające zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków wynikające ze sprawozdań jednostek i ewidencji finansowo-księgowej budżetu Gminy Rewal wraz     z częścią opisową, stanowiącą integralną część sprawozdania, uwzględniającą stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

 

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2013r. zamyka się następującymi kwotami:

 

1.    DOCHODY OGÓŁEM -                                                    70 990 203,58 zł,

zrealizowano w kwocie   17 645 550,46 zł,

tj. w                                                         24,86%

            w tym:

           

Ø  dochody własne budżetu gminy                                     69 952 343,58 zł,

zrealizowano w kwocie   17 120 152,46 zł,

tj. w                                                         24,47%

Ø  dotacje na realizację zadań z  zakresu administracji rządowej                                                                                                           1 068 086,93 zł,

                                               zrealizowano w kwocie          543 280,93 zł,

                                               tj. w                                                          50,86%

Ø  dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  oraz za korzystanie z tych zezwoleń                           600 000,00 zł,

                                               zrealizowano w kwocie          483 739,28 zł,

                                               tj. w                                                            80,6%

 

2.    WYDATKI OGÓŁEM -                                                      70 795 767,78 zł,

zrealizowano w kwocie   11 404 865,32 zł,

tj. w                                                           16,1%

            w tym:

           

Ø  wydatki na zadania realizację zadań z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                            1 068 086,93 zł,

                                               zrealizowano w kwocie          519 235,23 zł,

                                               tj. w                                                            48,6%

Ø  wydatki na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                600 000,00 zł,

                                               zrealizowano w kwocie          144 472,94 zł,

                                               tj. w                                                            24,1%

Ø  wydatki na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                        159 507,84 zł,

                                               zrealizowano w kwocie            65 990,48 zł,

                                               tj. w                                                            41,4%

 

3.    Planowana nadwyżka budżetowa na dzień 30.06.2013r. wynosiła 194 435,80 zł.

Na dzień 30.06.2013 wynik zamknąłsię nadwyżką 6 240 685,14zł.                          

              § 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2013 roku, zawierające zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków wynikające ze sprawozdań jednostek i ewidencji finansowo-księgowej budżetu Gminy Rewal wraz z częścią opisową, stanowiącą integralną część sprawozdania, uwzględniającą stan należności  i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, przedkłada się Radzie Gminy Rewal oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Koszalinie, celem wydania opinii.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                   

      Robert Skraburski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie nr 33-2013.pdf (PDF, 240.18Kb) 2013-10-10 10:00:09 582 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Domańska 09-10-2013 12:40:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Domańska 09-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 10-10-2013 10:00:09