Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLVI/348/13 Rady Gminy Rewal w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności

UCHWAŁA NR XLVI / 348 / 13

RADY GMINY REWAL

z dnia 29 listopada 2013 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

Na podstawie art. 6j ust. 5, art. 6k ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 6k ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), Rada Gminy w Rewalu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się, iż dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz ustalonej w § 5 niniejszej uchwały, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszane), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz ustalonej w § 5 niniejszej uchwały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi opomiarowanie zużycia wody z nieruchomości za rok poprzedni, ustalone w oparciu o wodomierz główny, z wyłączeniem wody odrębnie opomiarowanej.

2. W przypadku braku opomiarowania zużycia wody na nieruchomości lub gdy na nieruchomości używana jest woda z własnego ujęcia, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3m3 miesięcznie na osobę przebywająca na nieruchomości.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, różnicę pomiędzy stanem wodomierza głównego, a sumą odczytów z podliczników na nieruchomości, różnicę należy rozliczyć odpowiednio (udziałami w nieruchomości/liczbą osób zamieszkujących nieruchomość/liczbą lokali na nieruchomość/w inny przyjęty sposób).

§ 4. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników (obliczona zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal) z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 6 niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszane), w wysokości 7 miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości.

2. Ustala się, iż stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszane), w wysokości 5 miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 6. 1. ustala się stawkę opłaty za opróżnienie pojemnika od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,:

a) o pojemności 60 l - 12 zł,

b) o pojemności 120 l - 21 zł,

c) o pojemności 240 l - 39 zł,

d) o pojemności 1100 l - 170 zł.

2. Jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty za opróżnienie pojemnika od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) o pojemności 60 l - 9 zł,

b) o pojemności 120 l - 16 zł,

c) o pojemności 240 l - 30 zł,

d) o pojemności 1100 l - 131 zł.

§ 7. Tracą moc uchwały: Nr XXXV/275/13 Rady Gminy w Rewalu z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz uchwała Nr XL/317/13 Rady Gminy w Rewalu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXV/275/13 Rady Gminy w Rewalu z dnia 22 lutego 2013 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od stycznia 2014r.

Przewodnicząca Rady

Joanna Drzewińska - Dąbrowska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 XLVI-348-13.pdf (PDF, 97.32Kb) 2013-12-11 12:30:41 542 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 11-12-2013 12:30:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 11-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 11-12-2013 13:32:36