Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLVI/351/13 Rady Gminy Rewal w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

UCHWAŁA NR XLVI/ 351/ 13

RADY GMINY REWAL

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) oraz 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Rewal w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) Jednorazowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach lub workach o pojemności 60 l, 120 l, 240 l oraz 1100 l;

2) Podstawienie i odbiór pojemnika przeznaczonego na odpady:

a) budowlane i rozbiórkowe;

b) zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe

c) odpady wielkogabarytowe,

wraz z zagospodarowaniem tych odpadów;

§ 2. 1. Ustala się następujące wysokości cen za usługi określone w §1 ust. 1:

1) za odbiór worka 60 l – kwota 9 zł,

2) za odbiór pojemnika 120 l – kwota 16 zł,

3) za odbiór pojemnika 240 l – kwota 30 zł,

4) za odbiór pojemnika 1100 l – kwota 131 zł.

2. Ustala się następujące wysokości cen brutto za usługi określone w:

a) §1 ust. 2 pkt. a) w kwocie 150 za 1 Mg

b) §1 ust. 2 pkt. b) w kwocie 344 za 1 Mg

c) §1 ust. 2 pkt. c) w kwocie 409 zł. za 1 Mg

§ 3. 1. Usługi o których mowa w § 1 wykonywane na wniosek właściciela nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości zgłasza zapotrzebowanie na skorzystanie z usług, o których mowa w § 1 pisemnie w formie wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest poinformować o rodzaju odpadów oraz ilości pojemników lub worków przeznaczonych do odbioru. Przedsiębiorca po wykonaniu usługi zobowiązany jest do wystawienia potwierdzenia wywozu, z czego jedną kopię przekazuje zlecającemu a drugą do Urzędu Gminy w Rewalu.

4. Termin płatności za usługę, o której mowa w § 1 wynosi 7 dni od dnia wykonania usługi potwierdzonej dokumentem tzw. „potwierdzeniem odbioru” otrzymanym od przedsiębiorcy świadczącego usługi dodatkowe.

5. Płatność za usługę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rewalu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od stycznia 2014r.

Przewodnicząca Rady

Joanna Drzewińska - Dąbrowska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 XLVI-351-13.pdf (PDF, 262.83Kb) 2013-12-11 12:43:46 487 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 11-12-2013 12:43:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 11-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 11-12-2013 14:21:54