Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XLV/13

P R O T O K Ó Ł    Nr XLV / 13

 

XLV nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy Rewal, która odbyła się w dniu 18 listopada 2013 roku w Centrum Ratownictwa w Pobierowie

 

Sesję rozpoczęto w dniu 18 listopada  2013r. o godz. 17:50 Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – p. Joanna Drzewińska - Dąbrowska.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż rady są prawomocne, bowiem uczestniczy 14 radnych.  Nieobecny radny  Marcin Smoczyk – usprawiedliwiony.

 

Ustawowy skład Rady 15 osób – bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady – 8 osób, co stanowi wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Rady o godz. 17:53 ogłosiła przerwę do dnia 20 listopada 2013r. do godz. 9:00

 

Przewodnicząca Rady w dniu 20 listopada o godz. 9:09 wznowiła obrady Rady Gminy

Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż rady są prawomocne, bowiem uczestniczy 12 radnych.  Nieobecni radni  Marcin Smoczyk, Ryszard Gutowski, Artur Łukomski – usprawiedliwieni.

 

Ustawowy skład Rady 15 osób – bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady – 8 osób, co stanowi wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Rady następnie poddała pod głosowanie protokół  z  XLIII  sesji bez odczytania.

Za przyjęciem protokołu z XLIII sesji głosowało 6 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosowania. Protokół został przyjęty.

 

Przewodnicząca Rady przystąpiła do odczytania porządku obrad

P O R Z Ą D E K  O B R A D

XLV Nadzwyczajnej SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 18.11.2013 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołu  XLIII  sesji Rady Gminy
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów
 5. Projekt  uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Rewal.
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały w sprawie:obciążenia nieruchomości
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
  5.  
 7. projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2013r.
  1. relacja sprawozdawcy,
  2. stanowiska Komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały
 8. projekt uchwały w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal

    na lata 2013 - 2038

 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 5. Wolne wnioski i zapytania
 6. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady  po odczytaniu porządku obrad poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 11 radnych, 1 radny głosował przeciw.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 4. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów

P. Piotr Lęcznar –

P. Bogusław Woźniak – poprosił o przygotowanie rozliczeniacałości inwestycji i dotacji Kolej Wąskotorowej. Zapytał również co Urząd Gminy robi w sprawie iperytu?

P. Szymon Jędrzejowski– udzielił inf. jakie są procedury co do wszelkich zagrożeń powstałych na morzu.

P. Wójt – przekazał odp. na interpelację p. Jacka Jędrzejko. Następnie poinformował, że na złożoną dziś interpelację dot. rozliczeniacałości inwestycji i dotacji Kolej Wąskotorowej zostanie przygotowana pisemna odpowiedź.

 

Pani Przewodnicząca przystąpiła do procedowania projektów uchwał.

 

Ad. 5.  Projekt uchwały w sprawie:przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Rewal

P. Seweryn Babiło – Skarbnik Gminy omówił projekt Programu przedstawił zmiany które zostały naniesione podczas posiedzenia komisji w dniu 18.11.13r.

P. Bogusław Woźniak  - do protokołu „czy w interpelacji którą złożyłem w sprawie Magellana są te same kwoty, które są w tym dokumencie?”.

P. Seweryn Babiło – Skarbnik Gminy udzielił odp. 37 milionów.

P. Bogusław Woźniak – złożył wniosek formalny o wprowadzenie tabeli 12a w której będą wypisane inwestycje które zostały wstrzymane.

Przewodnicząca Rady poddała wniosek formalny o  wprowadzenie tabeli 12a w której będą wypisane inwestycje które zostały wstrzymane pod głosowanie.

Za wprowadzeniem tabeli 12a inwestycje które zostały wstrzymane głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę od 9:57 do 10:31

P. Seweryn Babiło – Skarbnik Gminy przedstawił wprowadzoną tabelę 12a

P. Wioletta Brzezińska Sekretarz Gminy – poinformowała o procedurach głosowania uchwał dot. takich projektów uchwał. „uchwała przechodzi większością ustawowego składu”.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady po odczytaniu projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 9 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

 Uchwała przyjęta pozytywnie.

Ad. 6.  Projekt uchwały w sprawie:obciążenia nieruchomości

P. Ewa Korczyńska pracownik Urzędu Gminy omówiła projekt uchwały

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 12 radnych.

Uchwała przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 7.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2013r

P. Seweryn Babiło – Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania. Uchwała przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 8.  Projekt uchwały  w sprawie:wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal

    na lata 2013 – 2038

P. Seweryn Babiło – Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji.

Komisja Społeczno - Oświatowa nie wypracowała stanowiska.

Komisja Strategii i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady bez odczytania projekt uchwały poddała go pod głosowanie.

Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało 9 radny, 3 radnych wstrzymało się od głosowania. Uchwałazostała przyjęta pozytywnie.

 

Ad. 9.  Wolne wnioski i zapytania

P. Jan Trafny zapytał jaka jest procedura złożonych już interpelacji, gdzie się znajdują odp.?

P. Magdalena Balkowska – Nowak – porosiła o usunięcie płyt jumbo.

Ad. 10.            Zakończenie obrad

O godz.  11:  00 zakończono, obrady XLV Sesji Rady Gminy. 

Protokółowała                                                                                        Przewodnicząca Rady

 

Izabela Fiedukowicz - Pabin                                                       Joanna Drzewińska - Dąbrowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Fiedukowicz - Pabin 31-12-2013 12:20:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 31-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Izabela Fiedukowicz - Pabin 31-12-2013 12:20:24