Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXV/218/21 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz.1240) 2021-07-09 13:31:19
dokument UCHWAŁA I.9.S.2021 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXII/193/20 Rady Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty. 2021-03-17 08:08:48
dokument UCHWAŁA NR I.10.S.2021 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXII/196/20 Rady Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2021-03-17 08:07:22
dokument Uchwała Nr XXXII/195/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, świadczonych przez gminę oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.6003) 2021-01-03 17:34:11
dokument Uchwała Nr XXXII/197/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.6002) 2021-01-03 17:33:43
dokument Uchwała Nr XXXII/194/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.5850) 2020-12-28 12:51:21
dokument Uchwała Nr XXXII/193/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty. (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.5843) 2020-12-28 12:50:18
dokument Uchwała Nr XXXII/196/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.5841) 2020-12-28 12:49:35
dokument Uchwała Nr XXXII/199/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.5851) 2020-12-28 12:48:13
dokument Uchwała Nr XXXII/192/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Rewal (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.5847) 2020-12-28 12:47:00
dokument Uchwała Nr XXXI/180/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 5759) 2020-12-22 07:46:27
dokument Uchwała Nr XXXI/185/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5734) 2020-12-18 08:37:05
dokument Uchwała Nr XXXI/183/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia spółce komunalnej Wodociągi Rewal Sp. z o.o., zadania własnego Gminy Rewal dotyczącego prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5737) 2020-12-18 08:35:09
dokument Uchwała Nr XXXI/179/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5738) 2020-12-18 08:19:48
dokument Uchwała Nr XX/129/20 Rady Gminy Rewal z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-07-09 14:20:45
dokument Uchwała Nr XXVII/122/16 Rady Gminy Rewal z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rewal Nr XVIII/78/15 z 14 września 2015 r 2016-03-24 09:00:45
dokument Uchwała NR XXXVII/291/13 Rady Gminy Rewal z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. 2014-01-20 09:47:13