Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 91/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2015-03-30 15:19:32
dokument Zarządzenie Nr 90/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2015-03-30 14:59:21
dokument Zarządzenie Nr 89/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal 2014-12-19 15:05:15
dokument Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Rewalu za odpracowaniem 2014-12-19 15:02:42
dokument Zarządzenie Nr 87/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie protokolarnego przekazania dokumentów wytworzonych na stanowisku Skrabnika Gminy i rozliczenia z wyposażenia w środki trwałe i przedmioty nietrwałe 2014-12-17 12:22:19
dokument Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zobowiązań Gminy Rewal na dzień 30 listopada 2014r. 2014-12-17 10:55:34
dokument Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Planu Odbudowy Oprogramowania po Awarii w Urzędzie Gminy Rewal 2014-12-11 09:21:20
dokument Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Polityki Nabywania Oprogramowania w Urzędzie Gminy Rewal 2014-12-11 09:14:26
dokument Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Polityki Użytkowania Oprogramowania w Urzędzie Gminy Rewal 2014-12-11 09:07:46
dokument Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal 2014-12-11 08:51:18
dokument Zarządzenie Nr 81/14 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 października 2014r. w sprawie zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscypliarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal 2014-11-20 11:02:48
dokument Zarządzenie Nr 80/14 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 października 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-10-14 10:17:06
dokument Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 października 2014r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy 2014-10-09 11:25:32
dokument Zarządzenie nr 78/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 października 2014 roku w sprawie w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal 2014-10-08 11:44:54
dokument Zarządzenie nr 77/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 października 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 5 września 2014 roku na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-10-07 09:03:56
dokument Zarządzenie nr 76/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 października 2014r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych 2014-10-06 10:15:09
dokument Zarządzenie nr 75/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2014-10-06 10:14:48
dokument Zarządzenie nr 74/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2014r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2014-09-30 13:47:26
dokument Zarządzenie nr 73/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2014r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 2014-09-30 13:40:13
dokument Zarządzenie nr 72/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 września 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2014-09-18 10:42:46
dokument Zarządzenie nr 71/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 września 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-09-16 12:33:42
dokument Zarządzenie nr 70/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 września 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal za pierwsze półrocze 2014 2014-09-05 14:02:39
dokument zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły bez konkursu - Pani Marela Wawrzyniak 2014-09-02 12:29:42
dokument Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły bez konkursu - Pani Wanda Szukała - Błachuta 2014-09-02 12:28:23
dokument Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 sierpnia 2014r. uchylające zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu 2014-08-13 11:41:44
dokument Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych 2014-08-11 09:56:55
dokument Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie zasad umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 2014-08-05 12:37:15
dokument Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 sierpnia 2014. zmieniające zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu 2014-08-05 12:26:33
dokument Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 sierpnia 2014. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USLUGOWE m. Pobierowo, gm. Rewal 2014-08-01 09:12:22
dokument Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 lipca 2014. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu 2014-07-30 10:13:50
dokument Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2014r. 2014-07-29 07:55:19
dokument Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowania w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyznania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 2014-07-04 09:27:35
dokument Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie protokolarnego przekazania dokumentów wytworzonych na stanowisku Skarbnika Gminy i rozliczenia z wyposażenia stanowiska w środki trwałe i przedmioty nietrwałe 2014-07-04 09:26:15
dokument Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2014-07-01 10:26:45
dokument Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie informacji o wynikach konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal 2014-06-27 15:39:22
dokument Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na rok 2014 2014-06-26 14:34:42
dokument Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników w Urzędzie Gminy Rewal oraz zasad jej stosowania 2014-06-18 14:52:33
dokument Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji na podstawie Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr X.53.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2014 2014-06-18 12:29:24
dokument Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Rewalu na rok 2014 2014-06-18 12:19:27
dokument Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 16 maja 2014 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2014 2014-06-17 09:03:59
dokument Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-06-17 09:02:32
dokument Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego im. Leonina Teligi w Niechorzu 2014-06-16 15:34:00
dokument Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej 2014-06-16 15:32:41
dokument Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal 2014-06-11 14:50:39
dokument Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal 2014-06-09 13:40:10
dokument Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 03.06.2014r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej 2014-06-09 08:55:34
dokument Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 02.06.2014r. uchylające Zarządzenie nr 40/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. 2014-06-02 15:18:59
dokument Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 02.06.2014r. uchylające Zarządzenie nr 37/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. 2014-06-02 15:17:12
dokument Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30.05.2014r. w sprawie Regulaminu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Urzędzie Gminy Rewal 2014-06-02 13:02:50
dokument Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 29.05.2014r. w sprawie ustalenia cennika na publikacje informacyjne sprzedawane w punktach informacji turystycznej 2014-05-30 09:49:17
dokument Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 29.05.2014r. w sprawie ustalenia cennika za dukaty lokalne sprzedawane w punktach informacji turystycznej 2014-05-30 09:48:15
dokument Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji na podstawie Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr X.53.2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Rewal na rok 2014 2014-05-22 12:42:00
dokument Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dotacji podmiotowych na podstawie Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr X.53.2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2014 2014-05-22 12:39:28
dokument Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Rewal dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu 2014-05-22 11:52:44
dokument Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Rewalu na rok 2014 2014-05-22 11:47:21
dokument Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 maja 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu 2014-05-19 15:22:39
dokument Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal 2014-05-19 15:19:32
dokument Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-05-16 09:43:08
dokument Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora 2014-05-14 11:16:18
dokument Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 28/14 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2014-05-12 15:37:41
dokument Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych 2014-05-12 15:36:09
dokument Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2014-05-12 15:30:23
dokument Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 maja 2014r. w sprawie powołania pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 2014-05-12 15:28:35
dokument Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2014-05-05 22:39:38
dokument Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych 2014-05-05 22:38:10
dokument Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2014-04-17 14:25:44
dokument Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych 2014-04-17 14:18:43
dokument Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2014-04-17 14:17:50
dokument Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-04-17 14:16:52
dokument Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal 2014-04-16 09:59:26
dokument Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy 2014-04-14 15:28:24
dokument Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej robót realizowanych w ramach umowy nr ID.272.04.2012 z dnia 27 września 2012r., dotyczącej projektu pn. Modernizacja taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal 2014-04-10 13:23:58
dokument Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy w Rewalu 2014-04-01 13:04:04
dokument Zarządzenie Nr 18/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2013r. 2014-03-31 12:57:34
dokument Zarządzenie Nr 17/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 25 marca 2014r. w sprawie mechanizmów kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych - standardów kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Rewal 2014-03-25 10:16:44
dokument Zarządzenie Nr 16/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 14 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej robót realizowanych w ramach umowy nr ID.272.04.2012 z dnia 27 września 2012 r., dotyczącej projektu pn. "Modernizacja taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal" 2014-03-14 10:58:20
dokument Zarządzenie Nr 15/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Rewal 2014-03-13 15:31:02
dokument Zarządzenie Nr 14/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2014r. w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Rewal 2014-03-13 15:14:50
dokument Zarządzenie Nr 13/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2014r. w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne Gminy Rewal w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu 2014-03-13 15:07:25
dokument Zarządzenie Nr 12/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zasad klasyfikowania wydatków strukturalnych, obiegu dokumentacji projektu, monitorowania planu finansowego projektów współfinansowanych ze środków UE w Urzędzie Gminy Rewal 2014-03-13 15:03:01
dokument Zarządzenie Nr 11/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 28.02.2014r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego dochodów i wydatków projektu budżetu Gminy Rewal na 2014 rok 2014-03-12 13:02:54
dokument Zarządzenie Nr 10/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 28.02.2014r. uchylające Zarządzenie nr 27/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rewal i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji 2014-03-03 13:55:24
dokument Zarządzenie Nr 9/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 28.02.2014r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rewal 2014-02-28 09:45:33
dokument Zarządzenie Nr 8/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 24.02.2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali położonych w budynku wielolokalowym w Pogorzelicy przy ul. Wojska Polskiego 17A 2014-02-28 07:54:52
dokument Zarządzenie Nr 7/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 12.02.2014r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. 2014-02-13 12:05:55
dokument Zarządzenie nr 6/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych 2014-02-13 11:48:50
dokument Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie powierzenia obowiazków Kierownika Referatu Turystyki i Promocji w Urzędzie Gminy w Rewalu 2014-02-13 09:05:52
dokument Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Rewa z dnia 05 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do udostępniania dokumentacji finansowo-ksiegowej 2014-02-07 09:16:35
dokument Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Rewal w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rewalu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych 2014-01-15 12:51:50
dokument Zarządzenie Nr 2/14 Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia cen przewodników turystycznych przeznacoznych do sprzedaży w sieciacj księgarni i hurtowni książek 2014-01-09 08:33:53
dokument Zarządzenie Nr 1/14 Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Fala w Pobierowie 2014-01-07 14:51:55