Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XLVII/358/13 Rady Gminy Rewal z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA NR XLVII/358/13

RADY GMINY REWAL

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 260), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40.ust 1 i art. 42 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U 2013, poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, wynoszą w odniesieniu do:

1) jezdni, chodników i poboczy oraz innych elementów pasa drogowego – 10 zł,

2) obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Stawki roczne opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonych urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2, wynoszą w odniesieniu do:

1) urządzeń infrastruktury – 200

2) urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 20

2. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni reklamowej w wysokości: 3,00 zł.

2. W przypadku umieszczenia nośnika reklamowego na okres 12 miesięcy i dłużej stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni reklamowej wynosi 1,50 zł.

3. Ustala się zerową stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym reklamy (tablicy informacyjnej) zawierającej informacje o gminie powiecie lub województwie w postaci planów, tablic, plansz, itp.

§ 5. 1. Do opłaty należnej na podstawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w sprawach zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się stawki opłaty określone w przepisach uchwały wymienionej w § 7 do czasu wygaśnięcia ważności tego zezwolenia.

2. Do spraw o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i nie zakończonych do tego dnia decyzja ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIII/90/11 z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. 2011, Nr 138, poz. 2525)

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady

Joanna Drzewińska - Dąbrowska

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała nr XLVII-358-13.pdf (PDF, 94.45Kb) 2014-01-08 11:28:47 561 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 08-01-2014 11:28:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 08-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 08-01-2014 11:29:12