Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XLVII/360/13 Rady Gminy Rewal z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień

UCHWAŁA NR XLVII/360/13

RADY GMINY REWAL

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień.

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm. ) oraz art.18 ust.2pkt.8 , 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu na terenie Gminy Rewal od osób fizycznych przebywających dłużej niż 1 dobę w celach: turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych w wysokości 2,00 zł.

§ 2. Określona w § 1 dzienna stawka opłaty miejscowej ulega obniżeniu i wynosi 1,00zł w stosunku do:

1) dzieci i młodzieży uczącej się oraz studentów - poza grupami zorganizowanymi (obozy, kolonie);

2) emerytów i rencistów poza wymienionymi w § 3 pkt 1 i 2.

§ 3. Wprowadza się całkowite zwolnienia od uiszczenia opłaty miejscowej w stosunku do:

1) kombatantów i inwalidów wojennych;

2) osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej, o której mowa w § 1 w drodze inkasa i wyznacza inkasentów:

1) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej m.in. biura turystyczne,

kierownicy i dzierżawcy ośrodków wczasowych, pól namiotowych i campingowych, hoteli, pensjonatów;

2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pokoi gościnnych (m.in.

właściciele, dzierżawcy, najemcy).

2. Wyznaczeni inkasenci pobierają opłatę miejscową najpóźniej do trzeciego dnia pobytu osoby przebywającej w celach wymienionych w § 1 w danym miejscu.

3. Pobrane kwoty opłaty inkasenci rozliczają w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni za dany miesiąc kalendarzowy, w którym pobrano opłatę.

4. Inkasenci pobierają opłatę na kwitariusz przychodowy pobrany z Urzędu Gminy wydając uiszczającemu pokwitowanie.

5. Za przekroczenie terminu rozliczenia - naliczane będą odsetki za zwlokę w wysokości odsetek od zaległości

podatkowych.

§ 5. Ustala się wysokość prowizji od zainkasowanej kwoty w wysokości 20% pobranej opłaty miejscowej

§ 6. Sposób prowadzenia inkasa opłaty miejscowej podlega kontroli prowadzonej przez wyznaczonych kontrolerów ze strony Urzędu Gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLIV/336/13 z dnia 25 października 2013 w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień .

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie do należnych opłat od początku 2014 r.

Przewodnicząca Rady

Joanna Drzewińska - Dąbrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 08-01-2014 11:45:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 08-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 08-01-2014 11:46:19