Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

VII kadencja (2014r. - 2018r.)

Aby wyszukać uchwałę, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i naciśnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

Jeśli przeglądarka internetowa nie wkazuje żadnych wyników wyszukiwania, sprawdź w rejestrze innej kadencji Rady Gmny.

 I/1/14 I 01-12-2014 w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
 I/2/14 I 01-12-2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
 I/3/14 I 01-12-2014 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
II/4/14 II 09-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia
II/5/14 II 09-12-2014 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania z dniem podjęcia
II/6/14 II 09-12-2014 w sprawie zasad przyznawania diet dla Radnych Gminy z dniem podjęcia
II/7/14 II 09-12-2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy z dniem podjęcia
III/8/14 III 22-12-2014 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015r. z dniem podjęcia
III/9/14 III 22-12-2014 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  22 grudnia 2014r.
III/10/14 III 22-12-2014 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
III/11/14 III 22-12-2014 w sprawie odwołania skarbnika gminy z dniem podjęcia
IV/14 IV 30-12-2014 [nie podjęto żadnych uchwał]  
V/12/15 V 08-01-2015 w sprawie ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy Rewal w roku budżetowym 2015 z dniem podjęcia
V/13/15 V 08-01-2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości z dniem podjęcia
VI/14/15 VI 16-01-2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
VII/15/15 VII 19-01-2015 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rewal z dniem podjęcia
VIII/16/15 VIII 06.02.2015 w sprawie wyboru delegata do Związku Miast i Gmin Morskich z dniem podjęcia
VIII/17/15 VIII 06.02.2015 w sprawie przystąpienia Gminy Rewal do kontraktu samorządowego z dniem podjęcia
VIII/18/15 VIII 06.02.2015 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy ds. opracowania nowego statutu Gminy Rewal z dniem podjęcia
VIII/19/15 VIII 06.02.2015 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy Rewal ds. opracowania programu naprawczego w zakresie finansów Gminy Rewal z dniem podjęcia
VIII/20/15 VIII 06.02.2015 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
VIII/21/15 VIII 06.02.2015 w sprawie dzierżawy gruntów w Rewalu i Niechorzu z dniem podjęcia
IX/22/15 IX 06.03.2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rewal

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Uchwała Nr NK.3.4131.93.2015.SA

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Uchwała Nr NK.3.4131.93.2015.SA Dz.Urz.

IX/23/15 IX 06.03.2015 w sprawie wyznaczenia Delegata gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie z dniem podjęcia
IX/24/15 IX 06.03.2015 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2015 roku" 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
IX/25/15 IX 06.03.2015 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
IX/26/15 IX 06.03.2015 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
IX/27/15 IX 06.03.2015 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
IX/28/15 IX 06.03.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
X/29/15 X 27.03.2015 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku z dniem podjęcia
X/30/15 X 27.03.2015 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Rewal na lata 2015-2020 z dniem podjęcia
XI/31/15 XI 03.04.2015 w sprawie przeznaczenia gruntów do dzierżawy przetargowej w Pobierowie ul. Grunwaldzka z dniem podjęcia
XI/32/15 XI 03.04.2015 w sprawie przeznaczenia gruntów do dzierżawy przetargowej w Pobierowie, ul. Kawalerska z dniem podjęcia
XI/33/15 XI 03.04.2015 w sprawie przeznaczenia gruntów do dzierżawy przetargowej w Rewalu z dniem podjęcia
XI/34/15 XI 03.04.2015 w sprawie gospodarowania mieniem z dniem podjęcia
XI/35/15 XI 03.04.2015 w sprawie obciążenia nieruchomości 727/6 obr. Niechorze

z dniem podjęcia

uchwała została uchylona uchwałą Nr XVIII/73/2015 Rady Gminy Rewal z dn 14.09.2015r.

XI/36/15 XI 03.04.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XI/37/15 XI 03.04.2015 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy w Pobierowie z dniem podjęcia
XI/38/15 XI 03.04.2015 w sprawie przeznaczenia gruntów do dzierżawy przetargowej na plaży z dniem podjęcia
XI/39/15 XI 03.04.2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2015 rok z dniem podjęcia
XI/40/15 XI 03.04.2015 w sprawie wystąpienia Gminy Rewal z Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka z dniem podjęcia
XII/41/15 XII 29.04.2015 w sprawie umowy dzierżawy - Park Miniatur Latarni Morskich z dniem podjęcia
XII/42/15 XII 29.04.2015 w sprawie umowy dzierżawy - Park Wieloryba z dniem podjęcia
XII/43/15 XII 29.04.2015 w sprawie przeznaczenia gruntów do dzierżawy w Rewalu z dniem podjęcia
XII/44/15 XII 29.04.2015 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym z dniem podjęcia
XII/45/15 XII 29.04.2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnościami z dniem podjęcia
XII/46/15 XII 29.04.2015 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży z dniem podjęcia
XII/47/15 XII 29.04.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XII/48/15 XII 29.04.2015 w sprawie zawarcia umowy użyczenia z dniem podjęcia
XII/49/15 XII 29.04.2015 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rewal w sprawie sprzedaży nieruchomości z dniem podjęcia
XII/50/15 XII 29.04.2015 utworzenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania z dniem podjęcia
XII/51/15 XII 29.04.2015 w sprawie rozpatrzenia protestów wyborczych dotyczących wyboru Sołtysa Sołectwa Niechorze oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Niechorze z dniem podjęcia
XIII/52/15 XIII 25.05.2015 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2015 z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
XIII/53/15 XIII 25.05.2015 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży z dniem podjęcia
XIII/54/15 XIII 25.05.2015 w sprawie sprzedaży przetargowej z dniem podjęcia
XIII/55/15 XIII 25.05.2015 w sprawie zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XIV/56/15 XIV 09.06.2015 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rewal w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów terminów płatności dla inkasentów  i wynagrodzenia za inkaso 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XIV/57/15 XIV 09.06.2015 w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie Gminy Rewal

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Wyrokiem sądu z dnia 21.06.2017r. sygn. Akt II OSK 1815/16 uchwała została unieważniona.

XIV/58/15 XIV 09.06.2015 w sprawie uznania skargi Państwa Haliny i Zbigniewa Cebulak za zasadną z dniem podjęcia
XIV/59/15 XIV 09.06.2015 w sprawie powołania radnego do Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia
XIV/60/15 XIV 09.06.2015 w sprawie powołania radnego do Komisji Strategii i Rozwoju z dniem podjęcia
XIV/61/15 XIV 09.06.2015 w przedmiocie braku stwierdzenia przesłanek do wygaszenia mandatu radnej Agnieszki Tasarz z dniem podjęcia
XV/62/15 XV 30.06.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Rewal

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Stwierdzono nieważność §1 ust. 13 Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dn 06.08.2015r.

XV/63/15 XV 30.06.2015 w sprawie sprzedaży działek 577/3 i 49/11 w obrębie Rewala z dniem podjęcia
XV/64/15 XV 30.06.2015 w sprawie bezprzetargowego zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XV/65/15 XV 30.06.2015 w sprawie sprzedaży działki 821/2 w obrębie Pobierowo z dniem podjęcia
XV/66/15 XV 30.06.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. z dniem podjęcia
XV/67/15 XV 30.06.2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2015 rok

z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Umorzono postepowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Rewal uchwałą Nr XVIII.184.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

XV/68/15 XV 30.06.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2015 rok

z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Umorzono postepowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Rewal uchwałą Nr XVIII.184.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

XV/69/15 XV 30.06.2015 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014

z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII.173.K.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie umorzenia postepowania dotyczącego nieważności uchwały

XV/70/15 XV 30.06.2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2042

z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

Regionalne Izba Obrachunkowa w Szczecinie stwierdziła nieważność Uchwałą Nr XVII.170.K.2015 z dnia 29 lipca 2015r.

XVI/15 XVI 11.08.2015 [nie podjęto żadnych uchwał]  
XVII/71/15 XVII 13.08.2015

w sprawie przeznaczenia gruntów do dzierżawy bezprzetargowej w Rewalu

z dniem podjęcia
XVIII/72/15 XVIII 14.09.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z dniem podjęcia
XVIII/73/15 XVIII 14.09.2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/35/15 Rady Gminy Rewal z dnia 02 kwietnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości 727/6 obr. Niechorze z dniem podjęcia
XVIII/74/15 XVIII 14.09.2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.
XVIII/75/15 XVIII 14.09.2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.
XVIII/76/15 XVIII 14.09.2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.
XVIII/77/15 XVIII 14.09.2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.
XVIII/78/15 XVIII 14.09.2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.
XVIII/79/15 XVIII 14.09.2015 zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.
XVIII/80/15 XVIII 14.09.2015 w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, świadczonych przez gminę oraz wysokości cen za te usługi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XVIII/81/15 XVIII 14.09.2015 w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Rewal oraz nadania jej statutu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XVIII/82/15 XVIII 14.09.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XVIII/83/15 XVIII 14.09.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2015 rok

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Kolegium RIO w Szczecinie stwierdziło nieważność uchwały uchwałą Nr XXIV.228.K.2015

XIX/84/15 XIX 02.10.2015 w sprawie: przeznaczenia działki 296/7 w Pobierowie do dzierżawy bezprzetargowej z dniem podjęcia
XIX/85/15 XIX 02.10.2015 w sprawie: bezprzetargowego zawarcia umowy dzierżawy na działkę 700/12 w Pobierowie z dniem podjęcia
XIX/86/15 XIX 02.10.2015 w sprawie: bezprzetargowego zawarcia umowy dzierżawy na działkę 372/3  w Rewalu z dniem podjęcia
XIX/87/15 XIX 02.10.2015 w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy

z dniem podjęcia. Traci moc załącznik do uchwały XIX/87/15.

(Obowiązująca uchwała XX/89/15 zdnia 03.11.2015r)

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym Programie Postępowania Naprawczego

XIX/88/15 XIX 02.10.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Rewal
przed sądami administracyjnymi w sprawie skarg na uchwały Rady Gminy Rewal nr LVIII/439/14, LVIII/440/14 oraz XIV/57/15
z dniem podjęcia
XX/89/15 XX 03.11.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Postępowania naprawczego dla Gminy Rewal

z dniem podjęcia

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym Programie Postępowania Naprawczego

XXI/90/15 XXI 06.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku
XXI/91/15 XXI 06.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku
XXI/92/15 XXI 06.11.2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę skupu żyta Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku
XXI/93/15 XXI 06.11.2015 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku
XXI/94/15 XXI 06.11.2015 w sprawie opłaty targowej Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku
XXI/95/15 XXI 06.11.2015 w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku

zmieniona uchwałą 

Nr XLII/224/17 z dnia 30 stycznia 2017

utraciła moc uchwałą

Nr XLIV/245/17 z dnia 30 marca 2017

XXI/96/15 XXI 06.11.2015 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXI/97/15 XXI 06.11.2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych z dniem podjęcia
XXI/98/15 XXI 06.11.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal pn. "Kaplica w Pustkowie" z dniem podjęcia
XXI/99/15 XXI 06.11.2015 w sprawie sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 z dniem podjęcia
XXI/100/15 XXI 06.11.2015 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla której Gmina Rewal jest organem założycielskim z dniem podjęcia
XXI/101/15 XXI 06.11.2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXII/102/15 XXII 26.11.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku
XXIII/103/15 XXIII 21.12.2015 w sprawie bezprzetargowego zawarcia umów dzierżawy z dniem podjęcia
XXIII/104/15 XXIII 21.12.2015 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy z dniem podjęcia
XXIII/105/15 XXIII 21.12.2015 w sprawie dzierżawy nieruchomości 415 obr. Rewal - AMFITEATR z dniem podjęcia
XXIII/106/15 XXIII 21.12.2015 w sprawie umowy dzierżawy dotyczącej działek 685/2 i 687/1 w Pobierowie z dniem podjęcia
XXIII/107/15 XXIII 21.12.2015 w sprawie przeznaczenia działki 296/7 w Pobierowie do dzierżawy z dniem podjęcia
XXIII/108/15 XXIII 21.12.2015 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Rewal krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku

z dniem podjęcia

Kolegium RIO w Szczecinie stwierdziło nieważność uchwały uchwałą Nr I.4.K.2016 z dnia 13 stycznia 2016r.

XXIII/109/15 XXIII 21.12.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2015 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
XXIII/110/15 XXIII 21.12.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2015 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
XXIV/111/16 XXIV 29.01.2016 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2016 rok z dniem podjęcia
XXIV/112/16 XXIV 29.01.2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
XXIV/113/16 XXIV 29.01.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży z dniem podjęcia
XXIV/114/16 XXIV 29.01.2016 w sprawie dzierżawy w trybie przetargowym plaży w Trzęsaczu z dniem podjęcia
XXIV/115/16 XXIV 29.01.2016 w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc do sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych i utraty mocy uchwał 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXV/116/16 XXV 02.02.2016 w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
XXVI/117/16 XXVI 24.02.2016 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze z dniem podjęcia
XXVII/118/16 XXVII 29.02.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXVII/119/16 XXVII 29.02.2016 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miejscowości Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica, Śliwin ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXVII/120/16 XXVII 29.02.2016 w sprawie ustalenia parkowania na parkingach niestrzeżonych nie będących drogami publicznymi na terenie miejscowości Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica, Śliwin ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXVII/121/16 XXVII 29.02.2016 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2016/2017, liczby punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXVII/122/16 XXVII 29.02.2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rewal z dnia XVIII/78/15 z 14 września 2015r. 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXVII/123/16 XXVII 29.02.2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rewal Nr XVII/77/15 z 14 września 2015r. 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXVII/124/16 XXVII 29.02.2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2016r. z dniem podjęcia
XXVII/125/16 XXVII 29.02.2016 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżaw na toalety publiczne z dniem podjęcia
XXVII/126/16 XXVII 29.02.2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości z dniem podjęcia
XXVII/127/16 XXVII 29.02.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży z dniem podjęcia
XXVIII/128/16 XXVIII 01.03.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/277/13 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXIX/129/16 XXIX 18.03.2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/124/16 Rady Gminy Rewal z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2016r. z dniem podjęcia
XXIX/130/16 XXIX 18.03.2016 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2016 roku" 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXIX/131/16 XXIX 18.03.2016 w sprawie dzierżawy terenów w Pobierowie z dniem podjęcia
XXIX/132/16 XXIX 18.03.2016 w sprawie dzierżaw w Niechorzu z dniem podjęcia
XXIX/133/16 XXIX 18.03.2016 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżaw Pobierowie z dniem podjęcia
XXIX/134/16 XXIX 18.03.2016 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżaw Pustkowie z dniem podjęcia
XXIX/135/16 XXIX 18.03.2016 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżaw Rewalu z dniem podjęcia
XXIX/136/16 XXIX 18.03.2016 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy do części działki oznaczonej nr 203/8 obr. Pustkowo i nr 991/17 obr. Pobierowo z dniem podjęcia
XXIX/137/16 XXIX 18.03.2016 w sprawie dzierżawy części działki 991/17 w Pobierowo przy ul. Mickiewicza z dniem podjęcia
XXIX/138/16 XXIX 18.03.2016 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku z dniem podjęcia
XXIX/139/16 XXIX 18.03.2016 w sprawie wystąpienia przez Gminę Rewal ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z dniem podjęcia
XXIX/140/16 XXIX 18.03.2016 w sprawie wystąpienia przez Gminę Rewal ze związku komunalnego pn. "Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi" z dniem podjęcia
XXIX/141/16 XXIX 18.03.2016 w sprawie wystąpienia przez Gminę Rewal ze Związku Miast i Gmin Morskich z dniem podjęcia
XXIX/142/16 XXIX 18.03.2016 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miejscowości Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica, Śliwin ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXIX/143/16 XXIX 18.03.2016 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na parkingach niestrzeżonych nie będących drogami publicznymi na terenie miejscowości Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica, Śliwin, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXX/144/16 XXX 06.04.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze do inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXX/145/16 XXX 06.04.2016 w sprawie użyczenia części działki 296/7 obr. Pobierowo na czas nieokreślony z dniem podjęcia
XXX/146/16 XXX 06.04.2016 w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego w Rewalu z dniem podjęcia
XXX/147/16 XXX 06.04.2016 w sprawie przeznaczenia działek 354/3, 354/4, 354/5 w Rewalu do dzierżawy z dniem podjęcia
XXX/148/16 XXX 06.04.2016 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy Rewalu z dniem podjęcia
XXX/149/16 XXX 06.04.2016 w sprawie wydzierżawienia terenów na plaży w Rewalu z dniem podjęcia
XXX/150/16 XXX 06.04.2016 w sprawie zmiany uchwały wyznaczającej dodatkowe miejsca do sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/151/16 XXXI 31.05.2016 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.
XXXI/152/16 XXXI 31.05.2016 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/153/16 XXXI 31.05.2016 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2016 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/154/16 XXXI 31.05.2016 w sprawie sprzedaży działki nr 675 / 23 obręb Niechorze z dniem podjęcia
XXXI/155/16 XXXI 31.05.2016 w sprawie zamiany nieruchomości z dniem podjęcia
XXXI/156/16 XXXI 31.05.2016 w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfickiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, zlokalizowanymi na terenie gm. Rewal z dniem podjęcia
XXXI/157/16 XXXI 31.05.2016 w sprawie dzierżawy działki 60/4 obr. Rewal z dniem podjęcia
XXXI/158/16 XXXI 31.05.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości w Śliwinie z dniem podjęcia
XXXI/159/16 XXXI 31.05.2016 w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Rewal

z dniem podjęcia

Opinia RIO

XXXI/160/16 XXXI 31.05.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022 z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.
XXXII/161/16 XXXII 06.06.2016 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 z dniem podjęcia
XXXIII/162/16 XXXIII 21.06.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2016 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
XXXIV/163/16 XXXIV 30.06.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis z dniem 1 stycznia 2017r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
XXXIV/164/16 XXXIV 30.06.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

z dniem podjęcia

Kolegium RIO w Szczecinie stwierdziło nieważność uchwały uchwałą Uchwałą Nr XX.156.S.2016 z dnia 10 sierpnia 2016r.

XXXIV/165/16 XXXIV 30.06.2016 w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu z dniem podjęcia
XXXIV/166/16 XXXIV 30.06.2016 w przedmiocie braku stwierdzenia przesłanek do wygaszenia mandatu radnego Jacka Domańskiego z dniem podjęcia
XXXV/167/16 XXXV 28.07.2016 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Rewal długoterminowej pożyczki z budżetu państwa z dniem podjęcia
XXXVI/168/16 XXXVI 15.09.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w Śliwinie z dniem podjęcia
XXXVI/169/16 XXXVI 15.09.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości w Niechorzu do sprzedaży z dniem podjęcia
XXXVI/170/16 XXXVI 15.09.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w Pobierowie z dniem podjęcia
XXXVI/171/16 XXXVI 15.09.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w Rewalu z dniem podjęcia
XXXVI/172/16 XXXVI 15.09.2016 w sprawie nabywania nieruchomości z dniem podjęcia
XXXVI/173/16 XXXVI 15.09.2016 w sprawie dzierżawy terenów w Pobierowie z dniem podjęcia
XXXVI/174/16 XXXVI 15.09.2016 w sprawie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dniem podjęcia
XXXVI/175/16 XXXVI 15.09.2016 w sprawie nadania nazw ulicom w Śliwinie i Pobierowie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXVI/176/16 XXXVI 15.09.2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w Śliwinie z dniem podjęcia
XXXVI/177/16 XXXVI 15.09.2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek przy ul. Wojska Polskiego w Pogorzelicy z dniem podjęcia
XXXVI/178/16 XXXVI 15.09.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miejscowości Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica, Śliwin, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXVI/179/16 XXXVI 15.09.2016 w sprawie przyjęcia "Planu działania w sieci historii Niechorza" z dniem podjęcia
XXXVII/180/16 XXXVII 04.10.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2016 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
XXXVII/181/16 XXXVII 04.10.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022

z dniem podjęcia

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. uchwały Nr XXXVII/181/16 Rady Gminy Rewal

XXXVII/182/16 XXXVII 04.10.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.
XXXVII/183/16 XXXVII 04.10.2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek przy ul. Frontowej w Pobierowie z dniem podjęcia
XXXVII/184/16 XXXVII 04.10.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2015r. z dniem podjęcia
XXXVIII/185/16 XXXVIII 18.11.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania z dniem podjęcia
XXXVIII/186/16 XXXVIII 18.11.2016 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 z dniem podjęcia
XXXVIII/187/16 XXXVIII 18.11.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Stwierdzenie nieważności części uchwały

XXXVIII/188/16 XXXVIII 18.11.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Stwierdzenie nieważności części uchwały

XXXVIII/189/16 XXXVIII 18.11.2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXVIII/190/16 XXXVIII 18.11.2016 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXVIII/191/16 XXXVIII 18.11.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości na realizację urządzeń infrastruktury technicznej w Pobierowie z dniem podjęcia
XXXVIII/192/16 XXXVIII 18.11.2016 zmieniająca uchwalę nr XXXI/155/16 w sprawie zamiany nieruchomości z dniem podjęcia
XXXVIII/193/16 XXXVIII 18.11.2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek w Pogorzelicy z dniem podjęcia
XXXVIII/194/16 XXXVIII 18.11.2016 zmieniająca uchwałę nr XXXI/159/16 w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Rewal z dniem podjęcia
XXXIX/195/16 XXXIX 25.11.2016 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2022 Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o. o.” z dniem podjęcia
XXXIX/196/16 XXXIX 25.11.2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dniem podjęcia
XXXIX/197/16 XXXIX 25.11.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2016 rok

z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

XXXIX/198/16 XXXIX 25.11.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022 z dniem podjęcia
XXXIX/199/16 XXXIX 25.11.2016 zmieniająca  uchwałę nr XXVII/124/16  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2016r. z dniem podjęcia
XXXIX/200/16 XXXIX 25.11.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w Rewalu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XL/201/2016 XL 13.12.2016 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/186/16 w sprawie  Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 z dniem podjęcia
XL/202/2016 XL 13.12.2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017

z dniem 01.01.2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

wprowadzono zmiany uchwałą:

Nr XLIV/248/17

XL/203/2016 XL 13.12.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022

z dniem 01.01.2017r.

wprowadzono zmiany uchwałą:

Nr XLIV/249/17

XLI/204/2016 XLI 29.12.2016 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
XLI/205/2016 XLI 29.12.2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
XLI/206/2016 XLI 29.12.2016 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
XLI/207/2016 XLI 29.12.2016 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania z dniem podjęcia
XLI/208/2016 XLI 29.12.2016 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia
XLI/209/2016 XLI 29.12.2016 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rewal z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku
XLI/210/2016 XLI 30.12.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2016 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
XLI/211/2016 XLI 30.12.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022 z dniem podjęcia
XLII/212/2017 XLII 30.01.2017 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2017 rok z dniem podjęcia
XLII/213/2017 XLII 30.01.2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLII/214/2017 XLII 30.01.2017 w sprawie utworzenia samorzadowej instytucji kultury pn. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLII/215/2017 XLII 30.01.2017 w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Stwierdzono nieważność:

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.55.2017.AB z dnia 27 lutego 2017r.

XLII/216/2017 XLII 30.01.2017 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy - działka nr 393/6 w Rewalu z dniem podjęcia
XLII/217/2017 XLII 30.01.2017 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy w Niechorzu z dniem podjęcia
XLII/218/2017 XLII 30.01.2017 w sprawie zawarcia umów dzierżawy w Pobierowie z dniem podjęcia
XLII/219/2017 XLII 30.01.2017 w sprawie zawarcia umów dzierżawy w Rewalu z dniem podjęcia
XLII/220/2017 XLII 30.01.2017 w sprawie zawarcia umów dzierżawy w Pogorzelicy z dniem podjęcia
XLII/221/2017 XLII 30.01.2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki w Pobierowie z dniem podjęcia
XLII/222/2017 XLII 30.01.2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości z dniem podjęcia
XLII/223/2017 XLII 30.01.2017 w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfickiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, zlokalizowanymi na terenie gm. Rewal z dniem podjęcia
XLII/224/2017 XLII 30.01.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność części uchwały: Uchwała RIO
Nr V.32.S.2017 z dnia 1 marca 2017r.

XLII/225/2017 XLII 30.01.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2017 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
XLII/226/2017 XLII 30.01.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022 z dniem podjęcia
XLII/227/2017 XLII 30.01.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2017r. z dniem podjęcia
XLII/228/2017 XLII 30.01.2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/128/16 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLII/229/2017 XLII 30.01.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odapdami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały
XLII/230/2017 XLII 30.01.2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rewal Nr XVIII/77/15 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLII.231/2017 XLII 30.01.2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rewal Nr XVIII/80/15 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLIII/232/2017 XLIII 24.02.2017 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rewal Nr XLII/214/17 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLIII/233/2017 XLIII 24.02.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Rewal do nowego ustroju szkolnego z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rewal (ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal
XLIII/234/2017 XLIII 24.02.2017 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku z dniem podjęcia
XLIII/235/2017 XLIII 24.02.2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania z dniem 1 kwietnia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
XLIII/236/2017 XLIII 24.02.2017 w sprawie nabycia nieruchomości 551/11 obr. Pobierowo z dniem podjęcia
XLIII/237/2017 XLIII 24.02.2017 w sprawie zamiany nieruchomości z dniem podjęcia
XLIII/238/2017 XLIII 24.02.2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki w Rewalu z dniem podjęcia
XLIII/239/2017 XLIII 24.02.2017 w sprawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie zmiany statutów sołectwa Niechorze i sołectwa Pobierowo z dniem podjęcia
XLIII/240/2017 XLIII 24.02.2017 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Gminy Rewal ds. Ochrony Drzewostanu, wyznaczenia parków i terenów zielonych z dniem podjęcia
XLIV/241/2017 XLIV 30.03.2017 w sprawie określenia przypadków, w których usunięcie drzew i krzewów nie wymaga uzyskania zezwolenia oraz określenia wysokości stawki opłaty za usunięcie drzewa i za usunięcie krzewu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLIV/242/2017 XLIV 30.03.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Rewal do nowego ustroju szkolnego

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzające nieważność § 1 pkt 3

XLIV/243/2017 XLIV 30.03.2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek prowadzonych przez Gminę Rewal, liczby punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLIV/244/2017 XLIV 30.03.2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.
XLIV/245/2017 XLIV 30.03.2017 w sprawie opłaty miejscowej

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Stwierdzono nieważność części uchwały: Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr X.62.S.2017

XLIV/246/2017 XLIV 30.03.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
XLIV/247/2017 XLIV 30.03.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego Gminy Rewal części miejscowości Niechorze - strona północna z dniem podjęcia
XLIV/248/2017 XLIV 30.03.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2017 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
XLIV/249/2017 XLIV 30.03.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022 z dniem podjęcia
XLIV/250/2017 XLIV 30.03.2017 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy w Pobierowie z dniem podjęcia
XLIV/251/2017 XLIV 30.03.2017 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy w Pustkowiu z dniem podjęcia
XLIV/252/2017 XLIV 30.03.2017 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy w Rewalu z dniem podjęcia
XLIV/253/2017 XLIV 30.03.2017 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżaw na toalety publiczne z dniem podjęcia
XLIV/254/2017 XLIV 30.03.2017 w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLV/255/2017 XLV 30.03.2017 w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie w tej Strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzające nieważność § 1 ust 4 pkt 1, § 2 ust 4 oraz § 5 ust 1 - 4 Załącznika Nr 2

XLV/256/2017 XLV 30.03.2017 w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych oraz terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego - stwierdzenie nieważności § 1 ust. 5 zd. drugie

XLVI/257/2017 XLVI 26.04.2017 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2017 roku"

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Uchwała Nr XLVI-257-17 Dziennik Urzędowy

Rozstrzygnięcie nadzorcze

XLVI/258/2017 XLVI 26.04.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVI/259/2017 XLVI 26.04.2017 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rewal na lata 2017 - 2025 z dniem podjęcia
XLVI/260/2017 XLVI 26.04.2017 w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVI/261/2017 XLVI 26.04.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVI/262/2017 XLVI 26.04.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i części miejscowości Pustkowo strona północna z dniem podjęcia
  XLVII 15.05.2017 [sesja nie odbyła się z powodu braku quorum]  
XLVIII/263/2017 XLVIII 17.05.2017 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia
XLVIII/264/2017 XLVIII 17.05.2017 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2017 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVIII/265/2017 XLVIII 17.05.2017 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia działki 296/7 obr Pobierowo z dniem podjęcia
XLIX/266/2017 XLIX 22.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2016r. z dniem podjęcia
XLIX/267/2017 XLIX 22.06.2017 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 z dniem podjęcia
XLIX/268/2017 XLIX 22.06.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2017 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
XLIX/269/2017 XLIX 22.06.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Rewal na lata 2017 - 2022 z dniem podjęcia
XLIX/270/2017 XLIX 22.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla której Gmina Rewal jest organem założycielskim z dniem podjęcia
L/271/2017 L 20.07.2017 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

z dniem podjęcia

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzające nieważność uchwały.

L/272/2017 L 20.07.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania z dniem podjęcia
L/273/2017 L 20.07.2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki 445/15 obr. Pobierowo z dniem podjęcia
L/274/2017 L 20.07.2017 w sprawie zamiany nieruchomości z dniem podjęcia
L/275/2017 L 20.07.2017 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dniem podjęcia
L/276/2017 L 20.07.2017

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej granicy przystani morskiej

z dniem podjęcia
L/277/2017 L 20.07.2017 w sprawie uchylenia uchwały nr LX/448/14 z dnia 29 października 2014r. Rady Gminy Rewal w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
L/278/2017 L 20.07.2017 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dniem podjęcia
L/279/2017 L 20.07.2017 w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości w związku z dokonaniem podziału nieruchomości wspólnej i częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości za dopłatą położonej przy ul. Mazowieckiej 2 w Niechorzu z dniem podjęcia
L/280/2017 L 20.07.2017 w sprawie nadania nazw ulicom w Rewalu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
L/281/2017 L 20.07.2017 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy w Śliwinie z dniem podjęcia
L/282/2017 L 20.07.2017 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na działkę nr 879/2 w Pobierowie z dniem podjęcia
L/283/2017 L 20.07.2017 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na działkę nr 401/12 w Pobierowie z dniem podjęcia
LI/284/2017 LI 03.08.2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Uchwała Nr XX.113.S.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzająca częściową nieważność uchwały

LI/285/2017 LI 03.08.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2017 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
LII/286/2017 LII 14.09.2017 w sprawie ustalenia treści projektu statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem podjęcia
LII/287/2017 LII 14.09.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rewal na lata 2017-2019 z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.
LII/288/2017 LII 14.09.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LII/289/2017 LII 14.09.2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rewal podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017r.
LIII/290/2017 LIII 19.10.2017 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Niechorze i Sołectwa Pobierowo 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LIII/291/2017 LIII 19.10.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2017 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
LIII/292/2017 LIII 19.10.2017 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie z dniem podjęcia
LIII/293/2017 LIII 19.10.2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej granicy pasa technicznego w obrębie Rewal 2 z dniem podjęcia
LIV/294/2017 LIV 26.10.2017 zmieniająca uchwałę nr XLII/227/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2017r. z dniem podjęcia
LIV/295/2017 LIV 26.10.2017 zmieniająca uchwałę nr XXII/157/08 Rady Gminy Rewal z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Rewal do Lokalnej Grupy Działania tworzonej na terenie gmin wchodzących w skład powiatu gryfickiego oraz wyznaczeniu reprezentanta gminy z dniem podjęcia
LIV/296/2017 LIV 26.10.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.
LIV/297/2017 LIV 26.10.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.
LIV/298/2017 LIV 26.10.2017 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LIV/299/2017 LIV 26.10.2017 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.
LIV/300/2017 LIV 26.10.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2017 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
LIV/301/2017 LIV 26.10.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017 - 2022 z dniem podjęcia
LV/302/2017 LV 30.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu z dniem podjęcia
LV/303/2017 LV 30.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza w Rewalu z dniem podjęcia
LV/304/2017 LV 30.11.2017 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 z dniem podjęcia
LV/305/2017 LV 30.11.2017 w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie gminy Rewal w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. z dniem podjęcia
LV/306/2017 LV 30.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów z dniem podjęcia
LV/307/2017 LV 30.11.2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów z dniem podjęcia
LV/308/2017 LV 30.11.2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów z dniem podjęcia
LV/309/2017 LV 30.11.2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów z dniem podjęcia
LV/310/2017 LV 30.11.2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LV/311/2017 LV 30.11.2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LV/312/2017 LV 30.11.2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LV/313/2017 LV 30.11.2017 w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na część działki 173/12 w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LV/314/2017 LV 30.11.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rewal do Lokalnej Grupy Działania tworzonej na terenie gmin wchodzących w skład powiatu gryfickiego oraz wyznaczenia reprezentanta gminy z dniem podjęcia
LVI/315/2017 LVI 21.12.2017 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LVI/316/2017 LVI 21.12.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
LVI/317/2017 LVI 21.12.2017 w sprawie nadania Statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
LVI/318/2017 LVI 21.12.2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr ewid. 415 w Rewalu z dniem podjęcia
LVI/319/2017 LVI 21.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Niechorzu nr ewid. 5 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LVI/320/2017 LVI 21.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Rewalu nr ewid. 175 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LVI/321/2017 LVI 21.12.2017 w sprawie maksymalnej wysokości krótkoterminowych kredytów zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 2018 oraz zgody na ustanowienie hipoteki z dniem podjęcia
LVI/322/2017 LVI 21.12.2017 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym
LVI/323/2017 LVI 21.12.2017 w sprawie skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu z dniem podjęcia
LVI/324/2017 LVI 21.12.2017 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia
LVI/325/2017 LVI 21.12.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej pn. "Zieleń Gminy Rewal" z dniem podjęcia
LVII/326/2018 LVII 30.01.2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
LVII/327/2018 LVII 30.01.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2018-2022 z dniem 1 stycznia 2018r.
LVII/328/2018 LVII 30.01.2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

Uchwała Nr VI.60.S.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzająca częściową nieważność uchwały

LVII/329/2018 LVII 30.01.2018 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r." z dniem podjęcia
LVII/330/2018 LVII 30.01.2018 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok" z dniem podjęcia
LVII/331/2018 LVII 30.01.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Pustkowie nr ewid. 126 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LVII/332/2018 LVII 30.01.2018 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2018 rok z dniem podjęcia
LVII/333/2018 LVII 30.01.2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
LVII/334/2018 LVII 30.01.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LVIII/335/2018 LVIII 01.03.2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LVIII/336/2018 LVIII 01.03.2018 w sprawie przekazania skarg na pracowników Urzędu Gminy Rewal do załatwienia Wójtowi Gminy Rewal z dniem podjęcia
LVIII/337/2018 LVIII 01.03.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
LVIII/338/2018 LVIII 01.03.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Pustkowie nr ewid. 25/2 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LVIII/339/2018 LVIII 01.03.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
LVIII/340/2018 LVIII 01.03.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
LIX/341/2018 LIX 15.03.2018 w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rewal na lata 2018-2022

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Rozstrzygnięcie Nadzorcze do Uchwały LIX/341/2018

LIX/342/2018 LIX 15.03.2018 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Rewal

z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Rozstrzygnięcie Nadzorcze do Uchwały LIX/342/2018

LX/343/2018 LX 28.03.2018 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku z dniem podjęcia
LX/344/2018 LX 28.03.2018 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2018 roku”

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Rozstrzygnięcie Nadzorcze do Uchwały Nr LX/344/18

LX/345/2018 LX 28.03.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LX/346/2018 LX 28.03.2018 w sprawie powołania Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości z dniem podjęcia
LX/347/2018 LX 28.03.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LX/348/2018 LX 28.03.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Rewalu nr ewid. 585/6 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LX/349/2018 LX 28.03.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Pobierowie nr ewid. 991/17 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LX/350/2018 LX 28.03.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LX/351/2018 LX 28.03.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości w Rewalu, Pobierowie i Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LX/352/2018 LX 28.03.2018 w sprawie podziału Gminy Rewal na obwody głosowania
i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LX/353/2018 LX 07.05.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
LX/354/2018 LX 07.05.2018 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Rewal oraz powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
LX/355/2018 LX 07.05.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
LX/356/2018 LX 07.05.2018 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
LX/357/2018 LX 07.05.2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
LX/358/2018 LX 07.05.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
LXI/359/2018 LXI 16.05.2018 w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Gminy Rewal do załatwienia Wójtowi Gminy Rewal z dniem podjęcia
LXI/360/2018 LXI 16.05.2018 w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Gminy Rewal do załatwienia Wójtowi Gminy Rewal z dniem podjęcia
LXI/361/2018 LXI 16.05.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w formie inkasa i wyznaczenia inkasentów 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LXI/362/2018 LXI 16.05.2018 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal oraz sezonu kąpielowego na rok 2018 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LXI/363/2018 LXI 16.05.2018 w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości z dniem podjęcia
LXI/364/2018 LXI 16.05.2018 w sprawie zamiany nieruchomości z dniem podjęcia
LXI/365/2018 LXI 16.05.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Rewalu oraz odstąpienie od  przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXI/366/2018 LXI 16.05.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Pobierowie oraz odstąpienie od  przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXI/367/2018 LXI 16.05.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXI/368/2018 LXI 16.05.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w  Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXI/369/2018 LXI 16.05.2018 w sprawie wyrażenia opinii o propozycji połączenia Gminy Brojce, Karnice, Rewal i Trzebiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Gryfickiego z dniem podjęcia
LXI/370/2018 LXI 16.05.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXI/371/2018 LXI 16.05.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek nr 29/9 oraz 30/9 obręb Rewal 1 z dniem podjęcia
LXII/372/2018 LXII 21.06.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2017 r. z dniem podjęcia
LXII/373/2018 LXII 21.06.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 727/7 w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXII/374/2018 LXII 21.06.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 428 w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXII/375/2018 LXII 21.06.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości oznaczone numerami 49/12 i 577/4 w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXII/376/2018 LXII 21.06.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczone numerami 725/5, 725/8 i 146/4 w Pobierowie oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXII/377/2018 LXII 21.06.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem 425/10 w Rewalu oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXIII/378/2018 LXIII 28.06.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 879/2 w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXIII/379/2018 LXIII 28.06.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 549 (38m2) w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXIII/380/2018 LXIII 28.06.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 549 (37m2) w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXIII/381/2018 LXIII 28.06.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 549 (100m2) w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXIII/382/2018 LXIII 28.06.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 173/12 (90m2) w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXIII/383/2018 LXIII 28.06.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 173/12 (220m2) w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXIII/384/2018 LXIII 28.06.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Rewalu nr ewid. 585/6 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXIII/385/2018 LXIII 28.06.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Niechorzu nr ewid. 911/23 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXIII/386/2018 LXIII 28.06.2018 w sprawie: zmiany chwały o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Pustkowie nr ewid. 126 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXIII/387/2018 LXIII 28.06.2018 w sprawie określenia zasad wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych z dniem podjęcia
LXIII/388/2018 LXIII 28.06.2018 w sprawie zmiany uchwaływ sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LXIII/389/2018 LXIII 28.06.2018 w sprawie : ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LXIII/390/2018 LXIII 28.06.2018 w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt.: "Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz" nr projektu: RPZP.08.02.00-32-K014/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z dniem podjęcia
LXIII/391/2018 LXIII 28.06.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
LXIII/392/2018 LXIII 28.06.2018 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LXIII/393/2018 LXIII 28.06.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
LXIII/394/2018 LXIII 28.06.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
LXIII/395/2018 LXIII 28.06.2018 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 z dniem podjęcia
LXIV/396/2018 LXIV 05.07.2018 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Wójta Gminy Rewal dotyczącego ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LXIV/397/2018 LXIV 05.07.2018 w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt.: „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz” nr projektu: RPZP.08.02.00-32-K014/17  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z dniem podjęcia
LXIV/398/2018 LXIV 05.07.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
LXV/399/2018 LXV 30.08.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok z dniem podjęcia
LXV/400/2018 LXV 30.08.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2018-2022. z dniem podjęcia
LXV/401/2018 LXV 30.08.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r." z dniem podjęcia
LXV/402/2018 LXV 30.08.2018 w sprawie określenia zasad udzielania zwolnienia oraz rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rewal.

01.09.2018 r.

stwierdzenie nieważności części uchwały

LXV/403/2018 LXV 30.08.2018 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LXV/404/2018 LXV 30.08.2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rewal 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LXV/405/2018 LXV 30.08.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 879/2 w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXV/406/2018 LXV 30.08.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 29/4 w obrębie Rewal 1 ( 8 miejsc postojowych) oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
LXV/407/2018 LXV 30.08.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 29/4 w obrębie Rewal 1 ( 9 miejsc postojowych) oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXV/408/2018 LXV 30.08.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania p.o. Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
LXV/409/2018 LXV 30.08.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Sekretarz Gminy Rewal z dniem podjęcia
LXV/410/2018 LXV 30.08.2018 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działania p.o. Komendanta Straży Gminnej

z dniem podjęcia

stwierdzenie nieważności uchwały

LXVI/411/18 LXVI 04-10-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok z dniem podjęcia
LXVI/412/18 LXVI 04-10-2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż Gmina Rewal w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LXVI/413/18 LXVI 04-10-2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzonych kluby dziecięce

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność części uchwały:

LXVI/414/18 LXVI 04-10-2018 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Rewal z dniem podjęcia
LXVI/415/18 LXVI 04-10-2018 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dniem podjęcia
LXVI/416/18 LXVI 04-10-2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oznaczoną nr 911/42 położoną w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXVI/417/18 LXVI 04-10-2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonych nr 762/11 i 762/6 położonych w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXVI/418/18 LXVI 04-10-2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 428 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
LXVI/419/18 LXVI 04-10-2018 w sprawie: wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dniem podjęcia
LXVI/420/18 LXVI 04-10-2018 w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Gminy Rewal do załatwienia Wójtowi Gminy Rewal z dniem podjęcia
LXVII/421/18 LXVII 18.10.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania p.o. Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
LXVII/422/18 LXVII 18.10.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania p.o. Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
LXVIII/423/18 LXVIII 13.11.2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność części uchwały:

LXVIII/424/18 LXVIII 13.11.2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LXVIII/425/18 LXVIII 13.11.2018 w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
LXVIII/426/18 LXVIII 13.11.2018 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu granicy pasa technicznego w obrębie Pustkowo, gmina Rewal z dniem podjęcia
LXVIII/427/18 LXVIII 13.11.2018 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu granicy pasa technicznego w obrębie Pobierowo , gmina Rewal z dniem podjęcia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 13-11-2014 12:05:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 13-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 13-12-2018 13:08:58