Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem i dowodami przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:""Apartamenty Villa Hoff" w Trzęsaczu - dz. 2/90, 2/89 i 2/10 obręb Trzęsacz w gminie Rewal" 2015-12-29 12:44:31
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji ds. opracowania programu naprawczego w zakresie finansów Gminy Rewal 2015-12-14 15:21:01
dokument Ogłoszenie o wspólnych posiedzeniach Komisji i XXIII sesji Rady Gminy Rewal (15,17,21.12.2015r.) 2015-12-11 11:36:03
dokument Zaproszenie na spotkanie Stowarzyszenia Rybackiej Grupy Działania Pomorza Zachodniego w sprawie uwag i propozycji do tworzonej lokalnej strategii rozwoju dotyczącej obszaru Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego na lata 2014-2020 2015-12-09 11:03:57
dokument Zaproszenie do składania ofert - usunięcie drzew z nieruchomości należących do gminy Rewal 2015-12-07 12:01:36
dokument SPOTKANIE W SPRAWIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REWALA dnia 15 grudnia 2015r. (wtorek) o godz. 17.00 w Świetlicy w Rewalu 2015-12-04 14:01:54
dokument Karta Dużej Rodziny 2015-12-03 10:49:53
dokument OGŁOSZENIE - 8 grudnia 2015r. (wtorek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się osiedzenie Komisji Rewizyjnej 2015-12-03 09:50:43
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji i XXII sesji Rady Gminy Rewal 2015-11-20 10:18:56
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatu Gryfickiego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego w Rewalu składającego się z czterech studni głębinowych o numerach: 1 i 2a zlokalizowanych w Rewalu na terenie działek nr 207/2 i 206/4 obręb Rewal oraz numer 3a i 4/II zlokalizowanych w Śliwinie, na terenie działek 13/2 i 443. 2015-11-19 14:39:07
dokument Informacja Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie podania do publicznej wiadomości prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 2015-11-19 14:30:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal z 16 listopada 2015 r. w sprawie wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa zbiornika ziemnego o pow. max. F=450m2, głębokości max h=2,5 m, pojemności max V=900 m3 o funkcji ujęcia wód do celów przeciwpożarowych" 2015-11-17 15:08:48
dokument Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko, w kontekście transgranicznym, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Sódra Midsjóbanken na Morzu Bałtyckim w Szwedzkiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej, pn.: "Farma wiatrowa Południowa Ławica Środkowa" 2015-11-13 10:48:24
dokument obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postęowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Apartamenty Villa Hoff"" w Trzęsaczu - dz. nr 2/90, 2/89 i 2/10 obręb Trzęsacz w gminie Rewal 2015-11-13 10:44:34
dokument Obwieszczenie o przedłożeniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"apartamenty Villa Hoff" w Trzęsaczu - dz. 2/90, 2/89 i 2/10 obręb Trzęsacz w gminie Rewal 2015-11-13 10:41:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal z dnia 10 listopada 2015 r. w sparwie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:" Rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na Al. Bursztynowej i w ulicach Polnej, Kolejowej, Leśnej i granicznej i stworzenie dwóch niezależnych systemów kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Niechorze, aglomeracji Rewal" 2015-11-13 10:39:20
dokument Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego ZAPRASZA dnia 10.11.2015r. (wtorek) wszystkich mieszkańców Gminy Rewal godz. 17.30-19.00 oraz (defaworyzowanych) mieszkańców Gminy Rewal godz. 19.00-20.30 2015-11-04 14:19:55
dokument Zebranie Wiejskie w Pobierowie Zawiadamiam, że 5 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Pobierowa w Zespole Szkól Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, ul. Kościuszki 2 w Pobierowie 2015-11-02 11:37:22
dokument Sesja XX Nadzwyczajna - 03.11.2015 2015-11-02 10:54:57
dokument Obwieszczenie ws. wydanej decyzji środowiskowej pt.:"Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie ? gmina Rewal w ramach projektu ?Rozbudowa oczyszczalni ścieków i rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal" 2015-11-02 08:51:58
dokument Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji 2015-10-30 13:34:53
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji i XX sesji Rady Gminy Rewal 2015-10-27 14:18:24
dokument Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego "Bażant" Trzebiatów na rok 2015/2016 2015-10-20 15:25:35
dokument Zebranie Wiejskie w Śliwinie 21 października 2015r. (środa) ? o godz. 18.00 w świetlicy w Śliwinie 2015-10-16 12:58:11
dokument Ogłoszenie Konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolantariacie (Dz.U. 2014.1118-j.t.) na rok 2016. 2015-10-15 12:45:08
dokument ZEBRANIE WIEJSKIE W REWALU 22 października 2015r. /czwartek/ w świetlicy przy ul. Słowackiego ? o godz. 18.00 2015-10-15 12:34:19
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ws. przystąpienia do zmiany planów ochronnych. 2015-10-14 15:16:38
dokument Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt.:"Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie ? gmina Rewal w ramach projektu - Rozbudowa oczyszczalni ścieków i rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal". 2015-10-14 15:12:38
dokument Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt."Rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na Al. Bursztynowej i w ulicach Polnej, Kolejowej, Leśnej i Granicznej i stworzenie dwóch niezależnych systemów: kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków poprzez istniejące przepompownie ścieków, kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe poprzez wyloty do jeziora Liwia Łuża i Kanału Liwia Łuża, w miejscowości Niechorze w aglomeracji Rewal" 2015-10-14 15:09:32
dokument Zebranie Wiejskie w Niechorzu - 20 października 2015r. (wtorek) o godzinie 18:30 w Centrum Ratownictwa przy ul. Kolejowej w Niechorzu 2015-10-13 10:25:25
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy (28.09 i 01.10.2015r.) oraz o XIX sesji Rady Gminy (02.10.2015r.) 2015-09-25 15:21:44
dokument Informacja o dyżurach Radnych Gminy Rewal 2015-09-25 13:15:44
dokument Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2015-09-23 10:35:13
dokument Ogłoszenie o terminie odbioru z gospodarstw domowych odpadów wielkogabarytowych 2015-09-22 12:38:57
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji ds. opracowania programu naprawczego w zakresie finansów Gminy Rewal - 24 września 2015r. 2015-09-21 14:52:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o zawieszeniu postępowania środowiskowego do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt.:"Apartamenty Villa Hoff" w Trzęsaczu - dz. nr 2/90, 2/89 i 2/10 obręb Trzęsacz w gminie Rewal" 2015-09-15 22:34:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydanym postanowieniu ws. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt.:"Apartamenty Villa Hoff" w Trzęsaczu - dz. nr 2/90, 2/89 i 2/10 obręb Trzęsacz w gminie Rewal" 2015-09-15 22:33:25
dokument INFORMACJA Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym dla 3 farm wiatrowych w strefie przybrzeznej na duńskich wodach terytorialnych na południowym wybrzeżu Morza Północnego u wybrzeży cieśniny Kattegat oraz w pobliżu Bornholmu 2015-09-02 09:30:50
dokument OGŁOSZENIE - 8 września 2015 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej 2015-08-26 14:15:48
dokument obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Modernizacja istniejącej opaski brzegowej w Niechorzu (km 367,24 - 367,51) 2015-08-25 14:58:52
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa punktu skupu złomu stalowego i kolorowego oraz przetwarzania odpadów, planowanego do realizacji na działce nr 910 w Pobierowie" 2015-08-24 14:55:52
dokument OGŁOSZENIE - 27 sierpnia 2015r. (czwartek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się posiedzenie Komisji ds. opracowania programu naprawczego w zakresie finansów Gminy Rewal 2015-08-21 14:17:08
dokument obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zamiarze zmiany Zarządzeń w sprawie ustanowienia planów ochronnych dla obszarów Natura 2000 2015-08-21 10:47:09
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju 2015-08-20 08:45:29
dokument Zebranie Wiejskie w Pobierowie 3 września 2015 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Szkól Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, ul. Kościuszki 2 w Pobierowie 2015-08-17 12:52:42
dokument Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "'Przebudowa drogi powiatowej nr 3101 Z na odcinku Śliwin - Ninikowo" 2015-08-17 07:22:41
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ws. wydanej decyzji środowiskowej pt.:"Budowa ostróg brzegowych w Niechorzu (km 366,0 - 367,70)" 2015-08-10 13:21:09
dokument Ogłoszenie o XVI sesji Rady Gminy 2015-08-07 07:10:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej w miejscowości Śliwin, gmina Rewal" 2015-07-31 10:52:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-28 10:41:16
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Modernizacja istniejącej opaski brzegowej w Niechorzu (km 367,24 - 367,51) 2015-07-27 13:53:25
dokument INFORMACJA DLA WĘDKARZY - wędkowanie na wodach worskich 2015-07-27 13:52:04
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy 2015-07-22 13:20:56
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ws. przedsięwzięcia pn." Budowa ostróg brzegowych w Niechorzu (km 366,0 - 367,70)" 2015-07-20 09:38:39
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju 2015-06-30 08:14:01
dokument Obwieszczenie w sprawie postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach toczącego się postępowania o zmianę decyzji środowiskowej dla pn.: "Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej w miejscowości Śliwin, gmina Rewal" 2015-06-29 13:18:47
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujacych w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 3101 Z na odcinku Śliwin - Ninikowo" 2015-06-26 14:27:31
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 3101 Z na odcinku Śliwin - Ninikowo" 2015-06-26 14:24:44
dokument Ogłoszenie o Komisji 29.06.2015r. i XV Sesji Rady Gminy 30.06.2015r. 2015-06-23 11:34:55
dokument Odpowiedź na pismo mieszkańców ul. Karola Borka, ul. Sosnowej, ul. Świerkowej i ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Pobierowo dotyczącego hałasu oraz spalania ściółki a także innych odpadów 2015-06-23 10:52:55
dokument ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE z dnia 17 czerwca 2015 r.w sprawie ochrony terenów pasa technicznego 2015-06-23 08:56:58
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : "Budowie ostróg brzegowych w Niechorzu (km 366,6 - 367,70) 2015-06-22 12:47:14
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 17.06.2015Komisja Rewizyjna ogłosiła przerwę w obradach do dnia 18.06.2015r. do godz. 16.00 2015-06-16 08:24:00
dokument Ogłoszenie Sołtysa Sołectwa Niechorze o zebraniu wiejskim w Niechorzu - 18 czerwca 2015r. (czwartek) 2015-06-11 19:17:44
dokument Ogłoszenie o Komisji 08.06.2015r. i XIV Sesji Rady Gminy 09.06.2015r. 2015-06-03 07:53:08
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 08.06.2015r. o godz. 15:00 2015-06-01 11:10:15
dokument obwieszczenie w sprawie wznowienia postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na : "Rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na Al. Bursztynowej i w ulicach Polnej, Kolejowej, Leśnej i Granicznej i stworzenie dwóch niezależnych systemów w miejscowości Niechorze w aglomeracji Rewal" 2015-05-28 15:16:44
dokument Obwieszczenie o przedłożeniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na Al. Bursztynowej i w ulicach Polnej, Kolejowej, Leśnej i Granicznej i stworzenie dwóch niezależnych systemów w miejscowości Niechorze w aglomeracji Rewal" 2015-05-28 15:15:11
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pt.: "Rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na Al. Bursztynowej i w ulicach Polnej, Kolejowej, Leśnej i Granicznej i stworzenie dwóch niezależnych systemów w miejscowości Niechorze w aglomeracji Rewal" 2015-05-28 15:13:15
dokument obwieszczenie o przedłożeniu Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt.: "Budowie instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie - gmina Rewal w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków i rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal" 2015-05-28 15:08:46
dokument Obwieszczenie ws. wznowienia postępowania ooś dla przedsięwzięcia pt.: "Budowie instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie - gmina Rewal w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków i rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal" 2015-05-28 15:07:32
dokument Apel - Archiwa Przełomu 1989-1991 2015-05-27 13:53:40
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal, części Niechorze-strona północna 21 Utgh 2015-05-27 09:20:08
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego w miejscowości Śliwin: "Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej w miejscowości Śliwin w gminie Rewal" 2015-05-26 10:25:23
dokument Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy obwodowych komisjach wyborczych na terenie Gminy Rewal 2015-05-20 13:28:32
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 21.05.2015r. godz. 14:00 2015-05-20 09:25:12
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy Ogrodowej w miejscowości Śliwin w gminie Rewal" 2015-05-20 09:12:01
dokument Ogłoszenie o współnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy 21.05.15r. i XIII SESJI RADY GMINY 25.05.15r. 2015-05-19 08:22:09
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju 19.05.15r. godz. 15.00 2015-05-18 14:45:42
dokument Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy gminnej komisji wyborczej i obwodowej komisji wyborczej nr 1 na terenie Gminy Rewal 2015-05-15 08:17:21
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2015-05-12 14:17:22
dokument Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2015-05-11 10:58:38
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 2015-05-05 13:22:48
dokument Roczne sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2014.1118 z późn. zm. ) za rok 2014 2015-04-30 13:31:01
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego-Niechorze- przebudowa oświetlenia terenu z rewitalizacją terenów zielonych 2015-04-28 09:52:18
dokument Ogłoszenie o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Rewalu - Ponowne wybory do Rady Gminy Rewal 2015-04-21 15:00:36
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy 23.04.2015 r. 2015-04-20 12:14:34
dokument Ogłoszenie o XII sesji Rady Gminy Rewal (29 kwietnia 2015r.) 2015-04-20 12:13:13
dokument Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2015-04-14 08:25:58
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej 15.04.2015 r. 2015-04-09 09:46:05
dokument Ogłoszenie o XI sesji Rady Gminy Rewal (2 kwietnia 2015r.) 2015-03-31 13:00:49
dokument Informacja dla przedsiębiorców - Ewidencja obiektów turystycznych 2015-03-30 10:23:14
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji 2015-03-25 15:14:54
dokument Ogłoszenie o X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 2015-03-25 08:12:10
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowej 2015-03-18 12:41:44
dokument Ogłoszenie o IX sesji Rady Gminy 2015-02-27 16:10:25
dokument obwieszczenie o wydanym postanowieniu ws zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia raportu dla inwestycji pt."Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie gmina Rewal w ramach projektu - Rozbudowa oczyszczalni ścieków i rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal". 2015-02-26 12:28:45
dokument obwieszczenie o wydanym postanowieniu ws przeprowadzenia ooś dla inwestycji pt."Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie gmina Rewal w ramach projektu - Rozbudowa oczyszczalni ścieków i rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal?. 2015-02-26 12:26:48
dokument Ogłoszenie i wspólnych posiedzeniach komisji 2015-02-26 10:14:31
katalog Konsultacje wykazu kąpielisk Gminy Rewal 2015-02-23 12:22:07
dokument Informacja o posiedzeniu Komisji Statutowej 2015-02-20 13:26:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Pana Eugeniusza Brzostka działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu w sprawie ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV i n.n. 0,4 kV w miejscowości Pustkowo 2015-02-18 14:48:35
dokument Informacja dla przedsiębiorców - rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT 2015-02-16 15:04:19
dokument Ogłoszenie o nadzwyczajnym zebraniu wiejskim w Rewalu 2015-02-16 11:07:42
dokument Ogłoszenie i wspólnych posiedzeniach komisji 2015-02-16 11:03:26
dokument Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds. księgowości w Gminie Rewal w Referacie Finansów i Budżetu 2015-02-02 14:52:51
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji i VIII sesji Rady Gminy Rewal 2015-01-30 15:05:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Mariana Sztoldo działającego w imieniu inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu, Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn. 63/40 PE 100 SDR 11 w miejscowości Rewal przy ul. Krzywoustego/Krótkiej, gm. Rewal obręb 0004 Rewal 1 2015-01-27 14:40:16
dokument obwieszczenie o wydaniu postanowienia ws. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:""rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na Al. Bursztynowej i w ulicach Polnej, Kolejowej, Leśnej i Granicznej..." 2015-01-19 15:09:07
dokument obwieszczenie ws. wydania postanowienia dotyczącego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na Al. Bursztynowej i w ulicach Polnej, Kolejowej, Leśnej i Granicznej..." 2015-01-19 15:07:20
dokument Ogłoszenie VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 2015-01-19 10:57:59
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu dokumentów dotyczących składowiska nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych na terenie Danii 2015-01-16 11:06:20
dokument Informacja radnych o spotkaniach w remizie OSP Niechorze 2015-01-15 14:37:24
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji i VI sesji Rady Gminy Rewal 2015-01-09 15:17:25
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 2015-01-09 10:43:18
dokument Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2015-01-05 12:32:27
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 2015-01-05 11:36:03