Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej i identyfikatora dla pracowników Urzędu Gminy Rewal

ZARZADZENIE nr  6/2015
Wójta Gminy Rewal
z dnia  13 lutego  2015r. 
w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej i identyfikatora dla pracowników Urzędu Gminy Rewal


Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 594), z  w związku z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.  Dz. U. z 2014, poz. 1202),  zarządzam, co następuje:

§ 1

1.    Wprowadzam legitymację służbową dla pracowników samorządowych Urzędu Gminy Rewal, którym jest ona niezbędna przy wykonywaniu czynności służbowych w sytuacjach określonych przez odrębne przepisy.
2.     Legitymacje służbowe pracownikom wystawia wójt lub osoba, której udzielono upoważnienia.
1)    wzór legitymacji służbowej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2)    wystawione legitymacje podlegają ewidencji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, prowadzonej na stanowisku kadr.
3)    legitymacja służbowa może być wykorzystywana tylko przy wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt. 1.
4)    pracownik, któremu wydano legitymację służbową obowiązany jest do jej okazywania przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych.

§ 2

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty legitymacji służbowej pracownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie pracodawcę.

§ 3

Legitymacja służbowa podlega wymianie w przypadku:
1)    zmiany nazwiska
2)    uszkodzenia lub utraty
3)    zmiany stanowiska.

§ 4

Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie oddać wójtowi lub osobie , której udzielono upoważnienia, legitymację służbową do depozytu albo dokonać jej zwrotu w przypadku:
1)    otrzymania urlopu bezpłatnego w wymiarze dłuższym niż jeden miesiąc, urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego;
2)    nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden miesiąc;
3)    zawieszenia w czynnościach służbowych;
4)    ustania stosunku pracy.

§ 5

1.    Pracownik obowiązany jest dbać o należyty stan legitymacji służbowej, a także chronić przed zniszczeniem i utratą.
2.    Pracownik nie może odstępować legitymacji służbowej innym osobom.

§ 6

1.    Pracownicy urzędu na czas zatrudnienia otrzymują identyfikatory, których wzór określa załącznik nr 3.
2.    Identyfikatory otrzymują również inne osoby, których miejscem pracy jest urząd,        w tym stażyści, oraz osoby kierowane do pracy w ramach innych form aktywizacji zawodowej.
3.    Pracownik obowiązany jest do zwrotu identyfikatora w przypadku ustania stosunku pracy.

§ 7

1.    Identyfikatory obowiązani są nosić wszyscy pracownicy samorządowi urzędu przy wykonywaniu swoich zadań, realizując zasadę jawności działalności organów publicznych. Identyfikator należy nosić w widocznym miejscu, umożliwiający identyfikację pracownika przez klienta urzędu.
2.    Referat Organizacyjno-Administracyjny prowadzi ewidencję wystawionych identyfikatorów oraz zleca ich  wykonanie.


§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy 
Robert Skrabursk

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 1.doc (DOC, 38.50Kb) 2015-02-26 11:26:14 851 razy
2 Załącznik nr 2.doc (DOC, 41.50Kb) 2015-02-26 11:26:14 820 razy
3 Załącznik nr 3.doc (DOC, 161.50Kb) 2015-02-26 11:26:14 749 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 26-02-2015 11:24:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Brzezińska 26-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 26-02-2015 11:31:46