Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UWAGA. Zmiany po 1 marca 2015r.

Uwaga! Ważne zmiany od 1 marca
1 marca 2015r. weszły w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych, Ustawa o ewidencji ludności.

Wprowadzają one zmiany, które docelowo mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw
w urzędzie.

Najważniejsze ze zmian to:


REJESTRACJA STANU CYWILNEGO


Rejestracja noworodków: wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka, w urzędzie dokonywać się będzie jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka
nr PESEL.

Odpisy aktów stanu cywilnego: Urząd Stanu Cywilnego w Rewalu będzie właściwy, jak dotychczas dla rejestracji zdarzeń 
z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie gminy Rewal.
Natomiast w nowej ustawie określono, iż odpisy aktów stanu cywilnego pobrać będzie można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Jest to odmiejscowienie wydawania odpisów 
z aktów stanu cywilnego. Np.: urodzenie zarejestrowano w USC w Gryficach czy w Szczecinie, odpis aktu urodzenia pobrać można w Rewalu lub każdym innym USC. Związek małżeński zawarto w Rewalu czy Niechorzu, odpis aktu małżeństwa pobrać można
w USC w Krakowie i każdym innym USC. Będzie również istniała możliwość pozyskania odpisu poprzez platformę E-PUAP.

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego: Ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.
 
DOWODY OSOBISTE:
1. Możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce,
2. Możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną na zasadach określonych
w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,
4. Możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu,
5. Możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
6. Ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach,
7. Obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych
we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach,
8. Brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym. Do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego,
9. Prosty do wypełnienia wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego.

EWIDENCJA LUDNOŚCI:
1. Możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę drogą elektroniczną,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
2. Możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu
zameldowania.
 
 
Uwaga! Nowe rozwiązania, mimo że docelowo mają być dla klientów korzystne, to w pierwszym okresie po wprowadzeniu nowych zasad czas załatwiania spraw może się wydłużyć.
 
Utrudnienia, jakie mogą wystąpić po 1 marca 2015 r. w czasie obsługi klientów w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego mają związekz tworzonym przez MSW od kilku lat systemem opartym na budowie centralnych rejestrów, aplikacja informatyczna, która wspierać będzie System Rejestrów Państwowych obarczona jest wadami
i nadal modyfikowana.
 
 
Aby otrzymać odpis aktu stanu cywilnego znajdującego się w rejestrach poza gminą Rewal, wymagane będzie, zgodnie z ustawą, kilka dni, potrzebnych na wprowadzenie do centralnego rejestru stanu cywilnego aktu, przez właściwy urząd stanu cywilnego. Ostatecznie o sprawności działania nowego systemu zadecyduje realne działanie.
 
 
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w tym trudnym, pierwszym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań. Deklarujemy, że nie zaniedbujemy staranności dla najlepszej realizacji nowych zadań leżących po stronie Urzędu Gminy Rewal.
 
Wszelkich informacji udzielają pracownicy:
Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Rewal
pokój 106, tel. kont. 91-38-49-028

 
 
 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Trytek 10-03-2015 15:13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Trytek 10-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Trytek 10-03-2015 15:18:01