Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia planu zastępstw

ZARZĄDZENIE Nr 80/2015

Wójta Gminy Rewal

z dnia  03 listopada 2015 roku

w sprawie wprowadzenia planu zastępstw

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W celu zapewnienia funkcjonowania w Urzędzie Gminy w Rewalu adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wprowadza się plan zastępstw   w przypadku nieobecności w pracy pracownika urzędu.

§ 2

 1. Zobowiązuję  kierowników referatów do sporządzenia, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, planu zastępstw podległych pracowników oraz samych siebie, w przypadku nieobecności w pracy.
 2. Wyznaczając pracownika do zastępowania innego pracownika należy wziąć pod uwagę czy jego kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe, w niezbędnym zakresie, zapewnią ciągłość pracy urzędu i właściwe załatwianie spraw.
 3. Plan zastępstw pracowników w przypadku ich nieobecności w pracy sporządzany jest w dwóch egzemplarzach,   z czego jeden przechowywany jest na stanowisku ds. kadr, drugi – przez Sekretarza Gminy.
 4. Plan zastępstw podlega bieżącej aktualizacji przez osoby wymienione w ust. 1.
 5. Plan zastępstw podawany jest do wiadomości podległym pracownikom.

§ 3

 1. Plan zastępstw dla pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy sporządza Sekretarz Gminy.
 2. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy, dla których nie jest możliwe wyznaczenie zastępstwa są zobowiązani, w przypadku planowanej nieobecności w pracy, do poinformowania Sekretarza Gminy o stanie załatwionych spraw i miejscu przechowywania dokumentów.
 3. Plan zastępstw, o którym mowa w ust. 1, podlega bieżącej aktualizacji.

§ 4

 1. W przypadku nieobecności pracownika w pracy bezpośredni przełożony niezwłocznie podejmuje działania w celu wykonywania zadań nieobecnego pracownika w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania urzędu i załatwiania spraw  zgodnie z opracowanym planem zastępstw, o którym mowa w § 2.
 2. W przypadku niemożności podjęcia zastępstwa przez wyznaczonego w planie zastępstw pracownika bezpośredni przełożony organizuje inne zastępstwo lub pełni je osobiście. Powierzenia zastępstwa innej osobie niż wymieniona w planie zastępstw, o którym mowa w § 2, wymaga formy pisemnej.
 3. W przypadku długotrwałej nieobecności pracownika, trwającej powyżej 30 dni, przełożony organizuje zastępstwo na zasadach określonych w ust. 1 i 2,  bądź,   w formie pisemnej, rozdziela obowiązki nieobecnego pracownika na  innych pracowników.
 4. W uzasadnionych przypadkach przełożony nieobecnego pracownika może wnioskować do wójta o zatrudnienie pracownika na zastępstwo.

§ 5

 1. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do informowania zastępujących ich pracowników o wszczętych sprawach oraz udostępniać niezbędną do załatwiania spraw dokumentację.
 2. Nadzór nad tym obowiązkiem pełni bezpośredni przełożony pracownika.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                               Robert Skraburski

Załącznik

do zarządzenia Nr 80 /2015

Wójta Gminy Rewal

z dnia 03  listopada 2015 roku

PLAN ZASTĘPSTW PRACOWNIKÓW

Urzędu Gminy w Rewalu

w przypadku ich nieobecności

 

 

Imię i nazwisko

pracownika - stanowisko

 

Imię i nazwisko

pracownika zastępującego -

stanowisko

 

Zakres zastępstwa data i podpis

pracownika

 

Data i podpis pracownika

zastępującego

 

 

uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

(data i podpis sporządzającego*))

 

 

 

*) Plan zastępstw podpisują:

1) Wójt lub Sekretarz odnośnie  kierowników  referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy zgodnie z podporządkowaniem komórek organizacyjnych określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal,

2) kierownicy  referatów odnośnie podległych pracowników.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Nr 80-2015.pdf (PDF, 555.84Kb) 2015-11-05 08:10:05 727 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 03-11-2015 15:15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Brzezińska 03-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 05-11-2015 08:21:44