Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 14/2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 20 lutego 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania  ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal  wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Na podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016 poz.446 ze zm.),  art. 15 ust 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz.1817 ze zm.) oraz  Uchwały Nr XXXVIII/186/16 Rady Gminy Rewal z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”  zarządzam co następuje:

§1

 W celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 w zakresie:
-    wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej,
-    w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
-    w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych
powołuję  Komisję Konkursową w składzie:

1.    Przewodnicząca Komisji     -  Agata Smoczyk - Podinspektor ds. turystyki, organizacji pozarządowych i spraw społecznych

2.    Członek  Komisji                  - Łukasz Tylka - Kierownik Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego
                                                    
3.   Członek  Komisji               - Joanna Błachuta - Inspektor  ds. informacji turystycznej i edukacji
     

§2

1.    Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie ofert i przedłożenie  Wójtowi Gminy Rewal propozycji wyboru podmiotów, którym zostaną zlecone do realizacji zadania z zakresu zadań publicznych w Gminie Rewal.

2.    Z przebiegu prac  komisji sporządza się protokół, który przedkłada się Wójtowi Gminy  Rewal.

3.    Komisja Konkursowa  rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.


§3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

 

Robert Skraburski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 20-02-2017 12:50:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 20-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 20-02-2017 12:51:15