Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów Sołectwa Pobierowo i Niechorze

Zarządzenie Nr 29/2017

Wójta Gminy Rewal

z dnia 28 marca 2017r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów Sołectwa Pobierowo i Niechorze.

 

         Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 poz. 446 ze zm.)  oraz  uchwały Nr XXI/101/15 Rady Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rewal, zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie  statutów sołectw położonych na terenie Gminy Rewal: Sołectwo Pobierowo i Sołectwo Niechorze.
 2. Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Rewal    w sprawie zapisów  projektu statutu Sołectwa Pobierowo oraz projektu zmian do statutu Sołectwa Niechorze.

§ 2

Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Rewal.

§ 3

 1. Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie zbierania pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców.Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Wzór ankiety, o której mowa w ust. 1 zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal, www.bip.rewal.pl oraz na stronie internetowej Gminy Rewal www.rewal.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE, dostępny będzie również w miejscach wskazanych w § 3 ust. 3, pkt. 2 i 3 oraz sekretariacie Urzędu Gminy Rewal.        
 3. Konsultacje polegać będą na :
 1. udostępnieniu mieszkańcom treści projektów statutów sołectw w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rewal www.bip.rewal.pl oraz na stronie internetowej Gminy Rewal www.rewal.pl   w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE,
 2. wyłożeniu projektów statutów w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach, tj. Pobierowo i Niechorze, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków,
 3. wyłożeniu projektów statutów w Urzędzie Gminy Rewal (pok. 01 – biuro rady gminy), w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag i wniosków.
 1. Ankiety konsultacyjne należy składać w terminie określonym w § 4, poprzez :
 1. złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rewalu,
 2. przesłanie ankiety drogą elektroniczną na adres: tkapela@rewal.pl

§ 4

Konsultacje w przedmiotowej sprawie rozpoczynają się 12 kwietnia 2017 roku i potrwają 21 dni roboczych od dnia opublikowania informacji o rozpoczęciu konsultacji, tj. do dnia 16 maja 2017r.

§ 5

 1. Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport, który podany zostanie do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie  www.bip.rewal.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

§ 6

Odpowiedzialnym za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji, koordynację zadań z zakresu działań informacyjnych i technicznych jest Pan Tomasz Kapela, informatyk w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym, e-mail: tkapela@rewal.pl, tel. 91 38 49 020.

§ 7

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

Robert Skraburski

 

Sporządziła:

Sekretarz Gminy

Wioletta Brzezińska

 

 

Rozdzielnik:

 1. Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
 2. Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik do Zarządzenia Nr 29-2017.pdf (PDF, 524.48Kb) 2017-03-28 15:21:09 441 razy
2 Zarzadzenie Nr 29-2017.pdf (PDF, 383.34Kb) 2017-03-28 15:09:43 348 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 28-03-2017 15:09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 28-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 28-03-2017 15:21:09