Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości Gminy Rewal

ZARZĄDZENIE NR 32/2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości Gminy Rewal.


 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 
§ 1. 1. Niniejsze zarządzenie ustala zasady gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność a także będących w zarządzie Gminy Rewal.
2. Usunięcie drzew następuje po uzyskaniu zezwoleń (decyzji) wydanych przez Starostę Powiatu Gryfice lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na podstawie wniosków złożonych przez Wójta Gminy Rewal, o ile uzyskanie zezwolenia jest wymagane. 

§ 2. 1. Drewno pozyskane z terenów wskazanych w § 1 ust. 1, może być zagospodarowane w następujący sposób:

1)    sprzedaż;
2)    nieodpłatne przekazanie na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako pomoc rzeczowa dla tych osób – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Nieodpłatne przekazanie i sprzedaż drewna odbywa się na podstawie wniosków, których wzory stanowią załączniki nr 1a i 1b do niniejszego zarządzenia. 
3. Wydanie drewna nabywcy zostaje stwierdzone Protokołem Przekazania Drewna  którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Osoby zainteresowane pozyskaniem drewna własnym staraniem przed rozpoczęciem prac zobowiązane są do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. 1. Sprzedaż drewna następuje po cenie ustalonej w oparciu o ilość pozyskanego drewna, jego rodzaj i cenę określoną w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Ilość pozyskanego drewna jest ustalana po jego ścięciu, na podstawie obmiaru, którego dokonuje pracownik Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
3. Należność za zakupione drewno płatna jest na rachunek bankowy Gminy Rewal w oparciu o fakturę VAT wystawioną na podstawie Protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 4.

§ 4. 1. Pozyskane drewno podlega wpisowi do Ewidencji Pozyskanego Drewna (EPD), której wzór określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 
2. Ewidencję, o której mowa w ust. 1 prowadzi Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Wójt Gminy
                                                                              Robert Skraburski


Sporządziła:
Karolina Myroniuk
Podinspektor ds. ochrony środowiska


Zatwierdził:
Mirosław Hussakowski
Kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska 


Rozdzielnik:
1.    Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
2.    Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załączniki.doc (DOC, 101.50Kb) 2017-04-03 13:37:29 778 razy
2 Zarzadzenie Nr 32-2017.pdf (PDF, 929.88Kb) 2017-04-03 12:04:24 558 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 03-04-2017 12:04:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 03-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 03-04-2017 13:37:29