Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs ofert na przeprowadzenie remontu zejść plażowych


Gmina Rewal Rewal, 2017-04-03

Ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych.

W związku z zamiarem zawarcia umowy na modernizację trzech zejść na plażę w miejscowościach:

 1. Pobierowo ul. Ciechanowska

 2. Pogorzelica przy O.W. Opolanka (wschód)

 3. Pogorzelica na plażę przy O.W. Opolanka

zapraszamy do złożenia ofert zawierających cenę.

 • Termin wykonania zamówienia: dwa miesiące od podpisania umowy

 • Opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w kosztorysach dołączonych do mniejszego zaproszenia.

Zamawiający zawrze umowę z tym oferentem (oferentami), który zaproponuje najniższa cenę w każdej części zamówienia. W załączeniu przekazujemy formularz oferty, na którym prosimy o wskazanie ceny za wykonanie poszczególnych zejść.

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu złożona oferta przetargowa (cena) będzie miała charakter ostateczny. W przypadku złożenia ofert z identyczną ceną, Zamawiający poprosi o złożenie dodatkowych ofert. Jeśli oferenci złożoną ponownie oferty z identyczną ceną, czynność zostanie powtórzona (do skutku).

Na Państwa ofertę oczekujemy do 07.04.2017 r. godz. 11.00 (termin nieprzekraczalny). Prosimy o jej złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy lub w formie elektronicznej (na adres: ltylka@rewal.pl), lub faksem na nr 91 38 490 29. Otwarcie ofert (jawne) nastąpi dnia 07.04.2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy.

Pytania prosimy kierować na: ltylak@rewal.pl

Przedmiotowe zamówienie nie podlega Ustawie z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - zgodnie z art. 4 pkt 8.

Załączniki:

 1. Formularz oferty

 2. Kosztorysy inwestorskie

 3. Projekt umowy

Z poważaniem

FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rewal

72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19

tel. 91 38 49 011

fax. 91 38 29 029

WYKONAWCA (pieczęć):

........................................................

........................................................

........................................................

email ……………………………………………………………….

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia:

Wykonanie remontu trzech zejść na plażę.

OFERUJEMY:

Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 1. Zejście w Pobierowie

Brutto (wraz z podatkiem VAT): ............................. zł

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Zejście w Pogorzelicy przy O.W. Opolanka (wschód)

Brutto (wraz z podatkiem VAT): ............................. zł

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Zejście w Pogorzelicy na plażę przy O.W. Opolanka

Brutto (wraz z podatkiem VAT): ............................. zł

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

2. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania niniejszej oferty.

3. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w wymaganym terminie.

4. Cena wskazana w niniejszej ofercie jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/KRS

3. ………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………..

…………………………… dnia ………………… ……………………………………………………..…………….

(miejscowość) (podpis i pieczątka uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

1

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Kosztorys - zejście CORA.PDF (PDF, 339.06Kb) 2017-04-03 13:49:25 1080 razy
2 Kosztorys - zejście OPOLANKA.PDF (PDF, 344.43Kb) 2017-04-03 13:49:25 364 razy
3 Kosztorys - zejście ul. Ciechanowska Pobierowo.pdf (PDF, 334.49Kb) 2017-04-03 13:49:25 416 razy
4 Umowa 1 (zejścia plażowe).doc (DOC, 60.50Kb) 2017-04-03 13:49:25 322 razy
5 Zaproszenie do złozenia oferty.doc (DOC, 54.00Kb) 2017-04-03 13:49:25 309 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Tylka 03-04-2017 13:49:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Tylka 03-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Tylka 03-04-2017 13:49:25