Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją samorządowej instytucji kultury Gminy Rewal o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu" z siedzibą w Rewalu przy ul. Słowackiego 1

Zarządzenie Nr 69/17

Wójta Gminy Rewal

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych  z likwidacją samorządowej instytucji kultury Gminy Rewal o nazwie „Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu” z siedzibą w Rewalu przy ul. Słowackiego 1

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.), w związku z § 2 ust.1 pkt.1 i § 3 Zarządzenia Nr 44/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania likwidatora samorządowej instytucji kultury Gminy Rewal o nazwie „Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu” z siedzibą w Rewalu przy ul. Słowackiego 1, zarządza się, co następuje:

 

§1.

W Zarządzeniu Nr 48/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją samorządowej instytucji kultury Gminy Rewal  o nazwie „Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu” z siedzibą w Rewalu przy ul. Słowackiego 1 zmienia się  Załącznik w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się  Likwidatorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zastępca Wójta

Wioletta Brzezińska

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 69/2017

Wójta Gminy Rewal

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

 

Harmonogram likwidacji

Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu

(zwanej dalej GOK)

 

Termin realizacji

Osoba wykonująca

Zadanie do realizacji

Uwagi

Czynności formalno – prawne

do 14.06.2017

Likwidator

Zawiadomienie US, ZUS, GUS, PIP o likwidacji GOK – przygotowanie pism

 

do 19.06.2017

Likwidator

Rozwiązanie umów o media i świadczenie usług telekomunikacyjnych - przygotowanie pism

 

do 14.06.2017

Likwidator

Powiadomienie innych kontrahentów o likwidacji GOK – przygotowanie pism

 

do 09.06.2017

Likwidator

Ustalenie wysokości odszkodowań dla pracowników z tyt. skróconego okresu wypowiedzenia

 

 29.05.2017

Likwidator

Poinformowanie pracowników o likwidacji

Zgodnie z obwiązującymi przepisami

do 30.06.2017

Likwidator

Przekazanie mienia ruchomego wskazanym podmiotom

Zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego

30.06.2017

Likwidator

Przygotowanie świadectw pracy dla pracowników

Zgodnie z obwiązującymi przepisami

Czynności finansowe

do 09.06.2017

Likwidator

 Sporządzenie planu finansowego likwidacji, w tym m.in. ustalenie wysokości odszkodowań dla pracowników z tyt. skróconego okresu wypowiedzenia oraz ew. ekwiwalentów za niewykorzystany urlop.

Określenie kosztu likwidacji

 

do 14.06.2017

Likwidator

Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji

Wg stanu na 23.05.2017 r.

do 14.06.2017

 

 

Likwidator

Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji:

a) aktywów pieniężnych, depozytów, papierów wartościowych, rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków finansowych,

b) środków trwałych na dzień otwarcia likwidacji

 

Wg stanu na 23.05.2017 r.

do 30.06.2017

Likwidator

Uregulowanie zobowiązań

Uregulowanie zobowiązań wobec, US, ZUS ( tj. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczki na podatek od osób fizycznych) od wypłaconych wynagrodzeń i innych świadczeń

do 30.06.2017

Likwidator

Wójt Gminy Rewal

Uregulowanie sytuacji prawnej w związku z realizowaną ugodą z ZUS co do spłaty zaległych zobowiązań

 

do 30.06.2017

Likwidator

Zamknięcie sald środków na rachunku bankowym

Środki pozostałe na 30.06.2017 przekazane będą na rachunek Gminy Rewal

do 30.06.2017

Likwidator

  1. wykreślenie GOK w Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym i wyrejestrowanie pracowników,
  2. wyrejestrowanie GOK jako płatnika z ZUS i wyrejestrowanie pracowników

 

do 30.06.2017

Likwidator

Zawiadomienie PIP i PIS o zakończeniu likwidacji GOK

 

do 30.09.2017

Likwidator

 

Przygotowanie wymaganych prawem sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych

 

do 31.07.2017

Likwidator

 

Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych drogą spisu z natury na dzień

30.06.2017 r.

 

 do 30.06.2017

Likwidator

Rozliczenie z pracownikami – wyliczenie oraz wypłata odszkodowań za skrócony okres wypowiedzenia, ewentualnie ekwiwalentów za niewykorzystany urlop

Zgodnie z obwiązującymi przepisami

do  30.09.2017

Likwidator

 

1) Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2017 r.

2) Przygotowanie sprawozdania finansowego za okres 24.06.2017 -30.06.2017

3) Przygotowanie bilansu zamknięcia likwidacji samorządowej instytucji kultury

4) Sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego wg stanu na 30.06.2017 r.

 

do 30.09.2017

Likwidator

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu procesu likwidacji

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie nr 69-2017.pdf (PDF, 566.31Kb) 2017-09-04 14:11:06 454 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 04-09-2017 14:11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 04-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 04-09-2017 14:11:57