Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wyłożeniu dopublicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal. 2018-12-21 08:37:51
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej zbierania, transportu, utylizacji padłych zwierząt z terenu gminy Rewal 2018-12-18 10:25:09
dokument Informacja Wójta Gminy Rewal w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2019 r. 2018-12-17 14:48:12
dokument Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotycząca przedsięwzięcia pt.:"Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża". 2018-12-14 16:37:45
dokument Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotycząca przedsięwzięcia pt.:"Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża" 2018-12-14 16:36:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa zbiorników retencyjnych w Pogorzelicy na działce nr 261 2018-12-13 14:26:44
dokument WYNIKI ROZPOZNANIA CENOWEGO DOTYCZĄCEGO " Świadczenie usług serwisowych i naprawczych ( usuwanie awarii) kotłów, urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach gminnych" 2018-12-10 11:59:00
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie "NORD STREAM 2" 2018-12-06 15:27:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2018-12-03 09:01:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal ws. wydania postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-12-03 08:42:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w Rewalu przy ul. Kamieńskiej, Szczecińskiej, Sztormowej 2018-11-30 15:07:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:Rozbudowa drogi gminnej ul. nadmorskiej w miejscowości Pustkowo 2018-11-30 15:06:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 9/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.11.2018 r. znak: NIP.6733.6.2018.KP 2018-11-30 14:23:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej dn 110 Pe na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy na dz. 142, 179,187,64/5,69/3,16,53/25, 291, 31. 2018-11-28 11:38:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 8/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.10.2018 r. znak: NIP.6733.9.2018.MH dla inwestycji: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, w tym budowa linii energetycznych kablowych 0,4 kv oraz złącz kablowych 0,4 kV, celem zasilenia w energię elektryczną budynków wielolokalowych na dz. 466, 467, 468,469, 470 w obrębie Rewal 2 2018-11-17 11:02:45
dokument Wody Polskie Informacja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń tj. wylotu oraz zbiornika rozsączającego w ramach inwestycji " Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zespołu zbudowy budynków usług turystycznych" na działce nr 323/4 obręb 0002 Rewal 2018-11-14 09:52:28
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wgladu dokumentacji dotyczącej zmiany przebiegu trasy Gazociągu Nord Stream 2 przez duńskie wody terytorialne w wyłącznej strefie ekonomicznej Danii (WSE) 2018-11-07 11:30:18
dokument Zebranie wiejskie w Pobierowie 30 października 2018 r. (wtorek) o godzinie 18:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie, przy ul. Kościuszki 2 2018-10-24 15:30:02
dokument Zapytanie ofertowe "Dostawa słodyczy do paczek świątecznych na potrzeby konwoju św. Mikołaja w Gminie Rewal 2018-10-24 14:39:45
dokument Informacja Wody Polskie z dnia 18 października 2018 r. w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych projektowaną kanalizacją deszczową z terenu działek nr 323/3 i 323/4 obręb 0002 Rewal 2018-10-24 12:50:50
dokument Informacja - 2 listopada (piątek) Urząd Gminy w Rewalu będzie nieczynny 2018-10-23 11:35:43
dokument Brak prądu w gminie Rewal 2018-10-12 18:53:38
dokument O G Ł O S Z E N I E - Sołtys Niechorza zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 16 października 2018r. (wtorek) o godzinie 18:00 w Centrum Ratownictwa przy ul. Kolejowej w Niechorzu 2018-10-08 15:09:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 7/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2.10.2018 r. znak: NIP.6733.7.2018.KP dla inwestycji: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w Rewalu w rejonie ul. Zjazdowej, Krzywoustego,Piastowskiej i Łokietka. 2018-10-04 14:29:32
dokument Ogłoszenie o zebraniu wiejskim - Pogorzelica - 15.10.2018 r o godz. 17:00 2018-10-03 12:18:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w rejonie ul.Klifowej w Rewalu na działce nr 315/9, 439, 465, 466, 467, 468, 469, 470 w obrębie Rewal 2 2018-10-03 10:00:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy 2018-10-03 09:58:24
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy rurociągu przesyłowego wody morskiej do gospodarstwa rolno-rybackiego w Dreżewie 2018-10-02 12:44:48
dokument Decyzja dotycząca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Rewal 2018-09-13 14:38:22
dokument Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu postanowienia zawieszajacego postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.:"Budowa rurociągu przesyłowego wody morskiej do istniejącego gospodarstwa rolno-rybackiego w Dreżewie (gmina Karnice) wraz z jej ujęciem wody z Morza Bałtyckiego 2018-09-10 13:39:00
dokument Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt.:"Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża" 2018-09-05 14:14:36
dokument Wójt Gminy Rewal przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty III raty za zezwolenia w terminie do dnia 30 września 2018 r. 2018-09-04 14:03:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 6/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 3.09.2018 r. znak: NIP.6733.5.2018.KP dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Słonecznej i Makowej w m. Śliwin na dz. 217 i 554/37 obręb Śliwin. 2018-09-03 13:49:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.08.2018 r. znak: NIP.6733.4.2018.KP dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Kamieńskiej w m. Pustkowo na dz. nr 120/3, 122/1,123/1,129 2018-08-29 09:30:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-08-22 12:08:51
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal - 29.08.2018 r. godz.14:00 2018-08-22 11:06:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 4/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.08.2018 r. znak: NIP.6733.3.2018.KP dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wiezy wolnostojącej,instalacji radiokomunikacyjnej wraz z antenami sektorowymi i radiolinią oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstaw wieży w Pustkowie na dz. nr 126 2018-08-21 14:22:14
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie prowadzonego postępowania środowiskowego dla przedsięwzięcia pt.:"Budowa rurociągu przesyłowego wody morskiej do istniejącego gospodarstwa rolno-rybackiego w Dreżewie (gmina Karnice) raz z jej ujęciem wody z morza bałtyckiego". 2018-08-16 10:29:10
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal - 20.08.2018 r. godz.14:30 2018-08-14 11:34:45
dokument Obwieszczenie wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na modernizacji środków wspomagajacych ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie obrębów ewidencyjnych 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów oraz 007 Pogorzelica, gmina Rewal, stanowiących teren MON. 2018-08-09 08:41:55
dokument Zaproszenie do składania ofert na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami w Referacie Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 2018-08-09 07:39:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: " budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy" 2018-08-07 17:20:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w Rewalu przy ul. Zjazdowej, Krzywoustego, piastowskiej i Łokietka na działce nr 424/4, 431/12, 432/4, 424/7, 422/2, 435/2, 422/23 w obrębie Rewal 1 i na działce nr 424/5, 431/9, 423/5, 422/5, 372, 31/3, 307/1 i 371/2 w obrębie Rewal 2 2018-08-07 13:58:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:Budowa dwóch pomostów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn. ?Montaż pomostów służących amatorskiemu połowowi ryb w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Łuża" w Niechorzu na działce nr 320/1 i 860. 2018-08-07 13:56:48
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.165.2018.FKT z dnia 26 lipca 2018 pozwolenie wodnoprawne dla dz nr 61/4, 62/2 obręb Pogorzelica 2018-08-03 12:27:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji o odmowie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.07.2018 r. znak: NIP.6733.13.2017.KP dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" w Pustkowie na dz. nr 22/2 2018-08-01 12:40:05
dokument Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 20.07.2018 r. w sprawie wszczecia postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 7/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16 czerwca 2016 r. dla przedsięwzięcia pt.:"Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża" 2018-07-26 12:34:40
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 24.07.2018 w sprawie Gazociągu Nord Stream 2 2018-07-26 12:15:20
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal - 23.07.2018 r. godz.7:30 2018-07-19 06:56:17
dokument Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia procedury ooś dla przedsięwzięcia pt.:"budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy, gm. Rewal" 2018-07-13 14:52:02
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2018-07-13 13:48:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania 2018-07-13 09:12:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Pustkowie znak: NIP.6733.3.2018 2018-07-10 14:15:21
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal - 05.07.2018 r. godz.13:30 2018-07-04 07:22:42
dokument Dodatkowy nabór kandydatów na członków Rady Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 2018-07-04 07:21:17
dokument Zarządzenie ws. ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej 2018-06-29 15:50:03
dokument Ogłoszenie o LXIV Sesji Rady Gminy - 05.07.2018 (czwartek) i posiedzeniu Wspólnym Komisji dot. Sesji LXIV Rady Gminy 05.07.2018 r. godz.14:00 2018-06-28 14:22:03
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy podmorskiego gazociągu "BALTIC PIPE" 2018-06-28 11:27:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Śliwinie znak: NIP.6733.5.2018 2018-06-27 14:13:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Pustkowie znak: NIP.6733.4.2018 2018-06-27 14:12:43
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 27.06.2018 r. godz. 17:00 - Rozpatrzenie skarg 2018-06-25 14:49:12
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt.:"Budowa rurociągu przesyłowego wody morskiej do istniejącego gospodarstwa rolno-rybackiego w Dreżewie (gmina Karnice) wraz z jej ujęciem wody z Morza Bałtyckiego" 2018-06-25 14:15:03
dokument Ogłoszenie o LXIII Sesji Rady Gminy Rewal - 28.06.2018 r. godz. 12:00 2018-06-23 09:06:31
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń odwadniających na dz. 62/2 ( DW102) oraz dz. 4/8 obr 0002 Pustkowo Trzesacz 2018-06-22 11:30:14
dokument Zgłoszenie wodnoprawne przebudowa urządzeń przy dr woj 102 2018-06-15 15:35:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży telekomunikacyjnej wraz z uruchomieniem radiolinii oraz multipleksu MUX-3 na działce nr 9/110 położonej w obrębie geodezyjnym Trzęsacz 2018-06-05 09:27:07
dokument Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2018-05-24 16:33:19
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dnia 30.05.2018 r. godz. 14:30 2018-05-23 15:01:43
dokument ENEA Operator sp. z o.o. - PLANOWANE WYŁĄCZENIA 2018-05-14 09:37:44
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dnia 14.05.2018 r. godz. 17:00 2018-05-10 16:25:32
dokument Zebranie wiejskie w Niechorzu - 17 maja 2018 r. (czwartek) 2018-05-10 16:20:29
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 25 kwietnia 2018r., znak SZ.ZUZ.1.421.52.2018.FKT - o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dot. dz 11/3 i 13 obręb Pogorzelica 2018-05-10 13:25:23
dokument Zapytanie ofertowe na rozbiórkę schodów plażowych przy OW Opolanka w Pogorzelicy 2018-05-10 11:59:29
dokument Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego w dniach 09.05.2018 - 12.05.2018 2018-05-09 15:22:36
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu wspólnym Komisji - 14.05.2018 i LXI Sesji Rady Gminy Rewal - 16.05.2018 2018-05-09 15:12:21
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy podmorskiego gazociągu "BALTIC PIPE" 2018-05-09 09:11:54
dokument Wyniki zapytania ofertowego na usługę odkomarzania gminy Rewal 2018-05-04 14:56:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa wieży telekomunikacyjnej EMT_REWAL zlokalizowanej na działce nr 9/110 w m. Trzęsacz, gm. Rewal, pow. Gryficki. 2018-04-30 14:15:41
dokument Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca własności działki nr 59/1 obręb Pustkowo, gmina Rewal 2018-04-27 15:24:54
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec REWALSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO 2018-04-26 09:25:38
dokument Ostrzeżenie meteorologiczne dla Polski - Województwo Zachodniopomorskie 2018-04-25 12:00:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.04.2018 r. znak: NIP.6733.1.2018.KP dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 z rur PE o długości około 80 m w Rewalu przy ul. Kwiatowej na dz. nr 185 2018-04-24 09:05:08
dokument Ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 24.04.2018 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 2018-04-20 14:54:07
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie budowy i eksploatacji gazowego rurociągu przesyłowego Nord Stream 2 2018-04-19 11:58:30
dokument Obwieszczenie o złożeniu uzupełnienia do wniosku o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przaedsięwzięcia pt. budowie sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy, gmina Rewal." 2018-04-13 18:59:57
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Szczecinie w sprawie prowadzonego postępowania środowiskowego dla przedsięwzięcia pt."Zmiana lasu mającego na celu zmiane sposobu uzytkowania terenu na obszarze objętym forma ochrona (Natura 2000) oraz budowa pasa patrolowego o utwardzonej nawierzchni - szerokości 3 m i całkowitej długości ok. 6700 m." 2018-04-13 16:32:21
dokument POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Rewal na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-12 10:13:37
dokument Zapytanie ofertowe na usługę odkomarzania gminy Rewal 2018-04-12 08:08:58
dokument Nabór kandydatów na członków Rady Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 2018-03-27 13:05:04
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju (27.03.2018) 2018-03-26 12:44:11
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (27.03.2018) 2018-03-26 12:40:07
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 16 marca 2018r., znak SZ.ZUZ.1.421.71.2.2018.JA 2018-03-23 12:27:47
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji (27.03.2018) i LX sesji Rady Gminy (28.03.2018) 2018-03-22 10:07:15
dokument Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję Urzędnika Wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach 2018-03-21 10:24:57
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 marca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na teren Polski planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim 2018-03-20 17:40:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. ws. ustalenia liczby radnych 2018-03-19 18:17:12
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 22.03.2018 2018-03-19 12:24:54
katalog Rozpoznanie cenowe NI.6812.2.2018.JR na wykonanie okazania granic z wykonaniem pomiaru uzupełniającego 2018-03-16 16:06:20
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące decyzji DLI.2.6621.41.2017.PMJ.11 z 19 grudnia 2017 r. 2018-03-14 14:32:49
dokument Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) 2018-03-13 10:31:41
dokument Wody Polskie - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. lokalizacji urządzenia wodnego na dz. nr148 obręb Pustkowo 2018-03-09 10:35:04
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji i LIX sesji Rady Gminy (13,14 i 15.03.2018) 2018-03-09 08:21:05
dokument Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Pogorzelicy (12.03.2018) 2018-03-05 19:05:03
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie", w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 2018-03-05 14:08:03
dokument Zaproszenie do składania ofert - Usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie drzew z terenów gminy Rewal 2018-03-03 13:02:07
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kontroli podatkowej 2018-03-02 09:59:29
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. windykacji i kontroli podatkowej 2018-03-02 09:58:34
dokument PLANOWANE WYŁĄCZENIA ENEA Operator sp. z o.o, Rewal oraz Niechorze w dniach 7 i 9 marca 2018-03-02 08:12:58
dokument Zapytanie ofertowe "WYKONANIE EKSPERTYZY / OPINII BIEGŁEGO / SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNYCH, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 113 i 112 oraz 194 I DZIAŁKACH SĄSIEDNICH ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI NIECHORZE, OBRĘB NIECHORZE, GM. REWAL" - dokument stracił ważność 2018-02-28 14:17:22
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji (28.02.2018) i LVIII sesji Rady Gminy (01.03.2018) 2018-02-26 12:02:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2018-02-22 09:11:46
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ekspertyzy/opini biegłego/ specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych dotyczące zmiany stanu wody na działkach o nr geodezyjnym 934/5, 42/5, 934/10 oraz 934/8 i działkach sąsiednich zlokalizowanych w miejscowości Niechorze, obręb Niechorze 2018-02-21 13:31:32
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu przekazanej przez stronę szwedzką dokumentacji o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na teren Polski planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim. 2018-02-20 10:38:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy. 2018-02-19 15:03:43
dokument Ogłoszenie - 22.02.2018 roku (czwartek) o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 2018-02-16 15:12:54
dokument Obwieszczenie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami i zjazdami z drogi publicznej w miejscowości Pogorzelica. 2018-02-15 17:49:31
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 9 lutego 2018 r. w sprawie budowy gazociągu podmorskiego"BALTIC PIPE" 2018-02-15 16:02:59
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestyci celu publicznego z dnia 8 lutego 2018 r. znak: NIP.6733.13.2017.KP dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" 2018-02-14 09:38:48
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 30 stycznia 2018 r., znak: POŚ.6730.15.2017.KP dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV nn-0,4 kV wraz z zabudową stacji prefabrykowanej w obrebie Rewal 1 na działkach oznaczonych nr ewid. 719/1, 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 1/1 i 126/5 2018-02-14 08:58:21
dokument Komunikat ENEA Operator sp. z o.o., PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Gryfice (19-23.02.2018) 2018-02-12 11:58:50
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju - 13.02.2018 2018-02-09 14:58:37
dokument Informacja Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w sprawie wniosków o dopłaty 2018-02-06 09:20:01
dokument Prognoza pogody dla woj. zachodniopomorskiego (02-04.02.2018) 2018-02-02 08:53:49
dokument Prognoza pogody dla woj. zachodniopomorskiego (01-03.02.2018) 2018-02-01 08:02:32
dokument Prognoza pogody dla woj. zachodniopomorskiego (31.01.2018 - 01.02.2018) 2018-01-31 07:59:58
dokument Ostrzeżenie - Sztorm (29.01.2018) 2018-01-29 11:42:02
dokument Ostrzeżenie przed silnym wiatrem (29-30.01.2018) 2018-01-29 08:04:10
dokument Prognoza pogody dla woj. zachodniopomorskiego (29-30.01.2018) 2018-01-29 08:00:54
dokument Komunikat ENEA Operator sp. z o.o., PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Gryfice (30.01.2018, 01.02.2018) 2018-01-25 09:34:06
dokument Prognoza pogody dla woj. zachodniopomorskiego (25.01.2018 - 27.01.2018) 2018-01-25 09:29:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal 2018-01-24 08:40:14
dokument Ostrzeżenie meteorologiczne przed opadami marznącymi 2018-01-23 15:18:35
dokument Obwieszczenie ws. wystąpienia do organu opiniującego - PGW Wody Polskie w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt."Budowa zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej". 2018-01-22 17:56:07
dokument Okresowa ocena jakości wody dla gminy Rewal w IV Kwartale 2017 r. 2018-01-18 13:31:35
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji (25.01.2018) i LVII sesji Rady Gminy (30.01.2018) 2018-01-17 08:11:50
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ws. wystąpienia do organów opiniujących w sprawie budowy gazociągu pomorskiego "BALTIC PIPE" 2018-01-16 10:13:45
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku 2018-01-15 15:22:21
dokument Ogłoszenie Firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. o obowiązujących taryfach za dostarczaną wodę i za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w 2018r. 2018-01-12 15:17:30
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (17.01.2018) 2018-01-11 13:38:52
dokument Informacja dotyczącą wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz regionalnych zarządów gospodarki wodnej 2018-01-10 18:47:05
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ws. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu podmorskiego "BALTIC PIPE" 2018-01-10 18:43:23
dokument Zmiana siedziby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 2018-01-09 11:45:24
dokument Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2018-01-04 08:20:39